Ζημιά 72 εκατ. ευρώ για τις πέντε δημοφιλέστερες ομάδες
SHARE

Ζημιά 72 εκατ. ευρώ για τις πέντε δημοφιλέστερες ομάδες

Μεγάλη έρευνα, στην οποία καταγράφεται η οικονομική κατάσταση των πέντε δημοφιλέστερων ομάδων της χώρας μας (Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρης), δημοσιεύει στο φύλλο του Σαββάτου (24/12) η εφημερίδα «Goal».

{textlink02}

Στην έρευνα της εφημερίδα δηµοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στις αρχές Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους στις οικονοµικές εφηµερίδες, όπως υποχρεώνονται από τον νόµο, και έχουν ως σηµείο αναφοράς την οικονοµική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2010 και έληξε στις 30/6/2011.

Διαβάστε αναλυτικά τη μεγάλη έρευνα της εφημερίδας «Goal»:

Στην αρχή της έρευνας δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία έτσι ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή.

A) Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις και τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών που τις συνοδεύουν. Αρα θεωρείται για τους σκοπούς της ανάλυσης ότι δεν υπάρχουν «λογιστικά τρικ» που δεν έχουν καταγραφεί και η εικόνα τους είναι αυτή που εµφανίζεται.

B) Κάποιες φορές οι παρατηρήσεις των ορκωτών διαφοροποιούν ή και ανατρέπουν τα αναγραφόµενα στις καταστάσεις. Αρα στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται αναπροσαρµογή µε βάση τα γραφόµενα από αυτούς. Με βάση την αρχή της συντηρητικότητας οποιαδήποτε αναφορά του ορκωτού στο πιστοποιητικό του θα έπρεπε να λογιστικοποιείται. Οι ΠΑΕ, όπως θα διαπιστώσετε, είναι αρκετά αισιόδοξες και δεν περνούν στους ισολογισµούς τους το πλήθος των παρατηρήσεών τους.

Γ) Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται µνεία µεταγενέστερων της 30ής Ιουνίου του 2011 γεγονότων, που επηρεάζουν τα µεγέθη των εξεταζοµένων περιόδων. Και αυτά λαµβάνονται υπόψη για την αναπροσαρµογή των µεγεθών. Αν έχουν υπάρξει άλλα που δεν αναφέρονται τότε αποτελεί έλλειψη λόγω µη διαθέσιµων στοιχείων.

Δ) Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χωρίζονται σε δύο κύρια µέρη: α) τον ισολογισµό και β) τα αποτελέσµατα χρήσης. Ο ισολογισµός εµφανίζει την περιουσιακή κατάσταση και τις υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 30/6/2011 (και πώς αυτά µεταβλήθηκαν την τελευταία χρονιά) και τα αποτελέσµατα χρήσης το πώς κυµάνθηκαν τα έσοδα/έξοδα της χρήσης από 1/7/2010 έως 30/6/2011.

Με άλλα λόγια, µιας που είµαστε εξοικειωµένοι µε τις ορολογίες, ο ισολογισµός δείχνει το χρέος µιας ΠΑΕ και τα αποτελέσµατα το πλεόνασµα ή έλλειµµα µίας χρονιάς.

Απαιτείται restart και... προσαρμογή!

Με το ζητούµενο της εφαρµογής των νέων διατάξεων της UEFA για τη… δηµοσιονοµική πειθαρχία των ευρωπαϊκών οµάδων που θα αγωνίζονται στα Κύπελλα Ευρώπης, και µε δεδοµένο ότι το περίφηµο financial fair play έχει αρχίσει να γίνεται της µόδας (µε ορατές για τις οµάδες µας τις πρώτες συνέπειες από την εφαρµογή του), το «Goal» έκανε το αυτονόητο.

Αναζήτησε τους ισολογισµούς των πέντε σηµαντικότερων ΠΑΕ της χώρας (Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρης) προκειµένου να µελετήσει µε τη βοήθεια του ειδικού (µόνοι µας θα ήταν δύσκολο να το κάνουµε µε ασφάλεια) την τωρινή τους οικονοµική κατάσταση, αλλά και τη συνολική οικονοµική τους λειτουργία.

Τα συµπεράσµατα µπορείτε να τα διαβάσετε στις σελίδες που ακολουθούν. Το βασικότερο συµπέρασµα είναι βεβαίως ένα και µόνο. Τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα κρίνονται απογοητευτικά για την επιβίωσή τους είτε διαθέτουν σηµαντικό επενδυτή (όπως συµβαίνει αυτή τη στιγµή µόνο µε τον Ολυµπιακό) είτε όχι, οπότε τα προβλήµατα βγαίνουν πολύ πιο εύκολα στην επιφάνεια.
Οπως και για την ελληνική οικονοµία έτσι και για την πραγµατική οικονοµία του ελληνικού ποδοσφαίρου απαιτείται restart. Με δύο στόχους. Ο πρώτος για να περιορίσουν τις υποχρεώσεις τους (ληξιπρόθεσµες ή µελλοντικές) προκειµένου να µην αντιµετωπίσουν πρόβληµα µε τις διατάξεις του financial fair play. Kαι ο δεύτερος για να προσελκύσουν πραγµατικούς επενδυτές που θα κρίνουν ότι αξίζει τον κόσµο να ασχοληθούν σοβαρά και όχι να κάνουν ένα πέρασµα και να εξαφανιστούν…

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κώστα Γραφιαδέλλη, σύµβουλο επιχειρήσεων, που ξενύχτησε µαζί µας για να ετοιµάσει για τους αναγνώστες του «Goal» την εµπεριστατωµένη, αλλά και κατανοητή ανάλυση που ακολουθεί.

Η ζημιά των 72 εκατ. ευρώ!

Το «Goal» συγκέντρωσε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των ισολογισµών των πέντε ΠΑΟ που περιλαµβάνουν σύνολο εξόδων, σύνολο εσόδων, λειτουργικό αποτέλεσµα και τον απολογισµό των ζηµιών τους και σας τα παραθέτει συγκεντρωτικά σε έναν πίνακα για τις κατάλληλες συγκρίσεις. Από τα στοιχεία του πίνακα, που δηµοσιεύεται στη σελίδα, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α) Ο Παναθηναϊκός, λόγω της συµµετοχής του στο Champions League, είχε τα περισσότερα έσοδα (49,8 εκατ. ευρώ) αφήνοντας πίσω του τον Ολυµπιακό (37,3 εκατ. ευρώ), που πλήρωσε τη δική του αποτυχία στην Ευρώπη, κατά 33,5% περίπου. Επίσης ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τα έσοδα της ΑΕΚ κατά 10% περίπου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αγωνιστική επιτυχία βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την αύξηση των εσόδων µίας ΠΑΕ.

Β) Την αµέσως προηγούµενη χρονιά ο Ολυµπιακός ήταν ο θεαµατικός νικητής των εσόδων για τους ακριβώς αντίθετους λόγους από την τελευταία χρήση.

Γ) Τα συνολικά έσοδα των 5 ΠΑΕ σηµείωσαν πτώση κατά 9%, ποσοστό που θεωρείται µικρό σε σχέση µε τη γενικότερη ύφεση της χώρας. Στην τρέχουσα χρήση θεωρείται ότι το ποσοστό αυτό θα µειωθεί περαιτέρω δραµατικά.

Δ) Τα συνολικά έξοδα των 5 ΠΑΕ αυξήθηκαν σε ποσοστό 3%, πορεία αντιστρόφως ανάλογη µε αυτήν των εσόδων.

Ε) Εξαιτίας των ανωτέρω το αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσµα των 5 ΠΑΕ αυξήθηκε κατά 54%. Στην κατηγορία αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο ο Ολυµπιακός που εµφάνισε λειτουργικές ζηµίες 37 εκατ. ευρώ (!) έναντι λειτουργικού κέρδους 4 εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε τη ζηµιά του από 29,5 σε 12,7 εκατ. ευρώ (που έτσι κι αλλιώς είναι δυσθεώρητο νούµερο), η ΑΕΚ παρήγαγε αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσµα 10-11 εκατ. ευρώ (σταθερή στις… ζηµιές της), ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι οι οµάδες της Θεσσ/κης εµφανίζονται πιο µαζεµένες µε µικρές λειτουργικές ζηµίες.

Το σύνολο πάντως των ζηµιών στην τελευταία χρονιά (62 εκατ. ευρώ λειτουργικές ζηµιές, που ανεβαίνουν στα 72 εκατ. ευρώ αν συµπεριληφθούν έκτακτα έξοδα και τόκοι) αποδεικνύει ότι πρέπει να προσαρµοστεί άµεσα το περιβάλλον του ποδοσφαίρου στις νέες συνθήκες γιατί όση αγάπη αν δείχνει κάποιος ιδιοκτήτης στην οµάδα του, είναι αµφίβολο αν µπορεί να χρηµατοδοτεί τέτοια µεγέθη.

Ποιοτικά συµπεράσµατα

Αν ήθελε κανείς να δώσει µια ποιοτική νότα στα ευρήµατα των αποτελεσµάτων και να τα συνδέσει µε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη χρήση αυτή θα µπορούσε να διαπιστώσει τα ακόλουθα:

- Ο Σ. Κόκκαλης πούλησε τη σωστή στιγµή, όσο υπήρχαν έστω και λίγα κέρδη.

- Ο Β. Μαρινάκης πλήρωσε την απειρία του στον πρώτο του χρόνο και κλήθηκε να αντιµετωπίσει φουσκωµένα έξοδα µε πολύ µικρότερα έσοδα.

- Ο πολυµετοχικός Παναθηναϊκός άφησε πίσω του χρήσεις που δηµιουργούν ζηµίες και έκαψαν τα λεφτά των αυξήσεων κεφαλαίου του.

- Η ΑΕΚ, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες των διοικούντων, δεν βελτιώνει την οικονοµική της θέση τουλάχιστον από τη λειτουργία της.

- Ο ΠΑΟΚ και ο Αρης µοιάζουν να προσπαθούν να λειτουργούν εντός των πλαισίων που ορίζουν τα έσοδά τους.

Τελικά, εφόσον τα αποτελέσµατα των ΠΑΕ απεικονίζονται µε ακρίβεια στις καταστάσεις τους, µόνον οι οµάδες της Θεσσαλονίκης θα µπορούσαν να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον τουλάχιστον όσον αφορά το κατά πόσο παράγουν κέρδη ή ζηµίες από τη λειτουργία τους.

Οι ΠΑΕ της Αθήνας µε τον τρόπο που λειτουργούν έχουν ανάγκη από µέτοχο/µετόχους «πατερούληδες» που βάζουν το χέρι στην τσέπη. Ωστόσο, αυτή είναι η µισή εικόνα. Η άλλη µισή ακολουθεί αµέσως µετά καθώς έχει σηµασία πόσα χρέη κουβαλάει η κάθε ΠΑΕ από το παρελθόν για να δούµε στο τέλος ποιες ΠΑΕ και µε ποιον τρόπο φαίνεται να έχουν (ή να µην έχουν) διατηρήσιµο µέλλον.

Ο Παναθηναϊκός της πολυµετοχικότητας, που «έκαψε» τις αυξήσεις κεφαλαίου, η επιλογή του Κόκκαλη να πουλήσει τη σωστή στιγµή, η σταθερή στις… ζηµίες ΑΕΚ και οι πολύ πιο λογικοί στη διαχείρισή τους ΠΑΟΚ και Αρης

UEFA Nations League: Το «εκρηκτικό» ξεκίνημα της Αγγλίας (video)
UEFA Nations League: Το «εκρηκτικό» ξεκίνημα της Αγγλίας (video)
Λουντ: «Προβλέψιμη η Ελλαδα» - Η ατάκα για τον Παναθηναϊκό
Λουντ: «Προβλέψιμη η Ελλαδα» - Η ατάκα για τον Παναθηναϊκό
Η αμηχανία του Σκίμπε μετά το πατατράκ - Τι δήλωσε για το μέλλον του
Η αμηχανία του Σκίμπε μετά το πατατράκ - Τι δήλωσε για το μέλλον του
Έτσι «σκότωσαν» την Ελλάδα και τον... Σκίμπε οι Φινλανδοί! (videos)
Έτσι «σκότωσαν» την Ελλάδα και τον... Σκίμπε οι Φινλανδοί! (videos)

 • Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018
 • WRC 2018
  03:00Μεγάλη Βρετανία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Λουξεμβούργο - Σαν Μαρίνο
  03:15UEFA Nations League 2018-19. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. Όμιλος D2. Περιγραφή: Πάρης Τσελεπίδης.
 • Ποδόσφαιρο: Ανόβερο - Στουτγκάρδη
  03:45Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 7η αγωνιστική. Περιγραφή: Μάνος Σπανόπουλος.
 • Μπάσκετ: Χίμκι - Κάλεφ
  04:10VTB United League 2018-19. Κανονική σεζόν. Περιγραφή: Δημήτρης Ζαφειρόπουλος.
 • GP Confidential 2018 E20
  04:15Στιγμιότυπα.
 • Dirt Games 2018 - Στιγμιότυπα
  05:00Σπαθοβούνι.
 • Τένις: Laver Cup 2018
  05:15Νόβακ Τζόκοβιτς/Ρότζερ Φέντερερ-Κέβιν Άντερσον/Τζακ Σοκ. Αγώνας Διπλού. Η ομάδα της Ευρώπης με προπονητή τον Μπ. Μποργκ έρχεται αντιμέτωπη με την ομάδα του Κόσμου, με προπονητή τον Τζ. ΜακΕνρό, σε συναρπαστικούς αγώνες ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις στο United Center του Σικάγο. Περιγραφή: Μαρίζα Γεωργίτση.
 • Ποδόσφαιρο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη - Βόρεια Ιρλανδία
  05:30UEFA Nations League 2018-19. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. Όμιλος B3. Περιγραφή: Μάνος Σπανόπουλος.
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  05:40Ιντιανάπολις, ΗΠΑ. Αγώνας. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Ποδόσφαιρο: Κολονία - Ντούισμπουργκ
  06:00Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2018 - 2019. 9η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Μπάσκετ: Μάλαγα - Γκραν Κανάρια
  06:25Πρωτάθλημα ACB Ισπανίας 2018 - 2019. 4η αγωνιστική. Περιγραφή: Κυριάκος Κουρουτσαβούρης.
 • Topspin
  07:30Η μοναδική εκπομπή για το τένις, φιλοξενεί πλούσια αγωνιστική επικαιρότητα και θεματολογία από το χώρο του τένις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ποδόσφαιρο: Φινλανδία - Ελλάδα
  07:45UEFA Nations League 2018-19. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. Όμιλος C2. Περιγραφή: Σωτήρης Κωσταβάρας.
 • RBAR 2018 - Magazine
  08:15Ιντιανάπολις, ΗΠΑ. Στιγμιότυπα.
 • Μπάσκετ: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
  08:40Betshop Basket League 2018-19. 2η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  09:00Σέρρες. 3ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Ισλανδία - Ελβετία
  10:00UEFA Nations League 2018-19. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. Όμιλος A2. Περιγραφή: Πέτρος Δριτσάκος.
 • Beach Volley: FIVB World Tour 2018
  10:15Γιανγκσού, Κίνα. 2ος ημιτελικός γυναικών. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Ποδόσφαιρο: Φράιμπουργκ - Λεβερκούζεν
  10:30Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 7η αγωνιστική. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  10:50Μέγαρα. 4ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Special: Φώτης Κατσικάρης - Ένας Έλληνας στον Ρυθμό των Jazz
  10:55Ένα οδοιπορικό του Ρήγα Δάρδαλη στο Salt Lake City της Αμερικής, όπου πλέον βρίσκεται ο Έλληνας τεχνικός Φώτης Κατσικάρης, έχοντας τον ρόλο του βοηθού προπονητή στους Γιούτα Τζαζ και η αποκλειστική συνέντευξή του στην COSMOTE TV.
 • Χάντμπολ: Ράιν Νέκαρ - Κρίστιανσταντ
  11:30VELUX EHF Champions League 2018-19. Φάση ομίλων. 5η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Μπανταλόνα
  11:55Πρωτάθλημα ACB Ισπανίας 2018 - 2019. 4η αγωνιστική. Περιγραφή: Άρης Μπάρκας.
 • Ποδόσφαιρο: Εσθονία - Ουγγαρία
  12:15UEFA Nations League 2018-19. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. Όμιλος C2. Περιγραφή: Δημήτρης Σπηλιόπουλος.
 • Ποδόσφαιρο: Χόφενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
  12:45Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 7η αγωνιστική. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  13:00Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • WRC 2018
  13:05SS14 Dyfnant 1, Μεγάλη Βρετανία. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Topspin
  13:15Η μοναδική εκπομπή για το τένις, φιλοξενεί πλούσια αγωνιστική επικαιρότητα και θεματολογία από το χώρο του τένις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ποδόσφαιρο: Καζακστάν - Ανδόρα (Ζ)
  14:00UEFA Nations League 2018-19. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. Όμιλος D1.
 • Μπάσκετ: Ούνικς Καζάν - Λοκομοτίβ Κουμπάν
  14:10VTB United League 2018-19. Κανονική σεζόν. Περιγραφή: Γιάννης Μέγας.
 • WRC 2018
  14:25SS23 Great Orme Llandudno 2, Μεγάλη Βρετανία. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Ποδόσφαιρο: Ισπανία - Αγγλία
  14:30UEFA Nations League 2018-19. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. Όμιλος A4. Περιγραφή: Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
 • Ποδόσφαιρο: Μπενφίκα - Πόρτο
  15:00Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 2018-19. 7η αγωνιστική. Περιγραφή: Κώστας Γιαλιτάκης.
 • Ποδόσφαιρο: Εσπανιόλ - Βιγιαρεάλ
  15:30Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 8η αγωνιστική. Περιγραφή: Μάνος Σπανόπουλος.
 • COSMOTE SPORT 7HD
  16:00Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • WRC 2018
  16:15Μεγάλη Βρετανία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • NBA Action 2018-19 E2802
  16:25H αθλητική εκπομπή μεταφέρει στους Έλληνες φιλάθλους όλα τα νέα για το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με συνεντεύξεις και αφιερώματα.
 • Πυγμαχία: KOTV 2018 E41
  16:30Στιγμιότυπα.
 • Pick n' Roll (Ζ)
  17:00Πλούσια θεματολογία, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σούπερ θέαμα κάθε εβδομάδα στην μπασκετική εκπομπή Pick n' Roll.
 • Υδάτινα Σπορ: Sailing to Tokyo 2018 E3
  17:15Εκπομπή ιστιοπλοϊας.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - Στιγμιότυπα
  17:258η αγωνιστική.
 • MotoGP 2018
  17:30PTT Thailand Grand Prix. Στιγμιότυπα.
 • Χάντμπολ: VELUX EHF Champions League 2018-19
  18:005η αγωνιστική. Στιγμιότυπα.
 • Μπάσκετ: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
  18:30Betshop Basket League 2018-19. 2η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Ποδόσφαιρο: Νορβηγία - Βουλγαρία (Ζ)
  18:45UEFA Nations League 2018-19. Φάση ομίλων. 4η αγωνιστική. Όμιλος C3.
 • Pick n' Roll
  20:30Πλούσια θεματολογία, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σούπερ θέαμα κάθε εβδομάδα στην μπασκετική εκπομπή Pick n' Roll.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  20:45Talladega 1000Bullbs.com 500. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies