«Ψευδής και προκλητική η μήνυση»

«Ψευδής και προκλητική η μήνυση»

Με ανακοίνωσή της απάντησε η εταιρία «Γήπεδο Λάρισας ΑΕ», η οποία είναι ιδιοκτήτρια της «AEL FC ARENA», στη μήνυση που της κατέθεσε η «ΕΡΓΟ 3».

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει ως «ψευτομήνυση» τη μήνυση που έχει κάνει η «ΕΡΓΟ 3» και καταλήγει ότι «ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΛ, αναφέρει:

«Δημοσίευμα της εφημερίδας Realnews, της Κυριακής 22.05.2011, υπό τον τίτλο «Πόλεμος για το γήπεδο της Λάρισας», αναφέρεται σε μήνυση της υπό τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ευρισκόμενης εταιρείας ΕΡΓΟ3, συμφερόντων του κ. Άγγελου Σισμανόπουλου και λοιπών άγνωστων σε μας προσώπων, εναντίον του νόμιμου εκπροσώπου της Κοινοπραξίας Κατασκευής του γηπέδου της Λάρισας «ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΤΕ-ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ-ΕΡΓΟ3 ΑΤΤΕΕ» κ. Γεωργίου Ντόντου, για απάτη και υπεξαίρεση εις βάρος της. Η μήνυση στρέφεται και κατά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας μας κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, τον οποίον φέρεται να κατονομάζει ως δήθεν «ηθικό αυτουργό» της δήθεν «απάτης» και της δήθεν «υπεξαίρεσης».

Το δημοσίευμα ανάγει την ψευδομήνυση σε είδηση και παρουσιάζει κατά τέτοιο τρόπο αυτήν ώστε να δημιουργεί την παραπλανητική εντύπωση ότι υπάρχει σκιά ποινικών αδικημάτων εκ μέρους μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι, ήδη από τη Δευτέρα 23.05.2011, να έχει κυκλοφορήσει η δήθεν είδηση σε δεκάδες μέσα ενημέρωσης-έντυπης και ηλεκτρονικής, προκαλώντας ηθική βλάβη σε βάρος της εταιρείας μας και του Προέδρου αυτή κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα:

α) χρησιμοποιεί ένα κολάζ φωτογραφιών, αποτελούμενο από ολόσωμη φωτογραφία του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας μας κ. Πηλαδάκη και ολόσωμη φωτογραφία του δικηγόρου κ. Αλεξίου Κούγια, με φόντο τις κερκίδες του νέου γηπέδου της εταιρείας μας στη Λάρισα. Με τη χρήση και μόνο του ονόματος και της φωτογραφίας του ανωτέρω αξιόλογου ποινικολόγου, γνωστού για τον χειρισμό υποθέσεων ευρείας δημοσιότητας, ο οποίος σημειωτέον δεν φέρεται να έχει συντάξει ούτε να έχει καταθέσει την ψευδομήνυση,  επιχειρείται να δοθεί έμφαση στις κατηγορίες και να εμφανιστεί η όλη υπόθεση ως «σοβαρή»,

β) ενθέτει σε ειδικό – προβεβλημένο φόντο και υπό την επικεφαλίδα «Αποδείξεις» εντός φόντου (έντονου) κόκκινου χρώματος μια και μόνο παράγραφο της ψευδομήνυσης, όπου κατανομάζεται ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας μας ως «ιθύνων νους» της επιχειρηθείσας δήθεν υπεξαίρεσης και απάτης, χωρίς να κάνει λόγο για την ανυπαρξία του οποιουδήποτε στοιχείου και χωρίς να διευκρινίζει στο συγκεκριμένο τμήμα του δημοσιεύματος ότι μηνυόμενος για τις πράξεις αυτές είναι ο συνεταίρος της υπό τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα εταιρείας ΕΡΓΟ3 και του κ. Σισμανόπουλου, ήτοι ο κ. Γεώργιος Ντόντος, που εμφανίζεται στη μήνυση και το δημοσίευμα ως σχεδόν ενεργούμενο, δημιουργώντας την εντύπωση με τη χρήση της επικεφαλίδας «Αποδείξεις» ότι τα διαλαμβανόμενα στην ψευδομήνυση «αποδεικνύουν» τις κατηγορίες.

γ) χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη φράση «Ιθύνων Νους», με έντονα γράμματα ως παράτιτλο εντός του κειμένου στο μέσον περίπου του ολοσέλιδου δημοσιεύματος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σύγχυση στον μέσο αναγνώστη, που αποκομίζει εντυπώσεις από τους τίτλους και τις επικεφαλίδες, για το αν ο Πρόεδρος της εταιρείας μας κατηγορείται απλώς ή όντως είναι «Ιθύνων Νους» αδικημάτων,

δ) τέλος περιλαμβάνει σε ειδικό ένθετο δήλωση του Προέδρου της εταιρείας μας με τον τίτλο «Δεν έχουν βάση οι κατηγορίες», που όμως σε σχέση με το μέγεθος του υπόλοιπου δημοσιεύματος, δεν αρκεί για την ανάδειξη της αλήθειας και πάντως όχι για την ισομερή παρουσίαση των θέσεων της εταιρείας μας. Η προβολή της ψευδομήνυσης ως δήθεν είδησης και η μη ισότιμη παρουσίαση του θέματος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τόσον ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Πηλαδάκης όσο και ο δικηγόρος της εταιρείας μας προσφέρθηκαν προηγουμένως να παράσχουν στην εφημερίδα αναλυτική ενημέρωση και να εισφέρουν σοβαρότατα στοιχεία που αποδεικνύουν την εις βάρος εκατοντάδων επαγγελματιών, υπεργολάβων και λοιπών προμηθευτών της ΕΡΓΟ3 αλλά και εις βάρος της εταιρείας μας μεθόδευση και απάτη ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ της υπό τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ΕΡΓΟ3 και του κρυπτόμενου πίσω από τη θρασύτατη ψευδομήνυση ιδιοκτήτη της κ. Σισμανόπουλου.

Επί της ουσίας του δημοσιεύματος και με την επιφύλαξη να λάβουμε γνώση του πλήρους περιεχομένου της ψευδομήνυσης των θρασύτατων προσώπων που κρύβονται πίσω από αυτήν επισημαίνουμε τα εξής:

1.Η μήνυση είναι ψευδής και προκλητική και το δημοσίευμα που την αναπαράγει ανακριβές και μονομερές. Τα όσα διαλαμβάνονται σε αυτήν είναι συκοφαντικά και απολύτως ανυπόστατα. Πρόκειται για ενέργεια που αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων και στην εκμετάλλευση της ιδιότητας του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας μας κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, ως δημόσιου προσώπου, με σκοπό να αποφύγει η ΕΡΓΟ3 και οι Σισμανόπουλος, Βουλώνη και λοιποί ελέγχοντες αυτήν, να λογοδοτήσουν για την σωρεία των παρανομιών που έχουν διαπράξει και ειδικά για την τετελεσμένη απάτη εις βάρος δεκάδων άλλων υπεργολάβων του έργου του γηπέδου και εις βάρος της εταιρείας μας.

2.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της αποσκοπούν στην άσκηση πιέσεως και στην δημιουργία προσκομμάτων στις δικαστικές διεκδικήσεις εκατομμυρίων ευρώ που έχει η εταιρεία μας κατά την Κοινοπραξίας και αυτή κατά της ΕΡΓΟ3 από την πλημμελή εκτέλεση του έργου.

3.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της εξυπηρετούν την προσπάθεια των Σισμανόπουλου, Βουλώνη της ΕΡΓΟ 3 να παραπλανήσουν τους δεκάδες υπεργολάβους και προμηθευτές τους στους οποίους οφείλουν τεράστια ποσά αφενός για να γλυτώσουν την μήνιν τους και αφετέρου για να αποσπάσουν τη συμφωνία τους στο πλαίσιο της ανοιγείσας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, στην οποία έχουν υπαχθεί. Με το δέλεαρ της δήθεν ύπαρξης ανύπαρκτων κατά της εταιρείας μας απαιτήσεων επιχειρούν να παραπλανήσουν τους πιστωτές τους. Πρόκειται για παράνομη και ηθικά απαράδεκτή συμπεριφορά.

4.Η ψευδομήνυση κρύβει την αλήθεια. Κρύβει ότι καμία συμβατική σχέση δεν υπάρχει μεταξύ της εταιρείας μας και του Προέδρου του ΔΣ κ. Πηλαδάκη με την εταιρεία ΕΡΓΟ3. Η ΕΡΓΟ3 και ο ιδιοκτήτης της κ. Σισμανόπουλος ήταν παντελώς άγνωστοι σε μας. Η εταιρεία αυτή προτάθηκε από τον συνεταίρο της κ. Γιώργο Ντόντο, να συμμετάσχει στην Κοινοπραξία κατασκευής του έργου του νέου Γηπέδου και του όλου Συγκροτήματος CrimsonPark, ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και όχι από μας. Η σύσταση Κοινοπραξίας για το έργο ήταν υπόθεση και απόφαση των συνεταίρων όχι της εταιρείας μας.

5.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν ότι η ΕΡΓΟ3 και οι Σισμανόπουλος, Βουλώνη κλπ ήταν συνέταιροι του κ. Ντόντου τον οποίο σήμερα κατηγορούν, ως απατεώνα και ως διαπράξαντα υπεξαίρεση υπό την δήθεν «καθοδήγηση» του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας μας.   Κρύβουν ότι η Κοινοπραξία «ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΤΕ-ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ-ΕΡΓΟ3 ΑΤΤΕΕ» ήταν ο μοναδικός ανάδοχος του έργου και ότι αυτή και όχι η ΕΡΓΟ3 ανέλαβε να το κατασκευάσει έναντι του τιμήματος των 20.769.523,96€ για το έργο του γηπέδου. Κρύβουν ότι το τίμημα αυτό, το έχει εισπράξει πλήρως και στο ακέραιο. Κρύβουν ότι εκείνοι είναι που δεν έχουν πληρώσει δεκάδες προμηθευτές τους, οι οποίοι έχουν φτάσει στο όριο της οικονομικής καταστροφής εξαιτίας της ΕΡΓΟ3.

6.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν το γεγονός ότι η Κοινοπραξία και το μέλος της ΕΡΓΟ3 δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και έχει αφήσει ένα έργο ανολοκλήρωτο, ένα έργο με τεράστια προβλήματα, σοβαρότατες κακοτεχνίες και ελλείψεις, ένα έργο που απαιτεί επιπλέον δαπάνη της τάξεως των 2.500.000€, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο από το συνολικό κόστος του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει.

7.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν ότι η ΕΡΓΟ3 αντισυμβατικά και εν αγνοία της εταιρείας μας, ανάθεσε επιμέρους τμήματα του έργου σε περαιτέρω εργολάβους. Κρύβουν ότι όλες αυτές οι υπεργολαβίες ήταν παράνομες, δεν προβλέπονταν από τη σύμβαση εργολαβίας που είχε η εταιρεία μας και μας παρείχαν το δικαίωμα έκπτωσης και είσπραξης ποινικών ρητρών. Δεν λειτουργήσαμε έτσι διότι ενδιαφερόμασταν για την ομαλή ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, για το οποίο επενδύσαμε τεράστια κεφάλαια και όνειρα. Δεν μας ενδιάφερε να δημιουργήσουμε αντιδικίες ούτε ποτέ θα αξιώναμε έστω και ένα ευρώ από την Κοινοπραξία αν δεν είχε εξελιχθεί το έργο όπως δυστυχώς εξελίχθηκε.

8.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν ότι δεν μας έχουν παραδώσει το έργο που ανέλαβαν. Κρύβουν ότι δεν έχει γίνει ούτε προσωρινή ούτε οριστική παράδοση και παραλαβή αυτού. Κρύβουν ότι η παράδοση προς (προσωρινή) χρήση στα τέλη του 2010, διαρκούντων των έργων, έγινε εσπευσμένα διότι η εταιρεία μας είχε αναλάβει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έναντι συνεργατών της αλλά και έναντι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ήταν υποχρεωμένη να θέσει αυτό σε λειτουργία –έστω και ημιτελές.

9.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν ότι υπέγραφαν τιμολόγια για να αγοράζουν εξοπλισμό και υλικά για το γήπεδο με παρακράτηση κυριότητας υπέρ των προμηθευτών τους, όρο που εμείς αγνοούσαμε και ενώ εξοφλούνταν η Κοινοπραξία από την εταιρεία μας, εξέδιδε τα σχετικά νόμιμα παραστατικά και αντίστοιχα όπως δηλώνει ο κ. Ντόντος εξοφλούνταν η ΕΡΓΟ3, εκείνη με τη σειρά της δεν απέδιδε τα εισπραχθέντα από μας στους προμηθευτές της. Που πήγαν κύριοι της ΕΡΓΟ3 όλα αυτά τα χρήματα ; Πόσα τελικά και αληθινά χρωστάτε σε όλους αυτούς του ανθρώπους του μεροκάματου ή σε εταιρείες που κατορθώσατε να κλονίσετε την ύπαρξή τους;

10.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν ότι η ΕΡΓΟ3, ενόψει της οικονομικής κατάρρευσης της, συνεπεία δικών της επιλογών, απεφάσισε να μεθοδεύσει απάτη εις βάρος δεκάδων άλλων υπεργολάβων και εις βάρος της εταιρείας μας με το σύστημα της αγοράς υλικών με παρακράτηση της κυριότητας και πώλησης τους στην Κοινοπραξία και εν συνεχεία πώλησης στην εταιρεία μας του εξοπλισμού και των υλικών χωρίς αναφορά στον όρο της παρακράτησης κυριότητας. Κρύβουν ότι οφείλουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ όπως πχ στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ποσό σχεδόν 450.000€ ευρώ, στην εταιρεία ηλεκτρικών Σιαφάρας ΑΕ ποσό σχεδόν 300.000€ κλπ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην εταιρεία Kleemanγια τους ανελκυστήρες , στην εταιρεία των συστημάτων πυρόσβεσης, στην εταιρεία των συστημάτων ασφαλείας κλπ. Όλοι αυτοί οι δικοί τους προμηθευτές έχουν στραφεί κατά της εταιρείας μας και αξιώνουν να τους πληρώσουμε την αξία των υλικών άλλως ζητούν να πάρουν πίσω οτιδήποτε έχουν τοποθετήσει στο γήπεδο. Δηλαδή κρύβουν ότι η εταιρεία μας καλείται να πληρώσει δεύτερη φορά όσα ήδη έχει πληρώσει και εξοφλήσει διότι οι κύριοι της ΕΡΓΟ 3 εισέπραξαν μεν από την Κοινοπραξία δεν απέδωσαν όμως σε αυτούς όσα τους όφειλαν.

11.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν  ότι η εταιρεία μας τήρησε τη σύμβαση εργολαβίας για την κατασκευή του γηπέδου στο ακέραιο. Η εταιρεία μας πλήρωνε και εξοφλούσε κάθε τιμολόγιο και κάθε οφειλή της για το έργο άμεσα και πλήρως. Ουδέν οφείλει. Κρύβουν ότι είχαμε ήδη από τα μέσα του 2010 συνεχώς παρέμβει και διαμαρτυρηθεί για κακοτεχνίες, παραλείψεις, ελλείψεις ακόμα και επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια κατασκευές, ότι είχαμε διακόψει εργασίες και ότι αμέσως μετά την παραλαβή προς χρήση «υπό οριακές συνθήκες» η εταιρεία μας διαπίστωσε ακόμα περισσότερες ελλείψεις και κακοτεχνίες. Με αλλεπάλληλα έγγραφα, που η σύμβαση εργολαβίας προέβλεπε, ενημερώναμε για τις ελλείψεις και κακοτεχνίες, υποδεικνύαμε εργασίες, θέταμε προθεσμίες. Τίποτα δεν τηρήθηκε.

12.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν ότι η εταιρεία μας, ύστερα από την πλήρη διακοπή κάθε εργασίας στο γήπεδο το Δεκέμβριο του 2010, προφανώς λόγω της υποβολής της αίτησης υπαγωγής της ΕΡΓΟ3 στο άρθρο 99, αφού τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προέβλεπε η σύμβαση εργολαβίας αναγκάστηκε να κηρύξει έκπτωτη την Κοινοπραξία «ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΤΕ-ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ-ΕΡΓΟ3 ΑΤΤΕΕ». Η ΕΡΓΟ3 δεν κηρύχθηκε ποτέ από την εταιρεία μας έκπτωτη διότι ουδεμία σχέση είχαμε μαζί της. Όσο κηρύχθηκε έκπτωτη η ΕΡΓΟ3 άλλο τόσο κηρύχθηκε έκπτωτος ο κ. Γιώργος Ντόντος, που η ΕΡΓΟ3 ισχυρίζεται ότι ενήργησε από κοινού με μας για να την βλάψουμε. Ψεύδεται ασύστολα με όσα ισχυρίζεται και πολύ περισσότερο με τον ισχυρισμό ότι την κηρύξαμε έκπτωτη για να καρπωθούμε δήθεν το ποσό των εγγυητικών επιστολών που είχε εκδώσει για το έργο. Και στο σημείο αυτό ψεύδεται. Οι εγγυητικές επιστολές ήταν της Κοινοπραξίας και όχι της ΕΡΓΟ3. Επρόκειτο για εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που η σύμβαση έργου προέβλεπε κατά γράμμα με ποια διαδικασία και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις κατέπιπταν. Οι όροι αυτοί είχαν εκπληρωθεί πολύ καιρό πριν την κήρυξη της Κοινοπραξίας ως έκπτωτης. Όμως η εταιρεία μας προτίμησε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια συμμόρφωσης των εργολάβων πριν τους αποβάλει από το έργο.

13.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν ότι η εταιρεία μας και προσωπικά ο Πρόεδρος αυτής κ. Πηλαδάκης, όταν πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη τεράστιων οφειλών προς τρίτους υπεργολάβους της ΕΡΓΟ3, θέσαμε ως όρο για την μη κήρυξη ως εκπτώτου της Κοινοπραξίας την πληρωμή από αυτήν ή/και την ΕΡΓΟ3 ή όποιον εν πάση περιπτώσει ήταν υπόχρεος των δεκάδων προμηθευτών, εργαζόμενων και λοιπών υπεργολάβων του έργου, οι περισσότεροι των οποίων είναι συντοπίτες μας στη Λάρισα. Κρύβουν ότι το αρνήθηκαν με το πρόσχημα της υπαγωγής στο άρθρο 99, διότι προφανώς αυτό ακριβώς ήθελε να αποφύγει η ΕΡΓΟ3 και για αυτό είχε προχωρήσει κρυφά και αιφνιδιαστικά μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων του 2010-2011 σε υποβολή της αιτήσεως υπαγωγής στο άρθρο 99. Επρόκειτο για ξεκάθαρη μεθόδευση, η οποία περαιτέρω αποδεικνύεται από όσα υποστηρίζει ο κ. Ντόντος σε ανακοίνωσή του. Ότι δηλαδή είχε αποδώσει στην ΕΡΓΟ3 το σύνολο των αμοιβών της από τις μεταξύ τους σχέσεις, λίγες μέρες πριν η ΕΡΓΟ3 ζητήσει την προστασία του άρθρου 99. Είναι λοιπόν σαφές ότι αφού πρώτα εισέπραξε το σύνολο του τιμήματος κατασκευής του έργου που την αφορούσε, στη συνέχεια, άφησε απλήρωτους τους προμηθευτές, υπεργολάβους, συνεργάτες και εργαζόμενους της και προχώρησε σε υπαγωγή στις προστατευτικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

14.Η ψευδομήνυση και η δημοσιοποίησή της κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν ότι η εταιρεία μας προχώρησε σε κατάπτωση του μέρους των εγγυητικών επιστολών της Κοινοπραξίας που είχε στα χέρια της αφενός για να λάβει τις συμβατικά συμφωνημένες ποινικές ρήτρες λόγω παράβασης της σύμβασης αφετέρου για να προβεί σε επείγουσες εργασίες στο γήπεδο. Την είσπραξη των εγγυητικών επιστολών έχει προσωρινά παρεμποδίσει η ΕΡΓΟ3 λαμβάνοντας ερήμην της εταιρείας μας Προσωρινή Διαταγή από τα δικαστήρια του τόπου της έδρας της. Ωστόσο όταν η υπόθεση συζητηθεί κατ΄ ουσίαν δεν πρόκειται να παρεμποδιστεί η εφαρμογή του νόμου και της σύμβασης.

15.Τέλος η ψευδομήνυση κρύβει την αλήθεια και αποσιωπά ότι τη διοίκηση, διαχείριση, επίβλεψη και διεύθυνση του έργου, ως και όλες τις διατυπώσεις και διαδικασίες που σχετίζονταν με τη σύμβαση εργολαβίας και το έργο δεν είχε η εταιρεία μας και ο Πρόεδρος του ΔΣ αυτής απευθείας αλλά η εταιρεία Dimand ΑΕ, γνωστή από τη συμμετοχή της σε έργα ανάλογου μεγέθους, όπως το Στάδιο Καραϊσκάκη. Η ΕΡΓΟ 3 αποφεύγει να αναφερθεί στην ύπαρξη της εταιρείας αυτής που είχε την ιδιότητα του τρίτου σε σχέση με το έργο και γνωρίζει άριστα την πορεία του και τις ευθύνες της. 

Αντί να δίνεται βήμα στις ψευδολογίες αναξιόπιστων υπό πτώχευση «μηνυτών» χρήσιμο θα ήταν να ερευνηθούν και να απαντηθούν δεκάδες ερωτήματα που εγείρονται σε σχέση με την υπόθεση της ΕΡΓΟ3 και την προσπάθεια υπαγωγής της στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, που χρήζουν εξέτασης πολύ περισσότερο από τα φληναφήματα της ΕΡΓΟ3.

Αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, που θα τεθούν αρμοδίως υπόψη των Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών όλως ενδεικτικώς τα εξής:

1.Από πότε είχε αρχίσει να έχει οικονομικά προβλήματα η ΕΡΓΟ3; η ίδια ομολογεί στην αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 99 ότι ήδη από το 2007 είχε αρχίσει κάμψη της δραστηριότητάς της.

2.Έχουν γίνει τραπεζικές συναλλαγές προ της υποβολής της αιτήσεως υπαγωγής της ΕΡΓΟ3 στο άρθρο 99 κατά την περίοδο Ιουνίου 2010 έως Δεκεμβρίου 2010; Τι είδους συναλλαγές είναι αυτές ; ποιοι είναι οι παραλήπτες των ποσών που μετακινήθηκαν και ποια η αιτία των συναλλαγών;

3.Ποιά από τα ποσά που αναφέρει στην αίτησή της η ΕΡΓΟ3 ότι αποτελούν απαιτήσεις της από πελάτες της, προέρχονται από εταιρείες του ομίλου της ΕΡΓΟ3 ή/και των ιδίων μετόχων της ΕΡΓΟ3; Πόσα δηλαδή χρήματα οφείλονται από τη μια τσέπη στην άλλη;

4.Πόσες από τις συναλλαγές, δικαιοπραξίες ή άλλες πράξεις διαχείρισης που έκανε η ΕΡΓΟ3 και η διοίκησή της στο εξάμηνο προ της υποβολής της αιτήσεως υπαγωγής στο άρθρο 99 έχουν ή μη καταδολιευτικό χαρακτήρα;

5.Ποια η σχέση της ΕΡΓΟ3 και οι συναλλαγές της για ακίνητα με εταιρίες που ενέχονται σε γνωστό σκάνδαλο που συγκλόνισε το Πανελλήνιο;

6.Πώς και πότε μετακινήθηκε το ποσό του 1.117.409,72€ από το ταμείο της ΕΡΓΟ3 στη θυγατρική της στη Γεωργία Ergo3 GeorgiaLtd;

7.Ποιες οι συναλλαγές της ΕΡΓΟ 3 και οι καταβολές προς τις θυγατρικές της ΕΡΓΟ 3 EASTATTEE, Θεμελιοδομή Επενδύσεις ΑΕ, Ερκειάδες ΑΤΤΕΕ προ της υποβολής της αιτήσεως υπαγωγής στο άρθρο 99;

8.Εκ των ποσών των ανεκτέλεστων έργων που ισχυρίζεται ότι έχει η ΕΡΓΟ3 ποια δεν μπορούν ποτέ να εκτελεστούν λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων των ακινήτων;

9.Πως αποδεικνύονται τα ποσά που φέρεται ότι της οφείλει η Κοινοπραξία κατασκευής του γηπέδου;

10.Πότε ετέθησαν οι όροι περί παρακράτησης της κυριότητας υλικών που προορίζονταν για το γήπεδο της Λάρισας; Πότε αγοράστηκαν τα υλικά αυτά, πότε εισέπραξε βάσει επιμετρήσεων η ΕΡΓΟ3 ως υπεργολάβος ποσά για τις αντίστοιχες εργασίες και πότε έπαψε να εξοφλεί τους προμηθευτές της;

Η συκοφαντία και το θράσος έχουν τα όριά τους. Οι θρασύτατοι ψευδολόγοι και συκοφάντες μπορεί να εκμεταλλεύονται τους αργούς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης αλλά δεν θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν. Προφανώς η υπό τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ΕΡΓΟ 3 και οι κύριοι και κυρίες που κρύβονται πίσω από αυτήν, βρίσκονται σε πανικό και επιδιώκουν με όλα τα μέσα να σωθούν από τις βαρύτατες αστικές και ποινικές ευθύνες που τους αναμένουν. Αφού πρώτα παρακάλεσαν γονυπετείς να συνεχίσουν δήθεν το έργο και να αποκαταστήσουν τις τεράστιες κακοτεχνίες, ελλείψεις και παραλείψεις, αφού ουδέν έπραξαν, αφού υποσχέθηκαν «γην και ύδωρ» στον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας μας, αφού αρνήθηκαν τον όρο που τους θέσαμε, δηλαδή να εξοφλήσουν τους δεκάδες υπεργολάβους τους και εργαζόμενους στο έργο, αφού  μας εξαπάτησαν και μας καθυστέρησαν από τον να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας τώρα έρχονται να μας κατηγορήσουν ότι δήθεν είμαστε υπαίτιοι της οικονομικής τους κατάστασης και ότι δήθεν τους οφείλουμε.

Οι υποχρεώσεις της έκπτωτης Κοινοπραξίας και των μελών της, μεταξύ των οποίων είναι η ΕΡΓΟ3, απέναντι στην εταιρεία μας ξεπερνούν τα 2.500.000€. Αναλυτική εκτίμηση των δαπανών αυτών έχει ήδη συνταχθεί. Το σύνολο του ποσού που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί το ημιτελές έργο, να αποκατασταθούν κακοτεχνίες, να συμπληρωθούν ελλείψεις και παραλείψεις, η εταιρεία μας θα το αναζητήσει, ασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.  

Εν τέλει: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται».

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Ψόφα εσύ...
Ψόφα εσύ...
Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας
Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας
Παναιγιάλειος - Άρης 0-1: Καβάλα στ’ άλογο!
Παναιγιάλειος - Άρης 0-1: Καβάλα στ’ άλογο!
Τσάβες: «Χαρούμενος για το γκολ» (pic)
Τσάβες: «Χαρούμενος για το γκολ» (pic)
Ντροπή σου ρε! Αδιανόητη χυδαιότητα Παναγιώτη Χατζηστεφάνου για τη μικρή Νεφέλη!
Ντροπή σου ρε! Αδιανόητη χυδαιότητα Παναγιώτη Χατζηστεφάνου για τη μικρή Νεφέλη!
Σοκαριστική φωτογραφία: Γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο βγαίνει από τη θάλασσα καλυμμένη με πίσσα!
Σοκαριστική φωτογραφία: Γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο βγαίνει από τη θάλασσα καλυμμένη με πίσσα!
Τραγωδία: Νεκροί δύο σμηνίτες, 19 και 25 ετών, σε τροχαίο - ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΟΚ
Τραγωδία: Νεκροί δύο σμηνίτες, 19 και 25 ετών, σε τροχαίο - ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΟΚ
1ο Διεπιστημονικό συνέδριο ειδικής αγωγής
1ο Διεπιστημονικό συνέδριο ειδικής αγωγής

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης