Το σκεπτικό για τον Διαγόρα
SHARE

Το σκεπτικό για τον Διαγόρα

Ο Διαγόρας υποβιβάστηκε για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των στημένων. Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης.

Αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    305/6-10-2011

Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας  αποτελούμενη από τον Ευάγγελο Κατσή Επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών ως Πρόεδρο και τους  Μαρία Κατσούλα  Δικηγόρο- Εισηγήτρια και Χαρίλαο Ζυγογιάννη, Επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών ως μέλη, καθώς και από τον Γραμματέα του Αθανάσιο Γεωργόπουλο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό της στην Αθήνα την 29-9-2011  και ώρα 10.30 για να δικάσει επί της αναφερόμενης στην υπ΄αριθμ. Πρωτοκ. 31/27.9.2011 κλήση προς απολογία κατηγορίας κατά των: 1) ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2)Δ. ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ (Προεδρο) 3) Κ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ (Μεγαλομέτοχο – Αξιωματοϋχο, 4. Γ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ (Ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, 5)Γ. ΣΕΓΓΟ (Διαιτητή) ΚΑΙ 6)Π.ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ (Προπονητή) για παραβάσεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,21Α , 22Α και 26 παρ.3 σε συνδυασμό με το άρθροπ 31 παρ.1 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ και σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 παρ.1, 27 παρ.1, 46 παρ.1α, 94 παρ.1 και 98 του Ποινικού Κώδικα

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι εγκαλούμενοι παρέστησαν οι μεν 1ος, 2ος ς δια και ο 5ος μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Θεοχάρη Γρηγορίου, οι δε 4ος και 6ος μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους Δ.Βαγιάκου.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα: «Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τιμωρούνται με τις ακόλουθες ποινές : α)Προειδοποίηση, β)Επίπληξη, γ)Χρηματική ποινή, δ)επιστροφή τροπαίων».

Ακολούθως κατά τις διατάξεις του 21Α «οποιοσδήποτε προσφέρει υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητα δώρο σε ένα όργανο της ΕΠΟ, έναν αξιωματούχο αγώνα, ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών των ΕΠΟ- UEFA-FIFA, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν: α)με χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), β) με απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και γ)με απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους.
2. Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις αυτές ποινές.
3.Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλονται εφ΄όρου ζωής.
4.Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα θα τιμωρείται με υποβιβασμό και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000)».

Σύμφωνα με τη διάταξη 21Β «1.Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στον χώρο του ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 21Α. Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά.

2.Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με τριπλασιασμό των χρηματικών ποινών.»
Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 «Παράλληλα κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα-όπως ειδικότερα αναφέρεται αυτή στην προηγούμενη παράγραφο- συνδέονται με αυτή, εκτός αν οι ενέργειες αυτών στρέφονται κατά της ομάδας τους».

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην με αριθμ. Πρωτ. 29907/2011 πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της ΕΠΟ κ. Μ. Αντωνακάκη, φέρεται ότι τελέστηκαν  τα παρακάτω περιστατικά:

Στην Αθήνα και στη Ρόδο κατά το από 4-3-2011 μέχρι 14-3-2011 χρονικό διάστημα, ετέλεσαν τις ακόλουθες πράξεις :
1.Με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού πειθαρχικού αδικήματος, ενεργώντας άλλοτε από κοινού και άλλοτε κατά μόνας, πρόσφεραν, υπόσχονταν και έδιδαν σε αθλητές και δη ποδοσφαιριστές, διοικητικούς παράγοντες και αξιωματούχους ομάδων ή και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονταν με οποιοδήποτε τρόπο με τα πρόσωπα αυτά ή εμπλέκονταν στο χώρο του ποδοσφαίρου (διαιτητές, προπονητές, διαμεσολαβητές κ.α.), αδικαιολόγητα δώρα, ωφελήματα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές, τα δε πρόσωπα αυτά αποδέχονταν και ελάμβαναν τα εν λόγω δώρα, ωφελήματα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές, με σκοπό την παραβίαση των κανονισμών της ΕΠΟ, της UEFA και της FIFA και εν προκειμένω την αλλοίωση υπέρ ή κατά ποδοσφαιρικών ομάδων του αποτελέσματος ποδοσφαιρικών αγώνων, που διεξάγονταν ή επρόκειτο να διεξαχθούν, το δε αποτέλεσμα που επεδίωκαν κάθε φορά πράγματι επερχόταν και συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω ιδιότητές τους, πρόσφεραν, υπόσχονταν και έδιδαν σε ποδοσφαιριστές, διαιτητές, διοικητικούς παράγοντες ή αξιωματούχους ομάδων, αλλά και σε άλλα άτομα που συνδέονταν με τα πρόσωπα αυτά, δώρα, ωφελήματα ή άλλες παροχές, τα οποία (δώρα, ωφελήματα και άλλες παροχές) αποδέχονταν και ελάμβαναν τα πρόσωπα αυτά, με σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά της παραπάνω ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ το αποτέλεσμα του αγώνα που διεξάγονταν ή επρόκειτο να διεξαχθεί μεταξύ αυτής και άλλης ομάδας και συγκεκριμένα του αγώνα ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, που διεξήχθη στη Ρόδο, στις 5-3-2011, με σκορ 1-2- υπέρ της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και για τον οποίο αγώνα προηγήθηκαν και ακολούθησαν την τέλεσή του τα περιστατικά, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω πειθαρχική δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα.
Από την ακροαματική διαδικασία, τα προσαγόμενα έγγραφα και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:
Από την 1πό 10-3-2011  απομαγνητοφωνημένη συνομιλία των Τσακογιάννη (ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) και Π.ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ (προπονητή της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ), στην οποία ο πρώτος τον ευχαριστεί για τον μεταξύ τους αγώνα, επιβεβαιώνεται το γεγονός όλων των προηγούμενων συνεννοήσεων των παραγόντων, αξιωματούχων και Προέδρων των δύο αγωνιζομένων ομάδων ως προς την έκβαση του αποτελέσματος του αγώνα. Ειδικότερα ο Π.ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ όπως φαίνεται από τις συνομιλίες που είχαν ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ «τους βοήθησε γιατί έβαλε να παίξουν μικροί σε ηλικία παίκτες του ΔΙΑΓΟΡΑ, να πέφτουν εσκεμμένα στο χορτάρι για να κάνουν καθυστέρηση. Ο δε ποδοσφαιριστής ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ αν και ήταν τιμωρημένος εξαιτίας καρτών και δεν αγωνιζόταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, βρισκόταν στο γήπεδο, κοντά στους πάγκους των δύο ομάδων (υπ΄αριθμ. 6 στοιχείο, σελ.4 πειθαρχικής δίωξης).
Ο ίδιος ο τρίτος εγκαλούμενος ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ στο απολογητικό του υπόμνημα παραδέχεται ότι « Ο Τσακογιάννης ζητάει τότε από αυτούς να μου μιλήσουν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και να μου ζητήσουν να βγάλω τους τρίτους καλούς ξένους, δεδομένου ότι έτσι θα αποδυνάμωνα την ομάδα...» , και παρακάτω:  «Κατά την είσοδο μας στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, υπήρχαν χλιαρά παρακάλια από ποδοσφαιριστές κυρίως της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προς τους δικούς μου, να μην παίζουμε τόσο δυνατά». Το αυτό καταθέτει και ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ και τέταρτος εγκαλούμενος στο από 5-10-2011 απολογητικό του υπόμνημα «Η μόνη παρενόχληση, η οποία και συνήθης μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων ομάδων, ήταν κάποια χλιαρά παρακάλια από ποδοσφαιριστές της αντίπαλής ομάδας προς εμένα και σε συμπαίκτες μου κατά την έξοδό μας στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του β΄ ημιχρόνου (το σκορ ήταν 1-1) για να μην παίζουμε τόσο δυνατά...».
Περαιτέρω αναφορικά με τον τρίτο εγκαλούμενο Κ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ (Μεγαλομέτοχο και αξιωματούχο της εγκαλουμένης) φαίνεται ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ο οποίος και τον εξύβρισε λέγοντάς του ότι «όπως ο ίδιος του έδωσε το παιχνίδι στον πρώτο γύρο, έτσι πρέπει τώρα κι αυτός να τον βοηθήσει να κερδίσει τον αγώνα». Ο ίδιος ο τρίτος εγκαλούμενος στην επ΄ ακροατηρίω απολογία του δήλωσε ότι είχε πολλές ενοχλήσεις από τον Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ αν και ο ίδιος προσπαθούσε να μην ενδώσει.
Τέλος αναφορικά με τον διαιτητή του επίδικου αγώνα και πέμπτο εγκαλούμενο Γ.ΣΕΓΚΟ, φαίνεται ότι ο Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινώνησε τηλεφωνικά την 5-3-2011 με κάποιο άτομο ονόματι «Μάριος», χρήστη της τηλεφωνικής συσκευής υπ΄αριθμ.6944-421225, το οποίο του ανέφερε ότι μίλησε με τον Διαιτητή του επικείμενου αγώνα Γεώργιο ΣΕΓΚΟ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα βοηθήσει την ομάδα της Ηλιούπολης να κερδίσει τον αγώνα, αλλά πρέπει οι παίκτες να παίξουν στοιχειωδώς, προκειμένου να μην εκτεθεί. Ο Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του είπε ότι γνωρίζει τον Γ.ΣΕΓΚΟ και τον έχει βοηθήσει κι άλλες φορές σε προγενέστερους αγώνες της ομάδας του. (στοιχείο υπ΄αριθμ.2, σελ.2 της πειθαρχικής δίωξης το ποδοσφαιρικού εισαγγελέα). Στην διαδικασία στο ακροατήριο ο ίδιος ο εγκαλούμενος κατέθεσε ότι ο λογαριασμός της Τράπεζας Πειραιώς ήταν στο όνομα κάποιου «Μάριου Παρλιάρου» και ότι ο ίδιος δεν ήρθε σε επικοινωνία ουδέποτε με τον κ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, γεγονός που συμπτίπτει με την ανωτέρω επικοινωνία του Γ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ με κάποιον «Μάριο». Στις 10-3-2011 και περί ώρα 12.40 ο Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον διαιτητή Γ.ΣΕΓΚΟ και συζητάνε για τον αγώνα με τον ΔΙΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ. Ο Γ.ΣΕΓΚΟΣ ζητάει κάποιο χαρτζηλίκι που τον βοήθησε με τον αγώνα και ο Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι θα το φροντίσει, ενώ αργότερα ο Γ.ΣΕΓΚΟΣ του στέλνει μέσω γραπτού μηνύματος της Τραπεζας Πειραιώς τον αριθμό λογαριασμού που ανήκει στον Μάριο Παρλιάρο. (Στοιχείο 8, σελ.5 πειθαρχικής δίωξης).
Σε συνομιλία που είχαν ο Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με κάποιον ΜΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ, ο οποίος του λέει ότι θα μιλήσει με τον προπονητή της ομάδας Π.ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ και με 5-6 παίκτες, αλλά μάλλον θα ζητήσουν χρήματα, ο Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι δεν θα δώσει καθόλου χρήματα, αλλά να τους πει ότι μπορούν να το παίξουν σε “live” στοίχημα. Για αντάλλαγμα ο Γ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει στο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ότι τις επόμενες μέρες θα του πει να στοιχηματίσει κάπου σίγουρα το χρηματικό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) και θα αποκομίσει εξήντα ώς εβδομήντα χιλιάδες (60.000-70.000) ευρώ. Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι ο Π.ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ δεν θα έχει πρόβλημα να δώσει το παιχνίδι (Στοιχ.3, σελ.3 της πειθαρχικής δίωξης από DVD 160-K356:A/A 83, DVD 160-K329:A/A1016).

Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα Πειθαρχική Επιτροπή αποφαίνεται ότι πρέπει να επιβληθούν στους εγκαλουμένους οι παρακάτω ποινές:
α)στην α΄  εγκαλουμένη ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ: i)η χρηματική ποινή των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) (3/4 των 300.000 διότι πρόκειται για ομάδα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας)  ii)ποινή υποβιβασμού της στην αμέσως επόμενη κατηγορία για την συμμετοχή της στο πειθαρχικό αδίκημα της  δωροδοκίας και την συμμετοχή της σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό.
β) στον Δ.ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ (Πρόεδρο) για την συμμετοχή του σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλους περιουσιακά οφέλη : i)την χρηματική ποινή των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για επτά (7) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.
γ) στον Κ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ (Μεγαλομετόχου και αξιωματούχο) λόγω της συμμετοχής του σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλους περιουσιακά οφέλη : i)την χρηματικη ποινή των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για επτά (7) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.

γ) Στον Γ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ (Ποδοσφαιριστή) λόγω της συμμέτοχής του σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλους περιουσιακά οφέλη επιβάλλεται : i)η χρηματική ποινή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία (3) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.

δ) Στον Γ.ΣΕΓΓΟ (Διαιτητή) λόγω της συμμετοχής του σε προσπάθεια προκαθορισμού ενός αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλους περιουσιακά οφέλη i)η χρηματική ποινή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία (3) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.

ε) Στον Π. ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ (Προπονητή) λόγω της συμμετοχής του σε προσπάθεια προκαθορισμού ενός αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλους περιουσιακά οφέλη i)η χρηματική ποινή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία (3) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει παρόντων των εγκαλουμένων.
Δέχεται ομόφωνα ότι οι εγκαλούμενοι ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, Δ.ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Κ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ, Γ.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΣΕΓΓΟΣ και Π.ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτους πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:        
Α)στην ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  α)την χρηματική ποινή των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000) και κατά τα ¾ αυτής διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (225.000) και β) ποινή υποβιβασμού στην αμέσως επόμενη κατηγορία.
Β)στον Δ. ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ  : i)την χρηματική ποινή των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για επτά (7) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.

Γ) Στον Κ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ : i)την χρηματική ποινή των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για επτά (7) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.
Δ) Στον Γ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ (Ποδοσφαιριστή) : i)την χρηματικη ποινή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία (3) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.
E) Στον Γ.ΣΕΓΓΟ (Διαιτητή)  i)¨την χρηματική ποινή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία (3) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.
ΣΤ)Στον Π. ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ (Προπονητή) i)την χρηματική ποινή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000) και κατά τα ¾ αυτής χρηματική ποινή δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000), ii) ποινή απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία (3) έτη και iii)ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τρία (3) έτη.
Κρίθηκε  αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 6-10-2011.ΠΑΟΚ-Μπρετ:«Έχουμε προβάδισμα,αλλά δε το παίρνουμε ως δεδομένο,ενόψει της ρεβάνς στην Κροατία» (vid)
ΠΑΟΚ-Μπρετ:«Έχουμε προβάδισμα,αλλά δε το παίρνουμε ως δεδομένο,ενόψει της ρεβάνς στην Κροατία» (vid)
Άκης Πετρετζίκης: Λουκουμάδες
Άκης Πετρετζίκης: Λουκουμάδες
Αγγελική Ηλιάδη: Eιδύλλιο μέσα στην Φάρμα; - Με αυτόν τον άντρα έχει έρθει κοντά (Photos)
Αγγελική Ηλιάδη: Eιδύλλιο μέσα στην Φάρμα; - Με αυτόν τον άντρα έχει έρθει κοντά (Photos)
Ο Άξελ Γιάκομπσεν στο Onsports: «Αξίζαμε τη νίκη, τώρα στο σπίτι μας θα… τελειώσουμε τη δουλειά»!
Ο Άξελ Γιάκομπσεν στο Onsports: «Αξίζαμε τη νίκη, τώρα στο σπίτι μας θα… τελειώσουμε τη δουλειά»!

Οικονομική κρίση στην Τουρκία: Ο Ερντογάν άλλαξε υπουργό Οικονομικών

Οικονομική κρίση στην Τουρκία: Ο Ερντογάν άλλαξε υπουργό Οικονομικών

Κύκλωμα με πλαστές ταυτότητες: Αυτός είναι ο διοικητής που βρέθηκε με 320.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο

Κύκλωμα με πλαστές ταυτότητες: Αυτός είναι ο διοικητής που βρέθηκε με 320.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο

ΗΠΑ: Αυτός είναι ο 15χρονος που σκότωσε 4 ανήλικους σε σχολείο στο Μίσιγκαν

ΗΠΑ: Αυτός είναι ο 15χρονος που σκότωσε 4 ανήλικους σε σχολείο στο Μίσιγκαν

Παρθένα Κουτμερίδου: Η συγκίνηση για το μωρό που σώθηκε, ο φόβος και το τραγικό τέλος (vid)

Παρθένα Κουτμερίδου: Η συγκίνηση για το μωρό που σώθηκε, ο φόβος και το τραγικό τέλος (vid)

Σχέδιο ασφαλή Χριστούγεννα: Αλλαγές στο πιστοποιητικό νόσησης, μέτρα στα θεματικά πάρκα, self test

Σχέδιο ασφαλή Χριστούγεννα: Αλλαγές στο πιστοποιητικό νόσησης, μέτρα στα θεματικά πάρκα, self test

Γιάννα Αγγελοπούλου: Έχω κάνει τα πάντα εκτός από λίφτινγκ, αυτό έχω πάντα στην τσάντα μου

Γιάννα Αγγελοπούλου: Έχω κάνει τα πάντα εκτός από λίφτινγκ, αυτό έχω πάντα στην τσάντα μου

Κύκλωμα αστυνομικών: 8+2 «βαριά» ονόματα στο «πελατολόγιο» με εγκληματίες και από το εξωτερικό

Κύκλωμα αστυνομικών: 8+2 «βαριά» ονόματα στο «πελατολόγιο» με εγκληματίες και από το εξωτερικό

Γονικές παροχές: Το αδιαχώρητο επικρατεί σε δήμους, εφορίες και συμβολαιογραφικά γραφεία

Γονικές παροχές: Το αδιαχώρητο επικρατεί σε δήμους, εφορίες και συμβολαιογραφικά γραφεία