Το σκεπτικό για την τιμωρία του Ιωνικού

Το σκεπτικό για την τιμωρία του Ιωνικού

Με υποβιβασμό τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Ιωνικός, ενώ ποινές επιβλήθηκαν σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα της υπόθεσης από την Πειθαρχική Επιτροπή της Football League. Διαβάστε το σκεπτικό.

Αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   307/6-10-2011
Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας αποτελούμενη από τους Ευάγγελο Κατσή – Εισηγητή, Επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών ως Πρόεδρο και μέλη, τους Χαρίλαο Ζυγογιάννη, Επίτιμο Αντεισαγγελέα Εφετών και Ιωάννα Παντελοπούλου-Εισηγήτρια, Δικηγόρο Αθηνών, παρουσία και του Γραμματέως αυτής, Αθανάσιου Γεωργόπουλου.
Συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεών της στο ακροατήριο την 29.9.2011 προκειμένου να δικάσει επί της με αρ.πρ. 311/27-9-2011  κλήσης προς απολογία κατά 1) της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 2) Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, Προέδρου της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ, 3) Χ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ,  Μεγαλομετόχου και Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ, 4) ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 5) Θ. ΣΑΒΒΑΚΗ, Μεγαλομετόχου και Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ, και 6) Δ. ΤΖΕΛΕΠΗ, Προέδρου αυτής, για παραβάσεις που λεπτομερώς αναφέρονται στη συγκοινοποιούμενη με αρ. πρωτ.  29920/2011 πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εσαγγελέα της ΕΠΟ, κ. Α. Φάκου, οι οποίες παραβάσεις τιμωρούνται από τις παρατιθέμενες και στην παραπάνω πειθαρχική δίωξη διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4,  5, 6, 21Α του Πειθαρχικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο άρθρο 132 του Ν. 2725/1999 «Περί Ερασιτεχνικού – Επαγγελματικού Αθλητισμού», άρθ. 27 παρ. 3β του ΚΑΠ, 45 και 98 του Ποινικού Κώδικα.

Κατά τη συζήτηση η α’ εγκαλούμενη ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ, ο β’ εγκαλούμενος, Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ,  παραστάθηκαν η μεν πρώτη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Χ. Γρηγορίου, ο β’ μετά του πληρεξουσίου  δικηγόρου του, Χ. Γρηγορίου και ο γ’ εγκαλούμενος  αυτοπροσώπως   η δ εγκαλούμενη, ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ, ο ε’ εγκαλούμενος,  Θ. Σαββακης και ο στ’ εγκαλούμενος Δ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Κ. Αντιπαριώτη, πήραν δε προθεσμία για υπόμνημα έως Δευτέρα, 3-10-2011.
Η ως άνω κλήση κοινοποιήθηκε στον Αλέξιο Κούγια, ο οποίος παραστάθηκε και στους Ντέμη Νικολαϊδη, Κυριάκο Θωμαϊδη, Φερρυ Μπατζογλου και Χαράλαμπο Κατσούλη, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Προ της ενάρξεως της διαδικασίας ο τρίτος εγκαλούμενος, Χ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ,  διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του με δήλωσή του η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα  με την παρούσα πρακτικά προέβαλε ότι ότι δεν είναι μέτοχος της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ ούτε μέλος αυτής από 29-7-2010 ότε και μεταβίβασε τις μετοχές του (90%) στον β’ εγκαλούμενο Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, πήρε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 3-10-2011 προκειμένου να προσκομίζει τΟ συμφωνητικό πώλησης των μετοχών, το μετοχολόγιο και το πρακτικό του Δ.Σ.    και ζήτησε την απαλλαγή του.
Κατόπιν αυτού πρέπει η κρινόμενη πειθαρχική αγωγή να ερευνηθεί κατ´ ουσίαν .
Σύμφωνα με τα άρθρα 1,2,3,4,5,6 και 21 του Πειθαρχικού Κώδικα:
Α) Άρθρο 1. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού , οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
Αξιωματούχος : με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές , οποιοσδήποτε εκτελεί μια δραστηριότητα που συνδέεται με το ποδόσφαιρο σε μία ΠΑΕ ή σωματείο , ανεξαρτήτως της ιδιότητός του   , του είδους της δραστηριότητας αυτής ( διοικητική , αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη ) και της διάρκειας της δραστηριότητας αυτής , ιδιαιτέρως δε , ως αξιωματούχοι νοούνται οι μάνατζερ , προπονητές και το ιατρικό προσωπικό.
ΠΑΕ : Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που διατηρεί ομάδα σε επαγγελματικό πρωτάθλημα και είναι μέλος επαγγελματικής ένωσης . Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται ο όρος ΠΑΕ συμπεριλαμβάνει τα ΤΑΠ.
Β) Άρθρο 2
Οι διατάξεις του παρόντα κώδικα έχουν εφαρμογή α) Επί παραβάσεων ή προσβολών διατάξεων του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.
β) επί όλων των αγώνων και των διοργανώσεων που διοργανώνονται από την ΕΠΟ ή υπό την εποπτεία της ΕΠΟ από τις ενώσεις-μέλη της.
γ) Επί όλων των ΠΑΕ και των ενώσεών τους , καθώς και επί όλων των φυσικών προσώπων.
δ) Επί όλων των προσώπων τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν .
ε) Οι προβλέψεις του παρόντος κώδικα ισχύουν τόσο για το ανδρικό όσο και για το γυναικείο φύλο , ανεξάρτητα με τις χρησιμοποιούμενες λέξεις και εκφράσεις.
Γ) Άρθρο 3
1) Οι αναφερόμενες ποινές στον παρόντα κώδικα, επιβάλλονται για τις παραβάσεις και τα αδικήματα που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντα Κώδικα , στους Κανονισμούς Αγώνων Ποδοσφαίρου καθώς επίσης και στο Καταστατικό και τους λοιπούς Κανονισμούς της ΕΠΟ.
2) Οι χρηματικές ποινές που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις επιβάλλονται , αν δεν ορίζεται άλλως :
Α) εις ολόκληροι για τις ομάδες της Α' Εθνικής κατηγορίας , β) κατά τα 3/4 για τις ομάδες της Β´ Εθνικής κατηγορίας , γ) κατά τα 2/4 για τις ομάδες Γ´ Εθνικής κατηγορίας , δ) κατά το 1/4 για τις ομάδες των πανελληνίων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων , των πρωταθλημάτων υποδομής ΕΠΟ και των πρωταθλημάτων υποδομής των ΠΑΕ .

3) σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί πονή ανώτερη των τριών χιλιάδων ευρώ (3000) για τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και ανώτερη των χιλίων ευρώ (1000) για τα τοπικά πρωταθλήματα .
4) Οι χρηματικές ποινές σε ποδοσφαιριστές , ομάδες και αξιωματούχους ομάδων επιβάλλονται σε αυτούς αντίστοιχα με τα προσδιορισμένα ανά κατηγορία που ανήκει η ομάδα ποσοστά της παρ.2 , εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις του κώδικα .
Δ) Άρθρο 4
ί. Οι παραβάσεις τιμωρούνται ανεξάρτητα με το εάν έχουν διαπραχθεί από πρόθεση ή από αμέλεια, εκτός εάν άλλως προβλέπεται ειδικά.
2. Τιμωρούνται επίσης οι ενέργειες που αποτελούν απόπειρα. Στην περίπτωση
ενεργειών που αποτελούν απόπειρα, το όργανο θα μειώνει ανάλογα την προβλεπόμενη ποινή για την πραγματική τέλεση. Θα καθορίζει τον βαθμό της μείωσης, χωρίς όμως να δύναται να επιβάλλει ποινή κάτω του χαμηλότερου ορίου της χρηματικής ποινής
3. Τιμωρείται επίσης οποιοσδήποτε που εν γνώσει του συμμετέχει στην διάπραξη
ενός παραπτώματος, είτε ως αυτουργός είτε ως συνεργός. Το όργανο λαμβάνει
υπόψη τον βαθμό της ενοχής του εμπλεκόμενου, μειώνοντας την ποινή ανάλογα.
Δεν δύναται όμως να επιβάλλει ποινή κάτω του χαμηλότερου ορίου της
χρηματικής ποινής.

Ε) Άρθρο 5
τ. Τα φυσικά και νομικό πρόσωπα τιμωρούνται με τις ακόλουθες ποινές:
α) ……..β) ……….
γ) χρηματική ποινή.
2. Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε φυσικα πρόσωπα:
α) …………..β) ………..,
γ) αγωνιστικός αποκλεισμός,
δ) απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια ή στην τεχνική περιοχή (παγκο
αναπληρωματικών),
ε) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο,
στ) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με
το ποδόσφαιρο.
Ζ) Άρθρο 6
1……..2…….
3) Χρηματική ποινή
α) Η χρηματική ποινή αναφέρεται σε ΕΥΡΩ και καταβάλλεται σε ΕΥΡΩ .
β) Τα σωματεία και οι ΠΑΕ είναι εις ολόκληρο και αλληλέγγυα υπεύθυνα για τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους των ομάδων τους.
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 21Α του ΠΚ «Δωροδοκία. 1. Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σ’ενα όργανο της Ε.Π.Ο., έναν αξιωματούχο αγώνα, ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό τυο ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των Κανονισμών της ΕΠΟ –UEFA – FIFA, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν: a) με χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξ΄’ηντα χιλιάδων ευρώ (60.000), β) με απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρό και γ) με απαγόρεση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείτι με τις αυτές ποινές. 3. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλονται εφ’όρου ζωής. 4. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα (ή ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ».

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 2725/1999 «1.όποιος απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήματα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ή υπόσχεση αυτών, με σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά του αθλητικού σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. το αποτέλεσμα αγώνα, οποιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος που διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί, τιμωρείταν με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομυρίου (1.000.000) δραχμών. 2.  Με την ίδια ποινή τιμωρείται κια όποιος κατά την παρ. 1 προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, το διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρο, ωφελήματα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές. 3. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγούμενων παραγράφων επήλθε πράγματι το αποτέλεσμα που επεδίωκε ο υπαίτιος, αυτός τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων (2.000.000)  δραχμών. 4. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στα πρόσωπα π[ου υποπίπτουν στα αδικήματα των παραγράφων  1 έως 3 του παρόντος επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130, για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος. 5. Εφόσον οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή Μέλη αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., επιβάλλεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου στην ομάδα του σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα, πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρεσης βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμενου πρωταθλήματος ή του προσεχούς πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχουν είτε του υποβιβασμού αυτών στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.  Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή των ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω  αδικημάτων."  
Σύμφωνα με την περίπτωση β της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 3 του ΚΑΠ «...β) Στην περίπτωση που μία ομάδα υποβιβάζεται γιατί κρίθηκε υπαίτια δωροδικίας, κατά τις διατάξεις του νόμου, καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην κατηγορία που κατέρχεται». 
Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 98 του Ποινικού Κώδικα «Άρθρο 45. Συναυρουργοί. Αν δυο οι περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης» και «Άρθρο 98. Εγκλήματα κατ’εξακολούθηση. 1. Αν περισσότερες από μία πράξεις του ιδίου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί, αντί να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1, να επιβάλλει μία και μόνο ποινή. για την επιμέτρησή της στο δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων. 2. Η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ’εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος λαμβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε».       

