Ζημιά 72 εκατ. ευρώ για τις πέντε δημοφιλέστερες ομάδες
SHARE

Ζημιά 72 εκατ. ευρώ για τις πέντε δημοφιλέστερες ομάδες

Μεγάλη έρευνα, στην οποία καταγράφεται η οικονομική κατάσταση των πέντε δημοφιλέστερων ομάδων της χώρας μας (Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρης), δημοσιεύει στο φύλλο του Σαββάτου (24/12) η εφημερίδα «Goal».

{textlink02}

Στην έρευνα της εφημερίδα δηµοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στις αρχές Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους στις οικονοµικές εφηµερίδες, όπως υποχρεώνονται από τον νόµο, και έχουν ως σηµείο αναφοράς την οικονοµική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2010 και έληξε στις 30/6/2011.

Διαβάστε αναλυτικά τη μεγάλη έρευνα της εφημερίδας «Goal»:

Στην αρχή της έρευνας δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία έτσι ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή.

A) Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις και τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών που τις συνοδεύουν. Αρα θεωρείται για τους σκοπούς της ανάλυσης ότι δεν υπάρχουν «λογιστικά τρικ» που δεν έχουν καταγραφεί και η εικόνα τους είναι αυτή που εµφανίζεται.

B) Κάποιες φορές οι παρατηρήσεις των ορκωτών διαφοροποιούν ή και ανατρέπουν τα αναγραφόµενα στις καταστάσεις. Αρα στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται αναπροσαρµογή µε βάση τα γραφόµενα από αυτούς. Με βάση την αρχή της συντηρητικότητας οποιαδήποτε αναφορά του ορκωτού στο πιστοποιητικό του θα έπρεπε να λογιστικοποιείται. Οι ΠΑΕ, όπως θα διαπιστώσετε, είναι αρκετά αισιόδοξες και δεν περνούν στους ισολογισµούς τους το πλήθος των παρατηρήσεών τους.

Γ) Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται µνεία µεταγενέστερων της 30ής Ιουνίου του 2011 γεγονότων, που επηρεάζουν τα µεγέθη των εξεταζοµένων περιόδων. Και αυτά λαµβάνονται υπόψη για την αναπροσαρµογή των µεγεθών. Αν έχουν υπάρξει άλλα που δεν αναφέρονται τότε αποτελεί έλλειψη λόγω µη διαθέσιµων στοιχείων.

Δ) Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χωρίζονται σε δύο κύρια µέρη: α) τον ισολογισµό και β) τα αποτελέσµατα χρήσης. Ο ισολογισµός εµφανίζει την περιουσιακή κατάσταση και τις υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 30/6/2011 (και πώς αυτά µεταβλήθηκαν την τελευταία χρονιά) και τα αποτελέσµατα χρήσης το πώς κυµάνθηκαν τα έσοδα/έξοδα της χρήσης από 1/7/2010 έως 30/6/2011.

Με άλλα λόγια, µιας που είµαστε εξοικειωµένοι µε τις ορολογίες, ο ισολογισµός δείχνει το χρέος µιας ΠΑΕ και τα αποτελέσµατα το πλεόνασµα ή έλλειµµα µίας χρονιάς.

Απαιτείται restart και... προσαρμογή!

Με το ζητούµενο της εφαρµογής των νέων διατάξεων της UEFA για τη… δηµοσιονοµική πειθαρχία των ευρωπαϊκών οµάδων που θα αγωνίζονται στα Κύπελλα Ευρώπης, και µε δεδοµένο ότι το περίφηµο financial fair play έχει αρχίσει να γίνεται της µόδας (µε ορατές για τις οµάδες µας τις πρώτες συνέπειες από την εφαρµογή του), το «Goal» έκανε το αυτονόητο.

Αναζήτησε τους ισολογισµούς των πέντε σηµαντικότερων ΠΑΕ της χώρας (Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρης) προκειµένου να µελετήσει µε τη βοήθεια του ειδικού (µόνοι µας θα ήταν δύσκολο να το κάνουµε µε ασφάλεια) την τωρινή τους οικονοµική κατάσταση, αλλά και τη συνολική οικονοµική τους λειτουργία.

Τα συµπεράσµατα µπορείτε να τα διαβάσετε στις σελίδες που ακολουθούν. Το βασικότερο συµπέρασµα είναι βεβαίως ένα και µόνο. Τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα κρίνονται απογοητευτικά για την επιβίωσή τους είτε διαθέτουν σηµαντικό επενδυτή (όπως συµβαίνει αυτή τη στιγµή µόνο µε τον Ολυµπιακό) είτε όχι, οπότε τα προβλήµατα βγαίνουν πολύ πιο εύκολα στην επιφάνεια.
Οπως και για την ελληνική οικονοµία έτσι και για την πραγµατική οικονοµία του ελληνικού ποδοσφαίρου απαιτείται restart. Με δύο στόχους. Ο πρώτος για να περιορίσουν τις υποχρεώσεις τους (ληξιπρόθεσµες ή µελλοντικές) προκειµένου να µην αντιµετωπίσουν πρόβληµα µε τις διατάξεις του financial fair play. Kαι ο δεύτερος για να προσελκύσουν πραγµατικούς επενδυτές που θα κρίνουν ότι αξίζει τον κόσµο να ασχοληθούν σοβαρά και όχι να κάνουν ένα πέρασµα και να εξαφανιστούν…

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κώστα Γραφιαδέλλη, σύµβουλο επιχειρήσεων, που ξενύχτησε µαζί µας για να ετοιµάσει για τους αναγνώστες του «Goal» την εµπεριστατωµένη, αλλά και κατανοητή ανάλυση που ακολουθεί.

Η ζημιά των 72 εκατ. ευρώ!

Το «Goal» συγκέντρωσε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των ισολογισµών των πέντε ΠΑΟ που περιλαµβάνουν σύνολο εξόδων, σύνολο εσόδων, λειτουργικό αποτέλεσµα και τον απολογισµό των ζηµιών τους και σας τα παραθέτει συγκεντρωτικά σε έναν πίνακα για τις κατάλληλες συγκρίσεις. Από τα στοιχεία του πίνακα, που δηµοσιεύεται στη σελίδα, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α) Ο Παναθηναϊκός, λόγω της συµµετοχής του στο Champions League, είχε τα περισσότερα έσοδα (49,8 εκατ. ευρώ) αφήνοντας πίσω του τον Ολυµπιακό (37,3 εκατ. ευρώ), που πλήρωσε τη δική του αποτυχία στην Ευρώπη, κατά 33,5% περίπου. Επίσης ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τα έσοδα της ΑΕΚ κατά 10% περίπου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αγωνιστική επιτυχία βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την αύξηση των εσόδων µίας ΠΑΕ.

Β) Την αµέσως προηγούµενη χρονιά ο Ολυµπιακός ήταν ο θεαµατικός νικητής των εσόδων για τους ακριβώς αντίθετους λόγους από την τελευταία χρήση.

Γ) Τα συνολικά έσοδα των 5 ΠΑΕ σηµείωσαν πτώση κατά 9%, ποσοστό που θεωρείται µικρό σε σχέση µε τη γενικότερη ύφεση της χώρας. Στην τρέχουσα χρήση θεωρείται ότι το ποσοστό αυτό θα µειωθεί περαιτέρω δραµατικά.

Δ) Τα συνολικά έξοδα των 5 ΠΑΕ αυξήθηκαν σε ποσοστό 3%, πορεία αντιστρόφως ανάλογη µε αυτήν των εσόδων.

Ε) Εξαιτίας των ανωτέρω το αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσµα των 5 ΠΑΕ αυξήθηκε κατά 54%. Στην κατηγορία αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο ο Ολυµπιακός που εµφάνισε λειτουργικές ζηµίες 37 εκατ. ευρώ (!) έναντι λειτουργικού κέρδους 4 εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε τη ζηµιά του από 29,5 σε 12,7 εκατ. ευρώ (που έτσι κι αλλιώς είναι δυσθεώρητο νούµερο), η ΑΕΚ παρήγαγε αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσµα 10-11 εκατ. ευρώ (σταθερή στις… ζηµιές της), ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι οι οµάδες της Θεσσ/κης εµφανίζονται πιο µαζεµένες µε µικρές λειτουργικές ζηµίες.

Το σύνολο πάντως των ζηµιών στην τελευταία χρονιά (62 εκατ. ευρώ λειτουργικές ζηµιές, που ανεβαίνουν στα 72 εκατ. ευρώ αν συµπεριληφθούν έκτακτα έξοδα και τόκοι) αποδεικνύει ότι πρέπει να προσαρµοστεί άµεσα το περιβάλλον του ποδοσφαίρου στις νέες συνθήκες γιατί όση αγάπη αν δείχνει κάποιος ιδιοκτήτης στην οµάδα του, είναι αµφίβολο αν µπορεί να χρηµατοδοτεί τέτοια µεγέθη.

Ποιοτικά συµπεράσµατα

Αν ήθελε κανείς να δώσει µια ποιοτική νότα στα ευρήµατα των αποτελεσµάτων και να τα συνδέσει µε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη χρήση αυτή θα µπορούσε να διαπιστώσει τα ακόλουθα:

- Ο Σ. Κόκκαλης πούλησε τη σωστή στιγµή, όσο υπήρχαν έστω και λίγα κέρδη.

- Ο Β. Μαρινάκης πλήρωσε την απειρία του στον πρώτο του χρόνο και κλήθηκε να αντιµετωπίσει φουσκωµένα έξοδα µε πολύ µικρότερα έσοδα.

- Ο πολυµετοχικός Παναθηναϊκός άφησε πίσω του χρήσεις που δηµιουργούν ζηµίες και έκαψαν τα λεφτά των αυξήσεων κεφαλαίου του.

- Η ΑΕΚ, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες των διοικούντων, δεν βελτιώνει την οικονοµική της θέση τουλάχιστον από τη λειτουργία της.

- Ο ΠΑΟΚ και ο Αρης µοιάζουν να προσπαθούν να λειτουργούν εντός των πλαισίων που ορίζουν τα έσοδά τους.

Τελικά, εφόσον τα αποτελέσµατα των ΠΑΕ απεικονίζονται µε ακρίβεια στις καταστάσεις τους, µόνον οι οµάδες της Θεσσαλονίκης θα µπορούσαν να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον τουλάχιστον όσον αφορά το κατά πόσο παράγουν κέρδη ή ζηµίες από τη λειτουργία τους.

Οι ΠΑΕ της Αθήνας µε τον τρόπο που λειτουργούν έχουν ανάγκη από µέτοχο/µετόχους «πατερούληδες» που βάζουν το χέρι στην τσέπη. Ωστόσο, αυτή είναι η µισή εικόνα. Η άλλη µισή ακολουθεί αµέσως µετά καθώς έχει σηµασία πόσα χρέη κουβαλάει η κάθε ΠΑΕ από το παρελθόν για να δούµε στο τέλος ποιες ΠΑΕ και µε ποιον τρόπο φαίνεται να έχουν (ή να µην έχουν) διατηρήσιµο µέλλον.

Ο Παναθηναϊκός της πολυµετοχικότητας, που «έκαψε» τις αυξήσεις κεφαλαίου, η επιλογή του Κόκκαλη να πουλήσει τη σωστή στιγµή, η σταθερή στις… ζηµίες ΑΕΚ και οι πολύ πιο λογικοί στη διαχείρισή τους ΠΑΟΚ και Αρης


Παίρνει Ντοναρούμα ο Ολυμπιακός! (videos+photos)
Παίρνει Ντοναρούμα ο Ολυμπιακός! (videos+photos)
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Finn
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Finn
Πλήθος κόσμου στο υστατο «αντίο» της συζύγου του Δημήτρη Ανδρεόπουλου
Πλήθος κόσμου στο υστατο «αντίο» της συζύγου του Δημήτρη Ανδρεόπουλου
BCL: Αυτή είναι η θέση του Προμηθέα μετά τη συντριβή στην Πόλη
BCL: Αυτή είναι η θέση του Προμηθέα μετά τη συντριβή στην Πόλη

 • Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019
 • Ποδόσφαιρο: Ακχισάρσπορ - Σεβίλη
  00:55UEFA Europa League 2018 - 2019. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. 10ος όμιλος. Περιγραφή: Δημήτρης Ξαρλής.
 • Dirt Games 2018 - Στιγμιότυπα
  01:30Μέγαρα.
 • Sports Classics: ABC of Mountain Biking
  02:00Ο Ρομπ Γουάρνερ δίνει μαθήματα στο mountain biking και παρουσιάζει την ορολογία, τους κανόνες, την ιστορία και τους ήρωες του αθλήματος.
 • WRC 2018
  02:45Μεγ. Βρετανία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Νάπολι - Παρί Σεν Ζερμέν
  02:50UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. 3ος όμιλος. Περιγραφή: Μάνος Σπανόπουλος.
 • WRC Μαγκαζίνο 2018
  04:00Sydney Gala.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  04:45Σέρρες. 3ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Σαραγόσα
  05:00Πρωτάθλημα ACB Ισπανίας 2018 - 2019. 16η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιάννης Μέγας.
 • Βόλεϊ: Ζάξα - Τσιβιτανόβα
  05:45CEV Champions League Ανδρών 2018-19. League Round. 3ος αγώνας. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  06:00Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • Sports Classics: ABC of Snowboarding
  06:15Μάθετε την ιστορία του snowboarding, από την ταπεινή του προέλευση μέχρι το γεμάτο αδρεναλίνη παρόν.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  06:40Charlotte Bank of America Roval 400. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Pick n' Roll
  07:00Πλούσια θεματολογία, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σούπερ θέαμα κάθε εβδομάδα στην μπασκετική εκπομπή Pick n' Roll.
 • Μπάσκετ: Ντένβερ Νάγκετς - Γκόλντεν Στ. Γουόριορς
  08:45NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Κώστας Κατέβας.
 • Ποδόσφαιρο: Απόλλων Σμύρνης - Ατρόμητος Αθηνών
  09:15Κύπελλο Ελλάδας 2018-2019. 5η φάση. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Σωτήρης Κωσταβάρας.
 • Beach Volley: FIVB World Tour 2019
  09:45Χάγη, Ολλανδία. 1ος ημιτελικός ανδρών. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Dirt Games 2018 - Στιγμιότυπα
  10:20Μέγαρα.
 • Beach Volley: FIVB World Tour 2019
  10:35Χάγη, Ολλανδία. 2ος ημιτελικός ανδρών. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • GP Confidential 2018 E25
  10:50Στιγμιότυπα.
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  11:20Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Αγώνας. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • NBA Daily
  11:30Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • Υδάτινα Σπορ: ISA World SUP and Paddleboard Championship
  12:00Στιγμιότυπα.
 • Pick n' Roll
  12:15Πλούσια θεματολογία, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σούπερ θέαμα κάθε εβδομάδα στην μπασκετική εκπομπή Pick n' Roll.
 • Βόλεϊ: Ζάξα - Τσιβιτανόβα
  13:15CEV Champions League Ανδρών 2018-19. League Round. 3ος αγώνας. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • WRC 2018
  13:45SS10 El Montmell 1, Ισπανία. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • NBA Daily
  14:00Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • Μπάσκετ: Σαν Αντόνιο Σπερς - Σάρλοτ Χόρνετς
  14:45NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Δημήτρης Ζαφειρόπουλος.
 • WRC 2018
  15:05SS19 Santa Marina 2 Power Stage, Ισπανία. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Τένις: Καρολίνα Πλίσκοβα - Λέσια Τσουρένκο
  15:45WTA 2019. Brisbane International. Τελικός. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Ποδόσφαιρο: Εργοτέλης - ΟΦΗ
  16:00Κύπελλο Ελλάδας 2018-2019. 5η φάση. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Στέφανος Αβραμίδης.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  16:55Charlotte Bank of America Roval 400. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Ποδόσφαιρο: Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης
  17:00Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 19η αγωνιστική. Περιγραφή: Τάσος Κολλίντζας.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - 5η Περίοδος E15
  17:30Στιγμιότυπα.
 • FIBA: Ο Κόσμος του Μπάσκετ E679
  18:00Στιγμιότυπα.
 • NBA Daily
  18:30Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • Βόλεϊ: Μπερλίν Βόλεϊ - Σκρα Μπέλχατοφ (Ζ)
  19:00CEV Champions League Ανδρών 2018-19. League Round. 3ος αγώνας. Περιγραφή: Αριάνα Παπαγιάννη.
 • Μπάσκετ: Ντένβερ Νάγκετς - Γκόλντεν Στ. Γουόριορς
  19:05NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Κώστας Κατέβας.
 • Ποδόσφαιρο: Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν Μονάχου
  20:00Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 17η αγωνιστική. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς.
 • Sports Classics: ABC of Rally Raid
  21:00Ο στόχος για τους οδηγούς απλός: να βρουν την πιο γρήγορη διαδρομή σε ανώμαλο έδαφος και να την ολοκληρώσουν πριν από τους αντιπάλους. Αυτό που χρειάζονται είναι ικανότητα στον προσανατολισμό, ομαδικότητα και εντυπωσιακές ικανότητες στην οδήγηση.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - 5η Περίοδος E15
  21:30Στιγμιότυπα.
 • Ράλι Ντακάρ 2019
  21:459η φάση. Στιγμιότυπα.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies