Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το σκεπτικό της Εφέσεων - «Ο Χουάνκαρ υπέστη σωματική βλάβη από τη κροτίδα»

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το σκεπτικό της Εφέσεων - «Ο Χουάνκαρ υπέστη σωματική βλάβη από τη κροτίδα»

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι λόγοι της απόρριψης της έφεσης των «ερυθρόλευκων» για την τιμωρία τους από τα όσα έγιναν στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» αναλύονται στο σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων.

Όπως τονίζεται στο σκεπτικό, ο Χουάνκαρ υπέστη σωματική βλάβη από την κροτίδα που έπεσε δίπλα του από τους οπαδούς των Πειραιωτών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, που διακόπηκε.

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«…Κατέστη λοιπόν, σαφές από την κλινική εξέταση του εν λόγω ποδοσφαιριστή από τον γιατρό του αγώνα, παρουσία και των άλλων δύο γιατρών των διαγωνιζόμενων ομάδων, σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές στιγμές και που απείχαν η πρώτη (εξέταση) από την τελευταία (εξέταση), πάνω από μία (1) ώρα, ότι ο ποδοσφαιριστής υπέστη σωματική βλάβη της υγείας του και συγκεκριμένα υπέστη απώλεια της ακοής του από το (αρ.) αυτί και ότι δεν μπορούσε να σταθεί ή να σηκωθεί εμφανίζοντας και αστάθεια. Προς τούτο και ο διαιτητής έχοντας την αρχική γνωμάτευση του ιατρού του αγώνα περί της ως άνω σωματικής βλάβης διέκοψε προσωρινά των αγώνα.

Η σοβαρότητα της εν λόγω σωματικής βλάβης προέκυψε και κατά την τελευταία εξέταση του παίκτη από τον γιατρό του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο γιατρός του αγώνα διέγνωσε μόνον βελτίωση της απώλειας ακοής, επαναλαμβάνοντας τη διάγνωσή του ότι ο τραυματισθείς ποδοσφαιριστής δεν μπορούσε να σηκωθεί, τελική γνωμάτευση, κατά την οποία είναι προφανές και βέβαιο, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης σε συνδυασμό και με τους κανόνες της κοινής λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός είχε υποστεί από την έκρηξη της ριφθείσας πλησίον του κροτίδας, τέτοια σωματική βλάβη, η οποία τον καθιστούσε ανίκανο να συνεχίσει τα καθήκοντά του και δη να συμμετάσχει αγωνιζόμενος στον εν λόγω αγώνα, καθώς δεν είναι δυνατόν για ένα ποδοσφαιριστή ευρισκόμενο στην κατάσταση αυτή (μερική απώλεια ακοής και αδυναμία έγερσης) να μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι μπορεί να μπει στο γήπεδο, να τρέξει και να αγωνισθεί.

Ο γιατρός δε του αγώνα συντάσσοντας την εν λόγω επίσημη ιατρική του βεβαίωση, αφενός μεν βεβαίωσε την αρχική σωματική βλάβη συνεπεία της ρίψης κροτίδος που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή, αφετέρου δε, δεν γνωμάτευσε σχετικά με την ικανότητα αυτού ενόψει της προπεριγραφόμενης κλινικής του εικόνας (μερική απώλεια ακοής, αδυναμία έγερσης, αστάθεια), να συνεχίσει ή όχι τα καθήκοντά του. Ωστόσο η τοποθέτηση αυτή του γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ουδόλως εμποδίζει τον διαιτητή και ορθώς, σύμφωνα με την μείζονα σκέψη που προηγήθηκε να κάνει χρήση του αποκλειστικού δικαιώματος και ταυτόχρονα υποχρεώσεώς του που του δίνει η διάταξη του άρθρου 15§6 περ. δ΄ Π.Κ. Ε.Π.Ο. και να αποφανθεί υπέρ της οριστικής διακοπής της επίμαχης ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως, αφού επληρούντο όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αυτής (οριστικής διακοπής), προφανώς εκτιμώντας κυρίως τα ιατρικά δεδομένα που είχαν καταγραφεί από τον γιατρό του αγώνος, στην έγγραφη γνωμάτευσή του και που αφορούσαν τη σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο ποδοσφαιριστής και τη σοβαρότητά της, όπως σαφώς προέκυπτε κατά το σκέλος τούτο από το εν λόγω έγγραφο και μάλιστα σε τρεις τουλάχιστον χρονικές στιγμές.

Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά σχετικά με την κατάσταση της υγείας του εν λόγω ποδοσφαιριστή ορθώς αξιολογήθηκαν από το διαιτητή, κρίση η οποία αποτυπώθηκε με την απόφαση του για οριστική διακοπή του αγώνα με την αιτιολογία, η οποία καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση του.

Σημειώνεται δε, ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, απώλεσε το δικαίωμα να προσβάλλει με ένσταση κατ’ άρθρον 23§§1γ και 4α του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. την απόφαση του διαιτητή για οριστική διακοπή του αγώνα, η οποία έπρεπε να υποβληθεί εντός δυο (2) εργασίμων ημερών μετά την τέλεση του αγώνα.

Το ίδιο βράδυ, ο υποστείς σωματική βλάβη ποδοσφαιριστής, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Υγεία, όπου διαγνώσθηκε με Υπολειμματική ακοή αριστερά σε όλες τις συχνότητες (βλ. το από 22/10/23 και ώρα 23:00 Ακοόγραμμα). Την δε επομένη από τα με ημεροχρονολογία 23/10/23 ακοογράμματα του Νοσοκομείου Μητέρα και Υγείας, αντίστοιχα, προκύπτει έκπτωση της ακοής αριστερά 20 με 30. Από δε το με ημεροχρονολογία 23/10/23 ηλεκτρονυσταγμο-γράφημα, προέκυψε, από υδροδιακλυσμούς θερμού – ψυχρού που έγιναν εναλλάξ, υπαισθησία του αριστερού λαβυρίνθου (στους θερμούς διακλυσμούς), ευρήματα συμβατά με υπαισθησία του αριστερού λαβυρίνθου. Το δε ενημερωτικό σημείωμα – εξιτήριο (23-10-23) του Νοσοκομείου Υγεία, εκτός των άλλων, διαγιγνώσκει οξύ ακουστικό τραύμα (ΑΡ) ωτός, με συνοδή λαβυρινθική συνδρομή.

Από τα ανωτέρω αποδείχθηκε ότι ο ως άνω ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, με αριθμό φανέλας (3), υπέστη την ανωτέρω σωματική βλάβη από τη ριφθείσα πλησίον του κροτίδα, από τους φιλάθλους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ως μόνη ενεργό αιτία. Η σωματική αυτή βλάβη, μετά την διάγνωσή της από τον γιατρό του αγώνα, οδήγησε τον διαιτητή στην προσωρινή διακοπή του αγώνα και ύστερα από επανειλημμένες διαγνώσεις του ως άνω γιατρού σε μεταγενέστερους χρόνους που επιβεβαίωναν την σωματική βλάβη, ο διαιτητής άχθηκε ορθώς στην οριστική διακοπή του αγώνα, τηρώντας τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και τις σχετικές διατάξεις του Π.Κ. Ε.Π.Ο., όπως αναλύθηκε τόσο στην μείζονα σκέψη που προηγήθηκε, όσο και στην ανάλυση (αιτιολογία) και αναγωγή των ουσιαστικών περιστατικών στις αντίστοιχες διατάξεις του Π.Κ. Ε.Π.Ο. και τον Κ.Α.Π.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η Έφεση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, να απορριφθεί ως αβάσιμη, καθόσον η εκκαλουμένη έστω και με διαφορετικές αιτιολογίες, τις οποίες η παρούσα Επιτροπή Εφέσεων αντικαθιστά κατ’ άρθρον 534 Κ.Πολ.Δ., άχθηκε σε σωστό διατακτικό, εφαρμόζοντας τις ορθές διατάξεις και πειθαρχικές ποινές».Ισπανία: Παίκτης της Μάλαγα ζήτησε και πήρε 50 ευρώ από φίλαθλο για να του δώσει τη φανέλα (vid)
Ισπανία: Παίκτης της Μάλαγα ζήτησε και πήρε 50 ευρώ από φίλαθλο για να του δώσει τη φανέλα (vid)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Live Streaming το ντέρμπι παραμονής
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Live Streaming το ντέρμπι παραμονής
Το μεγαλύτερο έπαθλο όλων των εποχών στην Ελλάδα
Το μεγαλύτερο έπαθλο όλων των εποχών στην Ελλάδα
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μήνυμα για το ντέρμπι από την «πράσινη» ΚΑΕ - Διαθέσιμα εισιτήρια
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μήνυμα για το ντέρμπι από την «πράσινη» ΚΑΕ - Διαθέσιμα εισιτήρια
©2011-2024 Onsports.gr - All rights reserved