Οι αποφάσεις του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου

Οι αποφάσεις του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου

Μία ενδεκάδα ποδοσφαιριστών δικαιώθηκαν στις προσφυγές τους.

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επιδίκασε ποσά στους Φώτη Γεωργίου (Διαγόρας), Χρήστο Κελπέκη (Αν. Γιαννιτσών), Ροτζέριο Καννελίνι (Ζάκυνθος), Δημήτρη Παριανό, Δημήτρη Κοτταρά (Εθνικός Αστέρας), Πλάτωνα Καρακατσάνη (ΟΦΗ), Στέφανο Παπαδόπουλο (Θρασύβουλος), Πέτρο Μπαϊκάκη, Αλέξανδρο Κακαζούκη (Νίκη Βόλου), Γιώργο Κάκκαβο (Καλλιθέα).

Αναλυτικά:

«1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΦΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ.Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 284/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθής. Επιβάλλει στην καθής: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθής Π.Α.Ε. από 21.2.2012 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 9021,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 554/2011 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.

2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΠΕΚΗ. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την ανταίτηση της Π.Α.Ε Αναγέννηση Γιαννιτσών. Υποχρεώνει την καθής – ανταιτούσα να καταβάλει στον αιτούντα – καθού η ανταίτηση, το τελεσιδίκως επιδικασθέν ποσό των 11.109,50 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως, καθώς και τη δικαστική δαπάνη του εκ ποσού 200,00 ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 853/2011 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας την 02.03.2012 και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 11.309,50 ευρώ στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

3. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΚΑΝΕΛΛΙΝΙ ΡΟΤΖΕΡΙΟ κατά του ΤΑΠ ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 268/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθής. Επιβάλλει στην καθής: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθής Π.Α.Ε. από 21.2.2012 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 14.336,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της προσφυγής του στην καθής και μέχρι την εξόφληση, καθώς και του ποσού των 700,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 540/2011 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 37/2011 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.

4. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΙΑΝΟΥ κατά της ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ. Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 278/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθής. Επιβάλλει στην καθής: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθής Π.Α.Ε. από 22.2.2012 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των το συνολικό ποσό των 5600,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της προσφυγής του στην καθής και μέχρι την εξόφληση, καθώς και το ποσό των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 483/2011 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.

5. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την ανταίτηση της Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ. Υποχρεώνει την καθής – ανταιτούσα να καταβάλει στον αιτούντα – καθού η ανταίτηση, το τελεσιδίκως επιδικασθέν ποσό των 81.152,50 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως, καθώς και τη δικαστική δαπάνη του εκ ποσού 800,00 ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 512/2011 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., και της 56/2011 αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστήριου Εφέσεων σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας την 02.03.2012 και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 81.952,00 ευρώ στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

6. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΤΑΡΑ κατά της ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ. Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 307/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ’ ης Π.Α.Ε. Επιβάλλει στην καθ’ ης: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης Π.Α.Ε. από 21.02.2012 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 24.688,00 ευρώ, νομιμότοκα, όπως αναλυτικώς εκτίθεται στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως, καθώς και του ποσού των 400,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 512/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών.

7. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την ανταίτηση της Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. Υποχρεώνει την καθ’ ης – ανταιτούσα να καταβάλει στον αιτούντα – καθ’ ου η ανταίτηση, το τελεσιδίκως επιδικασθέν ποσό των 110.058,00 ευρώ, καθώς και ποσό 600,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη και των δυο βαθμών δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 64/2011 απόφασης του Δ.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο., σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας την 02.03.2012 και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών. Επιβάλλει στην καθ’ ης – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

8. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την ανταίτηση της ΠΑΕ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ. Υποχρεώνει την καθ’ ης – ανταιτούσα να καταβάλει στον αιτούντα – καθ’ ου η ανταίτηση, το τελεσιδίκως επιδικασθέν συνολικό ποσό των 25.835,94 ευρώ, νομιμοτόκως, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως, καθώς και τη δικαστική δαπάνη του εκ ποσού 300,00 ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 854/2011 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας την 02.03.12 και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών. Επιβάλλει στην καθ’ ης – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 25.835,94 ευρώ, νομιμοτόκως, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο σκεπτικό της ιδίας αποφάσεως, καθώς και της δικαστικής δαπάνης εκ ποσού 300,00 ευρώ, στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

9. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΑΒΟΥ κατά της ΠΑΕ Καλλιθέα. Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 239/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ’ ης Π.Α.Ε. Επιβάλλει στην καθ’ ης: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης Π.Α.Ε. από 21.02.2012 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 8.413,00 ευρώ, νομιμοτόκως, αφότου κάθε κονδύλι κατέστη αυτοτελώς ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, καθώς και της δικαστικής δαπάνης του εκ ποσού 200,00 ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 426/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών.

10. Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΙ ΑΕΤΟΙ» κατά της «Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.». Απορρίπτει ως νόμω αβάσιμη την από 31/10/2011 υπ’αρ. πρωτ. ΕΠΟ 34522/2011 υπό κρίση αίτηση. Επιβάλλει εις βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΙ ΑΕΤΟΙ» τα δικαστικά έξοδα της καθ΄ ης , τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

11. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΪΜΑΚΗ κατά της ΠΑΕ Νίκη Βόλου. Υποχρεώνει την καθ’ ης Π.Α.Ε. να καταβάλει άμεσα προς τον αιτούντα το τελεσιδίκως επιδικασθέν ποσό των 23.666,00 ευρώ, και ειδικότερα ποσό 10.054,00 ευρώ καθαρά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής και μέχρι την εξόφληση, το δε υπόλοιπο νομιμοτόκως από την ημέρα που κάθε επιμέρους κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, όπως λεπτομερώς εκτίθεται στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 639/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., καθώς και την επιδικασθείσα σε αυτόν δικαστική δαπάνη εκ ποσού 400,00 ευρώ. Επιβάλλει στην καθ’ ης Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

12. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΚΑΖΟΥΚΗ κατά της ΠΑΕ Νίκη Βόλου. Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 297/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ’ ης Π.Α.Ε. Επιβάλλει στην καθ’ ης: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης Π.Α.Ε. από 21.02.2012 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 4.130,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την ημέρα που το εκάστοτε κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, και ειδικότερα: για κάθε μισθό από την επομένη της τελευταίας ημέρας του μηνός που αφορά αυτός, μέχρι την πλήρη εξόφληση, το δώρο Πάσχα 2010 από την 01.05.2010, το επίδομα αδείας 2010 από την επομένη της κοινοποιήσεως της προσφυγής, μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και ποσό 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 403/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Stop σε Χαλκίδα και Ιωνικό
Stop σε Χαλκίδα και Ιωνικό
Τα… σπάνε οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού Superfoods (vid)
Τα… σπάνε οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού Superfoods (vid)
Πανιώνιος: «Καθαρός» ο Σιώπης
Πανιώνιος: «Καθαρός» ο Σιώπης
Ένα γιωτ έργο τέχνης δαμάζει τα κύματα
Ένα γιωτ έργο τέχνης δαμάζει τα κύματα
Στην Αθήνα για σεμινάριο ο πραγματικός «Λύκος της Wall Street»
Στην Αθήνα για σεμινάριο ο πραγματικός «Λύκος της Wall Street»
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική θεία Τζούλια από το Άκρως Οικογενειακόν
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική θεία Τζούλια από το Άκρως Οικογενειακόν
Έχει σημασία να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από το πρώτο Business School στην Ελλάδα
Έχει σημασία να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από το πρώτο Business School στην Ελλάδα
Καιρός - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης