Το κατηγορητήριο για Στ. Ψωμιάδη

Το κατηγορητήριο για Στ. Ψωμιάδη

Την Τετάρτη (22/6), ο Σταύρος Ψωμιάδης προσήλθε στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, στον οποίο απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ο πρόεδρος της Καβάλας είναι αντιμέτωπος με πέντε κατηγορίες, που είναι οι εξής:

1.Από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα, έχεις συγκροτήσει από κοινού με τους Χρυσόστομο Ψωμιάδη, Γιάννη Παπακώστα και πρόσωπο ονόματι «Διαμαντή», αγνώστων λοιπών στοιχείων, κάτοχο του υπ΄αριθ. 210-32… σταθερού τηλεφώνου, το οποίο είναι ενεργοποιημένο στο όνομα Φ. Λ. (με διεύθυνση την οδό Ανδρ… αριθ. 95, διεύθυνση που δηλώνει και η σύζυγος του Μ. Ψ., Ε. Σ.), και εντάχθηκες σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από περισσότερα από τρία πρόσωπα (οργάνωση) και επιδιώκετε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 386 παρ. 3 α΄(απάτη) του ΠΚ και συγκεκριμένα, προκειμένου να αποκτήσετε παράνομο περιουσιακό όφελος, είτε οι ίδιοι προσωπικά  είτε δίδοντας εντολή σε τρίτους-παράνομους πράκτορες-μέλη, της οργάνωσης, οι οποίοι ενεργού για λογαριασμό σας μεταβαίνετε σε πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου παριστάτε ψευδώς, με συμπερασματικά συναγόμενη δήλωση, στους αρμόδιους υπαλλήλους του πρακτορείου ότι παίζεται στο στοιχηματικό παιχνίδι με την επωνυμία «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» τηρώντας τις διατάξεις του Κανονισμού συμμετοχής σε αυτό του ΟΠΑΠ, υπό τους όρους της αρχής πιθανοτήτων, δηλώνοντας με τη συμπεριφορά σας σιωπηρά ότι δεν γνωρίζετε εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της έκβασης του γεγονότος (αποτέλεσμα ποδοσφαιρικού αγώνα κ.λπ.) στο οποίο επιλέγετε κάθε φορά να στοιχηματίσετε, με αποτέλεσμα να παραπλανάτε τους υπαλλήλους των πρακτορείων της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. να παραλαμβάνουν τα δελτία προκαθορισμένης απόδοσής σας, ενώ εάν οι τελευταίοι γνώριζαν την αληθή των πραγμάτων κατάσταση, δηλαδή ότι όλοι οι επίμαχοι κάθε φορά ποδοσφαιρικοί αγώνες στους οποίους ποντάρατε είτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό του εντολέα σας είναι «χειραγωγημένοι», δεν θα προέβαιναν στην αποδοχή των επίμαχων δελτίων και στην εξαργύρωση αυτών για λογαριασμό τα εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., με αποτέλεσμα να επέλθει ζημία στην περιουσία της τελευταίας, η οποία είναι ανάλογη με τα ποσά των κερδών, με αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας σας.

2. Από το έτος 2008 μέχρι και 30/5/2011, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας με πρόθεση, προκάλεσες σε άλλον την απόφαση με πειθώ και φορτικότητα να τελέσει την άδικη πράξη της απάτης, ο υπαίτιος της οποίας διαπράττει απάτες κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, που διέπραξε και συγκεκριμένα, με σκοπό να αποκομίσεις παράνομο περιουσιακό όφελος, έδινες εντολή σε τρίτους-παράνομους πράκτορες-μέλη της υπό στοιχεία (1) του παρόντος αναφερόμενης οργάνωσης, και προκαλούσες σε αυτούς την απόφαση, ενεργώντας γα λογαριασμό σου, να μεταβαίνουν σε πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου παριστούσαν ψευδώς, με συμπερασματικά συναγόμενη δήλωση, στους αρμόδιους υπαλλήλους του πρακτορείου ότι παίζουν στο στοιχηματικό παιχνίδι με την επωνυμία «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» τηρώντας τις διατάξεις του Κανονισμού συμμετοχής σε αυτού του ΟΠΑΠ, υπό τους όρους της αρχής των πιθανοτήτων, δηλώνοντας με τη συμπεριφορά τους σιωπηρά ότι δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της έκβασης του γεγονότος (αποτέλεσμα ποδοσφαιρικού αγώνα κ.λπ.) στο οποίο επέλεγες κάθε φορά να στοιχηματίσουν, με αποτέλεσμα να παραπλανούν τους υπαλλήλους των πρακτορείων της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. να παραλαμβάνουν τα δελτία προκαθορισμένης απόδοσης αυτών, ενώ εάν οι τελευταίοι γνώριζαν την αληθή των πραγμάτων κατάσταση, δηλαδή, ότι όλοι οι επίμαχοι κάθε φορά ποδοσφαιρικοί αγώνες στους οποίους πόνταραν οι παίκτες του Στοιχήματος για λογαριασμό σου είναι «χειραγωγημένοι» , δεν θα προέβαιναν στην αποδοχή των επίμαχων δελτίων και στην εξαργύρωση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., με αποτέλεσμα να επέλθει ζημία στην περιουσία της τελευταίας, η οποία είναι ανάλογη με τα ποσά των κερδών, με αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας σου.

3. Από το έτος 2008 μέχρι και 30-5-2011, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού με άλλους, κατόπιν συναπόφασης και κοινό δόλο, με συγκλίνουσες επιμέρους πράξεις, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, αποδεχόμενοι άπαντες την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του κάτωθι περιγραφόμενου εγκλήματος και γνωρίζοντας ότι καθένας απ΄ σας ενεργεί με δόλο τέλεσης αυτού και θέλοντας να ενώσει ο καθένας σας τη δράση του με εκείνη των υπολοίπων, προσέφερες ή έδινες υποσχέσεις σε αθλητές, διαιτητές ή διοικητικούς παράγοντες ή άλλα πρόσωπα που συνδέονταν με οποιονδήποτε τρόπο με τους αθλητές, τους διαιτητές, τα σωματεία, δώρα, ωφελήματα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές, με σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά αθλητικού σωματείου, το αποτέλεσμα ποδοσφαιρικών αγώνων, που διεξάγονταν ή επρόκειτο να διεξαχθούν, το αποτέλεσμα δε που επεδίωκες κάθε φορά πράγματι επερχόταν, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο από 21-6-2011 πόρισμα της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών.

4. Από το έτος 2008 μέχρι και 30-5-2011, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας με πρόθεση, προκάλεσες σε άλλον την απόφαση με πειθώ και φορτικότητα να τελέσει την άδικη πράξη του παράνομου στοιχήματος που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα έδινες εντολή σε τρίτους-παράνομους πράκτορες-μέλη της υπό στοιχείο (1) του παρόντος αναφερόμενης οργάνωσης, και προκαλούσες σε αυτούς την απόφαση, ενεργώντας για λογαριασμό σου, να ποντάρουν μέσω διαδικτύου σε στοιχηματικές εταιρείες του εξωτερικού στους «στημένους» αγώνες.

5. Από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα, τελείς πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κι συγκεκριμένα απέκτησες και κατέχεις παράνομο πλουτισμό, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από τις υπό στοιχεία (1) (2) και (4) του παρόντος αναφερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, προβαίνοντας παράλληλα με διάφορους τρόπους στην απόκρυψη ή την συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση ή την προέλευση της περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Μαρσέιγ: Καθυστερεί ο Μήτρογλου
Μαρσέιγ: Καθυστερεί ο Μήτρογλου
«Στο ραντάρ της Μπενφίκα ο Βλαχοδήμος»
«Στο ραντάρ της Μπενφίκα ο Βλαχοδήμος»
Ολυμπιακός: Στο πλευρό των σεισμόπληκτων στο Μεξικό (photo)
Ολυμπιακός: Στο πλευρό των σεισμόπληκτων στο Μεξικό (photo)
Απίστευτο! Παίκτες της Ζανκτ Πάουλι πήραν στο… κυνήγι χούλιγκαν (videos)
Απίστευτο! Παίκτες της Ζανκτ Πάουλι πήραν στο… κυνήγι χούλιγκαν (videos)
Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες: Οι οδηγίες του GPS προκάλεσαν το πολύνεκρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη;
Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες: Οι οδηγίες του GPS προκάλεσαν το πολύνεκρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη;
Σεισμός Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι σε φλεγόμενα κτήρια (pics+vid)
Σεισμός Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι σε φλεγόμενα κτήρια (pics+vid)
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκροί τρεις νέοι σε τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκροί τρεις νέοι σε τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
ΣΟΚ: Πυροβόλησαν 10χρονο μαθητή σε σχολείο στο Γαλάτσι
ΣΟΚ: Πυροβόλησαν 10χρονο μαθητή σε σχολείο στο Γαλάτσι

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης