Το σκεπτικό για την ποινή της Παναχαϊκής

Το σκεπτικό για την ποινή της Παναχαϊκής

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Football League αποφάσισε να επιβάλλει στην Παναχαϊκή την ποινή του υποβιβασμού. Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης.

Αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306/6- 10-2011
Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας αποτελούμενη από τους Ευάγγελο Κατσή – Εισηγητή, Επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών ως Πρόεδρο και μέλη, τους Χαρίλαο Ζυγογιάννη, Επίτιμο Αντεισαγγελέα Εφετών και Ιωάννα Παντελοπούλου, Δικηγόρο Αθηνών, παρουσία και του Γραμματέως αυτής, Αθανάσιου Γεωργόπουλου. 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό της στην Αθήνα την 8-9-2011, για να δικάσει επί της αναφερόμενης στην υπ’αριθμ. πρωτ.  274/28-7-2011  κλήση προς απολογία κατηγορίας κατά της 1) ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΊΚΗ 2005,  και 2) του Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ/ντα Σύμβουλο αυτής, για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3,  5, 6 και 20 του Πειθαρχικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 2 γ του παραρτήματος Α του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ και 18, 34 του Κ.Α.Π. με την οποία συνεκδικάζεται και η εκκρεμούσα ενώπιον της Επιτροπής με αρ. πρωτ. 228/21-6-2011 κλήσης προς απολογία κατηγορίας κατά της 1) ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΊΚΗ 2005 και 2) Α. ΚΟΥΓΙΑ, αντίστοιχα, για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22, 26 του Πειθαρχικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 2 γ του παραρτήματος Α του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ και 18, 34 του ΚΑΠ.  λόγω  ταυτοσήμου περιεχομένου.

Κατά τη συζήτηση η  εγκαλούμενη ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ παραστάθηκε δια του Προέδρου της, Αλέξιου Κούγια, ο Αλέξιος Κούγιας αυτοπροσώπως και ο εγκαλούμενος Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αλέξανδρου Λάμαρη.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της στο έκθεμα και συζητήθηκε όπως αναφέρεται στα Πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην υπό κρίση περίπτωση, οι εγκαλούμενοι διώκονται σύμφωνα με την προεπιδοθείσα κλήση προς απολογία για το πειθαρχικό παράπτωμα της πλαστογραφίας δημοσίων εγγράφων που είχαν άμεση σχέση με ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, τα οποία εν συνεχεία οι εγκαλούμενοι χρησιμοποίησαν προκειμένου να αλλοιώσουν (παραποιήσουν) έννομες νομικές συνέπειες συναρτώμενες άμεσα με το ποδόσφαιρο,   το οποίο φέρεται τελεσθέν κατά μήνα Ιανουάριο 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Κ.: «Πλαστογραφία. 1. Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ένα έγγραφο ή παραποιεί ένα πρωτότυπο έγγραφο ή χρησιμοποιεί ένα παραποιημένο έγγραφο σε σχέση με ποδοσφαιρικές δραστηριότητες προκειμένου να παραποιήσει έννομες νομικές σχέσεις θα τιμωρείται: α) το φυσικό πρόσωπο με ποινή αποκλεισμού έξι (6) αγώνων τουλάχιστον και χρηματική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) το νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι υπέχει ευθύνη, με χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 2. Εάν ο δράστης είναι αξιωματούχος ομάδας, το όργανο θα του απαγγέλλει απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για μία χρονική περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ».
Από την εν λόγω διάταξη και δη από την παράγραφο 1 εδάφιο β προκύπτει σαφώς ότι για την παραπάνω πειθαρχική παράβαση της πλαστογραφίας, το νομικό πρόσωπο, εν προκειμένω μία Π.Α.Ε. σε περίπτωση που υποδειχθεί πως υπέχει ευθύνη και  μόνον τότε, τιμωρείται με χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ  έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Επομένως, σε αντίθεση με τους κανόνες του αστικού δικαίου (π.χ. άρθρο 71, 914, 922 ΑΚ, 105ΕισΑΚ) ή του αθλητικού δικαίου (πχ άρθρο 41Ζ, 57 Ν.  2725/1999), η εν λόγω διάταξη του άρθρου 20 του Π.Κ. της ΕΠΟ, η οποία είναι ειδικότερη, εισάγει ρητά εξαίρεση από την αντικειμενική ευθύνη του νομικού προσώπου για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του που αφορούν το εν λόγω αδίκημα. Δηλαδή εν προκειμένω, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου , για να διαγνωστεί η ευθύνη μίας Π.Α.Ε. ως υπεύθυνης για την παράβαση της πλαστογραφίας του άρθρου 20 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο και να τιμωρηθεί πειθαρχικά για την πράξη αυτή, θα πρέπει να διαγνωστεί με βεβαιότητα και να καταλογιστεί  σε βάρος της υπαιτιότητα. Σημειωτέον δε, ότι στην αντίθετη περίπτωση της αντικειμενικής ευθύνης μίας Π.Α.Ε., ήτοι της ευθύνης άνευ πταίσματος, εάν και εφόσον της αποδοθεί , απειλούνται και επιβάλλονται εις βάρος της, κατά πλασμα δικαίου, «ενόχου» ομάδας ποινές, χωρίς να διατυπώνεται η στις έκνομμες πράξεις συμμετοχή της, ή ακόμα κι αν διαπιστώνεται αναμφισβήτητα ότι δεν έλαβε μέρος στην προετοιμασία ή εκτέλεση των παράνομων αυτών πράξεων, ανεξαρτήτως μάλιστα της λήψεως από μέρους της τυχόν μέτρων πρόληψης ή καταστολής αυτών. Τέτοια όμως ευθύνη, σε βάρος μίας Π.Α.Ε.  για το εν λόγω ελεγχόμενο αδίκημα της πλαστογραφίας του άρθρου 20 του Π.Κ. της ΕΠΟ, δεν προβλέπεται, σε αντίθεση με άλλα αδικήματα για τα οποία ρητά ο Π.Κ. προβλέπει (σε βάρος της Π.Α.Ε.) για άλλες παραβατικές συμπεριφορές (π.χ. βία στα γήπεδα κλπ, άρθρο 15 του Π.Κ.). Επομένως, αναγκαίο στοιχείο της πλήρωσης του πραγματικού του κανόνα του άρθρου 20 του Π.Κ. της ΕΠΟ, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες έννομες συνέπειες αυτού και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές σε μία Π.Α.Ε., είναι η διάγνωση της υποκειμενικής ευθύνης της και μόνο για την τέλεση του συγκεκριμένου πειθαρχικού αδικήματος. Τέλος σημειώνεται ότι ούτε στον νέο Π.Κ. της ΕΠΟ (Ιούλιος 2011)  μεταβλήθηκε το είδος της ευθύνης που απαιτείται για την επιβολή των εννόμων συνεπειών που επιφυλάσσει το άρθρο αυτό, εφόσον παρέμεινε το ίδιο ακριβώς κείμενο που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο 20 του παλαιότερου Π.Κ. της ΕΠΟ (Ιούλιος 2010).

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 του ΚΑΠ «Συνέπειες ανάκλησης δελτίου ατομικών στοιχείων και μεταβολών α)   Μέχρις ότου ανακληθεί από την Ε.Π.Ο. το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών του ποδοσφαιριστή που έχει εκδοθεί απο αυτήν, ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κανονικά, εκτός εάν η έκδοση του δελτίου οφείλεται σε δόλια ενέργεια της ομάδας ή του ποδοσφαιριστή β) εφ’όσον όμως κοινοποιηθεί σεμία ομάδα απόφαση της ΕΠΟ με την οποία ανακαλείται τοι δελτίο ποδοσφαιριστή, η συμμετοχή του στους αγώνες της ομάδας αυτής ύστρα από την προαναφερόμενη κοινοποίηση της απόφασης της Ε.Π.Ο. είναι αντικανονική, με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες σε περίπτωση υποβολής ένστασης. γ) Σε περίπτωση που η ανάκληση του δελτίου ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή οφείλεται στη διαπίστωση δόλιας ενέργειας του ποδοσφαιριστή ή της ομάδος του, τότε εάν ο ποδοσφαιριστής είναι υπαίτιος, επιβάλλεται με απόφαση της Ε.Π.Ο. ποινή αποκλεισμού τριών (3) ετών από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα, αν υπαίτια είναι η ομάδα, της επιβάλλεται χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Αν υπαίτιοι είναι οι ποδοσφαιριστές και η ομάδα τότε τιμωρούνται με τις αντίστοιχες παραπάνω ποινές και οι δύο. 2. Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμή τους τον εκάστοτε προβλεπόμενο από τον κανονισμό αριθμό ποδοσφαιριστών».

Σύμφωνα και με το άρθρο αυτό, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές σε βάρος μίας Π.Α.Ε. ή ενός ποδοσφαιριστή, θα πρέπει προηγουμένως να καταφάσκεται (ως συντρέχουσα) η δόλια ενέργεια του ποδοσφαιριστή ή της ομάδας  (Π.Α.Ε), χωρίς να υφίσταται πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 71 ΑΚ , κατά την οποία  «το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε  κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης από την οποία το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται εις ολόκληρον», κατά το οποίο προκύπτει ότι για να γεννηθεί ευθύνη του νομικού προσώπου απαιτείται: a) η πράξη ή η παράλειψη να αφορά καταστατικό όργανο, β) η πράξη ή η παράλειψη πρέπει να έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων  που του ανατέθηκαν, πρέπει δηλ. η πράξη ή η παράλειψη να τελεί σε εσωτερική συνάφεια προς την εκτέλεση καθηκόντων γ) η πράξη ή η παράλειψη του οργάνου  πρέπει να παράγει υποχρέωση για αποζημίωση, προϋπόθεση που θα κριθεί από τις διατάξεις που εφαρμόζονται. Δεν απαιτείται όμως να υπάρχει και υπαιτιότητα του οργάνου.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ -κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας που διενήργησε μετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΠΟ  για τον έλεγχο όλων των δελτίων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που εκδόθηκαν κατά τη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου 2011-  με την υπ’αριθμ. 685/2011 απόφασή της που ελήφθη κατά πλειοψηφία, δέχθηκε τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
«Κατά τη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 2005 κατέθεσε το ως άνω υπ’αριθμ. πρωτ. 30883384/1-1-2011 έγγραφο Του Υπουργείου Οικονομικών (από το TAXISNET) με θέμα «βεβαίωση φορολογικής ενημερότηγτας» με τα ειδικότερα επιμέρους στοιχεία «έκδοσης TAXIS NET της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ), που ελήφθη από το διαδίκτυο, ημερομηνία 1/1/2011, αρ. πρωτ. 30883384 και ένδειξη ισχύος για τέσσερις μήνες.                     
Η ΕΠΟ απέστειλε το υπ’αρθμ. Πρωτ. 17855/24-5-2011 προς τη ΔΟΥ Α ΠΑΤΡΩΝ στο οποίο μεταξύ άλλων περιέχεται το ερώτημα «...αν το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με τα ως άνω στοιχεία είναι αληθές και έχει νόμιμα». Σε απάντηση του ανωτέροω εγγράφου η ΔΟΥ Α ΠΑΤΡΩΝ με το υπ’αριθμ. 11872/8-6-2011 έγγραφό της που απέστειλε στην ΕΠΟ και θέμα «Απάντηση στην  υπ’αριθμ. 16855/24-5-2011 αίτηση» με το εξής περιεχόμενο «Σας γνωρίζουμε τα εξής 1. Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 2005 από την υπηρεσία μας έχει λάβει τα εξής αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) α) Α/Α 3468/28-5-2008 για είσπραξη χρημάτων, ισχύος τεσσάρων μηνών. β)Α/Α 8705/31-12-2008 για κάθε νόμιμη χρήση, ισχύος τεσσάρων μηνών. γ) Α/Α 8193/10-12-2009 για κάθε νόμιμη χρήση, ισχύος τεσσάρων μηνών. Τα ανωτέρω Α.Φ.Ε. εκδόθηκαν νομίμως διότι κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους δεν υφίσταντο ληξιοπρόθεσμα χρέη ρυθμισμένα ή μη. Ουδέν άλλο Α.Φ.Ε. έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μας μέχρι σήμερα. 2. Οι καταβολές της ΠΑΕ την 1-1-2009 έως σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 274.645,67 ευρώ και διακρίνονται σε καταβολές εκτός ρύθμισης και σε καταβολές εντός ρύθμισης (στη συνέχεια ανφέρονται αναλυτικά τα ποσά των καταβολών, οι καταβολές έναντι ρύθμισης αρχίζουν από 20-10-2010 και το μηνιαίο ποσό καταβολής είναι ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ των 9.500 ευρώ περίπου κια του ποσού των 10.500 ευρώ περίπου). 3. Τον Ιανουάριο του 2011 αν η Π.Α.Ε. ζητούσε .Α.Φ.Ε.  έπρεπε να καταβάλλει το ποσό των 29.417,03 ευρώ που αντιστοιχούσε στις τρεις επόμενες της ημερομηνίας της αίτησης δόσεις, δηλαδή Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2011. 4. Οι καταβολές έναντι της ρύθμισηςε και εκτός αυτής γίνονταν σχεδόν εμπρόθεσμα πλην κάποιων μ ικρών καθυστερήσεων ...σήμερα δεν υφίσταται καμία καθυστερημένη δόση, διότι έχουν καταβληθεί οι δόσεις της ρύθμισης μέχρι και τον Μάιο του 2011 και τα αρρύθμιστα είναι μη ληξιπρόθεσμα. Τα ρυθμισμένα χρέη ...προέρχονται από τη ρύθμιση εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ 2009 και 2010». 7. Σημειώνεται ότι στο παρόμοιο ερώτημα που απέστειλε η ΕΠΟ και προς το ΙΚΑ για τη νομιμότητα του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας που είχε προσκομίσει το ανωτέρω ΠΑΕ κατά τη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου 2011, ΤΟ ικα ΜΕ ΤΟ ΥΠ’Αριθμ. πρωτ. 4594/5-5-2011 έγγραφό του απάντησε ότι αυτό ήταν αληθές , έγκυρο και είχε εκδοθεί από το κατάστημά τους».
Εν συνεχεία «12. Η Επιτροπή κατά την εξέταση του θέματος ερεύνησε την υπόθεση με βάση το σύνολο των δεδομένων που ετέθηκαν υπόψη της, για να καταλήξει στην κρίση αν η έκδοση των δελτίων των ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ οφείλεται σε δόλια ενέργεια της ΠΑΕ (οπότε θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάκληση αυτών και να την αποδώσει σε δόλια ενέργεια  ώστε να επέλθουν οι λοιπές συνέπειες) ή σε άλλη αιτία που δε σχετίζεται με δόλο της ΠΑΕ (οπότε πρέπει να προχωρήσει  σε απλή ανάκληση αυτών).  Ως προς τη διαμόρφωση της δικανικής της πεποιθήσεως έλαβε υπόψη τα όσα ανωτέρω προαναφέρονται, και εκτιμώντας και αξιολογώντας τους ανωτέρω ισχυρισμούς της ΠΑΕ αυτής,  που την έμαθε για πρώτη φορά στις 24-5-2011 και άρα δεν υπήρχε λόγος να δώσει χρήματα για μία απαίτηση της οποίας αγνοούσε την ύπαρξη, τούτο δε δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα έγγραφα που προσκόμισε η ίδια η ΠΑΕ   (ήτοι τρία ντοσιέ με αναλυτικές αποδείξεις καταβολής για τα τελευταία τρία έτη, ένα σύνολο περίπου τριών χιλιάδων σελίδωψν), αυτή είχε τον απόλυτο έλεγχο των καταβολών, τηρούσε με τάξη τους λογαριασμούς, καταχωρώντας και τις μικρότερες πληρωμές εις τρόπον, ώστε να φαίνεται παράδοξο πώς γίνεται ν α διέφυγαν του ελέγχου για πέντε μήνες και να μην αποτυπώθηκε  στα έξοδα της ΠΑΕ μία καταβολή ύψους 20.000 ευρώ που θα έπρεπε να εμφανίζεται στα έξοδα Δεκεμβρίου 2010 ή Ιανουαρίου 2011. Δεύτερον τα χρήματα αυτά, ήτοι ένα ποσό ύψους 40.000 ευρώ  κατατέθηκαν στο λογαριασμό της ALPHA BANK  στην γραμματέα της ΠΑΕ. κ. Αγαθής Οικονομοπούλου με αιτιολογία «μισθοί και  δόσεις»  στις 22-12-2010. Από την ημερομηνία αυτή και έκτοτε  στα έγγραφα που προσκόμισε η ίδια η ΠΑΕ αναφέρονται οι κάτωθι καταβολές ...23-120201 δώρα προσωπικξού και παιχτών 9.433,33 ευρώ, 23-12-2010 Πέτρος Σταθάκης 1.000 ευρώ, 24-12-2010 Λουτσιάνο 5.000 ευρώ, 24-12-2010 Τραπεζική Επιταγή της ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3.344,57 ευρώ, 24-12-2010 Παλαιολόγος μεταγραφή Κοκλιώτη 2.000 ευρώ ....Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω μόνο στις επόμενες 9 μέρες του Δεκεμβρίου ακολουθεί πληρωμή υποχρεώσεων της ΠΑΕ ύψους 71.000 ευρώ περίπου εκ των οποίων είναι και μία δόση της ΠΑΕ στη ΔΟΥ ποσού 9.618,71 ευρώ, η οποία σύμφωνα και με το απαντητικό έγγραφο της ΔΟΥ που αναφέρθηκε στην Αρχή της παρούσας (αρ. πρωτ. 11872/8-6-2011) αφορά τη δόση της ρυθμίσεως Δεκεμβρίου 2010. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποιες από όλες τις ανωτέρω πληρωμές έγιναν με το προαναφερόμενο έμβασμα της ΠΑΕ στο λογαριασμό της ALPHA BANK στην γραμματέα της ΠΑΕ κ. Αγαθή Οικονομοπούλου, καθώς οι υποχρεώσεις της ΠΑΕ μόνο για αυτές τις 9 μέρες που πληρώθηκαν ήταν πολύ περισσότερες απο το ποσό του εμβάσματος αυτού. Περαιτέρω, δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι 20.000 ευρώ (ή 25.000 ευρώ όπως αναφέρει στη μήνυσή της η ΠΑΕ) από το έμβασμα αυτό υπεξαιρέθηκαν από το λογιστή και δεν αποτυπώνεται στις πληρωμές των επόμενων ημερών που ακολούθησαν. Τρίτον ο μηνυθείς λογιστής και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ κ Αναστάσιος Χριστακόπουλος τόσο στην από 31-5-2011 εξώδικη απάντησή του προς τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ όσο και στο υπόμνημα παροχής εγγράφων εξηγήσεων προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, παρά την ομολογία» του ότι έχει την ευθύνη της νοθεύσεως του εγγράφου  και ότι «διέπραξε τα όδα διευρενώνται », δεν ομολογεί ευθέως πουθενά ότι υπεξαίρεσε τα χρήματα που του δόθηκαν για την πληρωμή των δύο επόμενων δόσεων που έπρεπε να προκαταβληθούν ώστε να εκδοθεί το νόμιμο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, πολλώ δε μάλλον στο υπόμνημά του υποστηρίζει αντίθετα στη ροή των γεγονότων (και των ισχρισμών της ΠΑΕ) ότι και αυτός δεν γνώριζε ότι απαιτούνταν αυτή η έκτακτη καταβολή τριών μελλοντικών δόσεων (συμπεριλαμβανομένης και τηβνς δόσης του Ιανουαρίου που καταβλήθηκε) προς την εφορία για την έκδοση του πιστοποιητικού ....23. Με βάση τα όσα προναφέρονται η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία αποδίδει την υποβολή του νοθευμένου αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ Γ.Ε. αποκλειστικά σε δόλια ενέργεια του λογιστή αυτής, Αναστάσιου Χριστακόπουλου, η οποία όμως δεν μπορεί να παράγει δυσμενείες συνέπειες σε βάρος της ΠΑΕ, διότι η ενέργεια αυτή στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της» κατά συνέπεια και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της αποφάσεως, η επιτροπή αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία ανακάλεσε τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ Γ.Ε. που εκδόθηκαν τη μετεγγραφική περίοδο  Ιανουαρίου  2011. Τα ανακαλούμενα δελτία είναι τα ακόλουθα: 115282 Βλασόπολος Νικόλαος, 1201132 SEITAJ SKERDI, 549812 ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ, 1144874 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 1118185 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 582593 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 1200650 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 1151907 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, 1146044 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 1184000 ΠΙΘΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 544148 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 471290 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 557836 ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ».

Τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδεικνύονται πλήρως από τα αναφερόμενα στην προαναφερομένη απόφαση της ΕΙΜ και επισυναπτόμενα στη δικογραφία δημόσια έγγραφα, στοιχειοθετούν το πειθαρχικό παράπτωμα της πλαστογραφίας του άρθρου 20 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. σε βάρος μόνο του β΄εγκαλούμενου, Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ο οποίος δολίως νόθευσε το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ Γ.Ε. 2005 και πρέπει να τιμωρηθεί πειθαρχικά με τις, από το αρ. 20  του Π.Κ., προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Κατόπιν αυτού πρέπει η α’ εγκαλούμενη ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ Γ.Ε. 2005 λόγω ελείψεως υπαιτιότητας, σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω, να απαλλαγεί από την πειθαρχική κατηγορία της πλαστογραφίας που της αποδόθηκε.

Κατόπιν αυτών, θα πρέπει ο β΄ εγκαλούμενος, Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ως αξιωματούχος της ομάδας ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ 2005 κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος, να τιμωρηθεί για το πειθαρχικό παράπτωμα της πλαστογραφίας και  να επιβληθούν  σε αυτόν οι εξής πειθαρχικές ποινές:
α) απαγόρευση εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για χρονική περίοδο τρία (3) χρόνια  και β) χρηματική ποινή των τριάντα δύο χιλιάδων(32.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή ομόφωνα αποφαίνεται:
Α) Απαλλάσσει την α’ εγκαλούμενη, ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 από το πειθαρχικό παράπτωμα  της πλαστογραφίας
Β)  Δέχεται ότι ο β’ εγκαλούμενος, Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, τέλεσε το πειθαρχικό παράπτωμα της πλαστογραφίας και επιβάλλει σε βάρος αυτού  τις εξής πειθαρχικές ποινές:
α) απαγόρευση εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για χρονική περίοδο τρία (3) χρόνια , και
β) χρηματική ποινή των τριάντα δύο χιλιάδων(32.000) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε την 6- 10-2011.

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Παναθηναϊκός Superfoods: Φορτσάρει για την πρόβα με Εφές
Παναθηναϊκός Superfoods: Φορτσάρει για την πρόβα με Εφές
Τζόκερ: Τρέλα για το 1,2 εκατ. ευρώ
Τζόκερ: Τρέλα για το 1,2 εκατ. ευρώ
Ισπανία: Έτσι… ξέρανε την Ρεάλ η Μπέτις στο «Μπερναμπέου» (video)
Ισπανία: Έτσι… ξέρανε την Ρεάλ η Μπέτις στο «Μπερναμπέου» (video)
Θεοδωρίδης: «Τελείωσαν τα ανθρώπινα λάθη, θα πάμε στην Ευρώπη»
Θεοδωρίδης: «Τελείωσαν τα ανθρώπινα λάθη, θα πάμε στην Ευρώπη»
Τεράστια η ανταπόκριση για τη 10χρονη Νεφέλη - Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα
Τεράστια η ανταπόκριση για τη 10χρονη Νεφέλη - Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα
Είδηση - «βόμβα»: Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στις Εθνικές Οδούς!
Είδηση - «βόμβα»: Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στις Εθνικές Οδούς!
Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες: Οι οδηγίες του GPS προκάλεσαν το πολύνεκρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη;
Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες: Οι οδηγίες του GPS προκάλεσαν το πολύνεκρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη;
Σεισμός Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι σε φλεγόμενα κτήρια (pics+vid)
Σεισμός Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι σε φλεγόμενα κτήρια (pics+vid)

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης