ΕΠΟ: Δεκτές 11 προσφυγές ποδοσφαιριστών
SHARE

ΕΠΟ: Δεκτές 11 προσφυγές ποδοσφαιριστών

Δεκτές τις προσφυγές μιας… ενδεκάδας ποδοσφαιριστών έκανε το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, υποχρεώνοντας τις ομάδες (Football League και Football League 2) να τους εξοφλήσει άμεσα, αλλιώς θα τους επιβληθεί ποινή αφαίρεση βαθμών.

Συγκεκριμένα, δικαίωσε τον Φώτη Κισκαμπάνη κατά της Καλλιθέας, τον Γιάννη Ναλμπάντη κατά της Αναγέννησης Επανομής, του Δημήτρη Νικολόπουλου κατά του Πανηλειακού, των Δημήτρη Τόσκα και Στέφανου Σκέντου κατά του Πιερικού, των Ροκάστλ και Ηλία Κακαρά κατά του Θρασύβουλου, του Φρανσέσκι κατά του Εθνικού Αστέρα, του Αλέξη Αποστολόπουλου κατά της Αναγέννησης Γιαννιτσών, του Βασίλη Ζαχαράκη κατά του Βύζαντα Μεγάρων και του Γιώργου Σαμαρά κατά της Ζακύνθου.

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΦΩΤΙΟΥ ΚΙΣΚΑΜΠΑΝΗ. Υποχρεώνει την ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 6603,00 ευρώ, νομιμοτόκως σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ και μέχρι εξοφλήσεως, Επιβάλλει στην Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 6603,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ. Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 8133,55 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της άνω υπ’ αριθμ. 524/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
Επιβάλλει στην Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 8333,55 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 3. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. Υποχρεώνει το. ΤΑΠ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Α.Ο. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 4555,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της άνω υπ’ αριθμ. 352/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
Επιβάλλει στο ΤΑΠ για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 4855,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 4. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΣΚΑ. Υποχρεώνει την ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 22680,00 ευρώ, νομιμοτόκως κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 574/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ και μέχρι εξοφλήσεως, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
  Επιβάλλει στην ΠΑΕ, για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 22980,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 5. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή GRAIG AARON ROCASTLE.
Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 304/2012 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της Π.Α.Ε ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ.
 Επιβάλλει στην καθ’ ης: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η Π.Α.Ε. από 29.01.2013 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 17.681,69 ευρώ, νομιμοτόκως από την 09.05.2012, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 480/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 6. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή JEAN BAPTISTE FRANCESCHI. Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 17.000,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 878/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο.
 Επιβάλλει στην Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 7. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΑΛΕΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 272/2012 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της Π.Α.Ε Γ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.
 Επιβάλλει στην ΠΑΕ: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η Π.Α.Ε. από 29.01.2013 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 4.130,00 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 404/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 8. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ.
Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του συνολικού ποσού των 15.941,00 ευρώ (μικτά), νομιμοτόκως από της επιδόσεως της προσφυγής του, καθώς και ποσού 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 613/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο.
 Επιβάλλει στην Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 9. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΗΛΙΑ ΚΑΚΑΡΑ.
Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 277/2012 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της Π.Α.Ε ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ.
 Επιβάλλει στην ΠΑΕ: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η Π.Α.Ε. από 29.01.2013 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 16.870,37 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής του και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 401/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 10. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ. Υποχρεώνει το ΤΑΠ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΠΣ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 7980,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της άνω υπ’ αριθμ. 572/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
Επιβάλλει στο ΤΑΠ, για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 8280,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 11. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΚΕΝΤΟΥ. Υποχρεώνει την ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 17892,00 ευρώ, νομιμοτόκως κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 615/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ και μέχρι εξοφλήσεως, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.
  Επιβάλλει στην ΠΑΕ, για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 18092,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
 12. Απορρίπτει κατά πλειοψηφία την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ατζεμάν Παμπόε κατά του αθλητικού σωματείου «ΠΜΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ».ΠΑΟΚ: Το σκεπτικό για την βαριά τιμωρία με τον Άρη (photos)
ΠΑΟΚ: Το σκεπτικό για την βαριά τιμωρία με τον Άρη (photos)
Κασναφέρης: Η συμβουλή στον Λουτσέσκου για τον νέο ΠΑΟΚ – «Μία παρέα ο Ιωνικός»
Κασναφέρης: Η συμβουλή στον Λουτσέσκου για τον νέο ΠΑΟΚ – «Μία παρέα ο Ιωνικός»
ΠΑΟΚ: Κοιτάζει την περίπτωση Άντριτς
ΠΑΟΚ: Κοιτάζει την περίπτωση Άντριτς
ΠΑΟΚ: Σε απόγνωση ο Λουτσέσκου στο ματς με τον Ιωνικό (video)
ΠΑΟΚ: Σε απόγνωση ο Λουτσέσκου στο ματς με τον Ιωνικό (video)

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Γιατί κέρδισε ο Ανδρουλάκης στον 1ο γύρο – Όλο το παρασκήνιο

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Γιατί κέρδισε ο Ανδρουλάκης στον 1ο γύρο – Όλο το παρασκήνιο

Πάπας Φραγκίσκος: Παραπάτησε μπαίνοντας στο αεροπλάνο λόγω των ισχυρών ανέμων

Πάπας Φραγκίσκος: Παραπάτησε μπαίνοντας στο αεροπλάνο λόγω των ισχυρών ανέμων

Αφγανιστάν: Άστεγοι εθίζουν σκυλιά στην ηρωίνη για να τους κρατούν ζεστούς τα βράδια

Αφγανιστάν: Άστεγοι εθίζουν σκυλιά στην ηρωίνη για να τους κρατούν ζεστούς τα βράδια

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Μπορεί ένας πολίτης να προσφύγει κατά του προστίμου; - Τι λένε οι νομικοί;

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Μπορεί ένας πολίτης να προσφύγει κατά του προστίμου; - Τι λένε οι νομικοί;

Ανατροπή με τα Μερομήνια: Η νέα πρόβλεψη για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Ανατροπή με τα Μερομήνια: Η νέα πρόβλεψη για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

«Η Φάρμα»: Άρχισαν τα πρώτα... ακατάλληλα πλάνα - Ηλιάδη και Μπάστα βάζουν... φωτιά στα ντουζ

«Η Φάρμα»: Άρχισαν τα πρώτα... ακατάλληλα πλάνα - Ηλιάδη και Μπάστα βάζουν... φωτιά στα ντουζ

Πύρρος Δήμας: Είναι ζευγάρι με την Αφροδίτη Σκαφίδα

Πύρρος Δήμας: Είναι ζευγάρι με την Αφροδίτη Σκαφίδα

Καιρός Χριστούγεννα: Τάση για σοβαρή ψυχρή εισβολή με χιόνια και στην Αθήνα

Καιρός Χριστούγεννα: Τάση για σοβαρή ψυχρή εισβολή με χιόνια και στην Αθήνα