Η επιστολή Περέιρα στην ΕΠΟ για τους πίνακες διαιτησίας
SHARE

Η επιστολή Περέιρα στην ΕΠΟ για τους πίνακες διαιτησίας

Τα μέλη της ΕΠΟ, για τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν οι διαιτητές στους πίνακες για τη νέα χρονιά, ενημερώνει με επιστολή του, ο Μέλο Περέιρα.

Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής, επικαλείται την απόφαση της Επιτροπής Ενώσεων Μελών της FIFA καθώς και τις δύο επιστολές από την γενική γραμματέα της FIFA, Φατμά Σαμούρα και εξηγεί τα κριτήρια πάνω στα οποία βασίστηκαν οι επιλογές.

Αναλυτικά η επιστολή: «Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Ενώσεων Μελών της FIFA, με ημερομηνία 3 Απριλίου 2019, καθώς και τις επιστολές της Γενικής Γραμματέως της FIFA, κ. Fatma Samoura, που απεστάλησαν με fax στις 21 Μαϊου 2019, και στις 16 Ιουλίου 2019, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) στη συνεδρίαση Νο 28 στις 21 Ιουνίου 2019, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟ, τον Κανονισμό Διαιτησίας, τις οδηγίες Εθνικών Συνομοσπονδιών της FIFA για τη διαιτησία και τη Σύμβαση Διαιτησίας της UEFA, σχετικά με την επιλογή των Διαιτητών, Βοηθών Διαιτητών και Παρατηρητών της 1ης , 2ης και 3ης Κατηγορίας της περιόδου 2019/20, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, τις οποίες αποστέλλουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ προς γνώση και δημοσιοποίηση:

Η τελική κατάρτιση των πινάκων των δύο πρώτων κατηγοριών (βαθμολογία διαιτητών, αξιολόγηση) έγινε αποκλειστικά από τα τρία αλλοδαπά μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

1. Τα κριτήρια επιλογής, ανόδου, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:

a) Βαθμολογία της περιόδου 2018/19

b) Επίδοση στα τεστ φυσικής κατάστασης της περιόδου 2018/19

c) Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις της περιόδου 2018/19

d) Αγώνες που διεύθυναν στην περίοδο 2018/19

e) Τεχνικές επιδόσεις και συμπεριφορά

f) Ηλικία και προοπτική ανέλιξης στην κορυφή

g) Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ διαιτητή

 

2. Τα κριτήρια επιλογής, ανόδου, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους παρατηρητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:

a) Τεχνικές επιδόσεις και συνέπεια για την περίοδο 2018/19

b) Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις της περιόδου 2018/19

c) Επίδοση στις εξετάσεις εικόνων με φάσεις αγώνων (video tests) της περιόδου 2018/19

d) Αγώνες που διεύθυναν στην περίοδο 2018/19

e) Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ παρατηρητή

 

3. Εξαιτίας της νέας ανταγωνιστικής μορφής της Super League 1 (SL1) καθώς και της εφαρμογής του συστήματος VAR στη SL1 και στο Κύπελλο Ελλάδος και λόγω της εισαγωγής της SL2 ως νέας διοργάνωσης, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των διαιτητών της 1ης κατηγορίας.

 

4. Για τους ίδιους λόγους αποφασίστηκε επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των παρατηρητών της 1ης κατηγορίας, με μέγιστο αριθμό που καθορίστηκε στους 30.

 

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, αποφασίστηκε για τους διαιτητές της 1ης κατηγορίας:

a) Σύνολο 26 διαιτητές (από 21 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 21 διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Υποβιβάστηκαν: 2 διαιτητές στη 2η κατηγορία

d) Ανέβηκαν: 5 διαιτητές από τη 2η κατηγορία

 

6. Και για τους βοηθούς διαιτητές της 1ης κατηγορίας:

a) Σύνολο 50 βοηθοί διαιτητές (από 30 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 44 βοηθοί διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Υποβιβάστηκαν: 4 βοηθοί διαιτητές στη 2η κατηγορία

d) Ανέβηκαν: 6 βοηθοί διαιτητές από τη 2η κατηγορία

 

7. Και για τους παρατηρητές της 1ης κατηγορίας:

a) Συνολικός αριθμός παρατηρητών: 30 (από 21 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 27 παρατηρητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Επανεντάχθηκαν: 3 παρατηρητές

 

8. Εξαιτίας της δημιουργίας της νέας διοργάνωσης της SL2, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των διαιτητών της 2ης κατηγορίας.

 

9. Για τους ίδιους λόγους αποφασίστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των παρατηρητών της 2ης κατηγορίας

 

10. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, αποφασίστηκε για τους διαιτητές της 2ης κατηγορίας:

a) Σύνολο 52 ανδρών διαιτητών και 2 γυναικών διαιητητών (από 36 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 34 διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Προστέθηκαν: 2 διαιτητές που υποβιβάστηκαν από την 1η κατηγορία

d) Υποβιβάστηκαν: 2 διαιτητές στην 3η κατηγορία

e) Ανέβηκαν: 18 διαιτητές από την 3η κατηγορία (οι 2 είναι γυναίκες)

 

11. Και για τους βοηθούς διαιτητές της 2ης κατηγορίας:

a) Σύνολο 84 βοηθοί διαιτητές (από 41 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 70 βοηθοί διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Προστέθηκαν: 4 βοηθοί διαιτητές που υποβιβάστηκαν από την 1η κατηγορία

d) Υποβιβάστηκαν: 3 βοηθοί διαιτητές στην 3η κατηγορία

e) Ανέβηκαν: 9 βοηθοί διαιτητές από την 3η κατηγορία + 1 επανένταξη (γυναίκα)

 

12. Και για τους παρατηρητές της 2ης κατηγορίας:

a) Σύνολο 74 παρατηρητές (από 43 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 64 παρατηρητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Υποβιβάστηκε: 1 παρατηρητής στην 3η κατηγορία

d) Ανέβηκαν: 9 παρατηρητές από την 3η κατηγορία + 1 επανένταξη

 

13. Εξαιτίας της αύξησης των ομάδων που συμμετέχουν στην 3η εθνική κατηγορία, της δημιουργίας των πρωταθλημάτων νέων της SL2 και της αύξησης του αριθμού των αγώνων των γυναικείων πρωταθλημάτων, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των διαιτητών της 3ης κατηγορίας σε 110 και επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των διαιτητών, που επιλέχθηκαν από τις ΕΠΣ και εγκρίθηκαν στο σεμινάριο Προχωρημένου Σταδίου Κατάρτισης Επιπέδου 2 (GreeKore Promising) για την Κατηγορία 4 Προχωρημένων διαιτητών (70). Ο συνολικός αριθμός των διαιτητών που συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις θα είναι 180

 

14. Για τους ίδιους λόγους, αποφασίστηκε επίσης να αυξηθεί ο μέγιστος αριθμός παρατηρητών της 3ης κατηγορίας.

 

15. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, αποφασίστηκε για τους διαιτητές της 3ης κατηγορίας:

a) Σύνολο 110 διαιτητές (από 48 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 56 διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Προστέθηκαν: 2 διαιτητές που υποβιβάστηκαν από τη 2η κατηγορία

d) Υποβιβάστηκαν: 4 διαιτητές στην 4η κατηγορία

e) Ανέβηκαν: 52 διαιτητές από την Κατηγορία 4 Προχωρημένων διαιτητών.

 

16. Και για τους βοηθούς διαιτητές της 3ης κατηγορίας:

a) Σύνολο 196 βοηθοί διαιτητές (από 52 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 187 βοηθοί διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Προστέθηκαν: 3 βοηθοί διαιτητές από τη 2η κατηγορία

d) Επανεντάχθηκαν: 4 βοηθοί διαιτητές

e) Αλλαγή ιδιότητας: 2 (από διαιτητές έγιναν βοηθοί διαιτητές)

 

17. Και για τους παρατηρητές της 3ης κατηγορίας:

a) Συνολικός αριθμός παρατηρητών: 144 (από 48 διαφορετικές ΕΠΣ)

b) Παρέμειναν: 122 παρατηρητές από την προηγούμενη περίοδο

c) Προστέθηκε: 1 παρατηρητής που υποβιβάστηκε από τη 2η κατηγορία

d) Υποβιβάστηκαν: 7 παρατηρητές στην 4η κατηγορία

e) Νέοι παρατηρητές: 21

 


Βόλος: Πανέτοιμος για την πρεμιέρα
Βόλος: Πανέτοιμος για την πρεμιέρα
Στοίχημα: Η βόμβα της ημέρας
Στοίχημα: Η βόμβα της ημέρας
Νατάσα Μποφίλιου: Την έχεις δει με μαγιό και χωρίς ρετούς; Θα πάθεις πλάκα! (Photos)
Νατάσα Μποφίλιου: Την έχεις δει με μαγιό και χωρίς ρετούς; Θα πάθεις πλάκα! (Photos)
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Το «πράσινο» ποστ του Αλεξ Αντετοκούνμπο (photo)
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Το «πράσινο» ποστ του Αλεξ Αντετοκούνμπο (photo)

Αναδρομικά: Πότε θα δοθούν τα χρήματα – Το σενάριο για να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός

Αναδρομικά: Πότε θα δοθούν τα χρήματα – Το σενάριο για να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός

Απίστευτη αλλαγή παρουσιαστή του ΑΝΤ1! Έχασε 20 κιλά και δες πώς είναι σήμερα! (PHOTOS)

Απίστευτη αλλαγή παρουσιαστή του ΑΝΤ1! Έχασε 20 κιλά και δες πώς είναι σήμερα! (PHOTOS)

Αν έχεις ερωτευτεί άντρα Παρθένο, ξανασκέψου το! Ορίστε το γιατί...

Αν έχεις ερωτευτεί άντρα Παρθένο, ξανασκέψου το! Ορίστε το γιατί...

Θυμάσαι την κακιά Βάλερι του Beverly Hills; Είναι 45 ετών και αγέραστη! (photos)

Θυμάσαι την κακιά Βάλερι του Beverly Hills; Είναι 45 ετών και αγέραστη! (photos)

«Πουλούσαν... έρωτα»: Αποκαλύφθηκε μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές απάτες

«Πουλούσαν... έρωτα»: Αποκαλύφθηκε μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές απάτες

Διατροφή για διαβητικούς: Γιατί πρέπει να την ακολουθούμε όλοι (εικόνες)

Διατροφή για διαβητικούς: Γιατί πρέπει να την ακολουθούμε όλοι (εικόνες)

Μπαρτσελόνα: Στα μαχαίρια Αμπιντάλ-Ντεμπελέ! (video)

Μπαρτσελόνα: Στα μαχαίρια Αμπιντάλ-Ντεμπελέ! (video)

Γνωρίστε τις πιο μικροκαμωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ (vid)

Γνωρίστε τις πιο μικροκαμωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ (vid)

Της πήραν τον 4χρονο γιο της - 100 χρόνια μετά ο εγγονός της αποκαλύπτει τη σοκαριστική αλήθεια (vid+pics)

Της πήραν τον 4χρονο γιο της - 100 χρόνια μετά ο εγγονός της αποκαλύπτει τη σοκαριστική αλήθεια (vid+pics)

Τζόκερ: Αυτή είναι η γυναίκα που κέρδισε τα 6,7 εκατομμύρια - Με δελτίο των 5 ευρώ έγινε ζάμπλουτη

Τζόκερ: Αυτή είναι η γυναίκα που κέρδισε τα 6,7 εκατομμύρια - Με δελτίο των 5 ευρώ έγινε ζάμπλουτη