Από την ερμηνεία της παραπάνω διατάξεως του άρθρου 21 Α Π.Κ. προκύπτει ότι ο αθλητικός νομοθέτης τυποποιεί ως τελειωμένο πειθαρχικό παράπτωμα όχι μόνο την τελειωμένη δωροδοκία αλλά και την απόπειρα αυτής.
Στην υπό κρίση υπόθεση από τα έγγραφα  που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο και ιδίως  από την από 11-07-2011 υποβλητική αναφορά δικογραφίας του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής, την από 21-6-2011 πορισματική έκθεση της αντιεισαγγελέως πρωτοδικών Αθηνών Π. Παπανδρέου, την από 23-6-2011 άσκηση ποινικής δίωξης Εισαγγ.Πλημ. Αθηών και παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης, την έκθεση της UEFA για «χειραγωγημένους αγώνες» (μεταφρασμένη από ΥΠ.ΕΞ), τις καταθέσεις μαρτύρων – εκπροσώπων UEFA από 21-2-2011 στην Αντ/λέα Π. Παπανδρέου (D.DR. KARL Gerhard – PEAKER Graham – KARL Astere Dhont) και από τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι εγκαλούμενοι, καθώς και από τις ένορκες καταθέσεις στο ακροατήριο των μαρτύρων, Αλεξίου Κούγια και των  Κων/νου Ρέμελη και Στέργιου Κυριακίδη αλλά και γενικότερα από τα διαμειφθέντα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής:

Από την από 11-7-2011 υποβλητική αναφορά δικογραφίας του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής (σελ 8) προκύπτει ότι «Την 27-7-2011 και περί ώρα 15:00 διεξήχθη ο αγώνας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ, με σκορ 0-2 υπέρ του ΙΩΝΙΚΟΥ. Την 19-2-2011 και περί ώρα 22:48 o ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο, ο οποίος είναι μέτοχος της ομάδας της Ηλιούπολης και αναφέρονται για μελλοντικό αγώνα της ομάδας τους και πως μπορούν να διασφαλίσουν τη νίκη. Πιθανόν αναφέρονται στους ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο και Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνο – Προέδρους της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΥ και λένε ότι ο Κανελλάκης θέλει χρήματα για να δώσει το παιχνίδι. Αναφέρουν όμως ότι αν του δώσουν χρήματα δεν διασφαλίζονται τη νίκη και συζητάνε ότι μπορούν  να διασφαλιστούν στοιχηματικά, τοποθετώντας το χρηματικό ποσό των εφτά χιλιάδων (7.000) ή των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Ωστόσο, δεν καταλήγουν σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση (DVD 149-K329:A/A271)
Tην  21-2-2011 και περί ώρα 17:30 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο, πρόεδρο του ΙΩΝΙΚΟΥ και αναφέρονται στο μεταξύ τους παιχνίδι και τα χρηματικά ποσά που θα στοιχηματίσουν. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ δε θέλει να μιλήσουν από το τηλέφωνο και του λέει ότι αν θα κάνουν κάτι, τότε αυτός θα βρίσκεται εκτός Αθηνών για να μην ον βρου. Για το λόγο αυτό κανονίζουν να βρεθούν από κοντά αργότερα την ίδια μέρα
(DVD 150-K329: Α /Α 304, 309, 311).

Την 22-2-2011 και περί ώρα 09:00 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο και αναφέρονται πως θα ρυθμίσουν το παιχνίδι της ομάδας τους με τον ΙΩΝΙΚΟ. Συζητάνε μήπως πείσουν μερικούς παίχτες του ΙΩΝΙΚΟΥ να μην παίξουν στο παιχνίδι, αλλά λένε ότι είναι δύσκολο, γιατί παρόλο που είναι απλήρωτοι παίζουν καλά. Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι τον αγώνα ΙΩΝΙΚΟΣ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ, ο οποίος διεξήχθη την 13-2-2011 και έληξε 0-2 υπέρ του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ, του έδωσε ο ΙΩΝΙΚΟΣ αντί του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Με τα χρήματα αυτά αναφέρουν ότι ο ΙΩΝΙΚΟΣ  πλήρωσε το ΙΚΑ της ομάδας. Πιθανόν ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει κανονίσει να δώσει το παιχνίδι στον ΙΩΝΙΚΟ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει στον ΧΑΛΚΟ να πείσει τον πρόεδρο του ΙΩΝΙΚΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Κωνσταντινο, με τον οποίο ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει διαφορές, για να κανονίσει να τον χτυπήσουν πριν τον αγώνα (DVD 151-K 329: Α/Α 427)

Πράγματι την 24-2-2010 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΤΟΛΗ», χρήστη της υπ’αριθμ. 6973-032471 τηλεφωνικής σύνδεσης και του λέιε ότι, την Κυριακή θα φέρει τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ του ΙΩΝΙΚΟΥ στο γήπεδο και του λέει να τον χτυπήσου άσχημα. Ο «ΤΟΛΗΣ» είναι στο σύνδεσμο των οργανωμένων φιλάθλων του Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Την 27-2-2011 και περί ώρα 16:00, ημερομηνία διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα, ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Χρήστος, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο επικοινωνεί με τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και τους λέει ότι οι δικοί του άρπαξαν τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ και τον χτυπάνε. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ κάνει πως δεν ξέρει τίποτα και στέλνει τον ΧΑΛΚΟ να βοηθήσει (DVD 152-K329 A/A 504, DVD 154-K329 A/A 647, DVD 155-K329 A/A 722, DVD 159-K329 A/A 963)».

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις και ιδίως από την κατάθεση του, Αλέξη Κούγια, για τον αγώνα του Ιωνικού με τον Πανθρακικό, προκύπτει ότι όπως υποστήριξε ο τελευταίος δεν ξέρει τίποτα σχετικό. Οι δε λοιποί μάρτυρες, κ. Τζελέπης, πρόεδρος του Πανθρακικού, υποστήριξε ότι η ομάδα του βρήκε εχθρικό κλίμα στην Νίκαια. Ο κ. Ρέμελης – που είναι πρύτανης στο πανεπιστήμιο Θράκης –ανέφερε ότι ήταν στο γήπεδο τη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα και ότι είδε σκληρά μαρκαρίσματα και εχθρικό κλίμα. Απέκλεισε δε την πιθανότητα να υπήρχε σκηνοθεσία εντός κι εκτός γηπέδου. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Πανθρακικός, Θόδωρος Σαββάκης, τόνισε πως: «Στην Κομοτηνή έχουμε κάνει πολλά, όπως το γήπεδο. Άδικα μας εμπλέκουν. Παίζουν χρήματα στο στοίχημα σε αγώνες μας αλλά δεν ήταν τα αποτελέσματα αυτά που ήθελαν τα πονταρίσματα».

Επομένως, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ευθύνη των εγκαλουμένων, καθώς στο επίμαχο παιχνίδι που αναφέρεται στο κατηγορητήριο του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα κ. Φάκου και στον προκαθορισμό του οποίου φέρεται να συμμετείχε ο εγκαλούμενος Χ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ προέκυψε ότι δεν ήταν μεγαλομέτοχος –ιδιοκτήτης της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ εκείνη την περίοδο.
Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή ομόφωνα άγεται στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ε[αρκείς ενδείξεις για την πειθαρχική τιμωρία όλων ή κάποιων από τους παραπάνω εγκαλούμενους και πρέπει αυτοί να απαλλαγούν από κάθε πειθαρχική κατηγορία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ, την ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ και τους Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, Χ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ, Θ. ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΑΙ Δ. ΤΖΕΛΕΠΗ από τις αποδιδόμενες σε αυτούς παραβάσεις.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε την 6-10-2011.

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Τέλος ο Χάσι, οπαδοί στο Ρέντη
Τέλος ο Χάσι, οπαδοί στο Ρέντη
Θλάση ο Τσάβες και 3-4 εβδομάδες εκτός
Θλάση ο Τσάβες και 3-4 εβδομάδες εκτός
Πογέτ για τον πάγκο του Ολυμπιακού
Πογέτ για τον πάγκο του Ολυμπιακού
Αγωνία για τρεις στην ΑΕΚ
Αγωνία για τρεις στην ΑΕΚ
Καιρός - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Περισσότερα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης