Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής στην Ηλεία

Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής στην Ηλεία

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας εξέδωσε τις αποφάσεις της μετά από τη συνεδρίαση της στις 4 Ιανουαρίου.

Οι αποφάσεις:

«ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΑΞΗ 16η / 04-01-2012

Στον Πύργο σήμερα στις 04/01/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ένωσης, οδός Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, πρόεδρος

ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ, μέλος

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, μέλος

Υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέμα 1ο : Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών.

Θέμα 2ο : Επιβολή ποινής στο σωματείο «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ»

Θέμα 3ο : Ένσταση αντικανονικής συμμετοχής σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΒΑΡΘΟΛ.» κατά «ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΛΕΧ.»

Θέμα 4ο : Επιβολή ποινής στο σωματείο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ»

Θέμα 5ο : Κλήση σε απολογία του μη δηλωμένου στο Φ.Α ποδοσφαιριστή του σωματείου «ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ», ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝ. (1204806)

Θέμα 6ο : Μη επιβολή ποινής στον ποδοσφαιριστή ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ν. (1229036) του σωματείου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ»

Αναλυτικά

Θέμα 1ο:  Στο πρώτο θέμα η επιτροπή εξέτασε τα ΦΑ πρωταθλήματος Α1 ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Α2, Β΄ και Γ΄ ΚΑΦΕ DALUZ ερασιτεχνικής κατηγορίας της 21, 28, 31/12/2011 που περιήλθαν στην Ένωση με τις διατυπωμένες σ’ αυτά παρατηρήσεις του διαιτητή και αφού έλαβε υπόψη τις γενικότερες διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π. Κ., ομόφωνα αποφασίζει και επιβάλει στους παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ποδ/στές τις αντίστοιχες κατά περίπτωση κυρώσεις, όπως παρακάτω :

ΣΩΜΑΤΕΙΟ    ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ    ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ    ΠΟΙΝΗ    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒ.    ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΙΓΝ.    502988    1+10    Άρθρο 10§1αΙ 2

ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ    ΝΤΟΥΓΚΑΣ Β.Ν    1174006    2+20    Άρθρο 10§1β3

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ.    1153591    2+20    Άρθρο 10§1β4

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ    ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ Π.    474257    17+170    Άρθρο 10§1 ,  Άρθρο 10§1δΙ , Άρθρο 10§45

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΜΠΟΥ    ΧΡΕΠΠΑΣ Ν.    462135    1+10    Άρθρο 8§5ζ6

ΘΡΙΑΜΒΟΣ Π.    ΚΑΡΥΑΝΟΣ Ν.    334009    2+20    Άρθρο 10§1β

ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ    ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ.    1182321    1+10    Άρθρο 8§5ζ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ    ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΒΑΣ.    494971    1+10    Άρθρο 8§5ζ

ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ    ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.    488737    1+10    Άρθρο 8§5ζ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ    ΣΑΚΚΑΤΟΣ Δ.    1324657    1+10    Άρθρο 8§5ζ

Θέμα 2ο : Επιβολή ποινής  στο σωματείο «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ»

Η Π.Ε της ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ στη συνεδρίασή της 04/01/2012, αφού έλαβε υπόψη της , την Έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα της Α2΄ κατηγορίας «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ – ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ» στις 18/12/2011 αλλά και την αυτοπρόσωπη απολογία δια του νομίμου εκπροσώπου  του σωματείου «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ», Επιβάλει

α) σύμφωνα με τα Άρθρα 14§1α , β , 2 και 3  και Άρθρο 15§4β  και 8α  του Πειθαρχικού Κώδικα , ποινή στέρησης μιας (1) αγωνιστικής του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, όταν είναι γηπεδούχο το σωματείο «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ».

Η ποινή αποκλεισμού του δικαιώματος να αγωνισθεί στην έδρα του, το σωματείο «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ», θα εκτιθεί την 15/1/2012 με το σωματείο «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ» και σε γήπεδο που θα ορίσει η Επιτροπή Πρω-ταθλήματος της ΕΠΣ Ηλείας.  και  β) χρηματική ποινή 50 €.

Θέμα 3ο : Ένσταση αντικανονικής συμμετοχής σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΒΑΡΘΟΛ» κατά «ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΛΕΧ.»

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ. Ηλείας στη συνεδρίαση της 04/01/2012, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α. του πρωταθλήματος ΦΑΡΜΑ  Υποδομής ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ: «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» στις 31/12/2011 και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2308/2-1-2012 ένσταση αντικανονικής συμμετοχής του σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ» κατά του σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ»

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Σύμφωνα με το Άρθρο 19§4  και 9δ  του ΚΑΠ , την υπ’ αριθμ. 967/6-7-2011 προκήρυξη πρωταθλήματος Α1, Α2, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου  2011-12 καθώς και  την υπ’ αριθμ. 968/6-7-2011 Προκήρυξη Πρωταθλήματος Φάρμα Υποδομών Παίδων και Προπαίδων ΕΠΣ Ηλείας ποδοσφαιρικής περιόδου 2011-12 : συμμετέχουν προπαίδες ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από το έτος 01/01/1999 και μεταγενέστερα Κατακυρώνεται ο αγώνας υπέρ του σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»  με τέρματα 3-0 και βαθμούς (3).

Θέμα 4ο : Επιβολή ποινής στο σωματείο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  ΣΩΣΤΙΟΥ»

Η Π.Ε της ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ στη συνεδρίασή της 04/01/2012, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Β΄ κατηγορίας «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ» στις 28/12/2011,

Επιβάλει σύμφωνα με τα Άρθρα 21§2α , Άρθρο21§3 του ΚΑΠ αλλά και το Άρθρο 15§8α, γ σε συνδυασμό με το Άρθρο 5 §3η του  Πειθαρχικού Κώδικα, κατακυρώνεται ο αγώνας της 28/12/2011, μεταξύ των ομάδων «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ», υπέρ του σωματείου «ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ» με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3).

Επίσης μηδενίζεται η ομάδα του σωματείου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ» και αφαιρούνται δύο (-2) βαθμοί στον βαθμο-λογικό πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου 2011-12 του οποίου μετέχει και ακόμη αφαιρούνται δύο (-2) βαθμοί στο επόμενο πρωτάθλημα που θα μετέχει την ποδοσφαιρική περίοδο 2012-13.

Παράλληλα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού του σωματείου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ» μιας (1) αγωνιστικής από κάθε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα,  εξαιτίας της βιαιοπραγίας του ποδοσφαιριστή  του σε βάρος του διαιτητή και της διακοπής του παραπάνω αγώνα σε βάρος του καθώς και χρηματική ποινή 100 €.

Θέμα 5ο : Κλήση σε απολογία του μη δηλωμένου στο Φ.Α ποδοσφαιριστή του σωματείου «ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ»,  ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝ. (1204806)

Η Π.Ε της ΕΠΣ Ηλείας στη συνεδρίασή της 04/01/2012, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α2 κατηγορίας «Λ. ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡ/ΡΙΟΥ – ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ» στις 21/12/2011, καλεί σε απολογία την Τετάρτη11/01/2012 και ώρα 18:30 τον ποδοσφαιριστή του σωματείου «ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ», ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝ. (1204806) σε έγγραφη ή αυτοπρόσωπη απολογία του  για να δικαιολογήσει τα αναγραφόμενα στο Φ.Α (εξύβρισή του  προς το διαιτητή του αγώνα)  σύμφωνα με το Άρθρο 10§1δΙ.

Θέμα 6ο : Μη επιβολή ποινής στον ποδοσφαιριστή ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ν. (1229036) του σωματείου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ   ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ»

Η Π.Ε της ΕΠΣ Ηλείας στη συνεδρίασή της 04/01/2012, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού του  Κυπέλλου  «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ» στις 31/12/2011,

Δεν επιβάλει ποινή λόγω ασαφούς διατύπωσης του Φ.Α στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. με αριθμό δελτίου (1229036)  του σωματείου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ», που αποβλήθηκε  με δεύτερη κίτρινη (κόκκινη)  στο 115΄ του παραπάνω αγώνα, φαίνεται να έχει γίνει αλλαγή στο 78΄ του αγώνα.

Ως εκ τούτου, η Π.Ε,  παραπέμπει το διαιτητή του παραπάνω αγώνα, κ. ΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟ,  στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Ηλείας  για Πειθαρχικό έλεγχο, σύμφωνα με το Άρθρο 59 του Κανονισμού Διαιτησίας της ΕΠΟ.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται , υπογράφεται και δημοσιεύεται.

Γι α την Πειθαρχική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος                                               Τα μέλη

Κωσταριάς Δημήτριος                                 Κερπινιώτης Βλάσσης, Αγραπίδης Σπύρος».

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
ΠΑΕ ΑΕΛ: «Καμιά καταγγελία για τον Λιβάγια»
ΠΑΕ ΑΕΛ: «Καμιά καταγγελία για τον Λιβάγια»
10 memes για το έκτο επεισόδιο του Game of Thrones
10 memes για το έκτο επεισόδιο του Game of Thrones
Πάτησε Ελλάδα ο Ινσούα για τον Παναθηναϊκό (video)
Πάτησε Ελλάδα ο Ινσούα για τον Παναθηναϊκό (video)
LIVE CHAT: Ριέκα – Ολυμπιακός
LIVE CHAT: Ριέκα – Ολυμπιακός
Ζωή Λάσκαρη: Το τελευταίο χειροκρότημα στην αγαπημένο ηθοποιό
Ζωή Λάσκαρη: Το τελευταίο χειροκρότημα στην αγαπημένο ηθοποιό
117 Υποτροφίες Σπουδών στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας από το IEK ΑΛΦΑ & το Mediterranean College
117 Υποτροφίες Σπουδών στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας από το IEK ΑΛΦΑ & το Mediterranean College
Σεισμός Ιταλία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Παιδιά θαμμένα στα ερείπια
Σεισμός Ιταλία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Παιδιά θαμμένα στα ερείπια
O Βασίλης Δήμας στο «τιμόνι» του «Posidonio»
O Βασίλης Δήμας στο «τιμόνι» του «Posidonio»

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης