ΑΕΚ: Η προμελέτη της «Αγιά Σοφιάς»

ΑΕΚ: Η προμελέτη της «Αγιά Σοφιάς»

Η τοπική εφημερίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» αποκαλύπτει τι περιλαμβάνει η προμελέτη για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ.

Εχοντας ενημερωθεί για τον φάκελο που κατέθεσε η Ένωση στον δήμο για την έγκριση της προμελέτης, η εφημερίδα αναφέρεται στις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου.

Αναλυτικά:

Το σχέδιο σαν γλώσσα επικοινωνίας

Όσοι ασχολούνται στον ευρύτερο χώρο που καλύπτεται από τις αρμοδιότητες των πάσης φύσεως ειδικοτήτων των μηχανικών, έχουν μια κοινή γλώσσα συνεννοήσεως και επικοινωνίας, την γλώσσα του σχεδίου. Σε όποιο κλάδο και αν αναφερθούμε (πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου κλπ), το σχέδιο που παράγεται από την ολοκλήρωση του θεωρητικού κομματιού της κάθε επιστήμης, είναι αυτό που θα μπορέσει να υλοποιήσει την σκέψη, την σύλληψη της ιδέας, τα δεδομένα. Το σχέδιο είναι επίσης αυτό που θα μπορέσει να δώσει το κοινό στοιχείο της αναγκαίας επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπρόσωπους του κάθε κλάδου, ενός τεχνικού έργου. Μια μορφή γλώσσας επικοινωνίας που οι τεχνικοί ξέρουν ότι δεν επιδέχεται ερμηνεία με την ελάχιστη παρέκκλιση. Ότι αποτυπώνει το χαρτί, αυτό είναι, αυτό θα υλοποιηθεί αν περάσει επιτυχώς του ελέγχους. Το σημαντικότερο, η γλώσσα του σχεδίου, δεν επιδέχεται «πολιτικές» ερμηνείες. Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας στην κατοχή μας το πλήρες περιεχόμενο του Φακέλου Προμελέτης του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, που κατατέθηκε στον δήμο και εγκρίθηκε στην επεισοδιακή συνεδρίαση του Δ.Σ., θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε στους αναγνώστες μας τι περιέχει η πρόταση, αναφέροντας απλά τις παραμέτρους και τα στοιχεία που εμφανίζονται στα αντίστοιχα σχέδια. Μιλώντας ακριβώς αυτό που αναφέραμε, την «γλώσσα του σχεδίου». Μέχρι τώρα όσες αναφορές κάναμε στο θέμα, το οπτικό πληροφοριακό υλικό ήταν οι 3D απεικονίσεις του γηπέδου εξωτερικά και εσωτερικά. Το τι όμως εκπροσωπούν σε πραγματικά μεγέθη όλα όσα βλέπαμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε μέχρι τώρα, αφού δεν είχαν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία. Έχοντας λοιπόν τα στοιχεία, κρίναμε σκόπιμο να δώσουμε όσο το δυνατόν κατανοητό από όλους τρόπο την εικόνα για το μέγεθος του έργου. Διευκρινίζουμε ότι δεν είμαστε εμείς σε θέση να κρίνουμε την νομιμότητα ή όχι του περιεχομένου. Την ευθύνη για την τελική κρίση και απόφαση την έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα εγκρίνουν τα τελικά σχέδια και μελέτες προς υλοποίηση ή στην περίπτωση που για κάποιους λόγους τυχόν προσβληθούν όλα αυτά, τα αρμόδια ανώτερα δικαστήρια, όπως π.χ. το Σ.τ.Ε. Κάτι άλλωστε που κατά κόρον ειπώθηκε και στην συνεδρίαση του Δ.Σ., τόσο από πλευράς των μελών του όσο και από αυτή ακόμη των τεχνικών συμβούλων της ΑΕΚ.

Τεχνική Έκθεση

Ο φάκελος πέρα από τα 13 τον αριθμό σχέδια, περιείχε και ένα 12σέλιδο τεύχος Τεχνικής Έκθεσης με 9 ενότητες, τις ακόλουθες: 1. Ιστορικό 2. Κύριοι στόχοι 3. Η ένταξη του γηπέδου στον χώρο 4. Βασικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις 5. Το κοίλο 6. Το κτίριο 7. Κυκλοφορία θεατών 8. Η στέγαση του γηπέδου 9. Κτιριακά μεγέθη. Στην 3 ενότητα γίνεται η βασική αναφορά στα στοιχεία της έκτασης του οικοπέδου που μελετήθηκε η κατασκευή του γηπέδου. Γίνεται σαφής αναφορά ότι η αρχική έκταση που είχε παραχωρηθεί ανερχόταν στα 26.621 τ.μ.. Επίσης αναφέρει την επέκταση του αρχικού οικοπέδου προς τα ανατολικά, όπως δείχνεται από το αποτύπωμα της κατεδάφισης. Με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου το 2002 και τις προσθαφαιρέσεις λόγω πρασιάς και αντισταθμίσεων, η τελική έκταση του οικοπέδου βάσει της οποίας εκπονήθηκε η προμελέτη και κατ' επέκταση θα εκπονηθούν και οι μελέτες εφαρμογής, ανέρχεται στα 29.885,22 τ.μ. Αναφέρεται επίσης ότι παρουσιάζεται υψομετρική διαφορά από την νότια στην βορεινή πλευρά, της τάξεως των 5,50 μέτρων, κάτι που εμφανίζεται και στο οδόστρωμα της οδού Καππαδοκίας. Από αυτή την έκταση το περίγραμμα του νέου γηπέδου χρησιμοποιεί τα 24.112 τ.μ. και τα υπόλοιπα 5.772 τ.μ. συνιστούν τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ο οποίος στο μεγαλύτερο ποσοστό δείχνεται σαν κοινόχρηστος. Για όσους τυχόν αμφισβητούν την ορθότητα της μείωσης της εκμεταλλευομένης έκτασης του γηπέδου, αναφέρουμε ότι αυτό αποτυπώνεται και στα σχέδια (σχέδιο 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, σχέδιο 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ). Η δημιουργία στις δύο πλευρές πεζοδρόμων πλάτους 10 μ, του προκηπίου πλάτους 6 μ στην πλευρά της οδού Καππαδοκίας αλλά και η μετατόπιση όλης της κατασκευής προς τα βόρεια. Η προς νότο εξωτερική πλευρά του γηπέδου έχει μετατοπιστεί από το σημείο που είχε κατασκευαστεί η σκεπαστή, η οποία ήταν ακριβώς επάνω στην οικοδομική γραμμή. Ο αγωνιστικός χώρος του υπό μελέτη γηπέδου, καταλαμβάνει έκταση 11.051 τ.μ και στα υπόλοιπα 13.125 τ.μ. αναπτύσσεται το κτίριο. Το γήπεδο (κτίριο) αναπτύσσεται σε 6 επίπεδα εκ των οποίων τα 2 είναι υπόγεια και τα 4 υπέργεια. Ο αγωνιστικός χώρος τοποθετείται σε σχετικό υψόμετρο + 1, 20 μ από την αρχή μέτρησης υψομέτρων, που όπως δείχνεται στα σχέδια είναι το σημείο τομής των οδών Φωκών και Καππαδοκίας, όπου λαμβάνεται σχετικό υψόμετρο + 0,10 που θα είναι και το σημείο αναφοράς μας σε ότι αφορά το ύψος όλων των κατασκευών. Οι χώροι αποδυτηρίων, γραφείων, στάθμευσης και λοιπών χρήσεων για την αθλητική χρήση του γηπέδου αναπτύσσονται κάτω από τους χώρους των κερκίδων και εντός του περιγράμματος του γηπέδου. Εκτός του περιγράμματος αυτού και μόνο στην νότια πλευρά (είσοδος οδού Φωκών), αναπτύσσονται οι χρήσεις που θα λειτουργούν αυτόνομα από την λειτουργία του γηπέδου. Μια σχετική άποψη μπορείτε να διαμορφώσετε παρατηρώντας τις δύο τομές του έργου που παραθέτουμε. Στην τεχνική έκθεση επίσης γίνεται αναφορά στην Νομοθεσία, βάσει της οποίας εκπονήθηκε η μελέτη, τα ανώτατα όρια δόμησης και κάλυψης και τα υποδεέστερα υλοποιούμενα, ενώ σχηματικά δείχνονται τα επίπεδα και τα επί μέρους τμήματα του γηπέδου.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ποικίλει ως προς τις τελικές διαμορφωμένες στάθμες και γενικά ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους. Περιμετρικά δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 10,00 μέτρων (πλευρά άλσους ή βόρεια και ανατολική όψη) ενώ στην οδό Καππαδοκίας στα σχέδια αποτυπώνεται λωρίδα πλάτους 6,00 μέτρων με τον χαρακτηρισμό προκήπιο. Ο ρόλος της συγκεκριμένης διαμόρφωσης είναι να δημιουργηθούν μεν οι προσβάσεις στις εισόδους του γηπέδου σε μια μέση ενιαία στάθμη + 2,25 αλλά το κυριότερο, να μετατοπίσει κατά τα 6,00 αυτά μέτρα την εξωτερική περίμετρο του γηπέδου προς τα ανατολικά, αυξάνοντας την απόσταση από τις υφιστάμενες κατοικίες σε σχέση με την θέση του παλιού γηπέδου. Όλοι θυμόμαστε, αλλά φαίνεται καθαρά και στις φωτογραφίες που παραθέτουμε, ότι το περίγραμμα του «Νίκος Γκούμας» ήταν περασιά με τον τοίχο και την είσοδο του άλσους. Έτσι και πάντα με σημείο αναφοράς το + 0,10 του σημείου τομής των οδών Φωκών και Καππαδοκίας, παρατηρούμε στο σχέδιο 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, ότι στην Νότια πλευρά (οδός Φωκών) έχουμε διαμορφώσεις σε στάθμες από + 0,60 έως και + 1,20, ενώ στην Βόρεια πλευρά η ανώτερη στάθμη του πεζόδρομου διαμορφώνεται στο + 2,60. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι η οδός Καππαδοκίας παρουσιάζει μια υψομετρική διαφορά σε μήκος περίπου 220,00 μέτρων, από Φωκών μέχρι Αττάλειας, της τάξεως των 5,40 μέτρων κάτι που με την αναφερθείσα διαμόρφωση, επιτυγχάνεται προς την πλευρά του Άλσους να μειώνεται οπτικά το ύψος του γηπέδου πάνω από το οδόστρωμα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση «Το γήπεδο αναπτύσσεται διεισδύοντας στο ανάγλυφο προς το βόρειο τμήμα ώστε να μειωθεί ο όγκος του ως προς το περιβάλλον του».

Τελικά υψόμετρα κατασκευής του γηπέδου

Τα τελικά ύψη των κατασκευών, συνεπώς και ο όγκος, πιστεύουμε ότι είναι οι παράμετροι που ενδιαφέρουν περισσότερο τους κατοίκους και ειδικότερα αυτούς της οδού Καππαδοκίας που γειτνιάζουν άμεσα με το γήπεδο. Τα σχέδια των τομών δείχνουν ότι οι τελικές στάθμες του δομικού μέρους του γηπέδου (πάντα με σημείο αναφοράς το + 0,10 του σημείου τομής των οδών Φωκών και Καππαδοκίας) είναι για μεν την περίμετρο στο + 23,50 ενώ το σκέπαστρο έχει τελική στάθμη + 28,50. Σύμφωνα πάντα με τις διαμορφωμένες στάθμες που εμφανίζονται στο σχέδιο 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ η Νότια πλευρά (οδός Φωκών) είναι αυτή που εξέχει περισσότερο από τον περιβάλλοντα χώρο κατά 23,4 μέτρα (ειδικά εδώ η αναφορά γίνεται βάσει του σχετικού υψομέτρου + 0,10 και δεν λαμβάνονται υπόψη οι διαμορφώσεις που δείχνονται στο σχέδιο έμπροσθεν της Νότιας πύλης που όπως είπαμε δημιουργούν στάθμες με μέγιστο υψόμετρο στο + 1,20). Αν δούμε όμως στην οδό Καππαδοκίας, όπου το οδόστρωμα εμφανίζει την υψομετρική διαφορά των 5,40 μέτρων, το ύψος της Δυτικής όψης διαφέρει από το ανώτερο, 23,40 μέτρα ως τα 18,00 μέτρα στο τέρμα της και στην συμβολή με την οδό Αττάλειας, όπου θυμίζουμε έχουμε το ανώτερο της υψομετρικής διαφοράς με την αρχή της από την οδό Φωκών. Αντίστοιχα για τους κατοίκους παρατηρώντας το γήπεδο από τις οικίες τους, το συνολικό ύψος μαζί με το στέγαστρο διαφέρει από το ανώτερο (28,40 μέτρα) μέχρι και τα 23,00 μέτρα στην οδό Αττάλειας. Δεν κάνουμε αναφορά για το συνολικό ύψος (δομικό μέρος + στέγαστρο) για τις υπόλοιπες πλευρές γιατί όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, ανάλογα και με το ανάγλυφο του σημείου παρατήρησης του γηπέδου, για να φανεί το στέγαστρο απαιτείται από τον παρατηρητή να βρίσκεται σε μια απόσταση 50 - 55 μέτρα από την εξωτερική περίμετρο του γηπέδου, αφού η αρχιτεκτονική μελέτη έχει φροντίσει ώστε το στέγαστρο να μην είναι ορατό από απόσταση μικρότερης των 50 - 55 περίπου μέτρων. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για τα διάφορα περιμετρικά ύψη του «Νίκου Γκούμας» για να υπάρξει σύγκριση με την σημερινή πρόταση. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι με την μέθοδο της συγκριτικής μέτρησης από φωτογραφία, υπολογίζουμε ότι στην παλιά Θύρα 18 (μέση γηπέδου) μαζί με τις προκατασκευασμένες σουίτες που είχαν μπει τα τελευταία χρόνια, τα ύψος ήταν γύρω στα 20,00 από την τελική διαμορφωμένη στάθμη του πεζοδρομίου. Όσο για την σκεπαστή το ύψος της σίγουρα ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό της θύρας 18. Η τελική στάθμη των 4 πυλώνων για την ανάρτηση του στεγάστρου ανέρχεται στα + 41,20 μέτρα.

Θελήσαμε να δώσουμε την εικόνα της πρότασης της Προμελέτης που εγκρίθηκε στην επεισοδιακή συνεδρίαση του Δ.Σ., μιλώντας αυστηρά με την «γλώσσα του σχεδίου». Παρουσιάζοντας δηλαδή αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα της Προμελέτης, χωρίς σχόλια και κριτική, ώστε οι αναγνώστες να αποκτήσουν εικόνα του έργου, μια εικόνα πέρα από αυτή των όντως εντυπωσιακών όψεων ή διαμορφώσεων των εσωτερικών χώρων με τις διαφορετικές ενότητες. Ελπίζουμε να πετύχαμε σε ικανοποιητικό βαθμό τον σκοπό μας γιατί κατανοούμε ότι είναι ένα σύνθετο και μεγάλο οικοδομικό έργο και από την πλειοψηφία ίσως να γίνει πλήρως κατανοητό με την υλοποίηση του. Σίγουρα υπολείπονται πολλά στάδια ακόμα μέχρι να φτάσουμε στην τελική έγκριση ώστε η ΑΕΚ να είναι σε θέση να ξεκινήσει την κατασκευή ή όπως είθισται να λέγεται τον τελευταίο καιρό, «να μπουν οι μπουλντόζες». Άλλωστε και οι τεχνικοί σύμβουλοι στην συνεδρίαση του Δ.Σ. το επισήμαναν και αυτό το γεγονός. Για οικονομία χώρου δεν κάνουμε λεπτομερή αναφορά στα στάδια έγκρισης που υπολείπονται, κάτι όμως που θα επιχειρήσουμε στο άμεσο μέλλον.

Δείτε βίντεο από όλο τον πλανήτη

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Νίκη ανάσα για την Τρουά
Νίκη ανάσα για την Τρουά
Νέο κάζο για την Ίντερ (video)
Νέο κάζο για την Ίντερ (video)
Επική ανατροπή για την Βαλένθια (video)
Επική ανατροπή για την Βαλένθια (video)
Τυχερή η Γιουνάιτεντ, η Λέστερ απειλεί την Τσέλσι
Τυχερή η Γιουνάιτεντ, η Λέστερ απειλεί την Τσέλσι
Καιρός: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Καιρός: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Καθαρά Δευτέρα - Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τον καιρό: Προσοχή!
Καθαρά Δευτέρα - Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τον καιρό: Προσοχή!
Ίμια: Επικίνδυνο παιχνίδι στο Αιγαίο - Οι εννέα φωτογραφίες του «Γαύδος» που «καίνε» τους Τούρκους
Ίμια: Επικίνδυνο παιχνίδι στο Αιγαίο - Οι εννέα φωτογραφίες του «Γαύδος» που «καίνε» τους Τούρκους
Προκλητική απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ: Λογικευτείτε κ. Κοτζιά, ξεπερνάτε τα όρια
Προκλητική απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ: Λογικευτείτε κ. Κοτζιά, ξεπερνάτε τα όρια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης