Νευραλγία Τριδύμου

Νευραλγία Τριδύμου

Η νευραλγία τριδύμου είναι ένα χρόνιο σύνδρομο νευροπαθητικού πόνου που επηρεάζει την περιοχή του προσώπου.

Θεωρείται ίσως ο πιο ισχυρός πόνος, πιθανόν γιατί η περιοχή του προσώπου έχει πολύ πυκνή κατανομή αισθητικών νευρικών απολήξεων ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο.

Ο πόνος είναι εξαιρετικά δυνατός ώστε να επηρεάσει σημαντικά ακόμη και απλές λειτουργίες όπως η μάσηση, η κατάποση, το βούρτσισμα των δοντιών, το πλύσιμο και η επαφή του προσώπου κ.λ.π

Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η συχνότητα εμφάνισης της νόσου είναι   4-5 νέοι ασθενείς ανά 100.000 πληθυσμού. Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι μεταξύ των ηλικιών 50 και 70. Στο 90% των περιπτώσεων τα συμπτώματα ξεκινούν μετά την ηλικία των 40. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να νοσήσουν σε σχέση με τους άντρες με ένα λόγο 1,5:1

Η παθοφυσιολογία της νευραλγίας τριδύμου δεν είναι ξεκάθαρη. Σύμφωνα με κλινικές παρατηρήσεις, πιθανόν να προκαλείται από συμπίεση του τριδύμου νεύρου, στην έκφυσή του από το εγκεφαλικό στέλεχος, από αιμοφόρα αγγεία ή κάποιο όγκο. Η τοπική πίεση προκαλεί  απομυελοϊνωση η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την μη φυσιολογική αποπόλωση και τελικά την παραγωγή έκτοπων ώσεων

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Το τρίδυμο νεύρο είναι το πέμπτο κρανιακό νεύρο και είναι το μεγαλύτερο αισθητικό νεύρο του προσώπου και των γειτονικών ιστών. Επίσης παρέχει κινητική νεύρωση στου μασητήρες μύες (λειτουργία μάσησης)
Το νεύρο εκφύεται από το εγκεφαλικό στέλεχος και εισέρχεται στο κροταφικό οστό όπου σχηματίζει το γασσέρειο γάγγλιο το οποίο εντοπίζεται σε μια κοιλότητα του οστού που ονομάζεται κοιλότητα  του Meckle.
Το γασσέρειο γάγγλιο χωρίζεται σε τρείς κύριους κλάδους που νευρώνουν το πρόσωπο.

1.    Οφθαλμικός κλάδος
2.    Άνω γναθιαίος
3.    Κάτω γναθιαίος

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Χαρακτήρας του πόνου : οξύς, διαξιφιστικός, σαν ηλεκτρική εκκένωση, επιφανειακός
Ένταση : μέτριος έως πολύ ισχυρός
Διάρκεια: κάθε επεισόδιο διαρκεί δευτερόλεπτα. Μπορεί να συμβεί ένας αριθμός διαφορετικών επεισοδίων σχεδόν ταυτόχρονα και μετά ακολουθεί περίοδος ηρεμίας
Περιοδικότητα: διαστήματα εβδομάδων ή μηνών χωρίς πόνο
Εντόπιση και κατανομή του πόνου: κυρίως ετερόπλευρα στην περιοχή νεύρωσης του κλάδου ή κλάδων που πάσχουν.
Παράγοντες διέγερσης: ελαφρύ άγγιγμα ,ομιλία , μάσηση, πλύσιμο.
Παράγοντες ανακούφισης : συχνός ύπνος, φάρμακα
Συνοδά χαρακτηριστικά : κακή ποιότητα ζωής, κατάθλιψη, απώλεια βάρους

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μόλις τεθεί η διάγνωση της νευραλγίας τριδύμου ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε  μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI) ειδικές παθολογικές καταστάσεις όπως όγκος και σκλήρυνση κατά πλάκας οι οποίες μπορεί να προκαλούν δευτεροπαθή νευραλγία τριδύμου. Η μαγνητική αγγειογραφία είναι επίσης χρήσιμη σε περίπτωση υποψίας πίεσης του νεύρου από αγγείο. Ο ρόλος της αγγειακής πίεσης στο νεύρο και της παθογένειας της νευραλγίας είναι αμφιλεγόμενος. Στο 1/3 των ασυμπτωματικών ασθενών που εξετάστηκαν με MRI φάνηκε αγγειακή πίεση στο τρίδυμο νεύρο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το φάρμακο εκλογής είναι η καρβαμαζεπίνη( Tegretol). Από μελέτες παρατήρησης φάνηκε ότι η καρβαμαζεπίνη( Tegretol) μπορεί να ελαττώσει τον πόνο στο 70% των περιπτώσεων. Η η οξκαρβαζεπίνη (Trileptal) έχει λίγο πιο μικρή αποτελεσματικότητα αλλά λιγότερες παρενέργειες.  Εναλλακτικά φάρμακα δεύτερης γραμμής χωρίς όμως αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα είναι η πρεγκαμπαλίνη (Lyrica), η γκαμπαπεντίνη(Neurontin) και η μπακλοφένη (Baclofen).

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όταν η συντηρητική αγωγή είναι ανεπιτυχής ή οι παρενέργειες των φαρμάκων δεν είναι ανεκτές τότε ο ασθενής πρέπει αναγκαστικά να καταφύγει σε κάποια από τις επεμβατικές τεχνικές. Υπάρχουν 5 κλινικά κατάλληλες επιλογές.
1.    Χειρουργική μικροαγγειακή αποσυμπίεση
2.    Θεραπεία Gamma Knife
3.    Διαδερμική μικροσυμπίεση με μπαλόνι
4.    Διαδερμική ριζόλυση με γλυκερόλη
5.    Διαδερμική νευρόλυση του γασσέρειου γαγγλίου με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας
6.    Διέγερση/ νευροτροποποίηση του γασσέρειου γαγγλίου (πειραματική θεραπεία)

Χειρουργική μικροαγγειακή αποσυμπίεση. Είναι χειρουργική μέθοδος που εφαρμόζεται υπο γενική αναισθησία και γίνεται διαχωρισμός των αρτηριών από το νεύρο και πήξη των άλλων μικροαγγείων που εμπλέκονται.

Θεραπεία Gamma Knife. Πρόκειται για μη εκλεκτική καταστροφή του γασσέρειου γαγγλίου με ακτινοβολία. Εφαρμόζεται με τοπι8κή αναισθησία και ελαφρά καταστολή.
Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην μείωση του πόνου είναι περιορισμένη, περίπου στο 60-70%.

Διαδερμική μικροσυμπίεση με μπαλόνι. Σε αυτή την τεχνική το τρίδυμο νεύρο συμπιέζεται από ένα μικρό  μπαλόνι που τοποθετείται διαδερμικά μέσω βελόνας, στην κοιλότητα του Meckel όπου εντοπίζεται το γασσέρειο γάγγλιο. Το αποτέλεσμα αυτής της πίεση είναι η πρόκληση ισχαιμικής βλάβης των γαγγλιακών κυττάρων. Η τεχνική σε σχέση με την αποτελεσματικότητα είναι συγκρίσιμη με τη διαδερμική νευρόλυση του γασσέρειου γαγγλίου με ραδιοσυχνότητα. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι είναι κατάλληλη για τη θεραπεία της νευροπάθειας του πρώτου κλάδου του τριδύμου (οφθαλμικού), αφήνοντας άθικτο το αντανακλαστικό του κερατοειδούς του οφθαλμού.

Διαδερμική ριζόλυση με γλυκερόλη. Μια βελόνα κατευθύνεται στη δεξαμενή του τριδύμου υπο ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Ο ασθενής τοποθετείται καθιστός και με κεκαμένη την κεφαλή. Για την εκτίμηση του όγκου της δεξαμενής χορηγείται σκιαστικό, το οποίο στη συνέχεια αναρροφάται και εγχύεται ίσος όγκος γλυκερόλης που προκαλεί καταστροφή του νεύρου.

Διαδερμική νευρόλυση του γασσέρειου γαγγλίου με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας. Προτιμάται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερο ικανοποιητικό από την χειρουργική επέμβαση, αλλά η μέθοδος εφαρμόζεται με τοπική αναισθησία και ελαφρά μέθη και παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά θνητότητας και θνησιμότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Για τους νέους ασθενείς που δεν έχουν βαρύ ιστορικό με συνοδές παθήσεις, η επέμβαση εκλογής είναι η χειρουργική αποσυμπίεση. Στους ηλικιωμένους που κινδυνεύουν να εμφανίσουν επιπλοκές από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση την αναισθησία, η μέθοδος εκλογής είναι η διαδερμική νευρόλυση του γαγγλίου με ραδιοσυχνότητα.

Πηγή: e-algos.com

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Στην κορυφή του κόσμου ο Πρεβολαράκης (pic)
Στην κορυφή του κόσμου ο Πρεβολαράκης (pic)
Χωρίς Λόπες ο Παναιτωλικός κόντρα στο «τριφύλλι»
Χωρίς Λόπες ο Παναιτωλικός κόντρα στο «τριφύλλι»
Οι κλασσικοί Ρονάλντο, Μέσι και… σφήνα ο Νεϊμάρ!
Οι κλασσικοί Ρονάλντο, Μέσι και… σφήνα ο Νεϊμάρ!
Πασκουάλ: «Παίξαμε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια»
Πασκουάλ: «Παίξαμε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια»
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Σχεδίασε την Επιτυχία σου με Σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Σχεδίασε την Επιτυχία σου με Σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης