ΑΕΚ: Η αλληλογραφία για τα χαμένα 5 εκατ. ευρώ της Empire...

ΑΕΚ: Η αλληλογραφία για τα χαμένα 5 εκατ. ευρώ της Empire...

Αποκαλυπτικά είναι τα 55 e-mails που αντάλλαξε ο Γιώργος Κιντής με τους Αδαμίδη, Παππά, Πουλάκο και Χιώτη για την υπόθεση Empire.

Βέβαια, από αυτά προκύπτουν νέα ερωτήματα για τον τρόπο που λειτούργησε τόσο η ΠΑΕ ΑΕΚ, όσο και τα εμπλεκόμενα άτομα σε αυτή την υπόθεση, αναζητώντας τα 5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα 55 mail που ανταλλάχθηκαν για το θέμα της Empire:

From: G. Kintis

Date: 2012/8/13

Subject: Empire 1924 Α.Ε.

To: Σταύρος Αδαμίδης, nicos notias , Πέτρος Παππάς, Dimitris.Kapsis, Χάρης Κοσμάτος, poulakosvas, georgoulis

Προς

κ.κ.

Αδαμίδη Σταύρο

Νοτιά Νικόλαο

Κοσμάτο Θεοχάρη

Καπετανάκη Κωνσταντίνο

Καψή Δημήτρη

Παππά Πέτρο

Γεωργούλη Χαράλαμπο

Κωνσταντινίδη Γεώργιο

Πουλάκο Βασίλειο

Κύριοι,

Σας γράφω λόγω της ιδιότητάς σας ως μελών του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία Empire 1924 A.E., της οποίας τυγχάνω μέτοχος. Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία ιδρύθηκε στις 11/2/2005 προκειμένου να διευκολύνει την εμπορική λειτουργία της ΠΑΕ ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Σημάτων στις 4/5/2005, η ΑΕΚ ΠΑΕ παραχώρησε στην «EMPIRE 1924 A.E.» α) το δικαίωμα χρήσης των σημάτων της «ΑΕΚ ΠΑΕ» και «ΑΕΚ FC» , β) το δικαίωμα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων με τη χρήση των ως άνω σημάτων, και γ) το δικαίωμα παραχώρησης υποάδειας χρήσης των σημάτων της ΑΕΚ ΠΑΕ σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για εκμετάλλευση στις εμπορικές τους δραστηριότητες. Εν συνεχεία, με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 19/7/2005 η ΑΕΚ ΠΑΕ παραχώρησε στην εταιρεία «EMPIRE 1924 A.E.» το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης α) των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου, β) των διαφημιστικών καταχωρήσεων, γ) της βάσης δεδομένων, δ) κάθε είδους κινητών, ακίνητων και άυλων περιουσιακών δικαιωμάτων της και ε) των image rights των αθλητών της ΑΕΚ ΠΑΕ προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η «Empire 1924 Α.Ε.» οφείλει να καταβάλει στην ΑΕΚ ΠΑΕ ως αντάλλαγμα ποσοστό 80% επί των καθαρών κερδών της.

Δυστυχώς, η εταιρεία όχι μόνο δεν πέτυχε το σκοπό της, αλλά αντίθετα μέχρι τις 31/12/2010 είχε σωρεύσει ζημίες ύψους περί τα €3.5 εκ. (λαμβανομένων υπόψη και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών), ενώ σύμφωνα με την από 17/1/2011 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της ΠΑΕ ΑΕΚ, η τελευταία είχε καταβάλει ως τις 30/6/2010 στην Empire 1924 ταμειακές διευκολύνσεις ύψους άνω των €1,2 εκ. Μάλιστα, στην έκθεση σημειώνεται ότι για τις ταμειακές διευκολύνσεις ύψους 200.000 ευρώ που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληγε στις 30/6/2010, δεν παραδόθηκαν στους ελεγκτές σχετικά πρακτικά εγκρίσεων από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Με δύο λόγια, η εταιρεία στην οποία έδωσε ως «προίκα» την εμπορική εκμετάλλευση του σήματος της η ΠΑΕ ΑΕΚ, όχι μόνο δεν κατέβαλε ούτε ευρώ ως αντάλλαγμα επί τόσα χρόνια, αλλά την επιβάρυνε περαιτέρω με €1,2 εκ. κατ' ελάχιστον. Πέραν τούτου, η εταιρεία εμφάνισε, βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της στις 31/12/2010, μηδενικό σχεδόν περιθώριο μεικτού κέρδους, ζημίες €630.000 σε κύκλο εργασιών €1,3 εκ. και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς ύψους €300.000 περίπου.

Η σημερινή κατάσταση της εταιρείας δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στη συμβατική σχέση με την εταιρεία Puma Hellas A.E., στις διαβόητες «φανέλες του Ριβάλντο». Σε συνέντευξή του στο Βήμα στις 23/1/2011 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Empire 1924 και τότε και της ΠΑΕ ΑΕΚ Σταύρος Αδαμίδης επαιρόταν διότι μείωσε την υποχρέωση αυτή από €7 εκ. σε €1 εκ. (αργότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η υποχρέωση μειώθηκε ακόμη περισσότερο, στις €500.000) ενώ βεβαίως η εταιρεία είχε παραλάβει και αθλητικό υλικό. Ακούγονται βέβαια κι άλλα: για λογιστές που αμείβονταν με €10.000 μηνιαίως, για διευθυντικά στελέχη που είχαν παράπλευρες δραστηριότητες εμπορίας αθλητικών ειδών, για υπαλλήλους του Empire Café που συνέχιζαν να πληρώνονται χρόνια αφού είχε κλείσει το καφέ, για αθλητικές εφημερίδες που έλαβαν υλικό αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ χωρίς ποτέ να το πληρώσουν (ενώ βεβαίως στήριζαν το έργο της διοίκησης). Ακόμη κι αν όλα τα ανωτέρω ευσταθούν, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το πώς μια εταιρεία που θα έπρεπε να έχει αποδώσει από ιδρύσεώς της στην ΠΑΕ ΑΕΚ κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ, κατέληξε να έχει ζημίες αρκετών εκατομμυρίων.

Στην ίδια συνέντευξη στο Βήμα ο κ. Αδαμίδης εξέφραζε την πεποίθησή του ότι «στο εξής [η Empire 1924] θα είναι κερδοφόρος και όλα τα κέρδη της θα πηγαίνουν στην ΠΑΕ ΑΕΚ». Προφανώς, έπεσε έξω στην πρόβλεψή του αυτή, καθότι σύμφωνα πάλι με δημοσιεύματα του τύπου, ο ίδιος καταδικάσθηκε το Μάιο του 2012 σε φυλάκιση επτά μηνών για οφειλές της εταιρείας. Το αν και κατά πόσο έχει πέσει έξω ο κ. Αδαμίδης δεν μπορούμε δυστυχώς να το κρίνουμε με άλλο τρόπο, διότι, κατά παράβαση του άρθρου 25 του ν. 2190/1920, η εταιρεία δεν έχει συγκαλέσει ως όφειλε τακτική Γενική Συνέλευση ως τις 30/6/2012, ούτε βεβαίως έχει δημοσιεύσει ισολογισμό για το έτος 2011.

Συμφωνείτε, πιστεύω, ότι τα παραπάνω μόνο στο μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορούν να συμβούν. Στην περίπτωση της Empire 1924 όμως, δεν υπάρχει καν η συνήθης δικαιολογία (ή πρόφαση) περί ανάγκης αγωνιστικής ενίσχυσης της ομάδας, διότι η Empire 1924 έχει να κάνει βεβαίως μόνο με θέματα εμπορικής εκμετάλλευσης κι όχι με αγωνιστικά.

Πέραν όμως του ότι έγινε στο παρελθόν, η Empire 1924 εξακολουθεί και σήμερα να έχει την εκμετάλλευση των εμπορικών σημάτων της ΠΑΕ ΑΕΚ, χωρίς όμως να έχει ούτε την ίδια μετοχική σύνθεση, ούτε το ίδιο διοικητικό συμβούλιο με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Σημειωτέον ότι δεν είναι γνωστή η ακριβής μετοχική σύνθεση της Empire 1924 διότι δεν προκύπτει εάν και από ποιους καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου που αποφασίστηκε στις 9/3/2011.

Πρόκειται συνεπώς για μία τρίτη εταιρεία η οποία εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΕ ΑΕΚ, να εισπράττει επί της ουσίας για λογαριασμό της, χωρίς να παρέχει κάποιο αντάλλαγμα, ενώ νόμιμος εκπρόσωπός της παραμένει ο Σταύρος Αδαμίδης, παραιτηθείς από την ΠΑΕ ΑΕΚ εδώ και δέκα περίπου μήνες.

Αντιλαμβάνεσθε ότι η συνέχιση της εκμετάλλευσης των εμπορικών δικαιωμάτων της ΠΑΕ ΑΕΚ από την Empire 1924 επιτείνει την αναμφισβήτητη ζημία που έχει υποστεί η τελευταία από τη σύμβαση αυτή. Πρέπει, συνεπώς, η σύμβαση να τερματισθεί συναινετικά και να επανέλθουν στην ΠΑΕ ΑΕΚ τα δικαιώματα αυτά (όπως νομίζω έγινε το 2008 με το δικαίωμα εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου), ώστε να μπορέσει η τελευταία, κατά τη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, να αξιοποιήσει κατά το δυνατόν καλύτερα τα περιουσιακά της στοιχεία. Εν συνεχεία, πρέπει η εταιρεία Empire 1924 να οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση (ή σε πτώχευση), αφού δε θα έχει πλέον λόγο ύπαρξης.

Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να προηγηθεί η αναζήτηση και απόδοση ευθυνών σε όσους κατάφεραν το ακατόρθωτο, να επιβαρύνουν την ΠΑΕ ΑΕΚ κατά τουλάχιστον €1,2 εκ. εκμεταλλευόμενοι τα περιουσιακά της στοιχεία, ζημιώνοντας ταυτόχρονα το λιγότερο κατά €3,5 εκ. την Empire 1924. Σας ζητώ συνεπώς να συγκαλέσετε το συντομότερο Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αφού προηγουμένως παράσχετε εγγράφως ενδελεχή πληροφόρηση στους μετόχους για την οικονομική κατάσταση και την πορεία των εργασιών της εταιρείας από ιδρύσεώς της. Στη Γενική Συνέλευση οφείλετε κατά τη γνώμη μου να καταλογίσετε ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, εφόσον βεβαίως κρίνετε ότι οι ευθύνες δεν είναι συλλογικές και πρέπει να προσωποποιηθούν, και να ζητήσετε την έγκριση των μετόχων προκειμένου να προβείτε στις δέουσες νομικές ενέργειες.

Γνωρίζετε ότι ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Empire 1924 έχετε την επιμέλεια και διαχείριση όχι μόνο της περιουσίας της ίδιας της Empire 1924 αλλά και της ΠΑΕ ΑΕΚ. Παρότι τη διαχείριση αυτή οφείλετε να ασκείτε με το ίδιο μέτρο επιμέλειας, όπως και τις υπόλοιπες επαγγελματικές σας δραστηριότητες, τα αποτελέσματα της Empire 1924 δεν αποτελούν ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση. Οι καλές προθέσεις, όπου υπάρχουν, δεν απαλλάσσουν από τις βαρύτατες ποινικές ευθύνες όσων εν γνώσει τους ζημιώνουν την περιουσία τρίτου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχουν την επιμέλεια ή διαχείριση.

Γνωρίζετε προφανώς ότι ως Διοικητικό Συμβούλιο της Empire 1924, φέρετε ακεραία την ευθύνη έναντι των μετόχων της εταιρείας, της ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά και του νόμου. Το αν θα επιμερίσετε τις ευθύνες αυτές σε συγκεκριμένα πρόσωπα είναι προφανώς δική σας απόφαση. Μόνο βέβαιο είναι ότι κανείς δεν έχει το ηθικό ή νομικό δικαίωμα να κλείσει την πόρτα και να φύγει πριν τον καταλογισμό ευθυνών.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας το ταχύτερο δυνατόν, και πάντως όχι αργότερα της 24/8/2012.

Γιώργος Κιντής

From: gkintis

Date: Mon, 13 Aug 2012

Subject: Είχα ξαπλώσει για λίγο.

To: stavrosa

.και μόλις βρήκα την κλήση σου και το γραπτό μήνυμά σου με την παράκληση να επικοινωνήσω μαζί σου. Υποθέτω ότι τηλεφώνησες σχετικά με το email που έστειλα νωρίτερα για την Empire 1924.

Λόγω του ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο (πιθανόν μάλιστα και με νομικές προεκτάσεις) νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο η επικοινωνία μας να είναι γραπτή, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις. Με χαρά, συνεπώς, θα διαβάσω τα όσα έχεις να μου πεις.

Γιώργος

From: Stavros Adamidis

Date: 2012/8/13

Subject: RE: Είχα ξαπλώσει για λίγο.

To: gkintis

Yorgo, nomizw oti toulaxiston gnwrizomaste arketa wste na mhn xreiazetai h epikoinwnia mas na einai toso tupikh k elpizw na ksereis (opws toulaxiston gnwrizw egw gia sena) oti den eimai anentimos. Tha eimai Athina thn Pempti to prwi opote tha ithela na vrethoume apo konta an eukaireis. Filika, Stavros

From: Stavros Adamidis

Date: 2012/8/13

Subject: RE: Είχα ξαπλώσει για λίγο.

To: gkintis

Thelw episis na kserw (an vevaia thes na moirasteis mazi mou) ti exeis sto mualo sou genika gia thn Empire k gia thn AEK giati oi apopseis mas borei na einai idies auth thn dedomeni xroniki stigmi.

Stavros

From: G. Kintis

Date: 2012/8/15

Subject: Re: Είχα ξαπλώσει για λίγο.

To: Stavros Adamidis

Σταύρο, ακριβώς επειδή γνωριζόμαστε αρκετά, πρέπει η επικοινωνία μας να είναι τυπική. Δεν νομίζω πάντως ότι έθιξα την εντιμότητά σου με το email μου, ώστε να σπεύδεις να την υπερασπιστείς.

Χαίρομαι που θα βρεις το χρόνο να συναντηθούμε για το θέμα της Empire. Επειδή όμως αυτό το θέμα δεν αφορά εμάς τους δύο μόνο, αλλά όλους τους μετόχους και τα μέλη Δ.Σ. της Empire, θα πρότεινα στην ίδια συνάντηση να κληθούν κι αυτοί.

Όσο για το τι έχω στο μυαλό μου για την Empire και την ΑΕΚ, δυστυχώς, λόγω των γενικότερων εξελίξεων στη χώρα, το μόνο που σκέφτομαι πια είναι η αναζήτηση και ο καταλογισμός ευθυνών. Ελπίζω να συμπλέουμε σ' αυτό.

Γιώργος

From: G. Kintis

Date: 2012/8/20

Subject: Ισολογισμός ΠΑΕ ΑΕΚ 30/6/2011

To: Σταύρος Αδαμίδης

Σταύρο, κοιτούσα χθες τον τελευταίο ισολογισμό της ΠΑΕ ΑΕΚ, προσπαθώντας να καταλάβω τι δεν πήγε καλά. Είδα λοιπόν ότι στις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή αναφέρεται το εξής:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 42β παρ. 7 του κωδ. Ν. 2190/1920, τα κονδύλια του κυκλοφορούντος ενεργητικού Δ.II.1 «Πελάτες» και Γ.II.1 “Προμηθευτές» εμφανίζονται μειωμένα κατά €4.994.106,81, καθώς συμψηφίστηκε εξωλογιστικά από την εταιρεία ισόποση απαίτηση και υποχρέωση προς τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο».

Μου δημιουργήθηκαν, συνεπώς, τα εξής ερωτήματα:

1. Σε τι αφορούσαν οι κατά τα ανωτέρω απαίτηση και υποχρέωση;

2. Ποιος είναι ο αντισυμβαλλόμενος αυτός, που ήταν και προμηθευτής αλλά και πελάτης, και μάλιστα αυτού του ύψους ;

3. Ποιο λόγοι επέβαλαν τη διενέργεια του ανωτέρω συμψηφισμού, παρά το άρθρο 42β παρ. 7 του κωδ. Ν. 2190/1920, κατά το οποίο «απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς».

4. Συνδέεται το ζήτημα αυτό με τη μη δημοσίευση του ισολογισμού της Empire 1924, κι αν ναι, πως;

5. Προέβη ποτέ ή ΠΑΕ ΑΕΚ ή η Empire 1924 σε ευρείας κλίμακας καταστροφή αποθεμάτων; Τηρήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες (πρακτικό Δ.Σ., γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΥΟ, παρουσία ορκωτού ελεγκτή;). Αν όχι, γιατί; Συνδέεται κατά κάποιο τρόπο η καταστροφή αποθεμάτων, εφόσον βεβαίως συνέβη, με την ανωτέρω παρατήρηση του ορκωτού;

Επειδή τον ισολογισμό υπογράφεις εσύ, θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως αν αφιέρωνες λίγο χρόνο προκειμένου να με διαφωτίσεις ως προς τα ανωτέρω.

Φιλικά, Γιώργος

From: G. Kintis

Date: 2012/8/21

Subject: Re: Ισολογισμός ΠΑΕ ΑΕΚ 30/6/2011

To: Σταύρος Αδαμίδης

Σταύρο, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, τόσο γι αυτά τα θέματα, όσο και για το τι μπορεί να γίνει για τη σωτηρία της ΑΕΚ, που είναι και το ζητούμενο. Επειδή είμαι στη Θάσο με τη Μανίνα, την αδελφή μου και τα παιδιά (θα φιλοξενήσω κι ένα φίλο μου που ανεβαίνει αύριο), μου είναι δύσκολο να μετακινηθώ. Θα σε παρακαλούσα, συνεπώς, να κάνεις τον κόπο να ανεβείς εσύ, είναι μια ευκαιρία να δεις και τη Θάσο, αν δεν έχεις έρθει ποτέ. Έχει δύο πτήσεις την ημέρα για Καβάλα, κι από εκεί είναι δέκα λεπτά το ταξί για Κεραμωτή και σαράντα λεπτά το πλοίο. Μπορείς να έρθεις και να επιστρέψεις αυθημερόν, χωρίς να ξυπνήσεις χαράματα.

Επειδή τα θέματα της ΑΕΚ πιέζουν χρονικά, θα ήταν σκόπιμο να τα πούμε πριν τη Δευτέρα.

Γιώργος

From: Stavros Adamidis

Date: 2012/8/21

Subject: RE: Ισολογισμός ΠΑΕ ΑΕΚ 30/6/2011

To: gkintis

Yorgo, tha se parw to prwi na milisoume. Den kserw an borw na anevw afou feugw Pempti prwi gia taxidi gia proswpiko mou thema alla as ta poume thlefwnikws aurio k kanonizoume. Isws borw na erthw Deutera prwi. Nomizw oti eimaste ok me thn summetoxi sto prwtathlima opote exoume kerdisei ligo xrono. Thelw na sou milisw k gia ta tou Vintiadi and Co giati nomizw oti isws boroume na kanoume kati oloi mazi.

From: G. Kintis

Date: 2012/8/21

Subject: Re: Ισολογισμός ΠΑΕ ΑΕΚ 30/6/2011

To: Stavros Adamidis

Σταύρο αύριο το πρωί δε βολεύει--θα βγάλω τα παιδιά εκδρομή με ένα φουσκωτό. Εφόσον όμως νομίζεις ότι ο Βιντιάδης ενδιαφέρεται σοβαρά (και μάλιστα εάν, όπως είπε σήμερα ο Αντρέας, έχει μαζί του και τη Seymour Pierce) δεν υπάρχει κανένας λόγος ν' αναμειχθώ εγώ με τα της ΑΕΚ. Ομολογώ ότι ως τώρα νόμιζα ότι είναι κι αυτός ένας από τους δεκάδες "επενδυτές" που έχουν εμφανιστεί στην ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται όμως ότι πλέον η γενικότερη συζήτηση που σου πρότεινα δεν έχει νόημα, εξάλλου, την επόμενη εβδομάδα θα είμαι εκτός Ελλάδος. Ας περιμένουμε να δούμε την κατάληξη της προσπάθειας Βιντιάδη κι αν, ο μη γένοιτο, χρειαστεί, τα ξαναλέμε τότε.

Αναμένω συνεπώς τις απαντήσεις σου στα δύο email που σου έστειλα, όπως είχαμε πει, ως την Παρασκευή 24/8.

From: G. Kintis

Date: 2012/8/21

Subject: Fwd: Ισολογισμός ΠΑΕ ΑΕΚ 30/6/2011

To: Πέτρος Παππάς

Πέτρο καλησπέρα,

Ελπίζω να είσαι καλά.

Έστειλα χθες το παρακάτω email στο Σταύρο--δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση. Πιθανώς οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτω να ενδιαφέρουν κι εσένα.

Γιώργος

Απο: G. Kintis

Προς: Χάρης Κοσμάτος, Βασίλης Πουλάκος

Στάλθηκε: Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Θεμα: Fwd: Ισολογισμός ΠΑΕΚ ΑΕΚ 30/6/2011

Χάρη, Βασίλη καλησπέρα,

Έστειλα χθες το παρακάτω email στο Σταύρο, δεν έχω λάβει απάντηση ακόμη. Επειδή τον ισολογισμό της ΠΑΕ τον υπογράφετε (και) εσείς, αναρωτιέμαι αν γνωρίζετε τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά κι αν θα θέλατε να τις μοιραστείτε μαζί μου.

Γιώργος

From: Βασιλειοσ Πουλακοσ

Date: 2012/8/21

Subject: Σχετ: Fwd: Ισολογισμός ΠΑΕΚ ΑΕΚ 30/6/2011

To: "G. Kintis"

γιωργο, καλησπερα

η .ισοποση ,απαιτηση και υποχρεωση αφορα την puma hellas sa επι του προκειμενου η μονη διαδικαδια που δεν τηρηθηκε αφορουσε την ανταλλαγη ισοποσων επιταγων μεταξυ των συμβαλλομενων λογω του οτι η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν χρησιμοποιουσε μπλοκ επιταγων (αποφαση δικη μαs που αφορουσε προσπαθεια διακανονισμου και μειωσηs των υποχρεωσεων σε προμηθευτεs)-επι των ημερων μου (22/10/2010-07/03/2012) δεν διενεργηθηκε ουδεμια ευρειαs κλιμακαs καταστροφη εμπορευματων (κατα την αποψη μου ελεγχεται η διαδικασια μεταφοραs των αποθεματων απο τα κοντεινερ των θρακομακεδονων σε νεουs αποθηκευτικουs χωρουs)-σε καθε περιπτωση την πληρη εικονα την ειχε .ο καθ υλην υπευθυνοs ,γεωργουληs χαραλαμποs

στην διαθεση σου ,για οτιδηποτε χρειαστειs

βασιληs

From: G. Kintis

Date: 2012/8/21

Subject: Re: Σχετ: Fwd: Ισολογισμός ΠΑΕΚ ΑΕΚ 30/6/2011

To: Βασιλειοσ Πουλακοσ

Βασίλη ευχαριστώ--αλλά ομολογώ ότι τώρα μπερδεύτηκα περισσότερο.Η σχέση με την Puma ήταν απ΄ όσο ξέρω μέσω της Empire. Η Empire είχε κάποια αποθέματα, λόγου χάρη 5 εκ., κι ισόποση υποχρέωση σε προμηθευτή Puma). Πως αυτά μεταφέρθηκαν στον ισολογισμό της ΠΑΕ κι η Puma έγινε πελάτης της ΠΑΕ, ενώ δεν ήταν της Empire; Τα αποθέματα της Empire πουλήθηκαν στην ΠΑΕ;

Συγγνώμη για τα πολλά ερωτήματα, αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε.

From: Βασιλειοσ Πουλακος

Date: 2012/8/22

Subject: Σχετ: Σχετ: Fwd: Ισολογισμός ΠΑΕΚ ΑΕΚ 30/6/2011

To: "G. Kintis"

γιωργο,

φανταζομαι οτι ολα αυτα εχουν σχεση με την μειωση τηs απαιτησηs τηs puma .για το θεμα "φανελλεs ριβαλντο",με τριγωνικη συναλλαγη μεταξυ ΑΕΚ-PUMA-EMPIRE το ακριβεs ιστορικο τηs υποθεσηs το αναζητω για λογουs αφ ενοs μεν δεν περευρισκομουν σε εκεινη την συναντηση μεταξυ των μερων αφ ετερου δεν ευρισκομαι πια,ωs γνωριζειs ,εντοs τηs ΠΑΕ η σκεψη μου με οδηγει στην εξηs συμφωνια

Α .Η ΠΑΕ ΑΕΚ ειχε χορηγικη συμφωνια με PUMA HELLAS SA

B. να αποτελουσε διακανονισμο χρεουs τηs EMPIRE SA προs την PUMA HELLAS SA

Γ- η PUMA HELLAS SA να υποχρεωσε την ΠΑΕ ΑΕΚ να αγορασει ,καθορισμενηs αξιαs, αθλητικο υλικο .

ενεκα του δικανονισμου (Β)

για οτιδηποτε νεωτερο,θα σε ενημερωσω

βασιληs

From: G. Kintis

Date: 2012/8/22

Subject: Re: Σχετ: Σχετ: Fwd: Ισολογισμός ΠΑΕΚ ΑΕΚ 30/6/2011

To: Βασιλειοσ Πουλακοσ

Ευχαριστώ Βασίλη, αλλά δεν πρέπει να θυμάσαι καλά. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να εμφανίζεται το αθλητικό υλικό στα αποθέματα στον ισολογισμό της ΠΑΕ, πράγμα που δε συμβαίνει. Όποτε πάντως έχεις νέα, μου λες.

Ευχαριστώ και πάλι.

Γιώργος

From: G. Kintis

Date: 2012/8/22

Subject: Καλημέρα Γιώργο

To: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Σε πήρα τηλέφωνο πριν λίγο. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής:

Όπως θα δεις στο συνημμένο ισολογισμό της Empire (τον υπογράφεις, γι αυτό ρωτάω) μεταξύ 31/12/2009 και 31/12/2010 τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα κατά 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ενώ ισόποση περίπου είναι και η μείωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Υποθέτω ότι πουλήθηκαν (προς την ΠΑΕ ΑΕΚ;) τα αποθέματα αυτά, και το τίμημα χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Empire (προς την Puma;). Σωστά ή κάτι άλλο συνέβη;

Γιώργος

From: George Constantinidis

Date: 2012/8/22

Subject: Re: Καλημέρα Γιώργο

To: "G. Kintis"

Καλημερα Γιωργο,

Ειδα την κληση σου,αλλα ειμαι σε συναντηση και θα σε επαιρνα αργοτερα.

Ενημερωτικα, για το θεμα που αναφερεις, εγω πηγα 1/9/10 στην ΠΑΕ και στην empire δηλωθηκα Μαρτιο ή Απριλιο του '11 ως μελος, με την παραιτηση μου να διδεται τον Οκτωβριο του '11. Δεν γνωριζω και τι εγινε το 2009-2010. Αν, δηλωθηκα στον ισολογισμο ως μελος για τυπικους λογους, ειλικρινα δεν το θυμαμαι και δεν θυμαμαι ειλικρινα επισης αν ειχα υπογραψει χειρογραφα. Οπως σου ειπα και τηλεφωνικως, δεν ειχα πληρη εικονα ως μελος για την Εmpire , αφου ολα τα χειριζοταν ο Σταυρος με το Νομικο Τμημα κι εμενα απλα μου ειχε ζητηθει να διευκολυνω τη λειτουργια του Δ.Σ. για λιγους μηνες, ως φυσικο προσωπο μονο για τη συμπληρωση του συμβουλιου. Ειδικα το θεμα με την PUMA το χειριζοταν αποκλειστικα ο Σ. Αδαμιδης, με το μελος του Δ.Σ. Και αντιπροεδρο της ΠΑΕ κ.Δημητρη Καψη και τους οποιους διακανονισμους, διαπραγματευσεις ή συμψηφισμους τους εκαναν αυτοι και μονο, με τη διοικηση της αθλητικης εταιρειας.

Οπως και να εχει ομως, μιλα σε παρακαλω με τον Σ. Αδαμιδη, ο οποιος θα μπορει και θα ξερει να σου απαντησει συγκεκριμενα για οποια απορια προκυπτει.

Φιλικα,

Γιωργος Κ.

From: G. Kintis

Date: 2012/8/22

Subject: Empire 1924

To: Πέτρος Παππάς

Πέτρο καλησπέρα,

Νομίζω σιγά-σιγά βγάζω άκρη ως προς το τι έχει συμβεί. Αν σε ενδιαφέρει το θέμα, μπορύμε να τα πούμε τηλεφωνικά.

Γιώργος

Υ.Γ. Σου προωθώ ένα email του Γιώργου Κωνσταντινίδη, καθώς και την αλληλογραφία μου με το Βασίλη Πουλάκο.

From: Petros Pappas

Date: 2012/8/23

Subject: Re: Empire 1924

To: "G. Kintis"

Γιώργο, σε ευχαριστω για τα emails σου..εγω θεωρούσα ότι δεν ήμουν στο ΔΣ της Emoire και με έκπληξη διάβασα για το αντίθετο οπότε πρέπει καπως να τσεκαρω τι συμβαίνει αν και δεν έχω καμμια επαφή με κανέναν σχεδόν πλέον..θα σε πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε ( σε ποιο νουμερο?) χωρίς να έχω κάτι να προσθέσω αλλα περισσότερο για να ενημερωθω διότι δεν ειμαι σιγουρος ακριβώς που στοχευεις..πιστεύεις ότι κάποιος έκλεβε βασικα? αν θυμάσαι καθόλου, η ιστορία της Empire είχε στραβώσει απο την αρχη με διάφορες λανθασμένες κινήσεις του Μπεκιου που είχαν βάλει την εταιρία πολυ μέσα, αυτο φαντάζομαι δεν διορθώθηκε ποτε..Πέτρος

From: G. Kintis

Date: 2012/8/24

Subject: Re: Empire 1924

To: Petros Pappas

Πέτρο καλημέρα,

Βρήκα χθες δυο-τρεις κλήσεις στο κινητό από απόκρυψη. Έτυχε να είμαι στη θάλασσα ή να κοιμάμαι, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ. Αν πάρεις από απόκρυψη πάντως και δεν απαντήσω, στείλε μου σε παρακαλώ ένα μήνυμα και θα σου τηλεφωνήσω εγώ.

Ως προς το email σου:

Το ότι είσαι ακόμη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Empire μπορείς να το επιβεβαιώσεις εύκολα από το site του Εθνικού Τυπογραφείου--δες εδώ την τελευταία συγκρότηση Δ.Σ. με ημερομηνία 25/2/2011:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/fekAeEpeForm.html?args=ghPriTbqMLO1KL8YLjv4MblPftDoqEuJZpGpfuRaTFj7SbR6Q7-y5HuAEP5mMG8HbpDiIXIxcVX8UqWb_zFijG-u4o5DfggNKZAeTVtK3z7xCw79eoVe6DCYMPsIGvOj

Το ότι «η ιστορία της Empire είχε στραβώσει από την αρχή με διάφορες λανθασμένες κινήσεις του Μπέκιου που είχαν βάλει την εταιρία πολύ μέσα» είναι ίσως ακριβές, εφόσον αναφέρεσαι στη σχέση με την Puma και στις «φανέλλες του Ριβάλντο» (αν κι ο Ντέμης ισχυρίζεται ότι υπήρχε άλλη προφορική συμφωνία, πράγμα που μάλλον επιβεβαιώνεται από τη μετέπειτα πορεία των πραγμάτων). Το ότι «αυτό δεν διορθώθηκε ποτέ» είναι σίγουρα ανακριβές. Από το Γενάρη του 2011, η οφειλή προς την Puma περιορίστηκε από €7 εκ. σε €1 εκ. (όπως έχει πει κι ο Σταύρος σε συνέντευξή του στο Βήμα). Ακόμη κι αυτό το €1 εκ. αντιλαμβάνομαι ότι οφείλει να καταβάλει η Empire μόνο εφόσον έχει κέρδη. Δεν ξέρω ποιος και για ποιο λόγο συνέχισε να καλλιεργεί την εικόνα μια προβληματικής Empire λόγω παρελθόντων λαθών .

Πάμε τώρα στην ουσία του email μου. Δεν ξέρω αν κάποιος κλέβει. Ξέρω όμως ότι εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με μία εγγραφή ύψους €4.994.106,81 στον ισολογισμό της ΠΑΕ ΑΕΚ με ημερομηνία 30/6/2011—ερωτηματικά τα οποία δεν κατάφεραν απαντήσουν ως τώρα δύο οικονομικοί διευθυντές κι ένας διευθύνων σύμβουλος. Συγκεκριμένα στις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή αναφέρεται το εξής:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 42β παρ. 7 του κωδ. Ν. 2190/1920, τα κονδύλια του κυκλοφορούντος ενεργητικού Δ.II.1 «Πελάτες» και Γ.II.1 “Προμηθευτές» εμφανίζονται μειωμένα κατά €4.994.106,81, καθώς συμψηφίστηκε εξωλογιστικά από την εταιρεία ισόποση απαίτηση και υποχρέωση προς τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο».

Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα τα ερωτηματικά αυτά:

Ποιος είναι ο αντισυμβαλλόμενος της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον οποίο υπήρχε απαίτηση και υποχρέωση τέτοιου ύψους;

Ο Πουλάκος λέει ότι η εγγραφή έχει να κάνει με τη σχέση με την Puma. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν η Puma Hellas Α.Ε.; Η λογική (και η έρευνα που έκανα) λέει πως όχι: η σχέση της Puma ήταν με την Empire, όχι με την ΠΑΕ. Ας κάνουμε λοιπόν μια υπόθεση εργασίας, ότι ο αντισυμβαλλόμενος αυτός ήταν η Empire, προς την οποία η ΠΑΕ είχε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, ισόποση απαίτηση και υποχρέωση ύψους €4.994.106,81 κι ας προχωρήσουμε στην καταγραφή των ερωτημάτων βάσει αυτής της υπόθεσης.

Πως προέκυψαν απαίτηση και υποχρέωση αυτού του ύψους έναντι της Empire;

Ας ξεκινήσουμε με την απαίτηση. Μία ένδειξη για το πώς γεννήθηκε αυτή η απαίτηση βρίσκεται στη σελίδα 48 του διαχειριστικού ελέγχου της ΠΑΕ ΑΕΚ (http://www.aekfc.gr/media/ekthesi_diaheiristikou_elegxou.pdf). Η ΠΑΕ ΑΕΚ μέχρι τις 30/6/2010 είχε προβεί σε ταμειακές διευκολύνσεις προς την Empire ύψους περίπου €1.227.000—άρα είχε ως τότε απαίτηση αυτού του ύψους. Αν λοιπόν, ο άγνωστος αντισυμβαλλόμενος ήταν η Empire, οι ταμειακές διευκολύνσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ προς την Empire ανέβηκαν μεταξύ 30/6/2010 και 30/6/2011 από €1.23 εκ. σε τουλάχιστον €5 εκ.—χωρίς η Puma να εισπράξει κάτι απ' αυτά τα χρήματα. Το γιατί η ΠΑΕ έδωσε κατ' ελάχιστον €3.77 εκ. μετρητά στην Empire σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο είναι βέβαια ένα άλλο ερώτημα.

Πάμε τώρα στη υποχρέωση. Αν μπορούμε να φανταστούμε πώς η Empire χρωστάει στην ΑΕΚ, το γιατί η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει υποχρέωση έναντι της Empire είναι ένα ερώτημα για το οποίο δεν έχω απάντηση—ούτε εγώ, ούτε όπως είπαμε, δύο οικονομικοί διευθυντές κι ένας διευθύνων σύμβουλος (τουλάχιστον προς εμένα).

Πούλησε μήπως κάτι η Empire στην ΠΑΕ με πίστωση του τιμήματος; Το μόνο περιουσιακό στοιχείο τέτοιας (λογιστικής) αξίας που είχε η Empire ήταν τα αποθέματα από τη συμφωνία με την Puma («οι φανέλες του Ριβάλντο»). Να πούλησε η Empire το στοκ της στην ΠΑΕ; Το ότι αυτό δεν εμφανίζεται ως απόθεμα στον ισολογισμό της ΠΑΕ δεν αποτελεί πρόβλημα στο σενάριο αυτό, διότι πριν λίγους μήνες δύο φορτηγά ξεφόρτωσαν στη χωματερή αθλητικό υλικό με τα σήματα της ΑΕΚ.

Άρα θα μπορούσαμε θεωρητικά να έχουμε την απάντηση στα ερωτήματά μας αυτά (ως προς τις λογιστικές εγγραφές τουλάχιστον). Η ΑΕΚ είχε κάνει ταμειακές διευκολύνσεις ύψους τουλάχιστον €5 εκ. προς την Empire, η Empire της πούλησε έναντι €5 εκ. και με πίστωση τιμήματος το στοκ που είχε σε αθλητικό υλικό, η ΠΑΕ συμψήφισε με τις ταμειακές διευκολύνσεις και εν συνεχεία προχώρησε σε καταστροφή του αθλητικού υλικού (οπότε δεν εμφανίζεται στα αποθέματα). Το σενάριο αυτό θα δημιουργούσε βεβαίως άλλα ερωτήματα, όπως, λ.χ.: γιατί να αγοράσει η ΠΑΕ το στοκ για €5 εκ.; έγινε η καταστροφή των αποθεμάτων με πρακτικό Δ.Σ., παρουσία ορκωτού ελεγκτή και προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδια ΔΟΥ όπως υπάρχει υποχρέωση;

Όμως, ούτε το σενάριο μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί σύμφωνα με την έρευνά μου το στοκ αυτό μεταβίβασε κατά κυριότητα η Empire στην Puma (κρατώντας το όμως στην κατοχή της με σύμβαση παρακαταθήκης προς πώληση έναντι προμήθειας) στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού που υπέγραψαν. Άρα, για να ισχύει το σενάριο αυτό, θα έπρεπε η Empire να έχει πουλήσει δύο φορές το στοκ (το οποίο εν συνεχεία κατεστράφη): μία στην ΠΑΕ και μία στην Puma. Αυτό όμως, αφενός θα ήταν παράνομο, ενώ αφετέρου ο ισολογισμός της Empire δε θα ισοσκέλιζε, οπότε ουδείς θα δεχόταν να τον υπογράψει. Σημειώνουμε βεβαίως εδώ ότι η Empire, για λόγους για τους οποίους δε μας διαφωτίζει ο Σταύρος, δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη ισολογισμό, ενώ είχε υποχρέωση να το πράξει ως τις 30/6/2012. Πιστεύω ότι η δημοσίευση του ισολογισμού της Empire θα αποδείξει ότι αυτό το σενάριο δεν ευσταθεί.

Συνεπώς, ως προς το ερώτημα αυτό βρισκόμαστε στο σκοτάδι.

Το τρίτο και τελευταίο ερώτημα, εφόσον βέβαια ισχύει η υπόθεση εργασίας που κάναμε, είναι τι απέγιναν τα €3,75 εκ. τουλάχιστον που έλαβε μετρητά η Empire από την ΠΑΕ μεταξύ 30/6/2010 και 30/6/2011. Ελπίζω ότι με τη δημοσίευση του ισολογισμού της Empire θα απαντηθεί κι αυτό—δεδομένου ότι σίγουρα δεν υπάρχουν στο ταμείο της. Όπως ίσως ξέρεις, ο Σταύρος καταδικάσθηκε το Μάιο σε φυλάκιση επτά μηνών για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, λέγεται ότι ερημοδίκησε, τόσο αυτός όσο και οι Καψής και Καπετανάκης που επίσης καταδικάστηκαν. Είναι απορίας άξιον γιατί δεν έστειλαν ένα δικηγόρο της ΠΑΕ, ενώ ο Αδαμίδης τουλάχιστον δεν μπορεί να μη γνώριζε για την κλήση—λες να οφείλεται σε αβελτηρία του νομικού τμήματος της ΠΑΕ;

Πέτρο, ελπίζω να συμφωνείς μαζί μου ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά πρέπει να δοθούν το συντομότερο—η (ΠΑΕ) ΑΕΚ δεν έχει πολύ χρόνο ζωής. Το οφείλουμε στη ΑΕΚ, η επιβίωση της οποίας μπορεί και να εξαρτάται απ' αυτό, στα πολλά χρήματα και χρόνο που έδωσες στην ΑΕΚ και στα λίγα (αλλά για μένα πολλά) χρήματα και πολύ κόπο που έδωσα εγώ.

Στην προσπάθεια αυτή θα ήθελα τη συμπαράστασή σου—προφανώς όχι οικονομική. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα προχωρήσω. Τα λέμε και τηλεφωνικά όποτε βρεις χρόνο.

Γιώργος

From: Petros Pappas

Date: 2012/8/24

Subject: Re: Empire 1924

To: "G. Kintis"

Οκ, κατάλαβα τι εννοείς, θα σου τηλεφώνησε αργότερα σήμερα όχι απο απόκρυψη..το ερώτημα σου είναι απλό, η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει πληρώσει 3.75 εκ ευρω μετρητα στην Empire και θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει τους λόγους..μου φαίνεται λίγο απίστευτο όλο αυτο και θα πρέπει να υπάρχει μια λογική εξήγηση αλλοιώς κανείς μπορει να σκεφθεί τα χειρότερα..

From: Stavros Adamidis

Date: 24 August 2012

Subject:

To: gkintis

Yorgo kalimera,

Me pire h prwhn kopela mou apo to Londino exthes k mou eipe oti thn pires thlefwno ths eipes gia thn AEK k rwtouses gia tous trapezikous mou logariasmous (??) Klp. An ontws auto einai alitheia, to thewrw entelws aparadekto k den tha to xaraktirisw peraiterw. Stamata amesa. Den borw na katalavw ti se wthei se tetoies prakseis k praktikes. Eilikrina den se katalavainw.

Auth thn epoxi Yorgo, exw ton patera mou stous teleutaious tou mines, thn mitera mou me polu sovari aimatologiki pathisi, ta oikonomika mou einai toulaxiston dramatika k exw na antimetwpisw diafora themata me IKA, Eforia klp pou gnwrizeis. Den kserw an to menos sou enantion mou ofeiletai sto oti den se dieukoluna pro minwn na pareis thn AEK h se kati allo. Eilikrina ekplisomai. Na ksereis oti h entimotita mou k h hthiki mou einai ta mona pragmata pou htan k paramenoun adiapragmateuta k me tis prakseis sou auta amfisviteis. Ola t'alla katastrafikan kata thn diarkeia ths thiteias mou sthn AEK. Prospathisa, doulepsa, palepsa gia th AEK, alla....

Anarwtiemai an ksereis oti otan efuges apo ton Panionio o Ventouris kai alloi apo ton Paniwnio "lamogio k apatewna" se anevokatevazan. Mia fora pira ton Ventouri thlefwno k tou eipa na stamatisei afou se gnwriza proswpika k iksera oti apokleietai na exeis kanei otidipote to mempto. Hlpiza oti toulaxiston to idio nomizes gia mena. An stoxos sou einai na apodothouin euthines opws eipes, mazi sou. Tha prospathisw na kanw oti borw gia na se voithisw. Alla to na me stoxopoieis einai aparadekto.

Telos pantwn, epeidi eimai diarkws se nosokomeia tis teleutaies meres tha apantisw sta email sou me leptomereia early next week an k exeis parei arketi pliroforisi apo ton Poulako k tha laveis k epipleon. Episis, sthn diathesi sou gia otidipote allo xreiasteis se sxesi me thn Empire.

Se parakalw mhn apantiseis sto anwthen email. Tha milisoume thn epomeni evdomada otan epistrepseis apo to ekswteriko k boreis na proxwriseis opws esu antilamvanesai oti prepei. Egw eilikrina den exw tipota ma tipota na krupsw h na fovithw. Alloi prepei na fovountai k dustuxws autoi perasan mia xara sthn AEK opws gnwrizeis k opws exoume suzitisei sto parelthon.

Stavros

From: Βασιλειοσ Πουλακοσ

Date: 2012/9/4

Subject: EMPIRE SA

To: "Kintis G."

Γιωργο,καλησπερα

αποσπασματικα ,για λογουs που θα σου εκθεσω κατωτερω σου δινω τιs κατωθι πληροφοριεs

A-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2009/2010

το 2010 υπηρξε επιστροφη εμπορευματων στην puma το ακριβεs υψοs δεν το ενθυμουμαι (ανω του 1 εκ)

Β-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

υπηρξαν πωλησειs κατω του κοστουs και το 2010 αλλα και το 2011 (κωδικουs εμπορευματων μπορω να σου στειλω συντομα )

Γ-ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

κατα τα ετη 2008 και 2009 απωλεσθησαν(εκλαπησαν κατ εμε) εμπορευματα

Γ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΦΕ EMPIRE

τετοια δραστηριοτητα δεν υφιστατο ,σε καθε περιπτωση απο τοτε που πηγα στην ΠΑΕ (22/10/2010)

εκεινο που εχει πεσει στην αντιληψη μου ειναι ενα ιδιωτικο συμφωνητικο μεταξυ empire (με υπογραφη θανοπουλου) και ετερου συμβαλλομενου (ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) για την ενοκιαση-παραχωρηση χωρου επι τηs οδου ΣΜΥΡΝΗΣ 3, με ορουs τουλαχιστον περιεργουs (για να το πω κομψα)

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ οπου συντομα υπαρχει δικαστηριο με διεκδικουμενη,απο μερουs του ,αποζημειωση ενεκα του συμφωνητικου!

λογοι αποσπασματικηs πληροφορησηs

-Η EMPIRE ηταν απο τον 3/2012 παρατημενη (λογιστικη παρακολουθηση )

-υπαρχουν υποχρεωσειs και οχλησειs απο ΔΟΥ και κοιταμε πωs μπορουμε να το μαζεψουμε

-τα ιδια και με ΙΚΑ

-ζηταω πληροφοριεs σε σχεση με το οριστικο ισοζυγιο του 2011 (για να προωθηθει το θεμα του ισολογισμου) και πληροφοριεs δεν μου δινονται (η empire παρακολουθειτο απο το λογιστηριο τηs παε )μου εχουν δωσει-στελει κουτεs με παραστατικα αλλα τι να προλαβω ?

-υπαρχει η τρεχουσα δουλεια οπωs a)ενεργειεs για κλεισιμο αποθηκηs και υποκαταστηματοs ερυθραιαs

β) διακοπη και των δυο σε ικα

γ)τρεχουσεs φορολογικεs-ασφαλιστικεs υποχρεωσειs

δ)προσπαθεια λειτουργιαs τηs με αρνηση τηs οποιαδηποτε συνεργασιαs απο μερουs τηs ΠΑΕ ΑΕΚ (εντολη ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ/ΒΑΛΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)

αυτα επι του παροντοs

βασιληs

From: G. Kintis

Date: 2012/9/4

Subject: Fwd: EMPIRE SA

To: Πέτρος Παππάς

Πέτρο,

Όπως ξέρεις, προσπαθώ εδώ και είκοσι μέρες να λάβω απαντήσεις σε κάποια προφανή και απλά ερωτήματα (όπως αυτό της μυστηριώδους εγγραφής των €5 εκ. στον ισολογισμό της ΠΑΕ). Τις απαντήσεις αυτές, επίτρεψέ μου να πω, θα όφειλε να έχει ένα οποιοδήποτε Δ.Σ., ειδικά κάποιο που δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα ισολογισμό. Η προσπάθεια που έκανα με το Σταύρο όπως είδες δεν απέδωσε. Υποθέτω ούτε η δική σου, για να μην έχεις επικοινωνήσει.

Έλαβα όμως πριν λίγο το παρακάτω email από τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, στο οποίο περιέχονται διάφοροι απίστευτοι ισχυρισμοί: ότι η Empire (η οποία εξακολουθεί ως και σήμερα να διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα της ΠΑΕ ΑΕΚ) λειτουργεί χωρίς λογιστική παρακολούθηση από το Μάρτιο, ότι το 2008-9 έγιναν κλοπές, ότι συνήφθησαν συμβάσεις «με όρους τουλάχιστον περίεργους (για να το [πει] κομψά)».

Όπως σου έχω ξαναπεί, ένας είναι ο ενδεδειγμένος και προφανής τρόπος να διαλευκανθούν τόσο τα δικά μου ερωτήματα, όσο και τα ζητήματα που θέτει ο Πουλάκος: να συγκληθεί το συντομότερο διοικητικό συμβούλιο, να συνεδριάσει τηρώντας πρακτικά, όπως οφείλει κατά το νόμο, να τεθούν όλα επί τάπητος και να αποδοθούν ευθύνες, όπου υπάρχουν. Εν συνεχεία, να ενημερωθούν υπεύθυνα από το διοικητικό συμβούλιο τόσο οι μέτοχοι της Empire, όσο και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, που έχουν κάθε λόγο να γνωρίζουν τα περί οικονομικής διαχείρισης της περιουσίας της.

Αντιλαμβάνεσαι ότι, εάν αυτό δε συμβεί, δε θα έχω άλλη επιλογή από το να κινηθώ δικαστικά. Αφενός, υπάρχουν πλέον όχι μόνο αποχρώσες ενδείξεις περί τελέσεως αξιοποίνων πράξεων, αλλά και περί τούτου ισχυρισμοί του οικονομικού διευθυντή της εταιρείας. Αφετέρου, τυχόν αδράνεια των μελών του Δ.Σ. ενόψει των ανωτέρω θα πληροί κατά τη γνώμη μου την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απιστίας (390 ΠΚ). Εκ τρίτου, υπάρχουν τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας κατά τον ν. 2190/20: το 5% μπορεί με αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο να ζητήσει οικονομικό έλεγχο της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή που θα διορίσει το δικαστήριο, ενώ 10% μπορεί να ζητήσει την παράσταση πολιτικής αγωγής σε μήνυση και την άσκηση εταιρικής αγωγής κατά μελών του Δ.Σ. Μια ματιά στο μετοχολόγιο της Empire θα σε πείσει ότι δεν είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν τα ποσοστά αυτά—θα γίνουμε όμως (και πάλι) τσίρκο στις εφημερίδες.

Ειλικρινά, μου φαίνεται αδιανόητο για ένα τόσο προφανές και απλό πράγμα να πρέπει να φτάσουμε στα δικαστήρια. Από to Σαββατοκύριακο και μετά όμως, αυτή θα είναι η μόνη μου επιλογή.

Όλα αυτά σου τα γράφω γιατί είσαι ο μόνος από το υπάρχον Δ.Σ. με τον οποίο είχα κάποτε προσωπική σχέση (πλην Σταύρου, με τον οποίο όμως η επικοινωνία είναι σταθερά αλυσιτελής) και δε θα ήθελα να γυρίσεις κάποτε να μου πεις, γιατί δε με προειδοποίησες.

Δε θα ήθελα επίσης να παρεξηγήσεις τον τόνο του email μου: δεν αμφισβητώ ούτε το τι έχεις προσφέρει στην ΑΕΚ, ούτε τις προθέσεις σου. Όταν όμως έχεις δώσει στο Σταύρο, όπως ο ίδιος λες, «5-6 φορές τα τελευταία 1-2 εκατομμύρια για την AEK», χωρίς ο ίδιος να σου δίνει οικονομική πληροφόρηση ενώ τη ζητούσες σε κάθε συνάντησή σας, αντιλαμβάνεσαι ότι όχι μόνο οι προθέσεις, αλλά ούτε καν οι πράξεις δεν αρκούν, αν δεν γίνονται με σχέδιο και τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών.

Πιθανώς ο λόγος για τον οποίο δεν έχεις κινηθεί ως τώρα στο θέμα της Empire, είναι γιατί ψυχολογικά φοβάσαι ότι θα σου είναι δυσάρεστες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσα. Αυτό όμως δε σε απαλλάσσει ούτε από τις ηθικές, ούτε από τις νομικές ευθύνες. Εξάλλου, ένας βασικός λόγος που η ΑΕΚ έφτασε εκεί που έφτασε, είναι ότι συχνά δε θέλατε να ακούτε τη δυσάρεστη αλήθεια, προτιμώντας να πιστεύετε ότι «αυτό το εκατομμύριο θα είναι το τελευταίο»--ενώ μισή ώρα δουλειά θα σας έπειθε για το αντίθετο. Οφείλω, συνεπώς, να σε πιέσω να κινηθείς προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των ερωτημάτων αυτών. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα αποβεί προς όφελος της ΑΕΚ, άρα και προς δικό σου.

Στο παρελθόν, έκανα πολλές φορές πίσω: μπροστά στον Ντέμη, στον Ντούσαν, και σε σένα ακόμη όταν παραιτήθηκα από την ΑΕΚ. Τα αποτελέσματα δε δικαίωσαν τις επιλογές μου. Για ένα μπορείς να είσαι βέβαιος: αυτή τη φορά δεν πρόκειται να το κάνω.

Γιώργος

From: G. Kintis

Date: 2012/9/5

Subject: Re: EMPIRE SA

To: Βασιλειοσ Πουλακοσ

Ευχαριστώ Βασίλη.

Αντιλαμβάνεσαι βέβαια ότι αυτά που αναφέρεις (κλοπές, "περίεργα" συμφωνητικα) αποτελούν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες οφείλετε ως διοικητικό συμβούλιο να κινηθείτε δικαστικά. Θα έλεγα μάλιστα ότι οφείλατε να το έχετε ήδη πράξει.

Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν να συγκαλέσετε το συντομότερο δυνατόν διοικητικό συμβούλιο. Γνώμη μου θα ήταν μάλιστα να θέσεις το Δ.Σ. ενώπιον των ευθυνών του ως προς τα θέματα οικονομικής διαχείρισης--δεν είναι σωστό να έχεις εσύ όλη την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, όταν το συμβούλιο δε σου παρέχει τα απαραίτητα αφόδια για να κάνεις τη δουλειά σου.

Αναρωτιέμαι επίσης αν καταφερες να θυμηθείς αν ο αντισυμβαλλόμενος προς τον οποίο είεχε υποχρέωση και απαίτηση ύψους €4.994.106,81 η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι η Empire. Είναι εξάλλου μια εγγραφή σχεδόν δεκαπλάσια του τζίρου του 2011, δεν μπορεί να πέρασε απαρατήρητη.

Γιώργος

From: Βασιλειοσ Πουλακοσ

Date: 2012/9/5

Subject: Πρθ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ

To: "Kintis G."

ΓΙΩΡΓΟ

προs ενημερωση σου

απαντηση δεν πηρα

βασιληs

From: Petros Pappas

Date: 11 September 2012

Subject: Empire

To: "gkintis

Giorgo,

Efharisto gia ta minimata sou, tin enimerosi shetika me ta tis Empire kai PAE kai to endiaferon sou. Sorry pou den epikoinonisa noritera alla pnigomai se ypohreoseis kai den ta prolavaino ola. Zitisa idi tin voithia tou logisti mou Dimitri Hioti. Opos sou eho pei den eiha shesi me ta oikonomika tis PAE oute fysika tis Empire kai olokliromeni enimerosi gia tin PAE den lamvana pote an kai eiha zitisei arketes fores. Meta tis energies sou prospatho na matho ti egine gia ena thema pou den borei na menei horis eparki exigisi. Oso gia ta diadikastika, anagkastika tha symvoulefto kai dikigoro gia na do ti ishyei se aftes tis periptoseis.

ProΟλυμπιακός: Τίμησε τη μνήμη των θυμάτων (photos)
Ολυμπιακός: Τίμησε τη μνήμη των θυμάτων (photos)
Παναθηναϊκός: Ανεβάζει ρυθμό για Άρη ο Μάγκνουσον
Παναθηναϊκός: Ανεβάζει ρυθμό για Άρη ο Μάγκνουσον
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κουλιεράκη και Τάισον κόντρα στη Λαμία - Η αποστολή του Λουτσέσκου (photo)
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κουλιεράκη και Τάισον κόντρα στη Λαμία - Η αποστολή του Λουτσέσκου (photo)
Απόλλων Πάτρας: Επίσημη η μεταγραφή του Τέβιν Μακ
Απόλλων Πάτρας: Επίσημη η μεταγραφή του Τέβιν Μακ