ΕΠΟ: Δεκτές 11 προσφυγές ποδοσφαιριστών
SHARE

ΕΠΟ: Δεκτές 11 προσφυγές ποδοσφαιριστών

Δεκτές τις προσφυγές μιας… ενδεκάδας ποδοσφαιριστών έκανε το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, υποχρεώνοντας τις ομάδες (Football League και Football League 2) να τους εξοφλήσει άμεσα, αλλιώς θα τους επιβληθεί ποινή αφαίρεση βαθμών.

Συγκεκριμένα, δικαίωσε τον Φώτη Κισκαμπάνη κατά της Καλλιθέας, τον Γιάννη Ναλμπάντη κατά της Αναγέννησης Επανομής, του Δημήτρη Νικολόπουλου κατά του Πανηλειακού, των Δημήτρη Τόσκα και Στέφανου Σκέντου κατά του Πιερικού, των Ροκάστλ και Ηλία Κακαρά κατά του Θρασύβουλου, του Φρανσέσκι κατά του Εθνικού Αστέρα, του Αλέξη Αποστολόπουλου κατά της Αναγέννησης Γιαννιτσών, του Βασίλη Ζαχαράκη κατά του Βύζαντα Μεγάρων και του Γιώργου Σαμαρά κατά της Ζακύνθου.

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΦΩΤΙΟΥ ΚΙΣΚΑΜΠΑΝΗ. Υποχρεώνει την ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 6603,00 ευρώ, νομιμοτόκως σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ και μέχρι εξοφλήσεως, Επιβάλλει στην Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 6603,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ. Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 8133,55 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της άνω υπ’ αριθμ. 524/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
Επιβάλλει στην Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 8333,55 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 3. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. Υποχρεώνει το. ΤΑΠ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Α.Ο. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 4555,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της άνω υπ’ αριθμ. 352/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
Επιβάλλει στο ΤΑΠ για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 4855,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 4. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΣΚΑ. Υποχρεώνει την ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 22680,00 ευρώ, νομιμοτόκως κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 574/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ και μέχρι εξοφλήσεως, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
  Επιβάλλει στην ΠΑΕ, για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 22980,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 5. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή GRAIG AARON ROCASTLE.
Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 304/2012 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της Π.Α.Ε ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ.
 Επιβάλλει στην καθ’ ης: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η Π.Α.Ε. από 29.01.2013 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 17.681,69 ευρώ, νομιμοτόκως από την 09.05.2012, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 480/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 6. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή JEAN BAPTISTE FRANCESCHI. Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 17.000,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 878/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο.
 Επιβάλλει στην Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 7. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΑΛΕΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 272/2012 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της Π.Α.Ε Γ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.
 Επιβάλλει στην ΠΑΕ: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η Π.Α.Ε. από 29.01.2013 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 4.130,00 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 404/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 8. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ.
Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του συνολικού ποσού των 15.941,00 ευρώ (μικτά), νομιμοτόκως από της επιδόσεως της προσφυγής του, καθώς και ποσού 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 613/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο.
 Επιβάλλει στην Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 9. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΗΛΙΑ ΚΑΚΑΡΑ.
Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 277/2012 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της Π.Α.Ε ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ.
 Επιβάλλει στην ΠΑΕ: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η Π.Α.Ε. από 29.01.2013 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 16.870,37 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής του και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 401/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 10. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ. Υποχρεώνει το ΤΑΠ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΠΣ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 7980,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της άνω υπ’ αριθμ. 572/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
Επιβάλλει στο ΤΑΠ, για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 8280,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 11. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΚΕΝΤΟΥ. Υποχρεώνει την ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 17892,00 ευρώ, νομιμοτόκως κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 615/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ και μέχρι εξοφλήσεως, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
  Επιβάλλει στην ΠΑΕ, για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 18092,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 12. Απορρίπτει κατά πλειοψηφία την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ατζεμάν Παμπόε κατά του αθλητικού σωματείου «ΠΜΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ».


Βολκάνης: «Σίγουρος για την άνοδο της Ξάνθης»
Βολκάνης: «Σίγουρος για την άνοδο της Ξάνθης»
Άντεξαν οι τιμές των διαμερισμάτων στον κορονοϊό - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 9μηνο
Άντεξαν οι τιμές των διαμερισμάτων στον κορονοϊό - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 9μηνο
Παναχαϊκή: Έτοιμες προτάσεις για άμεση έναρξη
Παναχαϊκή: Έτοιμες προτάσεις για άμεση έναρξη
Βόρεια Κορέα: Σε τεντωμένο σκοινί η οικονομία μετά το απότομο «διαζύγιο» με την Κίνα λόγω κορονοϊού
Βόρεια Κορέα: Σε τεντωμένο σκοινί η οικονομία μετά το απότομο «διαζύγιο» με την Κίνα λόγω κορονοϊού

«Κλείδωσε» το διάγγελμα Μητσοτάκη: Πότε θα γίνει - Τι θα ανακοινώσει για το lockdown

«Κλείδωσε» το διάγγελμα Μητσοτάκη: Πότε θα γίνει - Τι θα ανακοινώσει για το lockdown

Κρούσματα σήμερα: Οι 18 περιοχές με το μεγαλύτερο ιικό φορτίο - «Καλύτερη η συμμόρφωση στην Αττική»

Κρούσματα σήμερα: Οι 18 περιοχές με το μεγαλύτερο ιικό φορτίο - «Καλύτερη η συμμόρφωση στην Αττική»

Απίστευτο «χαστούκι» Μέρκελ σε Ερντογάν για την Ελλάδα - Δεν ξέρει από πού του… ήρθε ο Σουλτάνος

Απίστευτο «χαστούκι» Μέρκελ σε Ερντογάν για την Ελλάδα - Δεν ξέρει από πού του… ήρθε ο Σουλτάνος

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Πέθανε ο Μάρκος Παζιώκης

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Πέθανε ο Μάρκος Παζιώκης

Οικογενειακή τραγωδία στα Καλύβια: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά σε αστυνομικούς

Οικογενειακή τραγωδία στα Καλύβια: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά σε αστυνομικούς

Προκαλεί ξανά η Τουρκία: Τρεις αντι-NAVTEX για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας!

Προκαλεί ξανά η Τουρκία: Τρεις αντι-NAVTEX για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας!

Κορονοϊός: Έτσι θα εμβολιαστούν 7,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη (vid)

Κορονοϊός: Έτσι θα εμβολιαστούν 7,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη (vid)

Κούγιας: Ο Σφακιανάκης δεν θα σταματούσε στον έλεγχο αν γνώριζε ότι είχε ναρκωτικά

Κούγιας: Ο Σφακιανάκης δεν θα σταματούσε στον έλεγχο αν γνώριζε ότι είχε ναρκωτικά

Καιρός: Χριστούγεννα με κρύο και χιόνια; Η «πρόβλεψη» του Σάκη Αρναούτογλου

Καιρός: Χριστούγεννα με κρύο και χιόνια; Η «πρόβλεψη» του Σάκη Αρναούτογλου

Lockdown: Χριστούγεννα όπως... Πάσχα - Δεν ανοίγει τίποτα στις 7 Δεκέμβρη - Πότε θα αρθούν τα μέτρα

Lockdown: Χριστούγεννα όπως... Πάσχα - Δεν ανοίγει τίποτα στις 7 Δεκέμβρη - Πότε θα αρθούν τα μέτρα

Έξαλλος ο Ερντογάν με τη «ΜΕΔΟΥΣΑ 10» - Οι Ένοπλες Δυνάμεις του δείχνουν τι τον περιμένει!

Έξαλλος ο Ερντογάν με τη «ΜΕΔΟΥΣΑ 10» - Οι Ένοπλες Δυνάμεις του δείχνουν τι τον περιμένει!

Viral: Στην Αργεντινή είδαν τη μορφή του Ντιέγκο Μαραντόνα στον ουρανό (vid)

Viral: Στην Αργεντινή είδαν τη μορφή του Ντιέγκο Μαραντόνα στον ουρανό (vid)