Το σκεπτικό αθώωσης της Δόξας Δράμας

Το σκεπτικό αθώωσης της Δόξας Δράμας

Η Πειθαρχική Επιτροπή της football league αθώωσε την ΠΑΕ Δόξα Δράμας και τον πρόεδρο της,  Θανάση Σάμιο, μια και δεν στοιχειοθετείται κανένα πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος τους.

Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   304/6-10-2011
Αποτελούμενη από τον Ευάγγελο Κατσή, Επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών ως Πρόεδρο και εισηγητή, Χαρίλαο Ζυγογιάννη, Επίτιμο Αντεισαγγελέα Εφετών και Ιωάννα Παντελοπούλου, δικηγόρο του Δ.Σ. Αθηνών ως μέλος  και από το γραμματέα Αθανάσιο Γεωργόπουλο.
Συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεών της στο ακροατήριο την 29-9-2011 προκειμένου να δικάσει:
1)Επί της με αρ. πρ. 29913/2011 πειθαρχικής αγωγής του Εισαγγελέα Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ με εγκαλούμενους τους:
α) ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ νομίμως εκπροσωπουμένης και του Προέδρου αυτής Α. ΣΑΜΙΟΥ,  η οποία κοινοποιήθηκε στους παραπάνω εγκαλουμένους με την με αρ. πρ. 309/27-9-2011 κλήση μας προς απολογία για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4,  5, 6, 21 Α, 21 Β και 26 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ και σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 παρ. 1, 27 παρ. 1,46 παρ. 1 α, 94 παρ. 1 παρ. 1 και 98 του Ποινικού Κώδικα.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της στο έκθεμα και συζητήθηκε όπως αναφέρεται στα Πρακτικά.
Οι εγκαλούμενοι παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν από τον  πληρεξούσιο δικηγόρο Α. Λίβα.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 21Α παρ. 1 «οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητα δώρα σένα όργανο της ΕΠΟ, έναν αξιωματούχο αγώνα, ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχο ομάδας για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών της ΕΠΟ-UEFA-FIFA  θα τιμωρείται με τις ποινές  που ακολουθούν: α)με χρηματική ποινή από είκοσι (20.000,00)ευρώ έως εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ  β) με απαγόρευση από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και γ) με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους. 2> Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται  με τις αυτές ποινές. 3. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφόρου ζωής. 4. Σε περίπτωση που υπαίτια  είναι η ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα (ή ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ».
Κατά το άρθρο 21Β παρ. 1 « Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στο χώρο του ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια  προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε  τρίτους περιουσιακό οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό  τιμωρείται με τις ποινές που αναφέρονται στην παρ. 1 α, β, γ του παρόντος άρθρου. Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά. 2. Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με τριπλασιασμό των χρηματικών ποινών. 3. Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της, οι χρηματικές ποινές δεκαπλασιάζονται, η δε ομάδα (η ομάδες) τιμωρείται με υποβιβασμό.»
Κατά το άρθρο 26 παραβάσεις Καταστατικού ΕΠΟ-UEFA δυσφήμηση αθλήματος «1. Όλες οι Ενώσεις και τα σωματεία της δύναμής τους, οι ΠΑΕ και τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α, Β  και Γ  Εθνικής Κατηγορίας, τα μέλη των διοικήσεων τους πρόσωπα συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση με αυτές ή πάσης φύσεως εκπροσώπους της ενώπιον των επαγγελματιών ενώσεων και άλλων διαφόρων επιτροπών οργάνων  και αρχής που γενικότερα εμπλέκονται στο άθλημα ποδοσφαίρου, τα μέλη επιτροπών της ΕΠΟ και των Ενώσεων και το  υπαλληλικό προσωπικό τους, οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές, οι προπονητές, οι γιατροί, οι φροντιστές, οι φυσιοθεραπευτές, οι διερμηνείς, οι φίλαθλοι και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στην δραστηριότητα της ΕΠΟ, των Ενώσεων της ΠΑΕ και σωματείων έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται με το καταστατικό τους κανονισμούς τις οδηγίες και εγκυκλίους της ΕΠΟ 2)…3. παράλληλα κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων των όσων με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα_ όπως ειδικότερα αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο –συνδέονται με αυτή εκτός αν οι ενέργειες αυτών στρέφονται κατά τις ιδίας ομάδας τους».
Στην προκειμένη περίπτωση από τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν ενώπιον της επιτροπής από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δικογραφία μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, από την κατάθεση   του μοναδικού εμφανισθέντος μάρτυρα Αλεξίου Κούγια, από τις έγγραφες και προφορικές εξηγήσεις των εγκαλουμένων ενώπιον της επιτροπής  και από τα όσα διαμείφθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία  προέκυψαν τα εξής:

Με την με αρ. 300/2011 απόφαση της επιτροπής όπως αυτή επιτρεπτά διορθώθηκε με την υπ΄αρ. 301/2011 νεώτερη απόφασή της  η οποία επικυρώθηκε  με την αρ. 183/2011 απόφαση της Δ. Ε.ΕΦ. ΕΠΟ κρίθηκε τελεσίδικα ότι ο  Γεώργιος Τσακογιάννης μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και Νικόλαος Χάλκος πρόεδρος της παραπάνω ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ συμμετείχαν άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε ανεπιτυχώς στην προσπάθεια χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων κυρίως ομάδων που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα της FOOTBALL LEAGUE  με σκοπό τον παράνομο στοιχηματισμό από τον οποίο αυτοί αλλά και άλλοι απεκόμιζαν κάθε φορά σημαντικά ποσά.
Με την ίδια όμως απόφαση της η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η κρίση της ότι οι παραπάνω αναφερόμενοι χειραγώγησαν ή  προσπάθησαν να χειραγωγήσουν συγκεκριμένο αγώνα δεν παράγει ούτε δεδικασμένο ούτε και αναγκαίο δυσμενές πρόκριμμα σε βάρος και των δύο ομάδων  ή παραγόντων αυτών εφ’ όσον οι ομάδες ή παράγοντες δεν ήσαν εγκαλούμενοι στην παραπάνω απόφαση ώστε να ελεγχθεί το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου των φυσικών προσώπων.

Ένας από τους αγώνες που κρίθηκε ως χειραγωγημένος με την παραπάνω απόφασή μας είναι και ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ –ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ για τον οποίο η επιτροπή ομόφωνα επάγεται τα ακόλουθα :Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο γήπεδο της Ηλιούπολης την 2-4-2011.
Λίγες μέρες πριν την διεξαγωγή του παραπάνω αγώνος και συγκεκριμένα την 30-3-2011 καταγράφεται συνομιλία μεταξύ του Γ. Τσακογιάννη μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και του Προέδρου αυτής Νικολάου Χάλκου κατά την οποία ο Γ. Τσακογιάννης υποδεικνύει στον Ν. Χάλκο «να κανονίσει με την ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ για να βγάλουν «καφέ», εννοούσε χρήματα, μεταξύ τους.

Εν συνεχεία ο Ν. Χάλκος επικοινώνησε τηλεφωνικά με το δεύτερο εγκαλούμενο Α. Σάμιο Πρόεδρο της πρώτης εγκαλουμένης και του ζήτησε να συναντηθούν. Ο Α. Σάμιος αποδέχθηκε την πρόταση αυτού και την 31-3-2011 συναντήθηκαν σε κατάστημα καφετέρια στην περιοχή της Γλυφάδας. Το περιεχόμενο της συζήτησης μεταξύ των παραπάνω αναφερομένων ποτέ δεν έγινε πλήρως γνωστό. Σύμφωνα όμως με τις προφορικές εξηγήσεις του Α. Σάμιου ο Χάλκος του πρότεινε να δεχτεί έναντι οικονομικού ανταλλάγματος  η ομάδα της ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ να ηττηθεί γιατί  η ομάδα της Ηλιούπολης ήταν στις τελευταίες θέσεις  και κινδυνεύει με υποβιβασμό.
Από τους καταγεγραμμένους  όμως διαλόγους μεταξύ Γ. Τσακογιάννη και Ν. Χάλκου η πρόταση προς τον Α. Σάμιο πρέπει να ήταν εναλλακτική  (διπλή) ή δηλαδή να δεχθεί ο Α. Σάμιος να ηττηθεί  η ομάδα της ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ έναντι οικονομικού ανταλλάγματος το οποίο πρέπει να ανερχόταν στο ποσό των 5.000 έως 6.000 δραχμών ή αυτός (Α. Σάμιος)να δεχτεί να καταβάλλει το παραπάνω ποσό προς τον Γ. Τσακογιάννη και Νικόλαο Χάλκο και αυτοί να δεχτούν να ηττηθεί η Ηλιούπολη.

