Το Κύπελλο της νέας σεζόν

Το Κύπελλο της νέας σεζόν

Οι ιθύνοντες της ΕΠΣ Κιλκίς έκαναν γνωστούς τους κανόνες που θα διέπουν τη διοργάνωση του Κυπέλλου την περίοδο 2011-12.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣ Κιλκίς για την διοργάνωση του Κυπέλλου την αγωνιστική περίοδο 2011-12 αναφέρει: «Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την Αθλητική νομοθεσία
2. Τον Κ.Α.Π.
3. Το Καταστατικό της
4. Την 16/5-7-10 απόφαση του Δ/κού της Συμβουλίου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας (1η φάση αρμοδιότητας της Ένωσής μας) ποδοσφαιρικής περιόδου 2011-2012.

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ (άρθρο 38 Κ.Α.Π. ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
α. Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας ερασιτεχνών, συμμετέχουν  υποχρεωτικά  όλα τα Σωματεία της Δ' Εθνικής Κατηγορίας και τα Σωματεία ΑΛΦΑΟΚΤΩ, Α' Ερασ. Κατηγορίας της Ένωσής μας, π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά δε τα   Σωματεία Β' και Γ΄Ερασ. Κατηγορίας.
β. 1.  Τα πιο πάνω Σωματεία, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 23 Αυγούστου στην Ένωση Ποδ/κών Σωματείων Ν. Κιλκίς Δήλωση Συμμετοχής,  σε ειδικά έντυπα που επισυνάπτονται και πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 50 euro. Η Δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της παρούσης.
2. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους, συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το κύπελλο αυτό. Επιπλέον για τις ομάδες που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική στο κύπελλο αυτό, με απόφαση της διοργανώτριας του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει η ομάδα αυτή, χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα Πρωταθλήματος, στον οποίο δικαιούται να συμμετέχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 1.000 euro (άρθρο 40 παρ. 2β' του Κ.Α.Π.)
3. Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορούν να γίνουν δεκτές και θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εφ' όσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε κλήρωση των αγώνων από την Ε.Π.Σ..
4. Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π..
5. Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια των αγώνων κυπέλλου.

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
α. Οι αγώνες της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασ. Ελλάδας διοργανώνονται από την Ένωση Ποδ/κών Σωματείων Ν. Κιλκίς από 28/29-08-10 έως 31-03-11.
β.  Οι αγώνες της 2ης φάσης  διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. από 01-04-11 έως το τέλος της αγων. περιόδου και πάντως σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κ.Α.Π..

3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι αγώνες Κυπέλλου στη νέα ποδ/κή περίοδο 2011-2012, θα διεξαχθούν με το σύστημα νοκ-άουτ
1ος Γύρος: Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα κληθούν σε αγώνες νοκ-άουτ (μετά τις εργασίες της Γεν. Συνέλευσης της 22ης Αυγούστου) με γηπεδούχο τη θεωρητικά αδύναμη σύμφωνα με τη βαθμολογική κατάταξη). Οι ομάδες της Δ εθνικής και Α8 Κατηγορίας θα περάσουν άνευ αγώνων στον 2ο Γύρο.
2ος Γύρος: Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τον 1ο γύρο μαζί με αυτές της Δ Εθνικής και Α8 Κατηγορίας, θα κληρωθούν στα γραφεία της ΕΠΣ τη Δευτέρα 30-8-2010 και ώρα 19:00, σε αγώνες ΝΟΚ-ΑΟΥΤ με γηπεδούχο τη θεωρητικά αδύναμη ομάδα.
3ος Γύρος: (16 Ομάδες). Η κλήρωση για αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ θα γίνει στα γραφεία της ΕΠΣ τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 και αγωνίζονται την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου.
4ος Γύρος: (8 Ομάδες). Η κλήρωση για αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ θα γίνει στα γραφεία της ΕΠΣ την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 και αγωνίζονται την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου.
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ: Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της ΕΠΣ την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 19:00 και αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες στις 17 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου (Τετάρτη)
ΤΕΛΙΚΟΣ: Η ημερομηνία, η ώρα και το γήπεδο διεξαγωγής του Τελικού αγώνα Κυπέλλου θα οριστεί με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α. Ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 28/29-08-10.
β. Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζει τη χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται, καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

5. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξ' αιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται υποχρεωτικά την επόμενη μέρα στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση (άρθρ. 43 παρ. 3 Κ.Α.Π. Κυπέλλου Ερασιτεχνών).

6. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α. Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες, ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.
β. Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της Ε.Π.Σ. το γήπεδό τους, για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π., σημειώνεται εδώ ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7α του άρθρ. 18,   Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι   Η  ΣΥΜ/ΧΗ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ  ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ   ΤΟΥ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.  Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ.
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (1) ΕΝΟΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1990 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

8. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜ/ΧΗΣΟΜΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
α. Η ομάδα που αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου Ερασ. Ελλάδας πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι), εκτός από τις άλλες κυρώσεις που υφίσταται, δεν έχει δικαίωμα να πάρει το μερίδιό της από τις εισπράξεις του αγώνα, ούτε αποζημίωση για την τυχόν μετακίνησή  της.
β. Τα ποσά αυτά περιέρχονται στην Ε.Π.Σ., παράλληλα δε η υπαίτια ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π..
γ. Η ομάδα που κρίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου σύμφωνα με το Φ.Α., εκτός από τις άλλες συνέπειες που υφίσταται, τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π..
δ. Η ομάδα που δεν εμφανίζεται ν’ αγωνιστεί – εκτός απ’ τις άλλες συνέπειες – χάνει τον αγώνα, και τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π..
ε. 1. Το Σωματείο που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών, οφείλει να ειδοποιήσει έγγραφα την διοργανώτρια  πριν από (4) τέσσερεις μέρες τουλάχιστον.
2. Αναιτιολόγητη κατά την κρίση της διοργανώτριας δήλωση της ομάδας κατά τα ανωτέρω, συνεπάγεται εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, και την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης (τυχόν μετακίνησης αντίπαλης ομάδας, διαιτητών, Παρατηρητή, χάραξης γηπέδου, προετοιμασίας αγώνα κλπ).
3. Οι παραπάνω κυρώσεις δεν επιβάλλονται σε ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας (μεταφορικά μέσα, διακοπή συγκοινωνιών λόγω καιρικών συνθηκών κλπ), κατά την κρίση του Δ.Σ. της διοργανώτριας και σύμφωνα με το άρθρ. 17 του Κ.Α.Π..
4. Παραίτηση από τον Τελικό αγώνα Κυπέλλου τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π..
στ. Όταν η διοργανώτρια ορίζει αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και δημιουργούνται φθορές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, το κόστος των ζημιών θα αποτιμάται και θα καταλογίζεται από την Ε.Π.Σ στο υπαίτιο Σωματείο, μετά από αυτοψία της  Επ. Γηπέδων.

9. ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
α. Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που θα δυσφημήσουν το άθλημα. β. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημήσουν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, επιβάλλονται με απόφαση της διοργανώτριας του αγώνα οι προβλεπόμενες από το άρθρ. 15 του Πειθαρχικού Κώδικα κυρώσεις.

10. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα είναι υποχρεωμένη:
α. Να έχει στη διάθεση του Διαιτητή από την έναρξη του αγώνα μέχρι τη λήξη του η μεν γηπεδούχα (4) τέσσερεις μπάλες, η δε φιλοξενούμενη (2) δύο μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση
β. Κάθε ομάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για τη χρησιμοποίησή του από τους ποδ/στές.
γ. Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν.

11. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας με τις διατάξεις του Κ.Α.Π., σχετικό Φύλλο Αγώνα σε (4) τέσσερα αντίγραφα.

12. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Για τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες Κυπέλλου, τα έξοδα μετακίνησής τους βαρύνουν τις ίδιες.

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
α. Για τους αγώνες  Κυπέλλου τα ποσοστά διανομής του καθαρού προϊόντος που προκύπτουν μετά την οικονομική εκκαθάριση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρ. 26 του Κ.Α.Π. μεταξύ των διαγωνιζομένων ομάδων, ορίζεται σε 50% για κάθε μία.
β. Για τον καταρτισμό του Φύλλου Εκκαθάρισης αφαιρούνται από τις ακαθάριστες εισπράξεις:
1. Το ποσοστό 2,5 % υπέρ ΤΑΣΑ
2. Το ποσοστό 15 % υπέρ γηπέδου
3. Το ποσοστό 10% υπέρ της Ε.Π.Σ.
4. Τα έξοδα Διαιτησίας
5. Τα λοιπά έξοδα του αγώνα (εκτύπωση εισιτηρίων, υπηρεσία γηπέδων, λουτρά, γιατρός αγώνα κλπ).

15. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι διατάξεις του άρθρ. 44 σε συνδυασμό με το άρθρ. 23 του Κ.Α.Π. που εφαρμόζονται  για τις ενστάσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών.

16. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (άρθρο 46 του ΚΑΠ Κυπέλλου Ερασιτεχνών)
α. Το Κύπελλο Ελλάδας Ερασιτεχνών απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα μαζί με 20 μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του.
β.   Στην ομάδα που κατατάσσεται  δεύτερη, απονέμονται 20 μετάλλια.
γ. Όλοι οι ποδ/στές που πήραν μέρος στον Τελικό αγώνα καθώς και οι  αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια και δεύτερη αυτή που ηττήθηκε.
δ. Οι ποδ/στές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού (2) ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Πρωταθλήματος και χρηματική ποινή 200ε (άρθρο 46 παρ. 5β του Κ.Α.Π. Κυπέλλου Ερασιτεχνών) και εφόσον αποδειχθεί η υπαιτιότητα του Σωματείου και της διοίκησης του κατά την κρίση της διοργανώτριας επιβάλλεται ποινή χρηματικού προστίμου έως 1.000 euro.

17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παραπάνω αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ. σαν διοργανώτριας του Κυπέλλου Ερασ. Ελλάδας και των Σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό.

18. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται απ’ την Αθλητική Νομοθεσία, Οικονομική Εγκύκλιο και την Προκήρυξη αυτή, θ’ αποφασίζει το Δ/κό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Κιλκίς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ».

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
LIVE CHAT: Οι αγώνες της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας
LIVE CHAT: Οι αγώνες της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας
Χέρι-χέρι Μπενζεμά και Ρεάλ Μαδρίτης!
Χέρι-χέρι Μπενζεμά και Ρεάλ Μαδρίτης!
Κυπριτζόγλου: «Γίνεται κάτι καλό στη Νίκη Αμαρουσίου»
Κυπριτζόγλου: «Γίνεται κάτι καλό στη Νίκη Αμαρουσίου»
Για την Ελλάδα είναι sold out! Για την «Μπάρτσα» όμως… αποτυχία!
Για την Ελλάδα είναι sold out! Για την «Μπάρτσα» όμως… αποτυχία!
Είδηση - «βόμβα»: Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στις Εθνικές Οδούς!
Είδηση - «βόμβα»: Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στις Εθνικές Οδούς!
Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες: Οι οδηγίες του GPS προκάλεσαν το πολύνεκρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη;
Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες: Οι οδηγίες του GPS προκάλεσαν το πολύνεκρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη;
Σεισμός Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι σε φλεγόμενα κτήρια (pics+vid)
Σεισμός Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι σε φλεγόμενα κτήρια (pics+vid)
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκροί τρεις νέοι σε τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκροί τρεις νέοι σε τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης