ΠΑΟΚ: Το σκεπτικό για την βαριά τιμωρία με τον Άρη (photos)
1 SHARE

ΠΑΟΚ: Το σκεπτικό για την βαριά τιμωρία με τον Άρη (photos)

ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε το σκεπτικό της τιμωρίας του «Δικεφάλου» για τα επεισόδια στο ντέρμπι με τον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε από την πειθαρχική επιτροπή για τα επεισόδια στο ντέρμπι με τον Άρη με πρόστιμο ύψους 193.000 ευρώ και τέσσερις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων: «1) Εκατό λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα (-100’), εξήντα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα (-60’) και κατά την έναρξη του αγώνα, και στα 1’, 4’, 7’, 9’, 12’, 17’, 19’, 22’, 23’, 27’, 37’, 39’, 44’, 45’, 49’, 52’, 53’, 54’, 57’, 60’, 63’, 68’, 72’, 74’, 75’, 86’, 87’, 90’ και 92’ λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 4-4Α και 5 άναψαν συνολικά διακόσιους δεκαπέντε (215) πυρσούς, δεκαεπτά (17) βαρελότα, είκοσι εννέα (29) κροτίδες, τέσσερα (4) πυροτεχνήματα, τρία (3) καπνογόνα και δύο (2) φωτοβολίδες [συνέπεια του ανάμματος εκατόν είκοσι (120) πυρσών στην έναρξη του αγώνα ήταν να καθυστερήσει η έναρξη αυτού κατά δύο (2) λεπτά].

2) Στην έναρξη του αγώνα και στα 1’, 2’, 3’, 7’, 12’, 14’, 17’, 19’, 23’,32’, 34’, 35’, 39’, 42’, 51’, 52’, 54’, 63’, 65’, 66’, 68’, 72’, 73’, 76’, 83’, 84’, 85’, 86’, 87’, 89’, 90’, 91’,92’ λεπτά, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 4-4Α, έριξαν συνολικά είκοσι (20) πυρσούς, είκοσι πέντε (25) κροτίδες, δεκαοκτώ (18) καπνογόνα, δύο (2) φωτοβολίδες, τριάντα οκτώ (38) βαρελότα, δέκα (10) πλαστικά μπουκαλάκια, ένα (1) γυάλινο μπουκάλι και ογδόντα με εκατόν είκοσι (80-120) μπουκάλια και καρεκλάκια εντός του αγωνιστικού χώρου και στον περιβάλλοντα του αγωνιστικού χώρου. Συνέπεια της ρίψης πυρσών στον αγωνιστικό χώρο και ενός (1) εξ αυτών εντός της περιοχής πέναλτι της φιλοξενούμενης ομάδας, ήταν η προσωρινή διακοπή του αγώνα στο 4’ λεπτό. Επίσης υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα για δύο (2’) λεπτά εξαιτίας ρίψης πυρσών και καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο από φιλάθλους της εγκαλούμενης.

3) Στο 10’ λεπτό του αγώνα πέντε (5) φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 4Α εισήλθαν στον περιβάλλοντα του αγωνιστικού χώρου, όπου και παρέμειναν. Στο 92’ λεπτό του αγώνα πενήντα (50) φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 4-4Α εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου με αποτέλεσμα την διακοπή του αγώνα για σαράντα δύο (42’) λεπτά, ενώ παράλληλα εκτυλίσσονταν επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ των ως άνω φιλάθλων και των εισερχομένων αστυνομικών δυνάμεων.

4) Στα 26’, 91’ και 95’ λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από όλο το γήπεδο εκφώνησαν το υβριστικό σύνθημα «ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Η ΜΑΝΑ».

5) Στα 23’, 41’ και 83’ λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 4Α έκαναν χρήση τριών (3) λέιζερ.

Την πρώτη και δεύτερη δε, εκ των ως άνω αποδιδόμενων στην εγκαλουμένη πειθαρχικών παραβάσεων, τέλεσε αυτή καθ’ υποτροπήν και ειδικότερα,

α) την υπ’ αριθ. 1 πράξη, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ 135/1-10-2021, 151/21- 10-2021 και 168/5-11-2021 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου και

β) την υπ’ αριθ. 2 πράξη, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ 135/1-10-2021 και 168/5-11-2021 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου. Περαιτέρω, η εγκαλούμενη δεν αμφισβητεί ειδικώς τις αποδιδόμενες σε βάρος της πειθαρχικές παραβάσεις, αλλά προβάλλει ισχυρισμούς σχετικά με την ορθή υπαγωγή των υπό στοιχεία 1 και 2 παραβάσεων στις επίμαχες διατάξεις, που αφορούν τόσο στην επιμέτρηση των ποινών και ιδίως εκείνης για διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, όσο και στην αρχή της αναλογικότητας.

Η εγκαλούμενη επικαλείται, εξάλλου, ως προς τις ίδιες ως άνω παραβάσεις, αντιφάσεις μεταξύ της Έκθεσης του Παρατηρητή και του Φύλλου Αγώνα, ενώ ισχυρίζεται, ως προς την πρώτη πράξη, ότι δεν διεκόπη ο αγώνας λόγω του ανάμματος αντικειμένων, αλλά εξαιτίας της ρίψης αυτών. Επιπροσθέτως, η εγκαλουμένη ισχυρίζεται, αναφορικώς με τη δεύτερη πράξη της ρίψης αντικειμένων, ότι ο αγώνας δεν διεκόπη για χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε (15’) λεπτών και, επομένως, δεν δύναται να επιβληθεί ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές.

Ειδικότερα, αναφορικώς με την πρώτη πράξη, αποδεικνύεται ότι έλαβε μεν χώρα το άναμμα των ως άνω πυρσών, κροτίδων, βαρελότων, πυροτεχνημάτων και λοιπών αντικειμένων, άλλα, όπως αποδεικνύεται και από το προσκομισθέν οπτικό υλικό, η αφή των ως άνω αντικειμένων δεν είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα για δύο (2’) λεπτά, αντιθέτως δε, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο διαιτητής, ο λόγος καθυστέρησης έναρξης του αγώνα ήταν η ρίψη πυρσών και καπνογόνων.

Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει να επιβληθούν στην εγκαλουμένη οι εξής ποινές:

α) Για την πρώτη πράξη, τελεσθείσα σε τέταρτη υποτροπή, χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, δεδομένης ιδίως της έντασης και βαρύτητας των οικείων περιστατικών [άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄,15 παρ. 2 περ. α’ και δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ],

β) για τη δεύτερη πράξη, τελεσθείσα σε τρίτη υποτροπή, χρηματική ποινή σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. β΄, γ’, ζ’ και η’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) για την τρίτη πράξη, χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για τέσσερις (4) αγωνιστικές (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 4 περ. α΄ και β’ και 5 περ. ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

δ) για την τέταρτη πράξη χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ [παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ] και

ε) για την πέμπτη πράξη χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Επίσης πρέπει να καθοριστεί συνολική χρηματική ποινή, ποσού εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (193.500,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη ποινή βάση προσαυξανόμενη από το ήμισυ των λοιπών ποινών, ήτοι 120.000 + 50.000 + 22.500 + 500 + 500 ευρώ».Α1 Πόλο Ανδρών: Πλήρης δράση για την 13η... στροφή του πρωταθλήματος
Α1 Πόλο Ανδρών: Πλήρης δράση για την 13η... στροφή του πρωταθλήματος
Μιλάνο-Ζαλγκίρις 65-58: Ντέρμπι για ένα δεκάλεπτο
Μιλάνο-Ζαλγκίρις 65-58: Ντέρμπι για ένα δεκάλεπτο
Σπάχια: «Είμαι απογοητευμένος - Είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτό που δείξαμε»
Σπάχια: «Είμαι απογοητευμένος - Είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτό που δείξαμε»
Μπάγερν Μονάχου-Άλμπα Βερολίνου 62-56: Ο Λούτσιτς έδωσε τους Βαυαρούς τον «εμφύλιο»
Μπάγερν Μονάχου-Άλμπα Βερολίνου 62-56: Ο Λούτσιτς έδωσε τους Βαυαρούς τον «εμφύλιο»

Θεσσαλονίκη - Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Τη Δευτέρα αναμένονται οι τοξικολογικές της Γεωργίας

Θεσσαλονίκη - Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Τη Δευτέρα αναμένονται οι τοξικολογικές της Γεωργίας

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Κω: Ταυτοποιήθηκε ο διακινητής, κατασχέθηκε το σκάφος

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Κω: Ταυτοποιήθηκε ο διακινητής, κατασχέθηκε το σκάφος

Αγωνία για το κήτος στον Άλιμο: «Δύσκολη κατάσταση» λέει στο Newsbomb.gr η κτηνίατρος που το εξέτασε

Αγωνία για το κήτος στον Άλιμο: «Δύσκολη κατάσταση» λέει στο Newsbomb.gr η κτηνίατρος που το εξέτασε

Για κακούργημα κατηγορείται 37χρονος που διέρρευσε ροζ βίντεο - Ο ρόλος της υπόθεσης Παναγιωτόπουλου

Για κακούργημα κατηγορείται 37χρονος που διέρρευσε ροζ βίντεο - Ο ρόλος της υπόθεσης Παναγιωτόπουλου

Κρούσματα σήμερα: 22.362 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - 107 θάνατοι και 605 διασωληνωμένοι

Κρούσματα σήμερα: 22.362 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - 107 θάνατοι και 605 διασωληνωμένοι

Κορονοϊός: Το χάπι της Merck λειτουργεί κατά της μετάλλαξης Όμικρον - Τι έδειξαν οι έρευνες

Κορονοϊός: Το χάπι της Merck λειτουργεί κατά της μετάλλαξης Όμικρον - Τι έδειξαν οι έρευνες

Προφυλακίστηκε 40χρονος που αποπλάνησε 14χρονη - Πώς έπεσε στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ.

Προφυλακίστηκε 40χρονος που αποπλάνησε 14χρονη - Πώς έπεσε στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ.

DWTS: Σαρώνει στο Twitter ο τελικός – Τα σχόλια για την εμφάνιση του Κοκλώνη

DWTS: Σαρώνει στο Twitter ο τελικός – Τα σχόλια για την εμφάνιση του Κοκλώνη