Αυτό συνάγεται από τις τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Ν. Χάλκου και  Γ. Τσακογιάννη και μεταξύ Γ. Τσακογιάννη και του αγνώστου «Κώστα»κατόχου της με αρ. 6932466675 τηλεφωνικής συνδέσεως όπου γίνεται αναφορά ότι ο Α. Σάμιος απέρριψε τις προτάσεις του Ν. Χάλκου δηλώνοντας προς αυτόν ότι ούτε το παιχνίδι θα του δώσει ούτε χρήματα θα του καταβάλλει   προφανώς να του δώσουν αυτοί το παιχνίδι και «θα το παλέψει αγωνιστικά» (βλέπετεDVD 180-K329:2183,2184,2186,2195, DVD-K 329 A/A 2427,2450,DVD 185-K356. A/A 3572,DVD 185-K329 A/A 2505)

Το γεγονός ότι ο Α. Σάμιος απέρριψε και τις δύο εναλλακτικές ως άνω προτάσεις του Γ. Τσακογιάννη προκύπτει από την επακολουθήσα συμπεριφορά αυτών οι οποίοι προκειμένου να χειραγωγήσουν  τον παραπάνω αγώνα προσέφυγαν πλέον προς άλλα πρόσωπα.  Συγκεκριμένα ο Γ. Τσακογιάννης τηλεφώνησε προς τον Ι. Παπαδόπουλο πρώην υπάλληλο της ΕΠΟ και τον ενημέρωσε ότι ο διαιτητής του εν λόγω αγώνα είναι ο Χατζής Γεώργιος και θα κάνει ότι του πει ο Τζανόπουλος, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών Δυτικής Αττικής. Για το ίδιο θέμα επικοινωνούν και την 31-3-2011 και αναφέρουν πενήντα χιλιάδες (50.000) και εξήντα χιλιάδες (60.000)ευρώ, τα οποία πρέπει να δοθούν πριν τον αγώνα.

(DVD 181-K329 A/A 2280, DVD 182-K356 A/A 3234, DVD 183-K356 A/A 3431, DVD 184-K356 A/A 3510)
Εν συνεχεία την 1-4-2011 ο Τσακογιάννης επικοινωνεί με το παραπάνω άτομο και ρωτάει αν κάποιος ΚΑΣΔΟΒΑΣΙΛΗΣ μπορεί να κάνει κάτι, αφού ο ΣΑΜΙΟΣ αρνήθηκε. Πρόκειται για τον εξετασθέν μάρτυρα Β. Κασδοβασίλη τεχνικό αρχηγό τότε της ομάδας της ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ για τον οποίο όμως δεν προκύπτει καμία απολύτως επαφή ή τηλεφωνική επικοινωνία  μεταξύ αυτού με κάποιον από τους  παραπάνω αναφερομένους.
Το γεγονός ότι  ο Γ. Τσακογιάννης και ο Ν. Χάλκος δεν μπόρεσαν παρά τις προσπάθειες να χειραγωγήσουν τον παραπάνω αγώνα συνάγεται από τις μετέπειτα ενέργειες του Γ. Τσακογιάννη ο οποίος κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου επικοινώνησε τηλεφωνικά με το γνωστό ποδοσφαιριστή της ομάδας το  Μ. Νικολόπουλο ο οποίος τον ενημέρωσε ότι και την τελευταία στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο «μιλάει με τους ποδοσφαιριστές της ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ και προσπαθεί να διερευνήσει τις προθέσεις τους (βλ. DVD180-Κ 329 κλπ). Τελικά η πειθαρχική αγωγή εστιάζει την πειθαρχική ευθύνη του δευτέρου εγκαλουμένου στο γεγονός ότι αυτός δέχθηκε στο ημίχρονο του αγώνα, να πλησιάζουν 2-3 παίχτες της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ τους αντίπαλους παίχτες, μήπως τους «δώσουν» τον αγώνα. Από κανένα όμως αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο δεύτερος εγκαλούμενος  δέχθηκε ή ανέχθηκε μια τέτοια «ύποπτη» προσέγγιση και συζήτηση με κάποιους  από τους παίχτες τη ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ. ‘Οπως δε προκύπτει από το ίδιο το περιεχόμενο της πειθαρχικής αγωγής οι παίχτες της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ δεν ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς τους παίχτες της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ αλλά αντιστρόφως 2-3 παίχτες της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ κινήθηκαν προς τους παίχτες της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ. Για την κίνηση όμως αυτή των παιχτών της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,  όσο ύποπτη και αν αυτή θεωρηθεί δεν φέρει καμία ευθύνη ο δεύτερος εγκαλούμενος ο οποίος όπως προκύπτει από το φ.α. δεν βρισκόταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά στην  κερκίδα ώστε να μπορεί να προλάβει ή να αποτρέψει αμέσως μια τέτοια κίνηση υποδεικνύοντας έστω στους παίχτες να απομακρυνθούν. Η μόνη μομφή που μπορεί να αποδοθεί στο δεύτερο εγκαλούμενο είναι η αποδοχή της προτάσεως του Νικολάου Χάλκου να συναντηθούν ιδιωτικά την παραμονή ενός κρίσιμου και για τις δύο ομάδες αγώνος  αφού αυτός όπως και όλοι οι παράγοντες  των ομάδων που συμμετείχαν στα Πρωταθλήματα της FOOTBALL LEAGUE και FOOTBALL LEAGUE 2 εγνώριζαν ότι οι παραπάνω παράγοντες της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ασχολούνταν συστηματικά με τη χειραγώγηση αγώνων και ιδιαίτερα των αγώνων που συμμετείχε η ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ το σφάλμα του όμως αυτό μπορεί να κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής να συνιστά βαριά παράβαση της αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να αναχθεί σε τιμωρητέο πειθαρχικό παράπτωμα.
Με βάση τα παραπάνω δε στοιχειοθετείται κανένα πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος κανενός από τους  εγκαλουμένους  και πρέπει αυτοί να απαλλαγούν από κάθε πειθαρχική κατηγορία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ και τον Α. ΣΑΜΙΟ από τις αποδιδόμενες  σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της στις 06-10-2011.

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Γύρισε από την κόλαση η Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά δεν… αναστήθηκε!
Γύρισε από την κόλαση η Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά δεν… αναστήθηκε!
Το απόλυτο η Σεντ Ετιέν
Το απόλυτο η Σεντ Ετιέν
Κέρκυρα: Στα… βαθιά Μεληκιώτης και Μπάουμαν
Κέρκυρα: Στα… βαθιά Μεληκιώτης και Μπάουμαν
Η βαθμολογία της Super League
Η βαθμολογία της Super League
Μεγάλη φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής
Μεγάλη φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής
Βίντεο που κόβει την ανάσα! Έτσι σώζει ζωές το Πολεμικό Ναυτικό: Καρέ – καρέ επιχειρήσεις διάσωσης
Βίντεο που κόβει την ανάσα! Έτσι σώζει ζωές το Πολεμικό Ναυτικό: Καρέ – καρέ επιχειρήσεις διάσωσης
Κρήτη: Οι πρώτες σκληρές εικόνες από το τροχαίο με το λεωφορείο – Ένας νεκρός - 3 τραυματίες
Κρήτη: Οι πρώτες σκληρές εικόνες από το τροχαίο με το λεωφορείο – Ένας νεκρός - 3 τραυματίες
Bίντεο-Σοκ - Επίθεση Ισπανία: Η στιγμή που ήρωας αστυνομικός σκοτώνει μόνος του τέσσερις τρομοκράτες
Bίντεο-Σοκ - Επίθεση Ισπανία: Η στιγμή που ήρωας αστυνομικός σκοτώνει μόνος του τέσσερις τρομοκράτες

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Περισσότερα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης