Η προκήρυξη για προβιβασμό και υποβιβασμό στην ΕΠΣΑΝΑ

Η προκήρυξη για προβιβασμό και υποβιβασμό στην ΕΠΣΑΝΑ

Η ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, συνέταξε συμπληρωματική προκήρυξη με την οποία διευκρινίζει τον προβιβασμό και υποβιβασμό των ομάδων στα πρωταθλήματά της.

Αναλυτικά η συμπληρωματική προκήρυξη:

Ι. ΠΡΩΤΗ (Α’) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν όμιλο των δεκαεπτά (17) ομάδων σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους) .
1) Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ και Β΄ γύρου, η Πρωταθλήτρια ομάδα αυτής της κατηγορίας συμμετέχει σε αγώνες κατάταξης της ΕΠΟ για την άνοδό της στην Δ΄ εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται, ισχύει ότι καθορίζεται στο άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
2) Οι δύο (2) τελευταίες ομάδες στη βαθμολογική κατάταξη του ομίλου μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποβιβάζονται στη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία. Σε περίπτωσης μη ανόδου του πρωταθλητή της Α΄κατηγορίας και υποβιβασμό ομάδων από την Δ΄ Εθνική θα υπάρχει περαιτέρω πτώση ομάδας ή ομάδων, ώστε την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 ο συνολικός αριθμός ομάδων στην Ά Κατηγορία Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α να είναι δεκαέξι (16).

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΗ (Β’) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν όμιλο των δεκαέξι (16) ομάδων σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους) .
1) Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ και Β΄ γύρου, οι δύο (2) πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του ομίλου αυτής της Κατηγορίας ανέρχονται στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται, ισχύει ότι καθορίζεται στο άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
2) Οι δύο (2) τελευταίες ομάδες στη βαθμολογική κατάταξη μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, υποβιβάζονται στη Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία.
Για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) ομίλων στην Β΄ κατηγορία. Ο ακριβής αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν σε κάθε όμιλο θα καθοριστεί από τον προβιβασμό ή μη του πρωταθλητή της Α΄ κατηγορίας στην Δ΄ Εθνική κατηγορία καθώς και από τον αριθμό των ομάδων που ενδεχομένως υποβιβαστούν από την Δ΄ Εθνική κατηγορία.

ΙΙΙ. ΤΡΙΤΗ (Γ’) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) την Αη ή προκριματική φάση (2 όμιλοι) κατά την οποία οι ομάδες θα επιδιώξουν να προκριθούν στην τελική φάση αποκτώντας σημαντικά πλεονεκτήματα και β) την Βη ή τελική φάση (2 όμιλοι) όπου θα ανέλθουν πέντε (5) ομάδες στην Β΄ κατηγορία.
Α΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί, κατόπιν κληρώσεως, σε δύο ομίλους (Γ1, Γ2). Ο Γ1 όμιλος συγκροτείται από εννέα (9) ομάδες και ο Γ2 από δέκα (10) ομάδες.
Οι αγώνες του εκάστου ομίλου θα διεξαχθούν σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους).
Μετά το πέρας της Α΄Φάσης, και αφού επικυρωθεί η βαθμολογία των ομάδων βάσει του άρθρο 20 του ΚΑΠ, συντάσσεται ειδικός πίνακας με τη βαθμολογία των τεσσάρων (4) πρώτων στην κατάταξη ομάδων του έκαστου ομίλου οι οποίες θα συγκροτήσουν τον νέο όμιλο (Γ3) καθώς και οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η, 6η, 7η και 8η θέση του κάθε ομίλου που θα συγκροτήσουν τον νέο όμιλο (Γ4). Εξαιρούνται από την διαδικασία πρόκρισης στην Β΄ φάση οι ομάδες που κατέλαβαν την 9η θέση από τον Γ1 όμιλο και την 9η και 10η θέση από τον Γ2 όμιλο.
Σε περίπτωση που σωματείο δηλώσει εγγράφως ότι δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία των play offs τότε τη θέση αυτή καταλαμβάνει η αμέσως επόμενη ομάδα στη σειρά κατάταξης του βαθμολογικού πίνακα του ομίλου της.
Στον βαθμολογικό πίνακα κατάταξης των ομάδων θα υπολογισθεί οποιαδήποτε μείωση της βαθμολογίας από το υπόλοιπο αφαίρεσης βαθμών του προηγούμενου και νυν πρωταθλήματος της Α ΄ φάσης.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΚΑΠ, οι παρατηρήσεις που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012, μεταφέρονται στους αγώνες κατάταξης. Τυχόν ποινές αποκλεισμού (κάρτες, γήπεδο, κλπ) εκτίονται στην Β΄Φάση


Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (play offs της Β΄ Φάσης)
Η σύνταξη των ανωτέρω ειδικών πινάκων με τη βαθμολογία που κατέλαβαν στις θέσεις από ένα (1) έως τέσσερις (4) και από πέντε (5) έως οκτώ (8) οι ομάδες του κάθε ομίλου για να συγκροτήσουν στη συνέχεια τους ομίλους Γ3 και Γ4 πραγματοποιείται βάση της ακόλουθης συνάρτησης:
H εφαρμογή θα γίνει με διαίρεση της διαφοράς από την ομάδα που θα καταλάβει την 4η και την 8η θέση του ομίλου της στον πίνακα βαθμολογίας η οποία θα ξεκινάει με 0 βαθμούς με συντελεστή το 4 δηλαδή.
- οι ομάδες που κατέλαβαν την 4η και την 8η θέση εκάστου ομίλου ξεκινούν με μηδέν (0) βαθμούς
- οι ομάδες που κατέλαβαν την 3η και την 7η θέση ξεκινούν με 1/4 των βαθμών
διαφοράς που έχουν από την 4η και την 8η ομάδα αντίστοιχα
- οι ομάδες που κατέλαβαν την 2η και την 6η θέση ξεκινούν με 1/4 των βαθμών
διαφοράς που έχουν από την 4η και την 8η ομάδα αντίστοιχα
- Οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η και την 5η θέση ξεκινούν με 1/4 των βαθμών διαφοράς που έχουν από την 4η και την 8η ομάδα αντίστοιχα
Διευκρινίζουμε ότι όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθμό, το
αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται.
(π.χ. 4,3 = 4)
(π.χ. 4,6 = 5)
(π.χ. εάν η 1η κατά βαθμολογική σειρά ομάδα έχει συγκεντρώσει 40 βαθμούς και η 4η 29 βαθμούς η μεταξύ τους διαφορά είναι 11 βαθμοί και διαιρείται δια του 4 (11:4=2,75) άρα η 1η ομάδα θα ξεκινήσει την διαδικασία των play off με 3 βαθμούς ).
Η διεξαγωγή των αγώνων play offs μεταξύ των οκτώ (8 ) ομάδων ( με αγώνες εντός και εκτός ) έκαστου ομίλου (14 αγωνιστικές) ορίζονται μετά από κλήρωση

Με την ολοκλήρωση των αγώνων των ομίλων Γ3 και Γ4, συντάσσεται νέα κατάταξη βάσει της οποίας οι τέσσερις πρώτες ομάδες στην τελική κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα του Γ3 ομίλου ανέρχονται στην Β΄κατηγορία. Η πρώτη ομάδα στην τελική κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα του Γ4 ομίλου θα αγωνισθεί σε μονό αγώνα και σε ουδέτερο γήπεδο με την πέμπτη ομάδα στην τελική κατάταξη του Γ3 ομίλου. Ο νικητής που θα προκύψει από τον ανωτέρω αγώνα θα ανέρθει στην Β΄ κατηγορία.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 20 του Κ.Α.Π..
Στους αγώνες αυτούς τα εκτός έδρας τέρματα λογίζονται διπλά εφόσον κατά την τελική κατάταξη υπάρχει ισοβαθμία σε βαθμούς και τέρματα (άρθρο 20 παρ. 18 του ΚΑΠ).

Εφόσον οι ομάδες παραμένουν εκ νέου ισόβαθμες την υψηλότερη θέση στην βαθμολογία των αγώνων κατάταξης καταλαμβάνει η ομάδα που κατατάχθηκε υψηλότερα κατά την διάρκεια της Α΄Φάσης

Εάν προκύψει και πάλι ισοβαθμία τότε διεξάγεται αγώνας κατάταξης με παράταση και πέναλτι σε ουδέτερο γήπεδο.

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Play off Europa League: Μεγαλοπρεπής «εξάρα» της Μίλαν!
Play off Europa League: Μεγαλοπρεπής «εξάρα» της Μίλαν!
Ένα… τάιμ άουτ να είχες ρε Μαρίνο!
Ένα… τάιμ άουτ να είχες ρε Μαρίνο!
Χιμένεθ: «Παράλογη η αποβολή...»
Χιμένεθ: «Παράλογη η αποβολή...»
Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Πεκίνου
Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Πεκίνου
Ισπανία: Ένοπλος εισέβαλε σε εστιατόριο στη Βαρκελώνη
Ισπανία: Ένοπλος εισέβαλε σε εστιατόριο στη Βαρκελώνη
Έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μαρινάκης
Έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μαρινάκης
Αυτός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκότωσε τους δύο φοιτητές στην Κρήτη
Αυτός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκότωσε τους δύο φοιτητές στην Κρήτη
Ηχηρό μήνυμα Παυλόπουλου προς Τουρκία: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες
Ηχηρό μήνυμα Παυλόπουλου προς Τουρκία: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης