Τα οικονομικά αποτελέσματα της Forthnet-Nova

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Forthnet-Nova

Η Forthnet-Nova ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2015.

Τα σημαντικά στοιχεία που ανακοίνωσε η συνδρομητική πλατφόρμα, αφορούν σε ενίσχυση της συνδρομητικής της βάσης παρά την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέγραψε 2% αύξηση στις συνολικές συνδρομές σε ετήσια βάση, 5,9% αύξηση σε συνδρομητές Nova 3Play σε ετήσια βάση, 5,5% αύξηση σε συνδρομητές Nova σε ετήσια βάση και o         0,3% αύξηση σε συνδρομητές LLU σε ετήσια βάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αποτελέσματα 2ου τριμήνου 2015

 

11 Αυγούστου 2015

 

Σημαντικά Σημεία

  • Ενίσχυση της συνδρομητικής βάσης, παρά το αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον.
  • 2% αύξηση στις συνολικές συνδρομές σε ετήσια βάση
  • 5,9% αύξηση σε συνδρομητές Nova 3Play σε ετήσια βάση
  • 5,5% αύξηση σε συνδρομητές Nova σε ετήσια βάση
  • 0,3% αύξηση σε συνδρομητές LLU σε ετήσια βάση
  • Έσοδα Α΄ Εξαμήνου στα 182,7 εκατ. ευρώ
  • Προτεραιότητα στη βελτιστοποίηση της κοστολογικής βάσης

 

 

06M 2015

06M 2014

Δ

Συνολικές συνδρομές

1.173.314

1.150.391

2,0%

Μοναδικά νοικοκυριά

808.587

805.972

0,3%

Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play

364.727

344.419

5,9%

Συνδρομητές Broadband

664.226

667.819

-0,5%

Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα

509.088

482.572

5,5%

 

(.000€)

Q2 2015

Q2 2014

Δ

06M 2015

06M 2014

Δ

Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)

90.830

98.881

-8,1%

182.826

196.326

-6,9%

Δημοσιευμένα EBITDA

12.367

16.318

-24,2%

26.922

32.290

-16,6%

Προσαρμοσμένα EBITDA

14.617

16.318

-10,4%

29.172

32.290

-9,7%

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:

«Στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 τα βασικά μεγέθη της εταιρείας παρουσίασαν ανάλογη επίδοση με αυτή του πρώτου τριμήνου. Η συνδρομητική μας βάση συνεχίζει να αυξάνεται σε ετήσια βάση, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Υπό τις δεδομένες συνθήκες, παραμένουμε συντηρητικοί και εστιάζουμε στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και στη βελτιστοποίηση της κοστολογικής μας βάσης».

Λειτουργικά Αποτελέσματα

 

Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play

Στο τέλος του 2ου τριμήνου του 2015, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στα 364,7 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,9%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2014, ενισχύοντας την παρουσία της Forthnet στα ελληνικά νοικοκυριά. Αντίστοιχα, αύξηση σημειώθηκε στο μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet, με την τάση αυτή να δρα υποστηρικτικά, τόσο στο μέσο έσοδο ανά συνδρομητή, όσο και στην ενίσχυση της πιστότητας των πελατών.

 

Q2 2015

Q2 2014

Δ

Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

364.727

344.419

5,9%

Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

45,1%

42,7%

2,4π.μ.

Νέα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

-4.354

20.873

-120,9%

 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 η Forthnet παρέμεινε ο κορυφαίος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος, ενώ οι ενεργοί συνδρομητές LLU αυξήθηκαν κατά 0,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, καθώς ανήλθαν στους 641,9 χιλιάδες.

 

Q2 2015

Q2 2014

Δ

Συνδρομητές Broadband[1]

664.226

667.819

-0,5%

Νέοι συνδρομητές

-16.319

4.304

-479,2%

Ενεργοί συνδρομητές LLU

641.970

640.193

0,3%

Ποσοστό LLU

96,6%

95,9%

0,7π.μ.

Νέοι συνδρομητές LLU

-3.863

13.023

-130%

Μερίδιο αγοράς σε νέους συνδρομητές

Ν/Α

49,5%

Ν/Α

Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU

31,4%

32,5%

-1,1π.μ.

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015, η συνδρομητική βάση παρουσίασε αύξηση 5,5% συγκριτικά με πέρυσι, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 509,1 χιλιάδων συνδρομητών. Η εξάπλωση των υπηρεσιών 3play αναμένεται να συνεχίσει να είναι ο κύριος άξονας ανάπτυξης της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης.

 

Q2 2015

Q2 2014

Δ

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα

509.088

482.572

5,5%

Οικονομικά Αποτελέσματα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 1ο εξάμηνο του 2015, ανήλθε στα €182,7εκ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2014, εξαιτίας της μείωσης των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα και της μείωσης της αγοραστικής δαπάνης. Τα προσαρμοσμένα ως προς το λογιστικό χειρισμό έσοδα, που προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας ως ενδιάμεσου παρόχου, μειώθηκαν κατά 6,9%. Η μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε τα έσοδα στο εξάμηνο κατά €3,1 εκατ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 2015, ανήλθε στα €90,8εκ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2014, εξαιτίας της μείωσης των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα και της μείωσης της αγοραστικής δαπάνης. Η μεταβολή του τζίρου, προσαρμοσμένη ως προς το λογιστικό χειρισμό των εσόδων, που προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας ως ενδιάμεσου παρόχου, είναι στο επίπεδο του -8,1%.Η μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε τα έσοδα στο 2ο τρίμηνο κατά €1,2 εκατ.

Ανάλυση εσόδων (€ ‘000)

Q2 2015

Q2 2014[2]

Δ

06M 2015

06M 20142

Δ

Λιανική

70.451

75.092

-6,2%

142.509

151.090

-5,7%

   Λιανική -Telco

36.054

40.125

-10,1%

72.856

81.740

-10,9%

   Λιανική - PayTV

34.397

34.967

-1,6%

69.653

69.350

0,4%

Εταιρικοί πελάτες

14.747

15.419

-4,4%

28.761

29.910

-3,8%

Εταιρικοί πελάτες (Ομαλοποιημένα)3

14.817

16.759

-11,6%

28.914

31.893

-9,3%

   Εταιρικοί πελάτες -Telco

9.851

10.640

-7,4%

18.727

20.065

-6,7%

   Εταιρικοί πελάτες -Telco

   (Ομαλοποιημένα)3

9.921

11.980

-17,2%

18.880

22.047

-14,4%

Εταιρικοί πελάτες - Pay TV      

4.896

4.779

2,4%

10.033

9.846

1,9%

Διαφήμιση

2.086

3.211

-35,0%

3.711

6.850

-45,8%

Λοιπά έσοδα

3.476

3.818

-9,0%

7.693

6.493

18,5%

Κύκλος εργασιών

90.760

On fire ο Μήτρογλου!
On fire ο Μήτρογλου!
Κουστουμάτος ή Μεταλλάς, σε δισκάδικο θα πας
Κουστουμάτος ή Μεταλλάς, σε δισκάδικο θα πας
Δυσαρέσκεια Γιαννακοπούλου για Αλαφούζο...
Δυσαρέσκεια Γιαννακοπούλου για Αλαφούζο...
Παναθηναϊκός Κ15: Να τοι, να τοι οι Πρωταθλητές!
Παναθηναϊκός Κ15: Να τοι, να τοι οι Πρωταθλητές!

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης