Δέκα εκατ. ευρώ χρειάζονται για το 51% των μετοχών της ΑΕΚ

Δέκα εκατ. ευρώ χρειάζονται για το 51% των μετοχών της ΑΕΚ

Διευκρινήσεις σχετικά με την τακτική Γενική Συνέλευση, που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Δεκεμβρίου, έδωσε η ΑΕΚ, μεταξύ των οποίων αναφέρεται ότι όποιος πάρει μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ, τότε θα μπορεί να πάρει και το 51% των μετοχών.

{textlink02}

Παράλληλα, με την πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης γίνεται γνωστό ότι αν δεν υπάρξει απαρτία, τότε οι νέες ημερομηνίες είναι η 2α Ιανουαρίου και μετά η 11η Ιανουαρίου.

Πάντως, στην ΑΕΚ θεωρούν ότι μέσα στις πρώτες 10 μέρες του Ιανουαρίου θα έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η υπόθεση με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, ενώ τονίζεται πως αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, τότε θα πρέπει να αναλάβουν δράση ο Νίκος Νοτιάς και οι Supporters, για να μην οδηγηθεί η ομάδα στη λύση του Πρωτοδικείου.

Η πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρει:

«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνέχεια της από 30 Νοεμβρίου 2011 Πρόσκλησής του στους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Πάροδο οδού Ρεθύμνης, Θέση Μαζαρέκο, Σπάτα Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Παρόδου Οδού Ρεθύμνης, Θέση Μαζαρέκο, Σπάτα, ενώ σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και το άρθρο 18 και 19 του Καταστατικού της εταιρείας, η Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την 04 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας εκ νέου, η δεύτερη Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής θα πραγματοποιηθεί επίσης στον ίδιο χώρο την 11 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., καλεί τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση και για τα παρακάτω πρόσθετα θέματα αρμοδιότητάς της που αιτήθηκαν από μέτοχο που εκπροσωπεί το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Εταιρικής Χρήσης από την 1η  Ιουλίου 2010 μέχρι την 30 Ιουνίου 2011, μαζί με την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, καθώς και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι την 30 Ιουνίου 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση ονομαστικής αξίας στα 0,30 ευρώ έκαστη, δηλαδή στην ελάχιστη ονομαστική αξία που προβλέπει ο νόμος.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000.000,00 ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και τιμή εκδόσεως 0,30 ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους αξία, εφόσον εγκριθεί η υπό θέμα 4 μείωση της ονομαστικής τους αξίας, δηλαδή 0,30 ευρώ, ή σε τιμή εκδόσεως 1,20 ευρώ που αντιστοιχεί στην τρέχουσα ονομαστική τους αξία, προσαυξημένη σε κάθε περίπτωση κατά ποσοστό 10% για τις μετοχές που αντιστοιχούν στο αθλητικό σωματείο Α.Ε.Κ.

6. Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καθορισμός όρων εγγραφής και αναλήψεως των νέων μετοχών.

7. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου αυτό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων για  την υλοποίηση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή.

8. Τροποποίηση του Καταστατικού έτσι ώστε: α) να διασφαλισθεί ο έλεγχος και η διαφάνεια της διαχειρίσεως της εταιρείας και β) να καθιερωθεί η εφαρμογή της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των οργάνων της.

9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας προς τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ν. 3205/2002) και κωδικοποίηση αυτού.

10. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

11. Ενημέρωση επί τρεχόντων και επίκαιρων θεμάτων της εταιρείας και λήψη αποφάσεων. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις-Εξουσιοδοτήσεις.

12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του νόμου 2190/1920.

13. Αποκλεισμός των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης κατά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

14. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων, στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης».

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Έπεσαν μπουνιές στην Κροατία
Έπεσαν μπουνιές στην Κροατία
Αγχωτικά αλλά στο -2 η Νάπολι
Αγχωτικά αλλά στο -2 η Νάπολι
Πήρε φόρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο (video)
Πήρε φόρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο (video)
Παναθηναϊκός: Μένει… Κυψέλη για την παραμονή!
Παναθηναϊκός: Μένει… Κυψέλη για την παραμονή!
Δήλεσι - Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τις δύο αδερφές: Είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας
Δήλεσι - Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τις δύο αδερφές: Είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας
Θρίλερ με την άγρια δολοφονία 19χρονου στο Μαρούσι – Η κατάθεση «φωτιά» της φίλης του
Θρίλερ με την άγρια δολοφονία 19χρονου στο Μαρούσι – Η κατάθεση «φωτιά» της φίλης του
Δήλεσι - Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τις δύο αδερφές: Είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας
Δήλεσι - Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τις δύο αδερφές: Είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας
Ανάσα για εκατομμύρια Έλληνες - Μέσα σε ένα μήνα θα δουν περισσότερα χρήματα στο λογαριασμό τους
Ανάσα για εκατομμύρια Έλληνες - Μέσα σε ένα μήνα θα δουν περισσότερα χρήματα στο λογαριασμό τους

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης