«Αλλαγές και προσθήκες»

«Αλλαγές και προσθήκες»

Ο υπεύθυνος των νομικών θεμάτων της Λέσχης Φίλων Αρη, Θωμάς Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε διεξοδικά στις επικείμενες αλλαγές διατάξεων του καταστατικού.

Στις επικείμενες αλλαγές και τροποποιήσεις που θα υπάρξουν σε διατάξεις του καταστατικού ενόψει της τακτικής γενικής συνέλευσης του φορέα, αναφέρθηκε διεξοδικά ο υπεύθυνος των νομικών θεμάτων της Λέσχης Φίλων Αρη, Θωμάς Γιαννόπουλος, μιλώντας στον ΑΡΗΣ FΜ.

«Πριν από την έκτακτη γενική συνέλευση της ΠΑΕ, είχαμε συζητήσει με συναδέλφους για την τροποποίηση του καταστατικού, το οποίο αυτήν τη στιγμή είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο. Εδώ θέλω να πω ότι ως διοικητικό συμβούλιο, επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω τροποποίηση ή προσθήκη, γιατί θα υπάρχει συνεχής διαβούλευση», τόνισε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Μέχρι τώρα έχουν έρθει προτάσεις, διαπιστώσεις και απόψεις. Τα κοιτάζουμε όλα με προσοχή, γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλά έχουν να κάνουν με τη δράση του Φορέα και ορισμένα έχουν περιληφθεί στο καταστατικό. Θα υπάρξουν αλλαγές και προσθήκες, αλλά και κωδικοποίηση του ήδη υπάρχοντος καταστατικού και με αυτό εννοώ ότι για τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης θα έπρεπε να πάει κάποιος μπρος-πίσω και να ψάχνει. Όλα αυτά με το νέο καταστατικό είναι κεφαλαιοποιημένα σε διαφορετικές διατάξεις και είναι εύκολο να τα αντιληφθεί ο καθένας. Ακόμη και ένα παιδί Γυμνασίου μπορεί να καταλάβει. Το καταστατικό έχει μπει σε μία σειρά και αυτό ήταν το βασικό, ώστε μετά να προχωρήσουμε στην προσθαφαίρεση διατάξεων».

Και ο κ. Γιαννόπουλος, πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα η προώθηση του φίλαθλου πνεύματος. Η προώθηση του φίλαθλου πνεύματος μακριά από εκδηλώσεις βίας, η απομάκρυνση και αποφυγή εκδηλώσεων βίας από τους χώρους που ενεργοποιείται το Σωματείο, η προώθηση της ειρήνης, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης των μελών μέσα από το φίλαθλο πνεύμα και την αθλητική ιδέα. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 5, όπως επίσης και η συνεργασία με Σωματεία και φορείς που έχουν παρόμοιους σκοπούς, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Όσο για τα δόκιμα μέλη, στο Σωματείο δύνανται να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη άτομα κάτω της ηλικίας των 18 ετών, τα οποία, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου αυτού ηλικίας, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν, όμως, να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. Στο άρθρο 5 αναφέρεται μία περίπτωση της απόρριψης κάποιου που θέλει να εγγραφεί στη Λέσχη, όπου αναφερόταν η κοινοποίηση του εγγράφου της απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης, κοινοποιείται στον αιτούντα η απόφαση απόρριψης πλήρως αιτιολογημένη. Η κοινοποίηση συνοδεύεται με έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της απόφασης, αυτή κοινοποιείται στον αιτούντα εξωδίκως με δικαστικό επιμελητή. Όσο για τα δόκιμα μέλη, η εγγραφή θα γίνεται από τον γονέα. Πιο συγκεκριμένα, στο Σωματείο δύνανται να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου αυτού ηλικίας, που αποδεικνύεται απαραίτητα με δημόσιο έγγραφο από άτομο το οποίο φέρει την γονική μέριμνα αυτών».

Σχετικά με τις υποχρεώσεις των μελών της Λέσχης Φίλων Αρη, ο νομικός εκπρόσωπος του φορέα, τόνισε:

«Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της Λέσχης, ποιοι μπορούν να ψηφίσουν και ποιοι όχι, προσθέσαμε δύο διατάξεις. Η πρώτη αφορά στα  τακτικά μέλη, που έχουν δικαίωμα λόγου στις γενικές συνελεύσεις και ενημέρωση. Τακτικό μέλος θεωρείται αυτό που έχει καταβάλλει τις ετήσιες συνδρομές του. Μπορεί να είναι κάποιος που θα πληρώσει μόνο τη φετινή χρονιά. Αυτός μπορεί να παραστεί και να έχει λόγο στις γενικές συνελεύσεις. Από την άλλη, το δικαίωμα του “εκλέγειν” και του “εκλέγεσθαι” έχουν τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα τουλάχιστον δύο έτη, ήτοι το προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος. Σε περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του Αρη με νόμιμη υπόσταση, το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» φέρει το κάθε τακτικό μέλος. Μέχρι σήμερα, στους οικονομικούς πόρους αναφέρονταν μόνο χοροεσπερίδες, οι εκδρομές και οι μουσικές παρουσιάσεις, αλλά δεν αναφερόταν πουθενά ότι προέρχονται από την εγγραφή των μελών. Στη διαγραφή των μελών, όλο το άρθρο κωδικοποιήθηκε από την αρχή. Έχουμε προσθέσει ότι η εξώδικη κοινοποίηση θα γίνεται από δικαστικό επιμελητή. Σε περίπτωση που το μέλος έχει διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο, οι αντιρρήσεις γνωστοποιούνται στην εξελεγκτική επιτροπή, που με τη σειρά της το γνωστοποιεί στο διοικητικό συμβούλιο και αυτό με τη σειρά του, πρέπει να φέρει το θέα στη επόμενη συνέλευση. Λόγος διαγραφής, είναι όχι μόνο η καθυστέρηση πληρωμής, αλλά και όταν κάποιο μέλος του Σωματείου προβαίνει σε πράξεις που πλήττουν τα συμφέροντα του σωματείου. Η δυσφήμηση είναι στην ευχέρεια της συνέλευσης και δεν θέλαμε να το περιορίσουμε. Τέθηκε επίσης, κάποια στιγμή το ζήτημα της σύστασης διαρκούς επιτροπής διαφάνειας και θα τεθεί πάλι το ζήτημα. Αν δεν κάνω λάθος, το έχω συζητήσει και με τον συνάδελφο, τον Θεόδωρο Εμμανουηλίδη και μαζί όποια άλλη πρόταση, θα τεθούν στη γενική συνέλευση και θα αποφασίσει το σώμα. Στη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου και στις αρμοδιότητες του καθενός, προστίθεται και ο υπεύθυνος του νομικού τμήματος, που μπορεί να μην είναι δικηγόρος. Απλά συστήνεται, γιατί το νομικό τμήμα υπάρχει και αποτελείται από 53 δικηγόρους, μεταξύ των οποίων έχω την τιμή να βρίσκομαι και εγώ».

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στις λειτουργίες και στις αρμοδιότητες του ΔΣ, υπογραμμίζοντας:

«Στη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, υπάρχουν οι εξής προσθήκες. Στην παράγραφο 8 διαβάζουμε ότι  το Δ.Σ. του σωματείου έχει το δικαίωμα με απόφασή του να προβεί σε έγγραφη σύσταση στα μέλη που αδικαιολόγητα καθυστερούν τις συνδρομές τους ή προξενούν βλάβη στο σωματείο. Ως επιβλαβείς θεωρούνται πράξεις που αντιτίθενται στους σκοπούς του σωματείου και στα συμφέροντα των μελών, όπως π.χ. η εξύβριση, η συκοφαντική δυσφήμιση κ.λ.π., δια δημοσίας αντιπαραθέσεως μεταξύ μελών και τρίτων σε βάρος του σωματείου και τελούνται εκτός των δικαιοδοτικών οργάνων αυτού. Είναι  προφανές ότι αυτό δεν είναι περιοριστικό, αλλά ενδεικτικό. Είναι ολόκληρη διαδικασία για να μην πει κανείς ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε και διέταξε. Εμπλέκονται όλοι. Αναφορικά με την ευθύνη των μελών του Δ.Σ., μέχρι σήμερα ήταν αλληλένδετη. Αν, δηλαδή,  επενέβαινα σε οποιαδήποτε ενέργεια εγώ και υπέγραφα, θα είχε την ευθύνη όλο το Δ.Σ. Πλέον το κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται προσωπικά, εφόσον υπάρχουν παραλείψεις στα καθήκοντα που του αναθέτονται. Είναι άδικο να  ευθύνεται το σωματείο. Έχει προστεθεί συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο Δ.Σ., η οποία δεν υπήρχε. Το Δ.Σ. του σωματείου, απαραίτητα χωρίς προσπορισμό κέρδους, ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του Αρη με νόμιμη υπόσταση. Περιορίζονται τα καθήκοντα του προέδρου, που μέχρι σήμερα αντιπροσώπευε το σωματείο. Και σήμερα το ίδιο θα συμβαίνει, αλλά με απαραίτητη την έγγραφη εξουσιοδότηση της πλειοψηφίας των μελών. Ο γενικός γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποστολή εκλογικού υλικού στα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για την εκκαθάριση του μητρώου του σωματείου».

Μιλώντας για την Γενική Συνέλευση και τις αλλαγές που θα επέλθουν, τόνισε:

«Στη Γ.Σ., που είναι τα δύσκολα και τα πιο σοβαρά, μέχρι σήμερα υπήρχε το μπέρδεμα τι συμβαίνει στην τακτική και τι στην έκτακτη συνέλευση. Όταν θα γίνεται τακτική συνέλευση τον μήνα Ιούνιο, για παράδειγμα, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται 15 ημέρες πριν, ενώ στην έκτακτη, 5 μέρες πριν. Δικαίωμα λόγου έχει κάποιος, εφ’ όσον αποστείλει εγγράφως την πρόταση 5 ημέρες πριν, ώστε να τεθεί το ερώτημά του. Επίσης, κάθε μέλος του σωματείου που νόμιμα παρευρίσκεται στη Γ.Σ. έχει το δικαίωμα, μετά την ανάγνωση του οικονομικού απολογισμού και μετά την συζήτηση – έγκριση – απόρριψη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να υποβάλει με έγγραφο στο προεδρείο της Γ.Σ. κάθε θέμα που θεωρεί σκόπιμο να αναφερθεί στο σώμα και δη επί προσωπικού. Το θέμα δεν εισάγεται στην ημερήσια διάταξη, τηρείται όμως στα πρακτικά της Γ.Σ. και αυτή ψηφίζει αν απαιτείται. Στην έκτακτη γενική συνέλευση, εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που υποβάλλονται από τη διοίκηση, κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα να θέσει θέμα ημερήσιας διάταξης, αρκεί να το έχει υποβάλλει με έγγραφο στο Δ.Σ. τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες πριν από τη σύγκληση αυτής. Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα τίθεται ενώπιόν της και αφορά το οποιοδήποτε αθλητικό τμήμα του Αρη με νόμιμη υπόσταση, υπό την απαραίτητη αίρεση ότι η απόφαση της Γ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στον προσπορισμό κέρδους για το σωματείο ή για τα μέλη του και το θέμα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη».

Για τη διαδικασία των αρχαιρεσιών και σχετικά με τα υποψήφια σχήματα, είχε να πει:

«Στην περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών με διαφορετικά ψηφοδέλτια, αναδεικνύεται διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του Αρη με νόμιμη υπόσταση, υπό την απαραίτητη αίρεση ότι οι αρχαιρεσίες λαμβάνουν χώρα μόνο εφόσον το σωματείο συμμετέχει στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο του οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του Αρη με νόμιμη υπόσταση και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει σκοπός προσπορισμού κέρδους για το Σωματείο ή για τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του καταστατικού. Στην περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών με ενιαίο ψηφοδέλτιο, λαμβάνουν χώρα οι εκλογές των οργάνων του Σωματείου. Σε κάθε περίπτωση τα ονόματα των υποψηφίων είναι κατά αλφαβητική σειρά καταχωρημένα, με πρώτο το επώνυμο, δεύτερο το όνομα και τρίτο το όνομα πατρός. Επιπλέον, με απόφαση της Γ.Σ., ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός καταβάλει το δίκαιο και εύλογο χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ ως δωρεά στο σωματείο, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου. Το ποσό αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσπορισμό κέρδους για το σωματείο και απαραίτητα δεν παραμένει προς όφελος αυτού. Το ποσό αυτό είναι δίκαιο, εύλογο και ίσο για όλους τους υποψηφίους συνδυασμούς. Το ποσό θα συζητηθεί εκ νέου στη γενική συνέλευση και ο κόσμος θα αποφασίσει. Επιπλέον, κατά την διαδικασία της Γ.Σ., απαγορεύονται ρητά οι ύβρεις, οι συκοφαντίες και σε κάθε περίπτωση οι βωμολοχίες. Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε τεχνικού μέσου αναπαραγωγής εικόνας και ήχου εντός της αίθουσας όπου διεξάγεται η Γ.Σ. Απαγορεύεται, όμως, από την άλλη, ρητά η χρήση των τεχνικών μέσων, όταν αναφέρονται οικονομικά στοιχεία του σωματείου ή οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του Αρη με νόμιμη υπόσταση, εκτός κι αν το σώμα της Γ.Σ. κρίνει διαφορετικά κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό. Στις αρχαιρεσίες, τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα της Λέσχης Φίλων Αρη και μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. Επίσης, αναφέρεται για πρώτη φορά ότι θα υπάρχει ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ουσία είναι ότι θα υπάρχει πλήρης διασφάλιση και διαφάνεια σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί πρόσβαση θα έχει μόνο η εφορευτική επιτροπή, ούτε καν η γραμματεία».

Αναφορικά με τους εκλογικούς καταλόγους, δήλωσε:

«Γίνονται προσπάθειες κωδικοποίησης ενός καταστατικού, που μέχρι τώρα ήταν ανερμάτιστο. Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη για τους εκλογικούς καταλόγους, σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση. Η ταμπακέρα είναι ότι κάποιος που ζητά τον κατάλογο, θα είναι υποψήφιος και αν θεωρεί ότι έχει δίκιο ας καταθέσει μήνυση. Είναι μία πολύ σοβαρή ενέργεια και ο εισαγγελέας κρίνει με διάταξη αν θα δοθούν οι εκλογικοί κατάλογοι ή όχι».

Ο κ. Γιαννόπουλος στάθηκε στη σημαντικότητα της επερχόμενης Συνέλευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αν δεν είμαστε το 50%, δεν μπορεί να υπάρξει τροποποίηση του καταστατικού. Πρέπει να το εγκρίνουμε για να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα. Είναι πιο σοβαρή αυτή η συνέλευση από την άλλη, αφού καθορίζει τις διαδικασίες που θα τηρηθούν στις επόμενες εκλογές. Αυτό που περιμένω να δω είναι προτάσεις και απόψεις, να δω ανθρώπους που θα θελήσουν να δουν σοβαρή δουλειά και ενέργειες για τα επόμενα χρόνια. Θα έρθουν κι αυτοί που θα είναι μονίμως αρνητικοί, αλλά αυτοί πάντα υπάρχουν. Απλά πρέπει να καταλάβουμε την διαχωριστική γραμμή. Η μία πλευρά έχει να κάνει με το σεβασμό σε αυτό που κάνεις και η άλλη με τον συνδικαλισμό. Αν θέλουμε να κάνουμε συνδικαλισμό, να κάνουμε κάτι άλλο κι όχι γενικές συνελεύσεις. Άλλο ο συνδικαλισμός και άλλο να λειτουργούμε συγκροτημένα. Γι’ αυτό θέλουμε να κάνουμε τις τροποποιήσεις που θα μας απασχολήσουν αύριο».

Τέλος, σχετικά με το αν θα μπορούσαν οι εκλογές της Λέσχης να διεξάγονται ανά τρία χρόνια, ο Θωμάς Γιαννόπουλος επεσήμανε:

«Δεν θέλουμε να συμπίπτουν οι εκλογές της Λέσχης με τις εκλογές της ΠΑΕ, αλλά είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί στη συνέλευση».

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
On fire o Μπεργκ (vids)
On fire o Μπεργκ (vids)
Χοφενχάιμ για… πρωτάθλημα – Χωρίς νικητή το «ελληνικό» ντέρμπι της Μπουντεσλίγκα
Χοφενχάιμ για… πρωτάθλημα – Χωρίς νικητή το «ελληνικό» ντέρμπι της Μπουντεσλίγκα
Ο Θεμπάγιος λύτρωσε τη Ρεάλ! (vid)
Ο Θεμπάγιος λύτρωσε τη Ρεάλ! (vid)
LIVE CHAT: Ατρόμητος-Λαμία 3-0
LIVE CHAT: Ατρόμητος-Λαμία 3-0
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Σχεδίασε την Επιτυχία σου με Σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Σχεδίασε την Επιτυχία σου με Σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης