Kακώσεις της ποδοκνημικής

Kακώσεις της ποδοκνημικής

Η αλματώδης αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού σε αθλητικές δραστηριότητες οδήγησε και στην αύξηση των αθλητικών κακώσεων.

Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής (Σ.Κ.Π.) αποτελούν την συχνότερη συνδεσμική κάκωση των αθλητών - αθλουμένων, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 15% έως και 45 % του συνόλου των αθλητικών κακώσεων σε αθλήματα όπως η καλαθόσφαιρα και το ποδόσφαιρο. (Mach RP 1982),ενώ στον στίβο το ποσοστό τραυματισμού της ποδοκνημικής είναι μόλις 12% (Παπαλαδά,Μαλλιαροπουλος2001).

Η αυξημένη συχνότητα με την οποία επισυμβαίνουν (Σ.Κ.Π.) και η απουσία οστικής βλάβης μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή εκτίμηση της σοβαρότητας των και αρκετές φορές τίθεται η διάγνωση διάστρεμμα.

Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής αφορούν είτε την έξω πλευρά είτε την έσω πλευρά.
Η έξω πλευρά της ποδοκνημικής τραυματίζεται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα 85% απ' ότι η έσω πλευρά 15%. (Black HM 1984) . Στην έξω πλευρά συναντάμε τρεις συνδέσμους Τον πρόσθιο - αστράγαλο - περονικό σύνδεσμο, τον πτερνοπερονικό και τον οπίσθιο - αστράγαλο - περονικό. Σχήμα 1. Ο πλέον συχνά τραυματιζόμενος σύνδεσμος της έξω πλευράς είναι ο πρόσθιος αστραγαλοπερονικός σε ποσοστό 75%. Ο τραυματισμός (ρήξη) των συνδέσμων της έξω πλευράς και ιδιαίτερα του πρόσθιου αστραγαλοπερονικού συμβαίνει όταν ο άκρος πόδας βρεθεί σε ακραία θέση πελματιαίας κάμψεως - προσαγωγής και υπτιασμού. (Liu. SM 1994).

Στην έσω πλευρά της ποδοκνημικής συναντάμε τον Δελτοειδή σύνδεσμο. Σχ 2. Η ρήξη στην έσω πλευρά συμβαίνει όταν η ποδοκνημική βρεθεί σε ακραία θέση απαγωγής πρηνισμού και ραχιαίας κάμψης.

Καθορισμός Βαθμού Σοβαρότητας Σ.Κ.Π.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι δεν πρόκειται για διαστρέμματα, αλλά για ρήξη συνδέσμων της ποδοκνημικής που αφορούν την έσω ή την έξω πλευρά της. Η απουσία οστικής βλάβης στην ακτινογραφία συχνά οδηγεί στην υποεκτίμηση της σοβαρότητας του τραυματισμού Ως αποτέλεσμα οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό υποτροπών, ενώ πολύ συχνά να παρουσιάζονται και μεσομακροπρόθεσμες επιπλοκές.

Απαραίτητα λοιπόν θα πρέπει να γίνει η διάγνωση του βαθμού σοβαρότητας της κακώσεως αλλά και να διαφοροδιαγνωσθει από άλλες κακώσεις που μπορεί να μιμηθούν την κλινική συμπτωματολογία των οξέων έξω συνδεσμικών κακώσεων της ποδοκνημικής Πολλοί τρόποι εκτίμησης έχουν προταθεί, όμως εκ του αποτελέσματος (συχνές υποτροπές, συχνές επιπλοκές), δεν φαίνονται επαρκείς.

Εμείς θα παρουσιάσουμε τη δική μας κλινική κατάταξη του βαθμού σοβαρότητας των οξέων έξω συνδεσμικών κακώσεων της ποδοκνημικής, αυτή στηρίζεται στην κλινική εξέταση, στον ακτινολογικό έλεγχο, όπου αυτός κρίνεται απαραίτητος (Παπακώστας - Μαλλιαρόπουλος, B.J.S.M. 2001) και τέλος σε αντικειμενικές μετρήσεις κριτήρια για τον καθορισμό του βαθμού σοβαρότητας της κακώσεως.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ρήξη των συνδέσμων της ποδοκνημικής παρουσιάζει διαβαθμίσεις. Έτσι έχουμε ρήξεις συνδέσμων 1ου Βαθμού, 2ου Βαθμού, 3ου Βαθμού και 4ου Βαθμού. (Μαλλιαρόπουλος, Παπακώστας, Παπαλαδά, Παγκόσμιο Αθλητιατρικό Συνέδριο FIMS 2002)

Ο καθορισμός του βαθμού σοβαρότητας, με βάση τη δική μας κλινική κατάταξη, μας δίδει τη δυνατότητα:

1.    να επιλέξουμε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή (ακινητοποίηση ή όχι),
2.    να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα αποκατάστασης και
3.    να καθορίσουμε το χρόνο επανένταξης σε αθλητικές δραστηριότητες.
Έτσι, για συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής:
Βαθμού    απαιτούνται για πλήρη αποκατάσταση
1ου    7 ημέρες
2ου    14 ημέρες
3ου    28 ημέρες
4ου    52 ημέρες

Η αποκατάσταση των οξέων συνδεσμικών κακώσεων της ποδοκνημικής χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις, τις οποίες θα περιγράψουμε παρακάτω. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ο σωστός συσχετισμός των φάσεων της διαδικασίας επούλωσης με αυτές της αποκατάστασης. (Μαλλιαρόπουλος, Παπαλεξανδρής, Ακριτίδου, Παγκόσμιο Αθλητιατρικό Συνέδριο, FIMS 2004).
Η μετάβαση από τη μία φάση αποκατάστασης στην άλλη πραγματοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχουμε θεσπίσει.
Η πρώτη φάση της αποκατάστασης αντιστοιχεί στην φλεγμονώδη φάση της διαδικασίας επούλωσης και συνίσταται στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου Κ.Α.Π.Α. (κρύο - επίδεση - ανάπαυση - ανύψωση) για ένα 48ωρο. Μετά τις δύο ημέρες θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ιατρική εκτίμηση του τραυματισμού και του βαθμού σοβαρότητας.

Η δεύτερη φάση της αποκατάστασης αντιστοιχεί στην δεύτερη φάση της διαδικασίας επούλωσης, την ινοβλαστική φάση. Εφ' όσον δεν ακινητοποιηθεί η ποδοκνημική ξεκινάμε με ασκήσεις εύρους κίνησης και στην συνέχεια διατάσεις που αφορούν τον γαστροκνήμιο και υποκνημίδιο.
Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας επούλωσης αντιστοιχεί και η τρίτη φάση της αποκατάστασης. Η τρίτη φάση της αποκατάστασης χαρακτηρίζεται από δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος αφορά την δύναμη και η δεύτερη παράμετρος είναι αυτή της ιδιοδεκτικότητας.

Εφ' όσον εκτελούνται διατάσεις χωρίς ενοχλήματα, περνάμε στην ενδυνάμωση της ποδοκνημικής με λάστιχο στην αρχή, με το βάρος του σώματος στη συνέχεια και ισοκινητικά αργότερα, εάν βέβαια υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (Ισοκινητικό δυναμόμετρο). Παράλληλα με την ενδυνάμωση, αποκαθιστούμε και την ιδιοδεκτικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την σανίδα ισορροπίας.

Η τέταρτη φάση, η οποία αντιστοιχεί στην τρίτη φάση της διαδικασίας επουλώσεως, σχεδιάζεται με σκοπό ο αθλητής να επανενταχθεί πλήρως στις προπονητικές δραστηριότητές του. Στο τελευταίο στάδιο αποκαταστάσεως ο αθλητής ή ο αθλούμενος εκτελεί αλτικές ασκήσεις με δύο ή ένα πόδι (αναπηδήσεις με σχοινάκι), δρομικές ασκήσεις πλειομετρικές εάν απαιτεί το αγώνισμά του και επανεντάσσεται πλήρως στην προπόνησή του.

Του Δρ. Μαλλιαρόπουλου
Ιατρός - Αθλητίατρος MD, Msc & Dipl in SEM QMUL, Phd, F.FSEM (UK)

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Τόσα έδινε η Μπαρτσελόνα για Κουτίνιο
Τόσα έδινε η Μπαρτσελόνα για Κουτίνιο
Πλατέλλας: «Γι' αυτό ήρθα στον Άρη»
Πλατέλλας: «Γι' αυτό ήρθα στον Άρη»
Κλάμα! Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της χρονιάς! (video)
Κλάμα! Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της χρονιάς! (video)
Ένας πειραγμένος μαύρος δαίμονας ή αλλιώς BMW R100R
Ένας πειραγμένος μαύρος δαίμονας ή αλλιώς BMW R100R
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Σχεδίασε την Επιτυχία σου με Σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Σχεδίασε την Επιτυχία σου με Σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης