Νέο εξώδικο του Ερασιτέχνη, ζητά τα «κλειδιά» της Λεωφόρου από την ΠΑΕ

Νέο εξώδικο του Ερασιτέχνη, ζητά τα «κλειδιά» της Λεωφόρου από την ΠΑΕ

Με δεδομένη την καθολική άρνηση του Γιάννη Αλαφούζου στο αίτημα της διοίκησης του Ερασιτέχνη για την επίτευξη μιας νέας ρύθμισης του χρέους της ΠΑΕ προς τη Μάνα του Λόχου, παρά τις δύο προτάσεις καλής θέλησης που του κατατέθηκαν, προκύπτουν νέα δεδομένα στη νομική, πλέον, διαδικασία.

Έτσι, η διοίκηση του Ερασιτέχνη απάντησε στο χθεσινό εξώδικο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με το οποίο την καλούσε να αποστείλει μέχρι τις 3 το μεσημέρι το παραχωρητήριο για τη χρήση της Λεωφόρου, με νέο εξώδικο, με το οποίο καταγγέλλει το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως της Λεωφόρου, το οποίο υπεγράφη στις 30.12.2013. Ταυτόχρονα, καταγγέλλει και την πρόσθετη πράξη ιδιωτικού συμφωνητικού που υπεγράφη στις 12.03.2014, αλλά και την τροποποίησή του που υπεγράφη στις 12.04.2018.

Παράλληλα, ο Ερασιτέχνης καλεί τη διοίκηση της ΠΑΕ να αποδώσει τη χρήση του Γηπέδου της Λεωφόρου και να παραδώσει τα κλειδιά του κτηρίου και των περιβάλλοντων χώρων.

Είναι σαφές πως από τη στιγμή που ο Γιάννης Αλαφούζος έκλεισε την πόρτα στη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη, εκείνη δεν έχει άλλη επιλογή από τη νομική διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της «Μάνας του Λόχου».

Άλλωστε, όσες κινήσεις καλής θέλησης κι αν έγιναν από την πλευρά του Ερασιτέχνη, κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων στο γραφείο του Γιάννη Αλαφούζου. Και η εφάπαξ καταβολή της οφειλής με κούρεμα 90.000 ευρώ και η νέα ρύθμιση με μηνιαίες δόσεις μέχρι το τέλος του 2018, ακόμα - ακόμα και ο εν λευκώ ορισμός του τιμήματος για τη χρήση της νέας αγωνιστικής περιόδου από τον ίδιο τον Αλαφούζο, όπως αυτή προτάθηκε στην τελευταία επίσημη τοποθέτηση του Ερασιτέχνη.

Αυτό, πάντως, που με κατηγορηματικό και ξεκάθαρο τρόπο διαμηνύουν οι διοικούντες τον Ερασιτέχνη προς πάσα κατεύθυνση, είναι πως οι δικές τους πόρτες ήταν, είναι και θα παραμένουν πάντα ανοικτές, όπως και αυτές της Λεωφόρου για τον μεγάλο «αδερφό», τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι εκείνος που επέλεξε την μέθοδο της ρήξης, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι αυτός που πρέπει τώρα να αντιληφθεί πως έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή που στον Ερασιτέχνη έλυνε και έδενε, δίχως κανένας εκ των προηγούμενων διοικούντων, να είναι σε θέση να ορθώσει ανάστημα και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Μάνας του Λόχου, οδηγώντας τη φυσικά στη διάλυση και τη χρεοκοπία.

Ως εκ τούτου, στον Ερασιτέχνη αναμένουν πλέον τη διοίκηση της ΠΑΕ να επανέλθει οποιαδήποτε στιγμή θελήσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αλλά με συγκεκριμένη και επί της ουσίας πρόταση διευθέτησης του χρέους και όχι με αερολογίες...

Αναλυτικά, στο εξώδικο αναφέρεται:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ», με Α.Φ.Μ.: 090019647, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λ. Αλεξάνδρας, αρ. 160, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΕ)», με Α.Φ.Μ.: 094075243, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, επί της Λ. Πεντέλης και οδού Πηλέως, αρ. 3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Όπως γνωρίζετε, την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2013, υπογράφηκε μεταξύ της εταιρείας σας και του σωματείου μας ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως για τη χρήση του Γηπέδου του Παναθηναϊκού (Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης). Η μίσθωση συμφωνήθηκε εικοσαετής, αρχομένης από την 01.07.2013 και λήγουσας την 30.06.2033, χρονική διάρκεια η οποία για το σωματείο μας και κάθε μέσο συνετό συναλλασσόμενο είναι υπέρμετρα δεσμευτική, υπερβαίνει κατά πολύ τις κρατούσες στις συναλλαγές πρακτικές και κατ’ επέκταση αντίθετη στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Για την αναφερόμενη στο ανωτέρω συμφωνητικό, εκ μέρους του σωματείου μας, συνολική παραχώρηση χρήσης, κλπ. του Γηπέδου του Παναθηναϊκού (Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης), συμφωνήθηκαν συνοπτικά τα κάτωθι ανταλλάγματα ανά έτος: 436.000 ευρώ για την περίοδο 2013 – 2014, 440.000 ευρώ για την περίοδο 2014 – 2015, 484.000 ευρώ για την περίοδο 2015 – 2016, 500.000 ευρώ για την περίοδο 2016 – 2017 και 500.000 ευρώ για την περίοδο 2017 – 2018. Για τις επόμενες περιόδους, το αντάλλαγμα θα αναπροσαρμοζόταν κατά ποσοστό 5% ετησίως επί του αμέσως προηγούμενου έτους καταβαλλόμενου ανταλλάγματος, ήτοι για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 θα ανερχόταν στο ποσό των 525.000 ευρώ.

Όμως, η εταιρεία σας, εκμεταλλευόμενη την δυσχερή οικονομική θέση του σωματείου μας και το γεγονός ότι αυτό τελούσε υπό καθεστώς προσωρινής διοίκησης Πρωτοδικείου - με εξουσία τη διενέργεια αρχαιρεσιών και όχι φυσικά τη λήψη αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων βαρύνουσας σημασίας για την επιβίωση του σωματείου - κατέληξε στην από 12.04.2018 τροποποίηση του από 30.12.2013 συμφωνητικού μισθώσεως, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί με την από 12.03.2014 πρόσθετη πράξη, με την οποία συμφωνήθηκε – σε υπέρβαση, τονίζουμε, των ορίων εξουσίας της προσωρινής διοίκησης - η μείωση του ανταλλάγματος για την παραχώρηση της χρήσης του Γηπέδου του Παναθηναϊκού (Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης), κλπ. στο μειωμένο κατά 50% (!!!!) ποσό των 252.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την περίοδο 2018 – 2019.

Κατά τον ίδιο αντίθετο στα συναλλακτικά ήθη και στην καλή πίστη τρόπο, υπογράφηκε το από 12.04.2018 συμφωνητικό εκκαθάρισης και ρύθμισης εξόφλησης ανταλλάγματος ποσού 611.000 ευρώ από μη καταβαλλόμενα μισθώματα για την περίοδο χρήσης 2016 – 2017 και 2017 – 2018, με όρους υπέρμετρα επαχθείς για το σωματείο μας, όπως άτοκη καταβολή των από διετίας οφειλομένων σε 60 (!!!) δόσεις με ταυτόχρονη άφεση χρέους της τελευταίας δόσης ποσού έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000,00€).

Κατόπιν τούτου,  με την από 01/08/2018 εξώδικη δήλωση – καταγγελία – πρόσκληση μας, η οποία σας επιδόθηκε νομίμως αυθημερόν, όπως προκύπτει από την υπ` αριθμ. 2538Β/01.08.2018 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ελίζας Γ. Τριγιάρ, καταγγείλαμε νόμιμα το από 12.04.2018 συμφωνητικό εκκαθάρισης και ρύθμισης εξόφλησης ανταλλάγματος ποσού 611.000 ευρώ από μη καταβαλλόμενα μισθώματα για την περίοδο χρήσης 2016 – 2017 και 2017 – 2018 και σας καλέσαμε σε επαναδιαπραγμάτευση ή εξόφληση της ρητώς συνομολογηθείσας οφειλής προς το σωματείο μας.

Δεδομένης της σημερινής εξώδικης δήλωσης – απάντησής σας, με την οποία αρνηθήκατε την ανωτέρω πρόταση μας, και παρά την εν γένει πλήρως καλόπιστη, χρηστή και σύστοιχη με τα συναλλακτικά ήθη συμβατική συμπεριφορά του σωματείου μας, η εταιρεία σας συνεχίζει να δυστροπεί και να επιδεικνύει την ίδια και προ πολλού εμπεδωμένη αντισυμβατική συμπεριφορά έχοντας πλέον καταστεί υπερήμερη οφειλέτιδα ποσού 590.000 ευρώ από μη καταβαλλόμενα μισθώματα για τις περιόδους 2016 – 2017 και 2017 – 2018.

Αναλογιζόμενοι περαιτέρω τις τεράστιες ανάγκες του σωματείου μας, τα χρέη του οποίου ανέρχονται σε ποσό μεγαλύτερο των 3.000.000 ευρώ, είναι εύκολα αντιληπτό, ότι η μη αποπληρωμή της ως άνω ληξιπρόθεσμης διετούς οφειλής και η εν γένει στάση της εταιρείας σας, βλάπτουν το σωματείο μας και θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του.

Επειδή, λοιπόν, το σωματείο μας έχει νόμιμα καταγγείλει το από 12.04.2018 συμφωνητικό εκκαθάρισης και ρύθμισης εξόφλησης ανταλλάγματος για τις περιόδους 2016 – 2017 και 2017 – 2018 που σας έχει επιδοθεί νομίμως με την από 01/08/2018 εξώδικη δήλωση – καταγγελία – πρόσκληση μας, η οποία σας επιδόθηκε νομίμως αυθημερόν, όπως προκύπτει από την υπ` αριθμ. 2538Β/01.08.2018 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ελίζας Γ. Τριγιάρ.

Επειδή, για το λόγο αυτό και αφού δεν ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για επαναδιαπραγμάτευση ή εξόφληση της οφειλής σας προς το σωματείο μας έχετε καταστεί υπερήμερη οφειλέτιδα για το ποσό των 590.000 ευρώ λόγω μη καταβληθέντων ληξιπρόθεσμων και απαιτητών μισθωμάτων για τις περιόδους 2016 – 2017 και 2017 – 2018.

Επειδή ουδέποτε μέχρι και την επίδοση της από 02.08.2018 Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησής μας τέθηκε οποιαδήποτε καταληκτική προθεσμία περί παραχωρητηρίου, όπως αναληθώς ισχυρίζεστε, ενώ ουδόλως είναι το σωματείο μας αυτό που καθυστέρησε σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση αλλά η εταιρεία σας.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, το από 30.12.2013 συμφωνητικό μισθώσεως και η από 12.04.2018 τροποποίηση αυτού που αφορά τη μείωση του ανταλλάγματος για την παραχώρηση της χρήσης του του Γηπέδου του Παναθηναϊκού (Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης) στο ποσό των 252.000 ευρώ για την περίοδο 2018 – 2019 είναι άκυρα ως καταπλεονεκτικά και αντίθετα στα χρηστά ήθη βάσει των αναγκαστικού δικαίου και Δημοσίας Τάξεως διατάξεων 178 και 179 του Αστικού Κώδικα, αφού το σωματείο μας δεσμεύεται υπέρμετρα στο πλαίσιο δυσανάλογα μακράς για τις συναλλακτικές πρακτικές χρονικής διάρκειας μισθώσεως είκοσι (20) ετών και μάλιστα, όσον αφορά την από 12.04.2018 τροποποίηση, με όρους επαχθείς, συμφωνηθέντες μάλιστα από την προσωρινή διοίκηση του σωματείου μας, καθ` υπέρβαση της εξουσίας της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Σας δηλώνουμε πως καταγγέλλουμε το ως άνω από 30.12.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως καθώς επίσης την από 12.03.2014 πρόσθετη πράξη ιδιωτικού συμφωνητικού και την από 12.04.2018 τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σας καλούμε για το λόγο αυτό από της επελεύσεως των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας να μας αποδώσετε τη χρήση του Γηπέδου του Παναθηναϊκού (Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης) και να μας παραδώσετε τα κλειδιά του κτηρίου και των περιβαλλόντων χώρων.

Άλλως θα προβούμε σε κάθε ενέργεια προς υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΕ)», με Α.Φ.Μ.: 094075243, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, επί της Λ. Πεντέλης και οδού Πηλέως, αρ. 3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.ΟΦΗ: Πρώτη για Χριστογεώργο – Η απόφαση να μετακομίσει στο «Γεντί Κουλέ» (video)
ΟΦΗ: Πρώτη για Χριστογεώργο – Η απόφαση να μετακομίσει στο «Γεντί Κουλέ» (video)
ΠΑΟΚ: Αποκαλύψεις Λουτσέσκου για Ιβάν Σαββίδη - «Με πίεζε πολύ, είχαμε συσκέψεις στις 4 το πρωί»
ΠΑΟΚ: Αποκαλύψεις Λουτσέσκου για Ιβάν Σαββίδη - «Με πίεζε πολύ, είχαμε συσκέψεις στις 4 το πρωί»
Μάριος Τουρούτσικας: Τα δάκρυα της ΠτΔ και του Πρωθυπουργού στην ταφή του άτυχου πιλότου
Μάριος Τουρούτσικας: Τα δάκρυα της ΠτΔ και του Πρωθυπουργού στην ταφή του άτυχου πιλότου
Παναθηναϊκός: Η κοινοπραξία των κατασκευαστικών για τον Βοτανικό
Παναθηναϊκός: Η κοινοπραξία των κατασκευαστικών για τον Βοτανικό