Ευρήματα στο σπίτι του Καρακούλια

Ευρήματα στο σπίτι του Καρακούλια

Δώδεκα βιβλιάρια τραπεζικών λογαριασμών περιλαμβάνονται στα συνολικά 70 αντικείμενα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοικία του κατηγορουμένου Βασίλη Καρακούλια, στην Ηλιούπολη.

Αναλυτικότερα, κατά την κατ’ οίκον έρευνα που διενέργησαν οι αστυνομικές αρχές, με την παρουσία εισαγγελέα, στις 22 Ιουνίου 2011 , βρέθηκαν τα εξής:

[Α] στο προσωπικό γραφείο του Βασίλη Καρακούλια που βρίσκεται στο δώμα της οικίας του:
[1] εκατόν δεκαπέντε φύλλα, τύπου Α4, με χειρόγραφες σημειώσεις, μεταξύ άλλων, ονομάτων και αριθμών (α/α 1.1 έως 1.115)
[2] δέκα φύλλα, τύπου Α4, με πίνακες οι οποίοι έχουν τίτλο «Vas» και στήλες «ID», «First Name», «Surname» και χειρόγραφες σημειώσεις επ’ αυτών (α/α 2.1 έως 2.10)
[3] εφτά φύλλα, τύπου Α4, με δύο πίνακες έκαστο, οι οποίοι έχουν τίτλο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ» και στήλες «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ», «ΠΙΣΤΩΣΗ», «ΠΛΗΡΩΜΗ», «ΕΙΣΠΡΑΞΗ» και «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ», «ΠΛΗΡΩΜΗ», «ΕΙΣΠΡΑΞΗ», «ΣΥΝΟΛΟ», αντίστοιχα (α/α 3.1 έως 3.7),
[4] εφτά φύλλα, τύπου Α4, με πίνακες οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο τίτλο και στήλες «ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ», «ΤΖΙΡΟΣ», «ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ», «ΠΡΟΜ. ΒΑΣΙΛΗ», «ΡΙΣΚΟ», «ΜΕΡΙΔΙΟ 33%», «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗ», «489,397 ευρώ», «ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ», «ΑΞΙΑ» και χειρόγραφες σημειώσεις επ’ αυτών (α/α 4.1 έως 4.),
[5] εβδομήντα πέντε φύλλα, τύπου Α4, με πίνακες οι οποίοι είχαν τίτλο «MEMBER WIN LOSS» και στήλες «Member», «Turnover», «Gross Com», «Win/Loss», «Member Comm», «Total», «Win/Loss», «Agent Comm», «Total», «Company» και χειρόγραφες σημειώσεις επ’ αυτών (α/α 5.1 έως 5.75),
[6] δώδεκα φύλλα, τύπου Α4, με πίνακες, εκ των οποίων, οι έξι έχουν τίτλο «AGENT LIST / CUSTOMER LIST / BALANCE» και στήλες «#», «Status», «User Name», «First Name», «Last Name», «Credit», «Balance», «Yesterday Balance», «Bet Credit», «Outstanding», «Member Turnover», «Last Login», «Login IP», «User Name» και οι άλλοι έξι έχουν τίτλο «MEMBER WIN LOSS» και στήλες «Member», «Turnover», «Gross Com», «Win/ Loss», «Member Comm», «Total», «Win/Loss», «Agent Comm», «Total», «Company» και χειρόγραφες σημειώσεις επ’ αυτών (α/α 6.1 έως 6.12),
[7] οχτώ φύλλα, τύπου Α4, με πίνακες , οι οποίοι έχουν τίτλο «Statement for Vas» και στήλες «Εβδομάδα», «Δικαιούχοι», «Περίοδος», «Περιγραφή», «Χρέωση», «Πίστωση», «Balance» και χειρόγραφες σημειώσεις επ’ αυτών (α/α 7.1 έως 7.8)
[8] έξι φύλλα, τύπου Α4, με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ», που αφορούν, -8.1- μεταφορά χρηματικού ποσού 40.880 ευρώ από το λογαριασμό του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ» στο λογαριασμό του «ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ», -8.2- μεταφορά χρηματικού ποσού 2.900,00 ευρώ από το λογαριασμό του «Καρακούλια Βασίλη» στο λογαριασμό του «Προυγούρη Μιχάλη», -8.3- μεταφορά χρηματικού ποσού 58.000 ευρώ από το λογαριασμό του «Καρακούλια Βασίλη» στο λογαριασμό του «Μιχ. ΠΡΟΓΟΥΡΗ», -8.4- μεταφορά χρηματικού ποσού 45.000,00 ευρώ από το λογαριασμό του «ΚΑΡΚΑΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ» στο λογαριασμό του «Μιχάλη Προυγούρη», -8.6- μεταφορά χρηματικού ποσού 39.285,00 ευρώ από το λογαριασμό του «ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»
«για» λογαριασμό «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΟΥΡΗ ΜΙΧΑΛΗ» (α/α 8.1 έως 8.6),
[9] τρία φύλλα, τύπου Α4, με φωτοαντίγραφα Δελτίων του ΟΠΑΠ «Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ», συνολικής αξίας 8.400,00 ευρώ (3.000,00, 3.000,00, 2.400,00) και χειρόγραφες σημειώσεις στο ένα εξ’ αυτών (α/α 9.1 έως 9.3),
[10] τρία φύλλα, τύπου Α4, με πίνακες οι οποίοι έχουν τίτλο «BET LIST (RUNNING)», και στήλες «#», «Trans. Time», «Choice», «Odds», «Stake», «Status», «MasterPT/Comm», «AgentPT/Comm» (α/α 10.1 έως 10.3),
[11] ένα μαύρο ντοσιέ μάρκας «FOLDERMATE» περιέχων είκοσι τρία φύλλα, τύπου Α4, με χειρόγραφες σημειώσεις, μεταξύ άλλων, ονομάτων και αριθμών (α/α 11/1 έως 11.23),
[12] ένα κόκκινο ντοσιέ περιέχων έντεκα φύλλα, τύπου Α4, με χειρόγραφες σημειώσεις (α/α 12.1 έως 12.11),
13] ένα κόκκινο χάρτινο φάκελο, με επιγραφή «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 1-1-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 7-10-2010 ΠΡΙΝ ΜΠΟΥΜΕ ΜΕΣΑ», περιέχων εβδομήντα έξι Εκκαθαριστικά Σημειώματα Πρακτορείου ΟΠΑΠ με ισάριθμα Αντίγραφα Γραμματίου Είσπραξης της Emporiki Bank, στο όνομα της ΤΖΩΡΤΖΗ Γ. Ελένης, δύο Εκκαθαριστικά Σημειώματα άνευ Αντιγράφου Γραμματίου Είσπραξης και ένα Αντίγραφο Γραμματίου Είσπραξης της Emporiki Bank άνευ Εκκαθαριστικού Σημειώματος (α/α 13.1 έως 13.79)
[14] μία μπλε διαφάνεια περιέχουσα είκοσι πέντε φύλλα, τύπου Α4, με χειρόγραφες σημειώσεις (α/α 14.1 έως 14.25),
[15] σαράντα τέσσερα Δελτία ΟΠΑΠ «Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ», με συνολική αξία που κυμαίνεται από 60,00 ευρώ έως 6.000,00 ευρώ, κατά περίπτωση και ισάριθμα Εντάλματα Πληρωμής της Emporiki Bank, ύψους από 3.255,00 ευρώ έως 30.000,00 ευρώ, κατά περίπτωση, στο όνομα του ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (α/α 15.1 έως 15.44),
[16] δεκατέσσερα Δελτία ΟΠΑΠ «Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ», με συνολική αξία που κυμαίνεται από 270,00 ευρώ έως 6.000,00, κατά περίπτωση και ισάριθμες αποδείξεις πληρωμής, ύψους από 90,00 ευρώ έως 12.988,83 ευρώ, κατά περίπτωση (α/α 16.1 έως 16.14),
[17] τριάντα οχτώ Δελτία ΟΠΑΠ «Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ», με συνολική αξία που κυμαίνεται σε 15,00 ευρώ έως 6.000,00 ευρώ, κατά περίπτωση (α/α 17.1 έως 17.38),
[18] ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας ΝΟΚΙΑ, με αριθμό ΙΜΕΙ 357603/00/860387/0, άνευ κάρτας Sim,
[19] ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μάρκας Hewlett Packard Q, με σειριακό αριθμό CNF946C6R5,
[20] ένα πύργο ηλεκτρονικού υπολογιστή, μάρκας Turbo X, με σειριακό 20060400797

[Β] στο ισόγειο της οικίας του ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασιλείου:
[21] τέσσερα φύλλα Α4 και ένα απόκομμα χαρτιού με χειρόγραφες σημειώσεις (α/α 21.1 έως 21.5),
[22] τρεις πεντάδες του Λαϊκού Λαχείου με ημερομηνία 14-06-2011, [23] η από 27-02-2003 Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής σε ευρώ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ύψους 5.500 ευρώ, στο όνομα της ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Ευδοκίας,
[24] το από 21-01-2004 Έντυπο Αίτησης Τηλεγραφικής Μεταφοράς Τραπεζικής Επιταγής της Λαϊκής Τράπεζας,
[25] η από 04-04-2011 Σύμβαση Μίσθωσης Θυρίδας Θησαυροφυλακίου μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και των ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, εις διπλούν,
[26] το από 06-10-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Διαχείρισης Επιχείρησης Πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, μεταξύ των ΤΖΩΡΤΖΗ Έλενας, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Κωνσταντίνου και ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασιλείου,
[27] ενενήντα δύο Δελτία ΟΠΑΠ «Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ», με συνολική αξία που κυμαίνεται από 300,00 ευρώ έως 6.000,00 ευρώ, κατά περίπτωση και ισάριθμα Εντάλματα Πληρωμής της Emporiki Bank, ύψους από 2.064 ευρώ 29.553,75 ευρώ, στα ονόματα των ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Δημητρίου, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Κωνσταντίνου και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας, κατά (α/α 27.1 έως 27.92),
[28] διακόσια τριάντα πέντε δελτία ΟΠΑΠ «Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και Αποδείξεις Πληρωμής αυτών (α/α 28.1 έως 28.235),
[29] είκοσι τέσσερα Αντίγραφα Γραμματίου Είσπραξης της Emporiki Bank (α/α 29.1 έως 29.24),
[30] δεκατέσσερις Εντολές Επιταγής της Emporiki Bank (α/α 30.1 έως 30.14),
[31] έξι Εντάλματα Πληρωμής της Emporiki Bank (α/α 31.1 έως 31.6),
[32] τρία Αντίγραφα Εντάλματος Πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς (α/α 32.1 έως 32.3),
[33] δύο Έντυπα Ανάληψης της Λαϊκής Τράπεζας (α/α 33.1 έως 33.2)
[34] δύο Δελτία Κατάθεσης της Millenium Bank (α/α 34.1 έως 34.2),
[35] η υπ’ αρίθ. 39756617-4 από 30-12-2008 επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, χρηματικού ποσού 13.000,00 ευρώ,
[36] η υπ’ αριθ. 04217971-8 από το 10-10-2009 επιταγή της Pro Bank, χρηματικού ποσού 59.000,00 ευρώ,
[37] Αντίγραφο Λογαριασμού της Eurobank EFG, υπό στοιχεία ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Δημητρίου,
[38] ένα βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας , με αριθμό λογαριασμού 095/760251-01 και δικαιούχους τους ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασίλειο και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[39] ένα βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας, με αριθμό λογαριασμού 095/760251-01 και δικαιούχους τους ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασίλειο και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[40] ένα βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας, με αριθμό λογαριασμού 095/760202-27 και δικαιούχους τους ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασίλειο και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[41] ένα βιβλιάριο της Εμπορικής Τράπεζας, με αριθμό λογαριασμού 65797607 και δικαιούχους τους ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ Δημήτριο και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[42] ένα βιβλιάριο της Εμπορικής Τράπεζας, με αριθμό λογαριασμού 67912870, και Δικαιούχους τους ΤΖΩΡΤΖΗ Ελένη και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[43] ένα βιβλιάριο της Τράπεζας Κύπρου, με αριθμό λογαριασμού 7991481 και δικαιούχους τους ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασίλειο και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[44] ένα βιβλιάριο της Alpha Bank, με αριθμό 113-002101-001738 και δικαιούχους τους ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασίλειο και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[45] ένα βιβλιάριο της Eurobank, με αριθμό λογαριασμού 0026-0069-12-0101550891 και δικαιούχους τους ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Ιωάννη και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[46] ένα βιβλιάριο της Marfin Egnatia Bank, με αριθμό λογαριασμού 0460100-40/0 και δικαιούχο τον ΚΑΡΚΑΟΥΛΙΑ Βασίλειο,
[47] ένα βιβλιάριο της Millenium Bank, με αριθμό λογαριασμού 4703801280000000013604667 και δικαιούχο τον ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασίλειο,
[48] ένα βιβλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς, με αριθμό λογαριασμού 5102000661-088 και δικαιούχους ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασίλειο και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[49] ένα βιβλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς, με αριθμό λογαριασμού 5102-000661-088 και δικαιούχους ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασίλειο και ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
[50] η υπ’ αρίθ. 4302520127833006 κάρτα Visa της Τράπεζας Κύπρου,
[51] η υπ’ αρίθ. 4159600008292748 κάρτα Visa της Millenium Bank, υπό στοιχεία ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος,
[52] η υπ’ αρίθ 1732539760 κάρτα της Olympic Travel, υπό στοιχεία ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος.
[53] η υπ’ αρίθ. 120863750 κάρτα της Aegean, υπό στοιχεία ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος,
[54] μία δερμάτινη ατζέντα, χρώματος μαύρου, με χειρόγραφες σημειώσεις,
[55] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας Sony Erricson, με αριθμό ΙΜΕΙ 35771603-051525-8,
[56] μία κάρτα sim της Cosmote με αριθμό 89300100071217156056, [57] ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μάρκας Turbo X, με σειριακό αριθμό 20070609928,
[58] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ΝΟΚΙΑ, με αριθμό ΙΜΕΙ 354201/03/340164/3 με την υπ’ αρίθ. 893010000002755335 κάρτα sim της Wind.

[Γ] στο υπόγειο της οικίας του ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Βασιλείου:
[59] ογδόντα πέντε φύλλα, τύπου Α4, με χειρόγραφες σημειώσεις και συραμμένα επ’ αυτών Δελτία του ΟΠΑΠ «Πάμε Στοίχημα» και Αποδείξεις Πληρωμής, ο αριθμός των οποίων κυμαίνεται από 1 έως 5, κατά περίπτωση (α/α 59.1 έως 59.85),
[60] τριάντα ένα φύλλα, τύπου Α4, με χειρόγραφες σημειώσεις (α/α 60.1 έως 60.31),
[61] εννέα Δελτία του ΟΠΑΠ «Πάμε Στοίχημα» (α/α 61.1 έως 61.9),
[62] ένα βιβλιάριο της Emporiki Bank, με αριθμό λογαριασμού 67752805 και δικαιούχο τον ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Ιωάννη,
[63] η υπ’ αρίθ. 4960990983240203 κάρτα Visa της Εμπορικής Τράπεζας, υπό στοιχεία ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Ι.Β.,
[64] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ΝΟΚΙΑ, με αριθμό ΙΜΕΙ 352757/01/992866/1,
[65] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας SHARP, με αριθμό ΙΜΕΙ 354717/00/570447/4,
[66] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ΝΟΚΙΑ Ν86, με αριθμό ΙΜΕΙ 354203039827870,
[67] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ΝΟΚΙΑ, με αριθμό ΙΜΕΙ 356383/02/125433/9,
[68] ένα USB Stick, χρώματος μπλε, μάρκας Microsoft με ενδείξεις 77890-392-7303447-3714,
[69] ένα πύργο ηλεκτρονικού υπολογιστή, μάρκας DELL ε σειριακό αριθμό H86BR4J και
[70] ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μάρκας Toshiba, με σειριακό αριθμό 18183689Κ.

 

Πηγή: Newsbomb.gr

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Εργοτέλης: Αντιδρούν οι οπαδοί για την ονομασία της ΠΑΕ
Εργοτέλης: Αντιδρούν οι οπαδοί για την ονομασία της ΠΑΕ
Το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο οπαδό του ΠΑΟΚ (photos)
Το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο οπαδό του ΠΑΟΚ (photos)
Ανακοίνωσε Γιακουμή η ΑΕ Σπάρτη
Ανακοίνωσε Γιακουμή η ΑΕ Σπάρτη
Ριέκα - Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» βόλτα στην Κροατία
Ριέκα - Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» βόλτα στην Κροατία
Ζωή Λάσκαρη: Το τελευταίο χειροκρότημα στην αγαπημένο ηθοποιό
Ζωή Λάσκαρη: Το τελευταίο χειροκρότημα στην αγαπημένο ηθοποιό
117 Υποτροφίες Σπουδών στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας από το IEK ΑΛΦΑ & το Mediterranean College
117 Υποτροφίες Σπουδών στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας από το IEK ΑΛΦΑ & το Mediterranean College
Σεισμός Ιταλία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Παιδιά θαμμένα στα ερείπια
Σεισμός Ιταλία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Παιδιά θαμμένα στα ερείπια
O Βασίλης Δήμας στο «τιμόνι» του «Posidonio»
O Βασίλης Δήμας στο «τιμόνι» του «Posidonio»

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης