Ένα Smart το δώρο – βόμβα της «Πράσινης»
SHARE

Ένα Smart το δώρο – βόμβα της «Πράσινης»

Η  προσφορά-βόμβα της  εφημερίδας  «ΠΡΑΣΙΝΗ» στους αναγνώστες της ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου !

Πάρτε την «ΠΡΑΣΙΝΗ», μαζέψτε 22 αριθμημένα κουπόνια και μπείτε στη διεκδίκηση ενός απίθανου SMART Passion Coupe αξίας 11.000 ευρώ!
Γιατί οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ από την «ΠΡΑΣΙΝΗ» κι έπονται ακόμη μεγαλύτερες!
Το  μεγάλο αυτό δώρο είναι μια προσφορά της εφημερίδας «ΠΡΑΣΙΝΗ» και της στοιχηματικής εταιρίας Stoiximan.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SMART BY STOIXIMAN.GR

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2014, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΊΑ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, 14ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, διοργανώνει διαγωνισμό στην εφημερίδα «Η ΠΡΑΣΙΝΗ» (εφεξής «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα της Εφημερίδας κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους σε οποιοδήποτε στάδιο του προγράμματος, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια του προγράμματος. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στην Εφημερίδα ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την οποιαδήποτε τροποποίηση τυχόν πραγματοποιηθεί.  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του διαγωνισμού – προσφοράς  (εφεξής «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ») έχει κάθε αναγνώστης της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν και αποσταλούν εγκαίρως στα κουπόνια συμμετοχής όπως ορίζεται κατωτέρω, και θα κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Με την αποστολή της συμμετοχής του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής καθώς και την αποστολή σε αυτόν μηνυμάτων με ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό χαρακτήρα από την Εταιρεία.,

2.      ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :Οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας Εταιρείας και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που θα διαθέσει το δώρο, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β’ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

3.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :Η Εφημερίδα θα δημοσιεύει από την 16η Οκτωβρίου 2014, έως και την 25η Νοεμβρίου 2014, είκοσι δύο (22) αριθμημένα κουπόνια συμμετοχής τα οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συλλέξουν και να αναγράψουν τα στοιχεία τους σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Τα κουπόνια θα δημοσιεύονται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή (με την εξαίρεση της 28ης ή 29ης Οκτωβρίου ανάλογα με την ημέρα που θα ανακοινωθεί ως αργία για την κυκλοφορία των έντυπων εφημερίδων). Την 26η, 27η και 28η Νοεμβρίου 2014, η Εφημερίδα θα δημοσιεύσει τρία (3) κουπόνια μπαλαντέρ τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες προκειμένου να συμπληρώσουν συνολικά είκοσι δύο κουπόνια σε περίπτωση που δεν μπόρεσαν να συλλέξουν κάποιο αριθμημένο κουπόνι. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια αυτού, να συλλέξει συνολικά είκοσι δύο (22) κουπόνια που θα δημοσιεύονται μαζί με την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ και να τα αποστείλει στη διεύθυνση: Παναθηναϊκές Εκδόσεις ΑΕ, 14ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ΤΚ 14564, Κηφισιά Αττικής, αφού συμπληρώσει ευανάγνωστα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Με την αποστολή των κουπονιών ο Συμμετέχων θα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να αποστείλει, κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, όσες σειρές κουπονιών επιθυμεί, αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτό τις συμμετοχές του σε αυτό και τις πιθανότητες να ανακηρυχθεί νικητής.

Έγκυρα θεωρούνται τα κουπόνια στα οποία έχουν συμπληρωθεί πλήρως και ευανάγνωστα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και τα οποία θα σταλούν με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2014.

Το όνομα κάθε Συμμετέχοντα θα αναφέρεται στην λίστα των Συμμετεχόντων στην Κλήρωση, τόσες φορές όσες και οι έγκυρες συμμετοχές που έχει συλλέξει βάσει των ανωτέρω αναφερομένων. Στην περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες κληρωθεί ως ένας από τους τυχερούς, αυτομάτως αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας.

4.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ :Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να διαθέσει σε συνεργασία με την εταιρεία stoiximan.gr, ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο SmartPureCoupe(45kw/ 61hp) drive999 cc, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις ανακοινώσεις που συνοδεύουν τους παρόντες όρους διαγωνισμού. Το όχημα θα φέρει τα λογότυπα του stoiximan.gr τα οποία δεσμεύεται ο νικητής να διατηρήσει ως έχουν στο εξωτερικό του για έναν χρόνο μετά την παραλαβή του δώρου.

5.      ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Ο μοναδικός (1) δικαιούχος θα αναδειχθείέπειτα από την διεξαγωγή κλήρωσης την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ της ομάδας του Παναθηναϊκού και της Μπαρτσελόνα στο κλειστό γήπεδο ΟΑΚΑ (την 18η ή 19η Δεκεμβρίου 2014) και ώρα 13:00 που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού αποφασίσει η τελευταία. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Τα σχετικά φυλάσσονται από τη διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των κληρώσεων κατά τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην Εφημερίδα ή στο διαδικτυακό τόπο www.prasini.gr.

6.      ΦΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Το δώρο του προγράμματος είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο και αποκλείεται η μεταβίβαση ή η εξαργύρωσή του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής αποκλειστεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, το δώρο θα μείνει αδιάθετο.

7.      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ :Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ της ομάδας του Παναθηναϊκού και της Μπαρστελόνα. Το όνομα του νικητή θα δημοσιευθεί επίσης στο φύλλο της επόμενης ημέρας (19 ή 20 Δεκεμβρίου 2014). Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχθεί ρητώς το δώρο έως την 23η Δεκεμβρίου 2014. Πέραν τη προθεσμίας αυτής το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Με την αποδοχή του δώρου η Εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον νικητή την επικοινωνία προσωπικών του στοιχείων προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτοπροσωπία.

8.      ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ :Η παραλαβή του δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την διοργανώτρια Εταιρεία. Η παραλαβή θα γίνει αυτοπροσώπως από τον νικητή του προγράμματος με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας προκειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία του με βάση αυτών που συμπληρώθηκαν στα κουπόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα από τα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής (14ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος ορίσει η διοργανώτρια. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η εξακρίβωση των στοιχείων, είτε επειδή ο νικητής συμπλήρωσε λανθασμένα στοιχεία στο κουπόνι συμμετοχής του, είτε επειδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, είτε επειδή δεν επέδειξε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Κατά την παράδοση του δώρου ο νικητής θα κληθεί να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου που κέρδισε, άλλως χάνει το δικαίωμα σε αυτό.

9.      ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ :Την ημέρα της παραλαβής του δώρου η Εταιρεία θα το μεταβιβάσει στον νικητή με παρακράτηση κυριότητας για δώδεκα (12) μήνες. Η κυριότητα του οχήματος θα μεταβιβαστεί στον νικητή του διαγωνισμού μετά την πάροδο της περιόδου αυτής εφόσον έχει τηρηθεί η διατήρηση των λογοτύπων στο εξωτερικό του οχήματος. Με την παραλαβή του δώρου ο νικητής του διαγωνισμού δεσμεύεται να διατηρήσει τα λογότυπα του stoiximan.grπου έχουν τοποθετηθεί στο εξωτερικό του οχήματος για έναν χρόνο (12 μήνες) μετά την παραλαβή του και σε καλή κατάσταση. Στο τέλος κάθε τριμήνου όπως θα ορίζεται στην δήλωση αποδοχής – παραλαβής του δώρου, ο νικητής υποχρεούται να επιδεικνύει το δώρο στους εκπροσώπους της διοργανώτριας προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί τα εν λόγω λογότυπα. Σε περίπτωση αφαίρεσής τους ή καταστροφής τους, η διοργανώτρια δικαιούται να αφαιρέσει οριστικά την κατοχή του οχήματος από τον νικητή κατά τον έλεγχο του οχήματος, χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή ο νικητής του διαγωνισμού δεν θα δικαιούται οικονομικό αντάλλαγμα, επιστροφή εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για το όχημα ή αποζημίωση για τον οποιονδήποτε λόγο.    

10.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ :Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

- σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής πρόσωπο που εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2 ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β’ βαθμού

- σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο

- σε περίπτωση που δηλώθηκαν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία στο κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό που απεστάλη στην Εταιρεία

- σε περίπτωση που τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στο κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου

- σε περίπτωση που κληρωθέν νικητής αρνηθεί να επιδείξει το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση των στοιχείων του από την Εταιρεία.

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνει η παραλαβή του δώρου εντός της προθεσμίας που αναφέρεται υπό τον όρο 8 του παρόντος

- σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και το όνομά του κληρωθεί ξανά.

11.  ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ :Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των Δώρων κλπ. Η Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του κάθε νικητή και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, ή άρνηση να συμπεριληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο δικαιούχος δηλώνει με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ότι συγκατατίθεται στη χρήση των οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κτλ) υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού η της παραλαβής του δώρου. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους η ΕΤΑΙΡΕΊΑ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της εταιρίας λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

12.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετασχόντων. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση ελαττώματος του δώρου ή σε περίπτωση που το δώρο δεν φέρει τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στους παρόντες όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που λόγω καθυστερήσεων στην ταχυδρομική υπηρεσία δεν παραλάβει εγκαίρως τις συμμετοχές των αναγνωστών.

13.  ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΝΙΚΗΤΩΝ :Η Διοργανώτρια εταιρεία θα μεταβιβάσει το όχημα στον νικητή με παρακράτηση κυριότητας για ένας έτος από την ημέρα παράδοσής του στον νικητή. Η κυριότητα θα μεταβιβαστεί στον νικητή εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής μετά την πάροδο της περιόδου αυτής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου του ενός έτους κατά την οποία η διοργανώτρια παρακρατά την κυριότητα η τελευταία βαρύνεται με την υποχρέωση να καταβάλει τα έξοδα τελών κυκλοφορίας για το έτος 2014, ενώ ο νικητής του διαγωνισμού θα καταβάλει τα έξοδα τελών κυκλοφορίας για το έτος 2015. Ο νικητής του διαγωνισμού υποχρεούται να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα από την παράδοση του σε αυτόν. Τα έξοδα μεταβίβασης του οχήματος βαραίνουν τον νικητή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που προκύψουν άλλα έξοδα σχετικά με την μεταβίβαση του δώρου ή με τη χρήση - λειτουργία του, αυτά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή του διαγωνισμού.

Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα κάνουν χρήση του Δώρου με ιδία ευθύνη απαλλασσόμενης της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική, αστική, ποινική και άλλη ευθύνη για την χρήση του δώρου.

14.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων.

15.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :Οι όροι του παρόντος προγράμματος θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.prasini.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚρούσματα σήμερα: 1.553 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - 8 νεκροί σε 24 ώρες, 134 διασωληνωμένοι
Κρούσματα σήμερα: 1.553 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - 8 νεκροί σε 24 ώρες, 134 διασωληνωμένοι
Ολυμπιακός: Τουρνουά επιπέδου Euroleague στην Κύπρο
Ολυμπιακός: Τουρνουά επιπέδου Euroleague στην Κύπρο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η καθοριστική φάση που έδωσε τη νίκη στη Γαλλία (video)
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η καθοριστική φάση που έδωσε τη νίκη στη Γαλλία (video)
Παναθηναϊκός: Γκολάρα η Αλκμάαρ με τακουνάκι! (Video)
Παναθηναϊκός: Γκολάρα η Αλκμάαρ με τακουνάκι! (Video)

Ανησυχία για την αύξηση των νοσηλειών - Στους εμβολιασμούς ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση

Ανησυχία για την αύξηση των νοσηλειών - Στους εμβολιασμούς ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση

Ποια είναι τα νέα συμπτώματα της Covid-19: Οι διαφορές μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων

Ποια είναι τα νέα συμπτώματα της Covid-19: Οι διαφορές μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων

Θήβα: Στο παρελθόν και τις επαφές του θύματος της «μαφιόζικης» επίθεσης στρέφονται οι έρευνες

Θήβα: Στο παρελθόν και τις επαφές του θύματος της «μαφιόζικης» επίθεσης στρέφονται οι έρευνες

Γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ήρεμο καλοκαίρι με τους Τούρκους

Γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ήρεμο καλοκαίρι με τους Τούρκους

Άνγκελα Μέρκελ: Η σιδηρά κυρία της Ευρώπης που αγαπάμε να «μισούμε» βγαίνει στη σύνταξη

Άνγκελα Μέρκελ: Η σιδηρά κυρία της Ευρώπης που αγαπάμε να «μισούμε» βγαίνει στη σύνταξη

Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι άνθρωποι που σάρωσαν τα μετάλλια - Στην κορυφή ο Μάικλ Φελπς

Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι άνθρωποι που σάρωσαν τα μετάλλια - Στην κορυφή ο Μάικλ Φελπς

Διώρυγα Κορίνθου: H ιδέα που ολοκληρώθηκε μέσα σε 25 αιώνες! – Δείτε το Infographic του Newsbomb.gr

Διώρυγα Κορίνθου: H ιδέα που ολοκληρώθηκε μέσα σε 25 αιώνες! – Δείτε το Infographic του Newsbomb.gr

Άγρια ζωή: Tα ζώα που εξαφανίστηκαν στην φύση και «ξαναγεννήθηκαν» από τους επιστήμονες

Άγρια ζωή: Tα ζώα που εξαφανίστηκαν στην φύση και «ξαναγεννήθηκαν» από τους επιστήμονες