Ζημιά 72 εκατ. ευρώ για τις πέντε δημοφιλέστερες ομάδες
SHARE

Ζημιά 72 εκατ. ευρώ για τις πέντε δημοφιλέστερες ομάδες

Μεγάλη έρευνα, στην οποία καταγράφεται η οικονομική κατάσταση των πέντε δημοφιλέστερων ομάδων της χώρας μας (Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρης), δημοσιεύει στο φύλλο του Σαββάτου (24/12) η εφημερίδα «Goal».

{textlink02}

Στην έρευνα της εφημερίδα δηµοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στις αρχές Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους στις οικονοµικές εφηµερίδες, όπως υποχρεώνονται από τον νόµο, και έχουν ως σηµείο αναφοράς την οικονοµική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2010 και έληξε στις 30/6/2011.

Διαβάστε αναλυτικά τη μεγάλη έρευνα της εφημερίδας «Goal»:

Στην αρχή της έρευνας δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία έτσι ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή.

A) Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις και τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών που τις συνοδεύουν. Αρα θεωρείται για τους σκοπούς της ανάλυσης ότι δεν υπάρχουν «λογιστικά τρικ» που δεν έχουν καταγραφεί και η εικόνα τους είναι αυτή που εµφανίζεται.

B) Κάποιες φορές οι παρατηρήσεις των ορκωτών διαφοροποιούν ή και ανατρέπουν τα αναγραφόµενα στις καταστάσεις. Αρα στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται αναπροσαρµογή µε βάση τα γραφόµενα από αυτούς. Με βάση την αρχή της συντηρητικότητας οποιαδήποτε αναφορά του ορκωτού στο πιστοποιητικό του θα έπρεπε να λογιστικοποιείται. Οι ΠΑΕ, όπως θα διαπιστώσετε, είναι αρκετά αισιόδοξες και δεν περνούν στους ισολογισµούς τους το πλήθος των παρατηρήσεών τους.

Γ) Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται µνεία µεταγενέστερων της 30ής Ιουνίου του 2011 γεγονότων, που επηρεάζουν τα µεγέθη των εξεταζοµένων περιόδων. Και αυτά λαµβάνονται υπόψη για την αναπροσαρµογή των µεγεθών. Αν έχουν υπάρξει άλλα που δεν αναφέρονται τότε αποτελεί έλλειψη λόγω µη διαθέσιµων στοιχείων.

Δ) Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χωρίζονται σε δύο κύρια µέρη: α) τον ισολογισµό και β) τα αποτελέσµατα χρήσης. Ο ισολογισµός εµφανίζει την περιουσιακή κατάσταση και τις υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 30/6/2011 (και πώς αυτά µεταβλήθηκαν την τελευταία χρονιά) και τα αποτελέσµατα χρήσης το πώς κυµάνθηκαν τα έσοδα/έξοδα της χρήσης από 1/7/2010 έως 30/6/2011.

Με άλλα λόγια, µιας που είµαστε εξοικειωµένοι µε τις ορολογίες, ο ισολογισµός δείχνει το χρέος µιας ΠΑΕ και τα αποτελέσµατα το πλεόνασµα ή έλλειµµα µίας χρονιάς.

Απαιτείται restart και... προσαρμογή!

Με το ζητούµενο της εφαρµογής των νέων διατάξεων της UEFA για τη… δηµοσιονοµική πειθαρχία των ευρωπαϊκών οµάδων που θα αγωνίζονται στα Κύπελλα Ευρώπης, και µε δεδοµένο ότι το περίφηµο financial fair play έχει αρχίσει να γίνεται της µόδας (µε ορατές για τις οµάδες µας τις πρώτες συνέπειες από την εφαρµογή του), το «Goal» έκανε το αυτονόητο.

Αναζήτησε τους ισολογισµούς των πέντε σηµαντικότερων ΠΑΕ της χώρας (Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρης) προκειµένου να µελετήσει µε τη βοήθεια του ειδικού (µόνοι µας θα ήταν δύσκολο να το κάνουµε µε ασφάλεια) την τωρινή τους οικονοµική κατάσταση, αλλά και τη συνολική οικονοµική τους λειτουργία.

Τα συµπεράσµατα µπορείτε να τα διαβάσετε στις σελίδες που ακολουθούν. Το βασικότερο συµπέρασµα είναι βεβαίως ένα και µόνο. Τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα κρίνονται απογοητευτικά για την επιβίωσή τους είτε διαθέτουν σηµαντικό επενδυτή (όπως συµβαίνει αυτή τη στιγµή µόνο µε τον Ολυµπιακό) είτε όχι, οπότε τα προβλήµατα βγαίνουν πολύ πιο εύκολα στην επιφάνεια.
Οπως και για την ελληνική οικονοµία έτσι και για την πραγµατική οικονοµία του ελληνικού ποδοσφαίρου απαιτείται restart. Με δύο στόχους. Ο πρώτος για να περιορίσουν τις υποχρεώσεις τους (ληξιπρόθεσµες ή µελλοντικές) προκειµένου να µην αντιµετωπίσουν πρόβληµα µε τις διατάξεις του financial fair play. Kαι ο δεύτερος για να προσελκύσουν πραγµατικούς επενδυτές που θα κρίνουν ότι αξίζει τον κόσµο να ασχοληθούν σοβαρά και όχι να κάνουν ένα πέρασµα και να εξαφανιστούν…

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κώστα Γραφιαδέλλη, σύµβουλο επιχειρήσεων, που ξενύχτησε µαζί µας για να ετοιµάσει για τους αναγνώστες του «Goal» την εµπεριστατωµένη, αλλά και κατανοητή ανάλυση που ακολουθεί.

Η ζημιά των 72 εκατ. ευρώ!

Το «Goal» συγκέντρωσε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των ισολογισµών των πέντε ΠΑΟ που περιλαµβάνουν σύνολο εξόδων, σύνολο εσόδων, λειτουργικό αποτέλεσµα και τον απολογισµό των ζηµιών τους και σας τα παραθέτει συγκεντρωτικά σε έναν πίνακα για τις κατάλληλες συγκρίσεις. Από τα στοιχεία του πίνακα, που δηµοσιεύεται στη σελίδα, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α) Ο Παναθηναϊκός, λόγω της συµµετοχής του στο Champions League, είχε τα περισσότερα έσοδα (49,8 εκατ. ευρώ) αφήνοντας πίσω του τον Ολυµπιακό (37,3 εκατ. ευρώ), που πλήρωσε τη δική του αποτυχία στην Ευρώπη, κατά 33,5% περίπου. Επίσης ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τα έσοδα της ΑΕΚ κατά 10% περίπου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αγωνιστική επιτυχία βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την αύξηση των εσόδων µίας ΠΑΕ.

Β) Την αµέσως προηγούµενη χρονιά ο Ολυµπιακός ήταν ο θεαµατικός νικητής των εσόδων για τους ακριβώς αντίθετους λόγους από την τελευταία χρήση.

Γ) Τα συνολικά έσοδα των 5 ΠΑΕ σηµείωσαν πτώση κατά 9%, ποσοστό που θεωρείται µικρό σε σχέση µε τη γενικότερη ύφεση της χώρας. Στην τρέχουσα χρήση θεωρείται ότι το ποσοστό αυτό θα µειωθεί περαιτέρω δραµατικά.

Δ) Τα συνολικά έξοδα των 5 ΠΑΕ αυξήθηκαν σε ποσοστό 3%, πορεία αντιστρόφως ανάλογη µε αυτήν των εσόδων.

Ε) Εξαιτίας των ανωτέρω το αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσµα των 5 ΠΑΕ αυξήθηκε κατά 54%. Στην κατηγορία αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο ο Ολυµπιακός που εµφάνισε λειτουργικές ζηµίες 37 εκατ. ευρώ (!) έναντι λειτουργικού κέρδους 4 εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε τη ζηµιά του από 29,5 σε 12,7 εκατ. ευρώ (που έτσι κι αλλιώς είναι δυσθεώρητο νούµερο), η ΑΕΚ παρήγαγε αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσµα 10-11 εκατ. ευρώ (σταθερή στις… ζηµιές της), ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι οι οµάδες της Θεσσ/κης εµφανίζονται πιο µαζεµένες µε µικρές λειτουργικές ζηµίες.

Το σύνολο πάντως των ζηµιών στην τελευταία χρονιά (62 εκατ. ευρώ λειτουργικές ζηµιές, που ανεβαίνουν στα 72 εκατ. ευρώ αν συµπεριληφθούν έκτακτα έξοδα και τόκοι) αποδεικνύει ότι πρέπει να προσαρµοστεί άµεσα το περιβάλλον του ποδοσφαίρου στις νέες συνθήκες γιατί όση αγάπη αν δείχνει κάποιος ιδιοκτήτης στην οµάδα του, είναι αµφίβολο αν µπορεί να χρηµατοδοτεί τέτοια µεγέθη.

Ποιοτικά συµπεράσµατα

Αν ήθελε κανείς να δώσει µια ποιοτική νότα στα ευρήµατα των αποτελεσµάτων και να τα συνδέσει µε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη χρήση αυτή θα µπορούσε να διαπιστώσει τα ακόλουθα:

- Ο Σ. Κόκκαλης πούλησε τη σωστή στιγµή, όσο υπήρχαν έστω και λίγα κέρδη.

- Ο Β. Μαρινάκης πλήρωσε την απειρία του στον πρώτο του χρόνο και κλήθηκε να αντιµετωπίσει φουσκωµένα έξοδα µε πολύ µικρότερα έσοδα.

- Ο πολυµετοχικός Παναθηναϊκός άφησε πίσω του χρήσεις που δηµιουργούν ζηµίες και έκαψαν τα λεφτά των αυξήσεων κεφαλαίου του.

- Η ΑΕΚ, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες των διοικούντων, δεν βελτιώνει την οικονοµική της θέση τουλάχιστον από τη λειτουργία της.

- Ο ΠΑΟΚ και ο Αρης µοιάζουν να προσπαθούν να λειτουργούν εντός των πλαισίων που ορίζουν τα έσοδά τους.

Τελικά, εφόσον τα αποτελέσµατα των ΠΑΕ απεικονίζονται µε ακρίβεια στις καταστάσεις τους, µόνον οι οµάδες της Θεσσαλονίκης θα µπορούσαν να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον τουλάχιστον όσον αφορά το κατά πόσο παράγουν κέρδη ή ζηµίες από τη λειτουργία τους.

Οι ΠΑΕ της Αθήνας µε τον τρόπο που λειτουργούν έχουν ανάγκη από µέτοχο/µετόχους «πατερούληδες» που βάζουν το χέρι στην τσέπη. Ωστόσο, αυτή είναι η µισή εικόνα. Η άλλη µισή ακολουθεί αµέσως µετά καθώς έχει σηµασία πόσα χρέη κουβαλάει η κάθε ΠΑΕ από το παρελθόν για να δούµε στο τέλος ποιες ΠΑΕ και µε ποιον τρόπο φαίνεται να έχουν (ή να µην έχουν) διατηρήσιµο µέλλον.

Ο Παναθηναϊκός της πολυµετοχικότητας, που «έκαψε» τις αυξήσεις κεφαλαίου, η επιλογή του Κόκκαλη να πουλήσει τη σωστή στιγµή, η σταθερή στις… ζηµίες ΑΕΚ και οι πολύ πιο λογικοί στη διαχείρισή τους ΠΑΟΚ και Αρης

Νέοι «κεραυνοί» κατά Πιεμπονγκσάντ στο Βέλγιο: «Λάμπει δια της απουσίας του»
Νέοι «κεραυνοί» κατά Πιεμπονγκσάντ στο Βέλγιο: «Λάμπει δια της απουσίας του»
Ανανεώνει στην Μπενφίκα ο Σάμαρης και… αποχωρεί!
Ανανεώνει στην Μπενφίκα ο Σάμαρης και… αποχωρεί!
Αρνήθηκε σε βενζινάδικο να πετάξει το τσιγάρο του - Η απίστευτη αντίδραση του υπαλλήλου (video)
Αρνήθηκε σε βενζινάδικο να πετάξει το τσιγάρο του - Η απίστευτη αντίδραση του υπαλλήλου (video)
Αλέκα Καμηλά: Θα πάθετε πλάκα με το κορμί της (αρετουσάριστες φωτογραφίες)
Αλέκα Καμηλά: Θα πάθετε πλάκα με το κορμί της (αρετουσάριστες φωτογραφίες)

 • Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
 • Ποδόσφαιρο: Βέρντερ Βρέμης - Λεβερκούζεν
  14:50Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 33η αγωνιστική. Περιγραφή: Κώστας Ψάρρας.
 • Μπάσκετ: Παναθηναϊκός Superfoods - ΠΑΟΚ
  14:55Stoiximan.gr Basket League 2017 - 2018. 2η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000 (Ζ)
  15:00Western & Southern Open. Αγώνες κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Μαρίζα Γεωργίτση.
 • GP Confidential 2018 E14
  15:30Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ Σίτι - Μπαρτσελόνα
  16:00UEFA Πρωτάθλημα Νέων 2017-18. 2ος ημιτελικός. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • WRC Μαγκαζίνο 2018
  16:15Γερμανία.
 • Ποδόσφαιρο: Μαριουπόλ - Μπορντό
  16:45UEFA Europa League 2018 - 2019. 3ος προκριματικός γύρος. 1ος αγώνας. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • Moto3 2018
  17:00Mottorad Grand Prix Von Osterreich. Αγώνας. Περιγραφή: Νίκος Μπλούνας.
 • Μπάσκετ: Γαλατάσαραϊ - Φενέρμπαχτσε
  17:20Τουρκικό Πρωτάθλημα 2017-18. 4η αγωνιστική. Περιγραφή: Θανάσης Ασπρούλιας.
 • Αφιέρωμα: Lionel Messi
  18:00Οι καλύτερες στιγμές του Λιονέλ Μέσι της περασμένης σεζόν στην LaLiga Santander. (Ντεπορτίβο λα Κορούνια - Μπαρτσελόνα. Ισπανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 35η αγωνιστική. Περιγραφή: Πέτρος Δριτσάκος.)
 • Moto2 2018
  18:30Mottorad Grand Prix Von Osterreich. Αγώνας. Περιγραφή: Νίκος Μπλούνας.
 • Ποδόσφαιρο: Μπορντό - Μαριουπόλ (Ζ)
  18:45UEFA Europa League 2018 - 2019. 3ος προκριματικός γύρος. 2ος αγώνας. Περιγραφή: Πάνος Βόγλης.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000 (Ζ)
  19:00Western & Southern Open. Αγώνες κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • UEFA Nations League 2018-19
  19:30Προεπισκόπηση. Στιγμιότυπα.
 • MotoGP 2018
  20:00Mottorad Grand Prix Von Osterreich. Αγώνας. Περιγραφή: Δημήτρης Διατσίδης.
 • Ποδόσφαιρο: Neymar Jr's Five 2018
  20:45Παγκόσμιοι Τελικοί. Περιγραφή: Πάνος Μάλαμας.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  21:00Συντονιστείτε στο Cosmote Sport 9HD από τις 25 Αυγούστου. Το νέο κανάλι της Cosmote TV φέρνει στις οθόνες σας ακόμη περισσότερες live μεταδόσεις από τις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις.
 • Μπάσκετ: ΑΕΚ - Ρέθυμνο Cretan Kings
  21:20Stoiximan.gr Basket League 2017 - 2018. 3η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  21:35Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Αγώνας. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000 (Ζ)
  22:00Western & Southern Open. Αγώνες κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Γιάννης Κυφωνίδης.
 • Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ Σίτι - Μπαρτσελόνα
  22:55UEFA Πρωτάθλημα Νέων 2017-18. 2ος ημιτελικός. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • Ποδόσφαιρο: Βέρντερ Βρέμης - Ντόρτμουντ
  23:10Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 32η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Θαναηλάκης.
 • Χάντμπολ: Φλένσμπουργκ - Φούξε Βερολίνου
  23:35Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 25η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Ποδόσφαιρο: Μπόρνμουθ - Κάρντιφ Σίτι
  23:55Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018
 • GP Confidential 2018 E14
  00:05Στιγμιότυπα.
 • Dirt Games 2018 - Στιγμιότυπα
  00:40Μαρκόπουλο.
 • Ποδόσφαιρο: Ντεπορτίβο λα Κορούνια - Μπαρτσελόνα
  00:55Ισπανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 35η αγωνιστική. Περιγραφή: Πέτρος Δριτσάκος.
 • Πυγμαχία: KOTV 2018 E33
  01:00Στιγμιότυπα.
 • Μπάσκετ: Γαλατάσαραϊ - Φενέρμπαχτσε
  01:05Τουρκικό Πρωτάθλημα 2017-18. 4η αγωνιστική. Περιγραφή: Θανάσης Ασπρούλιας.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  01:10Σέρρες. 3ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000
  01:45Rogers Cup. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας
  01:50Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Πάνος Βόγλης.
 • FIBA: Ο Κόσμος του Μπάσκετ E657
  02:45Στιγμιότυπα.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα - Κορυφαίος Σκόρερ
  02:55Στιγμιότυπα.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  03:00Μέγαρα. 4ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Μπάσκετ: ΑΕΚ - Ρέθυμνο Cretan Kings
  03:30Stoiximan.gr Basket League 2017 - 2018. 3η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Ποδόσφαιρο: Γούλβερχαμπτον Γουάντερερς - Έβερτον
  03:45Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • Ποδόσφαιρο: Στουτγκάρδη - Χόφενχαϊμ
  04:00Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 33η αγωνιστική. Περιγραφή: Πάνος Βόγλης.
 • Sports Classics: Poseidon Game 2018 E1
  04:15Outdoor Specials.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  05:00Συντονιστείτε στο Cosmote Sport 9HD από τις 25 Αυγούστου. Το νέο κανάλι της Cosmote TV φέρνει στις οθόνες σας ακόμη περισσότερες live μεταδόσεις από τις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις.
 • WRC Μαγκαζίνο 2018
  05:15Γερμανία.
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  05:45Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Δοκιμαστικά. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Χάντμπολ: Χούτενμπεργκ - Ανόβερο
  05:55Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 26η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης
  06:00UEFA Super Cup 2018.Περιγραφή: Τάσος Κολλίντζας.
 • Ποδόσφαιρο: Σάντχαουζεν - Αμβούργο
  06:15Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2018 - 2019. 2η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Μπιτσικώκος.
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  07:30Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Αγώνας. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Μπάσκετ: ΑΕΚ - Ρέθυμνο Cretan Kings
  07:35Stoiximan.gr Basket League 2017 - 2018. 3η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ
  08:15Ισπανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 38η αγωνιστική. Περιγραφή: Τάσος Κολλίντζας.
 • Beach Soccer: Λιθουανία - Ελλάδα
  08:30Euro League 2018. Μόσχα. Αγώνας ανδρών. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης.
 • Ποδόσφαιρο: Λουκέρνη - Ολυμπιακός
  09:00UEFA Europa League 2018 - 2019. 3ος προκριματικός γύρος. 2ος αγώνας. Περιγραφή: Γιώργος Θαναηλάκης.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα - Κορυφαίος Σκόρερ
  09:50Στιγμιότυπα.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  10:00Μέγαρα. 4ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Μπενφίκα - Βιτόρια Γκιμαράες
  10:30Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 2018-19. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Κώστας Γιαλιτάκης.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000
  11:00Western & Southern Open. Αγώνες κυρίως ταμπλό.
 • UEFA Nations League 2018-19
  11:15Προεπισκόπηση. Στιγμιότυπα.
 • FIBA: Ο Κόσμος του Μπάσκετ E657
  11:50Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης
  12:00UEFA Super Cup 2018.Περιγραφή: Τάσος Κολλίντζας.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  12:15Michigan Consumers Energy 400. Στιγμιότυπα.
 • Χάντμπολ: Χούτενμπεργκ - Ανόβερο
  12:35Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 26η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Ποδόσφαιρο: Άουγκσμπουργκ - Σάλκε
  12:45Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 33η αγωνιστική. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  13:00Συντονιστείτε στο Cosmote Sport 9HD από τις 25 Αυγούστου. Το νέο κανάλι της Cosmote TV φέρνει στις οθόνες σας ακόμη περισσότερες live μεταδόσεις από τις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις.
 • Ποδόσφαιρο: Ντεπορτίβο λα Κορούνια - Μπαρτσελόνα
  13:15Ισπανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 35η αγωνιστική. Περιγραφή: Πέτρος Δριτσάκος.
 • GP Confidential 2018 E14
  13:30Στιγμιότυπα.
 • WRC Μαγκαζίνο 2018
  14:15Γερμανία.
 • RBAR 2018
  15:00Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Τσέλσι - Μπαρτσελόνα
  15:15UEFA Πρωτάθλημα Νέων 2017-18. Τελικός. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • Υδάτινα Σπορ: Sailing to Tokyo 2018 E1
  15:45Στιγμιότυπα.
 • MotoGP 2018
  16:15Eyetime Mottorad Grand Prix Von Osterreich. Στιγμιότυπα.
 • Υδάτινα Σπορ: Ο Κόσμος της Ιστιοπλοΐας 2018 E7
  16:30Η ιστιοπλοΐα είναι ένα πολύ ξεχωριστό άθλημα. Η εκπομπή παρουσιάζει την καρδιά της ιστιοπλοΐας, από την κομψότητα και το πρεστίζ των εκπληκτικών γιοτ μέχρι την αντοχή που χρειάζεται στους αγώνες και τον σκληρό κόσμο των αγώνων dinghy και του kite surfing.
 • Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Νταρουσάφακα
  16:40Τουρκικό Πρωτάθλημα 2017-18. 5η αγωνιστική.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000 (Ζ)
  17:00Western & Southern Open. Προημιτελικός. Περιγραφή: Σωτήρης Κωσταβάρας.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - Στιγμιότυπα
  17:15Pre-Season.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  17:30Michigan Consumers Energy 400. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Bundesliga Clubs 2018-19 E3
  18:00Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Ζιρόνα - Βαγιαδολίδ (Ζ)
  18:15Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Δημήτρης Ξαρλής.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000 (Ζ)
  19:00Western & Southern Open. Προημιτελικός. Περιγραφή: Γιάννης Κυφωνίδης.
 • Ποδόσφαιρο: Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν Μονάχου
  19:15Super Cup Γερμανίας 2018. Απολαύστε την ετήσια αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Γερμανίας και τον νικητή του DFB-Pokal. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς.
 • Ποδόσφαιρο: Μπέτις - Λεβάντε (Ζ)
  20:15Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Μπιτσικώκος.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies