Σκάκι στα σχολεία
SHARE

Σκάκι στα σχολεία

Ψήφισμα για σκάκι στα σχολεία έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Στόχος της συγκεκριμένης απόφασης είναι:

1. Η έκδοση κοινοτικής οδηγίας – σύστασης προς τα Εθνικά Υπουργεία Παιδείας για ένταξη του σκακιού στα σχολεία.

2. Η δημιουργία και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (από το 2012) προγράμματος «Σκάκι στα σχολεία». (Εάν κάτι τέτοιο εγκριθεί, τότε σκακιστικοί φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς, Δήμοι κλπ. θα μπορούν να υποβάλλουν διακρατικές προτάσεις που θα συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.).

3. Η αναγνώριση του σκακιού ως εργαλείου ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

Για την έγκριση και προώθηση του ψηφίσματος απαιτούνται οι υπογραφές από το 50% + 1 των ευρωβουλευτών δηλαδή 369 υπογραφές επί συνόλου 736 Ευρωβουλευτών. Έργο που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο μιας και οι Ευρωβουλευτές έχουν να αποφασίσουν ανάμεσα σε πολλά ψηφίσματα ποια θα υποστηρίξουν και θα υπογράψουν. Η προσπάθεια εστιάζεται κυρίως στις μικρότερες χώρες καθώς οι ευρωβουλευτές που προέρχονται από τις μεγάλες πληθυσμιακά χώρες δεν υποστηρίζουν μαζικά τέτοιες πρωτοβουλίες.

Μέχρι σήμερα τη δήλωση έχουν υπογράψει 112 Ευρωβουλευτές ανάμεσα τους 3 Έλληνες Ευρωβουλευτές. Οι υπογραφές συλλέγονται μόνο κατά τις 4ήμερες, ανά μήνα, συνόδους του Ευρωκοινοβουλίου. Οι πρώτες υπογραφές συλλέγησαν στη σύνοδο του Δεκεμβρίου και απομένουν οι σύνοδοι του Ιανουαρίου (16-19.1) του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Τον Φεβρουάριο ή το Μάρτιο θα διοργανωθεί και ένα μεγάλο επικοινωνιακό σκακιστικό γεγονός στις Βρυξέλλες για την τελική προώθηση του ψηφίσματος. Καταληκτική ημερομηνία για τη συλλογή των υπογραφών είναι 15η Μαρτίου 2012.

Η απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 6 και το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους τομείς για τον οποίο «η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών».

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκάκι είναι ένα άθλημα προσιτό σε παιδιά κάθε κοινωνικής ομάδας, θα μπορούσε συνεπώς να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και στην επίτευξη στόχων πολιτικής, όπως η κοινωνική ενσωμάτωση, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η μείωση της εγκληματικότητας, ακόμη και η μάχη με διάφορες εξαρτήσεις

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, το σκάκι μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, την υπομονή και την επιμονή του, και να συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της διαίσθησης, της μνήμης και των δεξιοτήτων ανάλυσης και λήψης αποφάσεων επίσης το σκάκι διδάσκει την αποφασιστικότητα, τη θετική στάση και την άμιλλα

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ

2. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο πρόγραμμα «Σκάκι στο σχολείο» και να διασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότησή του από το 2012 και μετά

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών όσον αφορά την επίδραση του προγράμματος στην ανάπτυξη των παιδιών

4. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, μαζί με τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

«Στην υγειά μας ρε παιδιά»: H Πάολα «προκάλεσε εγκεφαλικά» με τα λικνίσματά της
«Στην υγειά μας ρε παιδιά»: H Πάολα «προκάλεσε εγκεφαλικά» με τα λικνίσματά της
Δώνης: «Είμαστε ομάδα που σέβεται τον αντίπαλο»
Δώνης: «Είμαστε ομάδα που σέβεται τον αντίπαλο»
Μαζί με τον «CR7» έφυγε και ο κόσμος από το «Μπερναμπέου»
Μαζί με τον «CR7» έφυγε και ο κόσμος από το «Μπερναμπέου»
Παναθηναϊκός: «Χόρτο μαγικό» ομάδα με κόσμο (photos)
Παναθηναϊκός: «Χόρτο μαγικό» ομάδα με κόσμο (photos)


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies